نتایج جستجو

3618

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

362

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TABARSI P. | MANSOURI S.D.

نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (17)
 • صفحات: 

  9-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34666
 • دانلود: 

  12982
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: Influenza virus has been the cause of human fatalities for many years. In the last 300 years about 10 influenza pandemics have been reported. During 1918 and-1919, this pandemic caused 50 to 100 million deaths worldwide which was a higher rate compared to the number of deaths during the two other pandemics in 1957 and 1968 (1). Similar to the pandemic of 1918, high morbidity and mortality rate has been reported in the pandemics occurring in the years 1830 and 1832 (2)…

آمار یکساله:  

بازدید 34666

دانلود 12982 استناد 0 مرجع 9650
نویسندگان: 

BLUM J. | ESKANDARIAN A.

نشریه: 

IT PROFESSOINAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  13794
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13794

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نشریه: 

سیاست دفاعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4 (پیاپی 88)
 • صفحات: 

  63-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  550
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی و تبیین جایگاه راهبرد تهدید در مقابل تهدید در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش زمینه ای- موردی و با تحلیل کمی و کیفی (ترکیبی) نظامند و تفسیری انجام گردیده است. جامعه ی آماری بر اساس برآورد خبرگان (230 نفر) برآورد شده که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ی 69 نفر به روش هدفمند نسبتی در دسترس تعیین شده است.اطلاعات این تحقیق از دو روش کتابخانه ای، میدانی و اسناد و مدارک گردآوری و با طیف لیکرت تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که راهبرد «تهدید در مقابل تهدید» از سوی جمهوری اسلامی می تواند در حوزه ی مدیریت تهدیدات نرم و سخت (با تاکید بر تهدیدات موشکی، تهدیدات دانش محور، رسانه ای، ممانعت از انعقاد پیمان های دفاعی- امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران و اعمال سیاست های پیش دستانه) موثر واقع گردد. این راهبرد علاوه بر دفع تهدیدات سیاسی، متقارن، غیرسنتی و تدریجی، در کاهش حجم نیروهای تهدیدکننده و انتقال کانون تهدید از محیط اطراف جمهوری اسلامی ایران موثر می باشد. بنابراین، راهبرد نوین می تواند از طریق همگرایی با یازیگران خارجی و قدرت سازی باعث اقتدار دفاعی همه جانبه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 550 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ایزدی پیروز

نشریه: 

روابط خارجی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  157-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  618
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 618

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  61-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2655
 • دانلود: 

  1091
چکیده: 

زنان مربیان انسان های سالم اند، بنابراین، بی توجهی به سلامت زنان و اعمال خشونت خانگی علیه آنان، می تواند سبب پیدایش انواع بیماری های روانی و حتی جسمانی گردد که این امر می تواند تهدیدی علیه سلامت اعضا خانواده، تلقی گردد. به همین خاطر، مقاله حاضر، با هدف بررسی برخی عوامل موثر بر خشونت خانگی و ارتباط آن با سلامت روانی زنان متاهل نگاشته شده است.روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی بوده و جامعه آماری مورد بررسی کلیه زنان متاهل شهر تبریز به تعداد 378460 می باشد، که در نهایت امر از این تعداد، 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی مطبق انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Lisrel و spss استفاده شده است.نتایج حاصل از آزمون همبستگی، حاکی از آن است که بین متغیرهای پدرسالاری، تجربه و مشاهده خشونت در خانواده پدرشوهری زن، دخالت خویشاوندان شوهر و تحریک شوهر از سوی زن با متغیرهای، خشونت خانگی علیه زنان و سلامت روانی زنان در سطح معنی داری 0.01 رابطه خطی معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای مستقل مورد استفاده در تحقیق حاضر توانسته اند39  درصد از تغییرات متغیر خشونت خانگی علیه زنان و 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته سلامت روانی را تبیین نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 2655

دانلود 1091 استناد 1 مرجع 18
نویسندگان: 

هادیان بابک | مقسمی عاطفه

نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه پدافند غیرعامل)
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2585
 • دانلود: 

  1434
چکیده: 

مقدمه: امروزه، حملات دشمن در استفاده از ابزار نظامی خلاصه نمی شود. تجربه های ناموفق نظامی باعث گرایش کشورهای متخاصم به شیوه های نوین شده است. استفاده از باکتری ها، ویروس ها و سموم را که باعث آسیب به سلامت افراد می شود، بیوتروریسم می گویند. آگاهی نسبت به بیوتروریسم را باید در زمره اهداف پدافند غیرعامل دانست.مواد و روش ها: برای آشنایی با تاریخچه و چگونگی بیوتروریسم، این مطالعه انجام شد. با استفاده از کلید واژه های لاتین بیوتروریسم، عوامل بیولوژیک، سلامت عمومی، پدافند غیرعامل و کلمات معادل فارسی، به مطالعه مراجع مرتبط (بخصوص در متون پزشکی) خارجی و داخلی پرداخته شد. بعد از استخراج اطلاعات اولیه، تحلیل نهایی با دانش اولیه محققین صورت گرفت.یافته ها: قدمت بیوتروریسم به قبل از میلاد مسیح بر می گردد. پیشرفت دانش بشر، امروزه باعث استفاده از داروها و عوامل میکروبی و دستکاری های ژنتیکی شده است. از شایعترین عوامل میکروبی به عامل بیماری سیاه زخم، طاعون، تولارمی، بوتولیسم، تب های خونریزی دهنده، ویروس های تنفسی میتوان اشاره کرد. شش علامت شایع این بیماری ها شامل: اختلالات تنفسی، تب و خونریزی، تب و ضایعه پوستی، مننژیت و انسفالیت، فلج اندام و انواع اسهال ها می باشد.نتیجه گیری: به علت تابلوهای بالینی متفاوت تیم های بهداشتی و درمانی باید خود را آماده مقابله با هر نوع تظاهر غیرعادی در حملات بیوتروریسم کنند. ارجاع سریع موارد مشکوک و اطلاع رسانی به مسوولین بهداشتی ضروری است. این راهکارها می تواند به نجات مصدومین منتهی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2585

