نتایج جستجو

16258

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1626

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  27-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  979
چکیده: 

سرعت تغییر در بافت قدیم شهرها ما را در رویارویی با نحوه نگرش و چگونگی برخورد با آن ها قرار می دهد. صرف نظر از برشمردن جنبه های مثبت یا منفی تحولات کالبدی که به دیدگاه های برنامه ریزان و سیاست های اتخاذ شده آن وابسته است. لزوم ثبت و ضبط الگوهای معماری پیشین مسجل می باشد. چالش اساسی در این رویارویی این است که آیا بناهای قدیم شهر اراک قابلیت دسته بندی و گونه شناسی را داراست؛ و چند گونه اصلی را برای شناسایی بناهای این بافت می توان برشمرد. این پژوهش با روشی توصیفی به شرح کلی شمای معماری پرداخته و عرصه بندی در معماری مسکونی بافت قدیم، جهت گیری عمومی بناهای مسکونی، عناصر عمومی بناهای مسکونی، عناصر کالبدی و اجزای آن به تفکیک نام و کاربرد آن ها در خانه های قدیمی مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه این پژوهش که تحقیقی توصیقی-تاریخی و ترکیبی است، به گونه شناسی و تفکیک انواع عمده الگوهای معماری مسکونی در بافت قدیم انجامید و در پایان، سه گونه اصلی، گونه کوهستانی، گونه کویری، گونه برون گرا در خانه های اراک معرفی شد که گونه کوهستانی برگرفته از معماری اقلیم سرد و خشک ایران مثل همدان، کردستان و غیره، گونه کویری بر گرفته از معماری شهرهای کویری ایران مثل یزد و کاشان و گونه برون گرا که در دوره پهلوی به وجود آمده برگرفته از معماری معمول دوره پهلوی ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 979 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33368
 • دانلود: 

  17484
چکیده: 

The architecture of HOUSES, design and management are a collection of behaviors that are realized in space. The recognition of TRADITIONAL HOUSES requires having space in possession; that is to say, seeing the building and seeking the key to appreciating it. On the one hand, it refers to the different dimensions and features of the building and on the other, it represents the main objectives of life and the respective spiritual content in the builders’ lifestyles. Employing the typological method, this article has attempted to arrive at an applied appreciation of criteria for organizing space in TRADITIONAL HOUSES in Qazvin.In the theoretical section, this study made use of a qualitative and librarybased approach and an analytical-descriptive method for the theoretical framework. In the applied section, however, this research employed a library-based approach as well as an experimental-descriptive method to observe and assess the documents attributed to these old HOUSES. The results of the present study indicate that with respect to spatial patterns, there are three types of space: open, closed and covered. They are shaped when combined with the three components of roof, ceiling and wall depending on the location, weather, temperature and the area of the yard.

آمار یکساله:  

بازدید 33368

دانلود 17484 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اندیشه معماری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  160-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

تبعات پیشرفت انرژی و سهولت استفاده از وسایل سرمایش و گرمایش مکانیکی، منجر به افزایش مصرف انرژی و کمرنگ شدن نقش کالبد و عناصر معماری در تامین شرایط آسایش شده است. این امر خصوصا در طراحی ساختمان های مسکونی کوچک و متوسط بیشتر به چشم می خورد. در این ساختمان ها حتی انرژی مصرفی به درستی مهندسی نمی شود. این درحالیست که کنکاش در مطالعات معماری سنتی و بومی ایران خصوصا در اقلیم گرم و خشک، گویای توانایی ساختمانهای سنتی در تامین شرایط آسایش بدون استفاده از تجهیزات مکانیکی می باشد. این نوشتار فرضیه ی «وجود رابطه معنادار میان ساختار هندسی و سرمایش ایستا در خانه های سنتی شهر شیراز »را با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف یافتن ارتباط در ساختار هندسی طراحی معماری در جهت رسیدن به شرایط بهینه آسایش با کمترین مصرف انرژی و در سریعترین زمان طراحی، بررسی می کند. در این راستا از منابع اسنادی، مطالعات و برداشت های میدانی و مشاهده بهره گرفته شده است. رایانه، نرم افزار دیزاین بیلدر و اتوکد، دوربین عکاسی و وسایل اندازه گیری از جمله ابزار تحقیق بوده اند. نمونه ها شامل پنج ساختمان مسکونی و سنتی مربوط به دوره قاجار در شهر شیراز هستند که بر اساس الگوی هندسی آنها، مدل های مبنا استخراج، در نرم افزار دیزاین بیلدر شبیه سازی و آنالیز انرژی انجام گرفته است. در ادامه با تطبیق آنالیزها با استاندارد رده بندی انرژی در ایران، امکان ارزیابی و یافتن سطح خانه های مذکور از منظر انرژی به وجود آمد. در نهایت از آنالیزهای نرم افزار دریافت شد که الگوهای هندسی و ساختاری بکار رفته در خانه های انتخاب شده با تامین شرایط آسایش منطبق است. همه الگوهای مبنای استخراج شده بدون هیچ تغییری در اجزا، موفق به دریافت برچسب رده انرژی C شد. در مرحله بعد با بهینه کردن ساختار بنا امکان ارتقاء به سطح B و A به وجود آمد، که می توان گفت، طراحی معماری نوین بر گرفته از نظریه پیمون قادر است با سرعت و سهولت بالا امکان افزایش کیفیت مصرف انرژی در ساختمان را به وجود آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60251
 • دانلود: 

