نتایج جستجو

499

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

50

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  61-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  6919
 • دانلود: 

  27109
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6919

دانلود 27109 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

BARNES B.

نشریه: 

PHARMACEUTICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  269
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  219-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  25113
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25113

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  14
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  2654
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 2654 استناد 14 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Ther Adv in Infect Dis

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  238
 • بازدید: 

  2179
 • دانلود: 

  22897
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2179

دانلود 22897 استناد 238 مرجع 0
نویسندگان: 

BINGHAM C.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  210-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  26379
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26379

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

CARTER P.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  343-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  40987
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40987

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHESSUM N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  21365
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21365

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Cells

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  109
 • بازدید: 

  480
 • دانلود: 

  18276
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 480

دانلود 18276 استناد 109 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1479-1487
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  13096
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13096

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

AKHTAR S. | HUGHES M. | KHAN A. | BIBBY M. | HUSSAIN M. | NAWAZ Q. | DOUBLE J. | SAYYED P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  950
 • بازدید: 

  37809
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37809

دانلود 31995 استناد 950 مرجع 0
litScript