دانلود 1434 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نصری قدیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (مسلسل 45)
 • صفحات: 

  165-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1291
 • دانلود: 

  431
چکیده: 

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مفاد تهدید نرم چیست؟ نگارنده، با مرور ادبیات مربوط به موضوع و یا تمرکز روی سه منطقه شمال غرب روسیه، اتحادیه اروپایی و مجموعه کشورهای آفریقا، به تشریح این مفهوم می پردازد.بررسی مقایسه ای مجموعه های مزبور نشان می دهد تهدید نرم و به تبع آن امنیت نرم سه ویژگی اساسی دارد: اولا به موضوعاتی می پردازد که پیش از این در انحصار رشته هایی چون جامعه شناسی، مدیریت شهری و مجامع خدماتی بودند. ثانیا درصدد شناسایی، تقویت و به کارگیری سرمایه اجتماعی است و بالاخره اینکه، به حل و رفع دغدغه های واقعی یا ذهنی جامعه معطوف است. نکته ظریف تر اینکه، هرچند موضوع امنیت نرم جامعه است، ولی کارگزار و ذینفع نهایی آن دولت است که می کوشد پس از اطمینان خاطر نسبت به سامان اجتماعی، به تنظیم مناسبات فراملی بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1291

دانلود 431 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه پدافند غیرعامل)
 • صفحات: 

  12-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4094
 • دانلود: 

  1201
چکیده: 

مقدمه: بیماری ویروسی ابولا (EVD) به عنوان تب خونریزی دهنده، بیماری شدید و اغلب کشنده در بین انسان ها شناخته شده است. این ویروس از طریق تماس با خون یا مایعات بدن فرد مبتلا، اشیاء آلوده مانند سوزن، حیوانات آلوده یا گوشت حیوانات وحشی انتقال می یابد. تاریخچه میزان مرگ و میر این عفونت بیشتر از 80 درصد بوده اما اقدامات مدرن پزشکی و بهداشت عمومی تا حدی قادر به کاهش این رقم و تاثیر ابولا بر افراد و جوامع بوده است. در حال حاضر هیچ درمان استانداردی برای ابولا وجود ندارد، لذا پیشگیری از عفونت و جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس مهم است. با توجه به این که میزان مرگ و میر ناشی از این عفونت بالا بوده و درمان اختصاصی برای آن وجود ندارد و همچنین امکان استفاده از آن به عنوان سلاح بیولوژیک در جنگ ها مطرح می باشد لذا مروری بر اپیدمیولوژی، علائم بالینی و آزمایشگاهی و مدیریت این بیماری به عنوان اولین گام جهت تشخیص صحیح و سریع و عکس العمل به موقع ضرورت دارد. در این راستا مقاله مروری حاضر با استفاده از کلید واژه های بیماری ویروسی ابولا، اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان، پیشگیری و بیوتروریسم در پایگاه های داده ای Pubmed، Elsevier، Google Scholar، SID،Google و سایر وب سایت ها انجام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4094

دانلود 1201 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

احمدیان سیدعلی اکبر

نشریه: 

سیاست دفاعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  9-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1451
 • دانلود: 

  528
چکیده: 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اعلام مواضع اصولی انقلاب، و شکل گیری جبهه ی جدید حق طلبان در منطقه و جهان با محوریت تفکر جهادی مبارزه با ظالم و عدم سلطه پذیری و عدم اعمال سلطه، تهدیدی جدید و جدی از سوی مستکبران عالم به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این نوع تهدید به لحاظ مبنایی به صورت جنگ هویتی میان دو طرف درگیر تعریف شده است. در شرایط کنونی پرسش از تهدید از مولفه های اصلی مطالعات امنیتی همه ی کشورها از جمله انقلاب اسلامی ایران می باشد و با توجه به تحولات جهانی و پیچیدگی جوامع، تعاریف جدید و متفاوتی از آن ارائه گردیده است که در این مقاله با اشاره به سیر تعریف تهدید و ابعاد آن و بیان اندیشه های امام (ره) و مقام معظم رهبری و با استفاده از روش تحلیل داده ها و منابع کتابخانه ای و تجارب فکری و مدیریتی نگارنده به تبیین مفهوم شناسی جدیدی از تهدیدات انقلاب اسلامی ایران از منظر رهبران آن مورد مداقه و پژوهش قرار گرفته و با توجه به یافته های نظری تحقیق و با نگاهی به سیر مراحل نظری تهدیدشناسی در اسلام و غرب به یک درگیری هویتی بین جبهه ی حق و باطل در همه ی حوزه های فکری و مادی با محوریت انقلاب اسلامی ایران به عنوان محور جبهه‏ی مقاومت و آمریکا به نمایندگی از جبهه ی باطل در جریان است و با توجه به تغییر سیر تهدیدات از سخت به نیمه سخت و نرم، بر ضرورت توجه به ابعاد جدید و تازه ی درگیری بین دو جبهه، بر اساس مولفه های جنگ نیمه سخت و نرم تاکید می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1451

دانلود 528 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHAN Wali | IQBAL Mudassar | DAD Omer

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  814-815
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24060
 • دانلود: 

  36806
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor-in-Chief: Fascioliasis is a zoonotic disease, still a critical public health problem in endemic areas. Occurrence of fascioliasis in man is prehistoric (1)...

آمار یکساله:  

بازدید 24060

دانلود 36806 استناد 0 مرجع 0
litScript