  18353
چکیده: 

From long ago, “house” was something more than just a shelter and the spiritual aspects could be seen in every step, from construction to the usage. But nowadays, ignoring the quality as well as spiritual requirements of the inhabitants while considering the economical and functional factors, result in reducing the role of HOUSES in devoting the identification to the human beings, to the extent which one of the regardless issues in programming and designing process of the HOUSES appear to be the cultural values. From the authors’ point of view, making use of our ancestors’ experiences in designing the identified HOUSES, today known as “Iranian HOUSES”, seems to be helpful in overcoming the current situation. The paper is a case study research with a combinational method that has the descriptive, analytical and logical reasoning research methods. Therefore, in this article, the authors tried to investigate the valuable concepts of TRADITIONAL Iranian HOUSES, relied on the particular lifestyle by the means of direct observation, field study, documents review and interviewing with some of the TRADITIONAL HOUSES inhabitants. Thus, for identification of “life”, indicators such as family and lifestyle are discussed and the data resulting from the questionnaires is listed .The results show that there was correct relation between the building and the inhabitants’ “life style” in TRADITIONAL HOUSES. In this way, the association between “the life” and some of the important factors found in the Iranian HOUSES, including nature, group living, space flexibility, neighbors, beauty etc. are explained to achieve a comprehensive viewpoint of Iranian HOUSES.

آمار یکساله:  

بازدید 60251

دانلود 18353 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  47-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1635
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

از آنجاکه در قرن 20 و پس از ظهور جمهوری خواهی در کشور ترکیه، رویکردهای ملی گرا و منطقه گرا در تقابل با رویکردهای متاثر از غرب در جستجوی هویت ترکی در آثار معماری بوده است، لذا معماران ترکی را به معماری و شهرسازی بومی خود در دوران عثمانی متوجه کردند. در این راستا خانه های سنتی به عنوان کلید دستیابی به هویت ترکی در معماری به دنبال دومین جنبش ملی گرایانه در دوران مدرن مطرح شد و پس از آن توسط نسل بعدی معماران ترکیه گسترش یافت . تحسین از ویژگی های مدرن نهفته در معماری این خانه ها و سنت های بازگو کننده هویت مدنی ترکی، این خانه ها را به نماد هویت معاصر ترکی در جریان این جنبش تبدیل کرد.سنت خانه سازی دوران عثمانی و تاثیر آن بر معماری ترک ها در جریان دومین جنبش ملی گرا در معماری معاصر ترکیه در مطالعه روند گذار معماران ترک از سنت به مدرنیته موضوع قابل توجهی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. نتایج پژوهش آثار شاخص رهبران دومین جنبش ملی گرا در معماری ترکیه را به لحاظ چگونگی تاثیر پذیری از معماری خانه های سنتی عثمانی در سه دسته تقسیم بندی کرده و به بررسی و مقایسه ویژ گی های معماری آثار هر یک از آنها پرداخته است. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1635

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  153-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  879
 • دانلود: 

  1242
چکیده: 

