نتایج جستجو

32337

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3234

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  284-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  632
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

مساله تعمیرکار سیار یک مساله مسیریابی با تمرکز بر مشتری است که در آن یک تعمیرکار سرویس مورد درخواست مجموعه ای از متقاضیانی که در نقاط مختلف جغرافیایی پراکنده هستند (گره ها) را ارائه می دهد. تابع هدف این مساله کمینه کردن مجموع زمان انتظار تمامی متقاضیان است. اهمیت مساله را می توان در کاربردهای بسیاری که مساله در حوزه های سیستم های تولیدی، سلامت و درمان و حمل و نقل دارد بیان نمود. تا به امروز تحقیقات محدودی روی مساله انجام شده است. در این مقاله به دنبال توسعه یک مدل ریاضی عدد صحیح آمیخته، برخی ویژگی ها و خواص مساله بررسی می شوند. سپس با توسعه حدود بالا و پایین یک الگوریتم شاخه و کران (انشعاب و تحدید) طراحی می شود که می تواند مسائل تا ابعاد 30 گره را به طور بهینه حل نماید. محاسبات انجام شده نشان می دهد مدل توسعه داده شده بسیار توانمندتر از مدل های موجود است.

آمار یکساله:  

بازدید 632

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALATHE DANIEL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81351
 • دانلود: 

  23690
چکیده: 

The machine repair PROBLEM with spares and additional REPAIRMAN is analyzed. The inter-failure and repair times of the units are general identical and independently distributed. The failure and repair rates are assumed to be state dependent. Using diffusion approximation technique, we obtain the queue size distribution under steady state. The average number of failed units, average number of operating units in the system and the probability of the system being short are obtained by using the queue size distribution.

آمار یکساله:  

بازدید 81351

دانلود 23690 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MONDAL R.N. | HOSSAIN M.R. | SAHA S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88399
 • دانلود: 

  86655
چکیده: 

In this paper, we introduce a new approach for solving the TRAVELING salesman PROBLEMs (TSP) and provide a solution algorithm for a variant of this PROBLEM. The concept of the proposed method is based on the Hungarian algorithm, which has been used to solve an assignment PROBLEM for reaching an optimal solution. We introduced a new fittest criterion for crossing over such PROBLEMs, and illustrated it with analytical examples and by computer programming. The proposed method builds on the initial solution of the TRAVELING salesman PROBLEM (TSP) which is very simple, easy to understand and apply.

آمار یکساله:  

بازدید 88399

دانلود 86655 استناد 0 مرجع 2290
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PIZLO Z. | STEFANOV E. | SAALWEACHTER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  24410
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24410

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  56-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  914
 • دانلود: 

  128
کلیدواژه: 
چکیده: 

مساله معروف فروشنده دوره گرد کاربردهای فراوانی در توالی عملیات و زمان بندی دارد. الگوریتم های ابتکاری تعویض شاخه از جمله الگوریتم های ابتکاری سریعی است که هنوز هم جهت بدست آوردن حل نزدیک به بهینه مسأله متقارن فروشنده دوره گرد از آن استفاده می شود. در این مقاله روش جدیدی برای انتخاب شاخه ارائه شده که زمان محاسباتی الگوریتم های تعویض شاخه را به یک سوم زمان مورد نیاز کاهش می دهد بدون آنکه از کیفیت حل مساله بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 914

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAREI B. | MEYBODI M.R. | ABBASZADEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  394-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  15214
 • دانلود: 

  19499
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15214

دانلود 19499 استناد 409 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

WONG L.P. | LOW M.Y.H. | CHONG C.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  818-823
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  18672
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18672

دانلود 27017 استناد 450 مرجع 0
نویسندگان: 

PALUCH K. | ELBASSIONI K. | VAN ZUYLEN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  501-506
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  23203
 • دانلود: 

  28219
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23203

دانلود 28219 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

OVEISGHARAN S. | SABERI A. | SINGH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  550-559
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  24905
 • دانلود: 

  28777
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24905

دانلود 28777 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

RAY S.S. | BANDYOPADHYAY S. | PAL S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  497-500
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  26255
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26255

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
litScript