شهر کاشان را می توان گنجینه ای از خانه های سنتی ایرانی دانست؛ خانه هایی که متعلق به دوره ی قاجار بوده و مقوله های اجتماعی فرهنگی و اقلیمی بیشترین تأثیر را در شکل گیری پیکره بندی فضایی این خانه ها داشته است. در این پژوهش با محور قرار دادن ورودی، به تحلیل پیکره بندی فضایی در خانه های کاشان پرداخته شد. در مرحله ی اول، خانه ها به لحاظ شکلی و کالبدی در چهار دسته قرار گرفتند: خانه های تک حیاطه ی دوطرف حجم، تک حیاطه سه طرف حجم، خانه های تک حیاطه ی چهارطرف حجم و دوحیاطه چهارطرف حجم. در مرحله ی دوم تعداد ورودی ها، جایگاه ورودی ها به لحاظ افقی و عمودی و مسیر مستقیم و غیر مستقیم هنگام ورود به خانه ها مشخص شد، سپس به منظور تحلیل ورودی در هر دسته ی شکلی، از روش چیدمان فضا بهره گرفته شد. در همین راستا دو شاخص هم پیوندی و عمق قابل پیمایش (ارتباط بصری) در بستر این خانه ها مورد سنجش قرار گرفتند. در مرحله ی سوم نیز، عرصه بندی فضا های تابستان نشین و زمستان نشین خانه های هر دسته ی شکلی مبتنی بر نمودار توجیهی و تحلیل گراف نمایانی مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های اصلی پژوهش حاکی از این است که خانه های هر دسته ی کالبدی شکلی، ارتباطات فضایی شبیه به یکدیگر را رقم زده است، سازمان فضایی عرصهه ی زیستی ساکنان خانه ها در فصول تابستان و زمستان متفاوت اند. به علاوه رابطه ی مجموعه ی ورودی و فضای خانه ها در هر دسته مورد بحث قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر دسته ی کالبدی، تفاوت هایی به لحاظ پیکره بندی فضایی وجود دارد به طوری که در هر دسته، خانه های عمیق و کم عمق به لحاظ بصری دیده می شود، اما معانی اجتماعی فرهنگی مشابهی در هریک از پیکره های کالبدی قابل مشاهده است که مطابق با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی معماری ایرانی اسلامی در شهر کاشان شکل یافته است. همچنین، سازمان فضایی عرصه ی زیست ساکنان خانه ها در فصل تابستان و زمستان نیز متفاوت بود. در رابطه با ورودی در خانه های هر دسته، مشاهده شد که افزایش تعداد ورودی ها لزوماً موجب کاهش لایه بندی بصری خانه ها در هر دسته و در بین تمامی خانه ها نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 879

دانلود 1242 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  27-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  598
 • دانلود: 

  489
چکیده: 

خانه به عنوان نهادی اجتماعی اثر زیادی بر زندگی ساکنانش دارد و موضوع پیچیده ای است که جنبه های مختلفی دارد. امروزه در خانه اغتشاش و تداخل میان فعالیت های روزمره افراد و تأثیر آن بر روابط اجتماعی درون خانوادگی و برون خانوادگی و عدم تناسب و ارتباط مناسب میان الگوی فعالیت ها و روابط افراد از سویی و از سوی دیگر فضاهای خانه منجر به نارضایتی ساکنین شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آن دسته از تحولات معنایی است که مربوط به الگوی فعالیت ها روزمره و روابط اجتماعی است. در این پژوهش روش تاریخی برای بررسی خانه های سنتی و روش مردم نگاری برای خانه های معاصر به کار رفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در الگوی فعالیت های افراد؛ شیوه های تفریح، نحوه انجام وتقسیم کار، نحوه تنظیم زمان، تولید مواد غذایی در خانه و سیستم بهداشتی و روابط اجتماعی درون و برون تغییرات صورت گرفته است. این تغییرات همراه با تغییرات فضایی بوده است. بنابراین معنای اجتماعی-فضایی در این بخش از معنا که مرتبط با فعالیت ها و روابط اجتماعی است در خانه های معاصر به وجود آمده است؛ به گونه ای که در برخی فضاها، معنای اجتماعی-فضایی به کلی تغییر کرده است، برخی در امتداد معنای گذشته است مانند جایگاه پدر در خانواده. از معانی اجتماعی-فضایی که در شکلی جدید هنوز به حیات خود ادامه می دهند می توان به اثرات فضایی-اجتماعی آن اشاره کرد. معانی اجتماعی-فضایی به کلی تغییر کرده اند می توان به جایگاه زن در خانه و نمود فضایی-اجتماعی آن اشاره کرد. از سوی دیگر این تحولات در سطوح مختلف از الگوی فعالیت ها تا ویژگی های کالبدی خانه را تحت تأثیر قرار داده است؛ مواردی چون اهمیت شی محوری در تقابل با فضا محوری، تضعیف نقش شکل و هندسه فضا، تمایل به فضاهای بسته به جای فضاهای باز و فردگرایی نمونه هایی از این تحولات می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 598

دانلود 489 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  25-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  570
 • دانلود: 

  576
چکیده: 

معماری هر سرزمین و هر فرهنگی، از ویژگی های خاصی برخوردار است که آن ویژگی ها هویت معماری آن سرزمین را تعریف می کنند. در شهرهای تاریخی ایران از تمهیدات بسیاری جهت ایجاد آسایش و بالا بردن کیفیت محیط استفاده شده است که با مطالعه کالبد و خصوصیات فیزیکی در این محدوده ها می توان تعریف مناسبی از آن ها ارائه نمود. بالا بودن دمای هوا و تابش زیاد در نواحی گرم سبب شده تا شرایط فیزیکی در جهت تأمین آسایش با راهکارهای بسیاری در زمینه ایجاد سایه همراه شود. این راهکارها به زیبایی با وجوه زیباشناختی ساختمان ها ترکیب شده و همین هماهنگی سبب خلق آثار بدیعی شده است. در این مطالعه کوشش شده تا با تمرکز بر محیط فیزیکی و کالبدی بافت تاریخی شهر دزفول، نحوه کنترل تابش و عوامل مختلف در زمینه ایجاد سایه در سطح ساختمان ها و فضاهای داخلی از سویی و محیط شهری از سوی دیگر شناسایی شود. برای انجام این تحقیق با استفاده از روش توصیفی، نمونه های مطالعاتی از مسکن سنتی و محدوده هایی از بافت تاریخی که دارای کمترین تغییرات در فرم کالبدی بوده اند، انتخاب شده و اجزای سایه اندازی در آن ها شناسایی و به صورت یکپارچه در یک مدل ارائه شده است. بر این اساس با توجه به مطالعات صورت گرفته، در بافت مذکور برای درک بهتر این عناصر مدلی سه بعدی با توجه به جزییات فضایی و عوامل سایه اندازی در محله صحرابدرمغربی و محدوده خانه تاریخی سوزنگر ایجاد شده و هر یک از این اجزاء در دو گروه سایه اندازهای معماری و سایه اندازهای شهری توصیف شده اند. به طور کلی می توان اجزای سایه انداز در معماری محدوده را در سه دسته عناصر نورگیر، عناصر نورگیر-سایه انداز و عناصر سایه انداز تعریف نمود. شناخت مناسب این اجزاء و توجه به نحوه عملکرد آن ها می تواند منجر به فهم الگوهایی تعمیم پذیر در زمینه کنترل شرایط محیطی از سویی و جزییات فضایی در جهت ارتقای کیفیت های زیباشناختی در فضاهای سکونتی امروز شود.

آمار یکساله:  

بازدید 570

دانلود 576 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AKBARI HASSAN | Teshnehdel Saeid

نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22990
 • دانلود: 

  28765
چکیده: 

Today, access to sustainable environment for more presence of humans in open space should improve the quality of open spaces and human thermal comfort. Hence, the courtyard as an open space is an important element in solar radiation absorption and providing thermal comfort. The aim of this paper is to investigate the climatic performance of TRADITIONAL courtyard HOUSES, according to shading and sunlit in two cities with different climates: Kashan city (hot-arid climate) and Ardabil city (cold climate). In order to carry out this research, firstly ten types of TRADITIONAL HOUSES in Kashan and Ardabil were chosen., thereafter, the shadow and sunlit in almost all floors and walls of courtyards were calculated and analyzed in June and December using Ecotect software simulations. In order to assess the compatibility level of the selected historical samples of each city with the region’ s climate, the average of a composite indexes (shading-sunlit index of walls and floor) of the selected HOUSES in two cities have been compared. The average shading-sunlit index for the HOUSES in Kashan is 0. 43 and for the selected HOUSES in Ardabil is 0. 40; meaning that in both cities, the HOUSES are relatively compatible with the region’ s climate and the cases in Kashan city show more compatible to some extent. Also the results of studies demonstrate that in case studies in both cities, the amount of shaded surfaces have appropriate climate compatibility in warm months; while, in terms of sunlit, they do not have an appropriate climate compatibility in cold months.

آمار یکساله:  

بازدید 22990

دانلود 28765 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1364
 • دانلود: 

  1075
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1364

دانلود 1075 استناد 1 مرجع 0
litScript