نتایج جستجو

2811

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

282

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ALAVIPANAH S.K. | KOMAKI CH.B. | GHADIRI MASOUM M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98212
 • دانلود: 

  44001
چکیده: 

To study the capabilities of remotely sensed data in discriminating land cover types and geomorphologic features of desert, the southeast of Lut Desert was selected. In this study, seven bands of Landsat THEMATIC MAPPER (TM), data and other sources of information such as topographic maps (1:50,000), aerial photos (1:20,000) and field data were used. The visual image interpretation was performed based on photomorphic unit analysis and interpretation keys. To classify the images, 10 training classes were used for maximum likelihood classification algorithm. Then the classified images were assessed with the test areas and the overall accuracy was about 92 percent. Based on the obtained results it may be concluded that Landsat TM thermal and reflective bands could be useful for studying Lut Desert conditions especially in the Yardang and sand dune regions. From the results obtained we may also conclude that such a hyper arid climatic and bare land are suitable conditions for a better understanding of the behavior of TM wavebands on different surfaces and soil conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 98212

دانلود 44001 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1245-1254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60304
 • دانلود: 

  22354
چکیده: 

Particulate matter concentration and assessment of its movement pattern is crucial in air pollution studies. However, no study has been conducted to determine the PM10 concentration using atmospheric correction of thermal band by temperature of nearest dark pixels group (TNDPG) of this band. For that purpose, 16 Landsat Enhanced THEMATIC MAPPER plus ETM+ images for Sanandaj and Tehran in Iran were utilized to determine the amount of PM10 concentration in the air. Thermal infrared (band 6) of all images was also used to determine the ground station temperature (GST b6) and temperature of nearest dark pixels group. Based on atmospheric correction of images using temperature retrieval from Landsat ETM+, three empirical models were established. Non-linear correlation coefficient with polynomial equation was used to analyze the correlations between particulate matter concentration and the ground station temperature for the three models. Similar analyses were also undertaken for three stations in Klang Valley, Malaysia, using 11 Landsat ETM+ images to show the effectiveness of the model in different region. The data analysis indicated a good correlation coefficient R=0.89 and R=0.91 between the trend of the result of temperature of nearest dark pixels group b6- (GST b6−GST) model and the trend of PM10 concentration in Iran and Malaysia, respectively. This study reveals the applicability of the thermal band of Landsat TM and ETM+ to determine the PM10 concentration over large areas.

آمار یکساله:  

بازدید 60304

دانلود 22354 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سپهر عادل | متقی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  921
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

به منظور بررسی قابلیت شاخصهای گیاهی حاصل از داده های سنجیده تی.ام در برآورد محصول خشک سرپا در مراتع شمالی منطقه حفاظت شده جهان نما، از داده های رقومی سنجیده تی.ام استفاده گردید. در این تحقیق با روش نمونه برداری طبقه بندی شده تصادفی داده های میدانی به 370 نمونه در قالب 37 واحد نمونه برداری جمع آوری گردید. به منظور تطبیق نقاط نمونه برداری با عناصر تصویر (پیکسل) مربوط در تصاویر رقومی، مختصات جغرافیایی واحدهای نمونه برداری با استفاده از مکان یاب ثبت گردید. برای محاسبه شاخصهای گیاهی، میانگین رقومی 9 پیکسل مربوط به واحدهای نمونه برداری حاصل از تصاویر تصحیح هندسی شده با خطای  0.98 RMSاستخراج شد. ماتریس همبستگی بین 69 شاخص گیاهی و داده های میدانی تشکیل گردید. سپس شاخصهای گیاهی مناسب جهت برآورد محصول خشک سرپا تفکیک شدند. در نهایت محاسبات و بررسیهای آماری برای معرفی مدل مناسب ارایه گردید. نتایج نشان می دهد که اگر داده های میدانی محصول خشک سرپا در طبقات مجزا قرار نگیرند، داده های تی.ام قادر به تخمین آنها نمی باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که شاخصهای گیاهی برگزیده، همبستگی قابل ملاحظه ای با داده های طبقه بندی شده میدانی (طبقه بندی بر اساس انحراف معیار) دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 921

دانلود 128 استناد 2 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 79
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  217-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

در ایران باتوجه به وسعت زیاد کشور و گستردگی مناطق پتانسیل دار ذخایر معدنی، شناسایی و مدیریت صحیح ذخایر اهمیت بسیار بالایی دارد. از طرف دیگر به دلیل پیشرفت های فن آوری سنجش از دور و تولید داده های فراطیفی با اطلاعات طیفی فراوان، استفاده از این داده ها جهت مطالعه دقیق پدیده ها به سرعت در حال گسترش است. تصاویر فراطیفی به دلیل نمایش گسترده خصوصیات طیفی عوارض و پدیده های سطح زمین در بسیاری از علوم مرتبط با زمین مورد توجه قرار گرفته اند. از آن جایی که بسیاری از مواد معدنی در محدوده مادون قرمز کوتاه ویژگی های طیفی منحصر به فردی دارند، تشخیص و تفکیک آن ها به کمک تصاویر فراطیفی به جهت پهنای باندی بسیار کمی که دارند، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش قصد داریم به تفکیک مناطق آلتراسیون مرتبط با مس پورفیری به کمک تصاویر فراطیفی هایپریون و با استفاده از دو الگوریتم نقشه بردار زاویه طیفی (SAM) و طبقه بندی کننده مدل آمیخته گاوسی بپردازیم. شایان ذکر است که انجام پیش پردازش های لازم بر روی تصاویر فراطیفی هایپریون به دلیل داشتن نسبت سیگنال به نویز پایین، یکی از گام های بسیار ضروری به جهت رسیدن به نتایج مطلوب می باشد. به منظور مقایسه و ارزیابی صحت روش های پیشنهادی در این تحقیق، ابتدا داده تصویری از سنجنده هایپریون مورد استفاده قرار گرفت. همچنین یک داده شبیه سازی شده مورد استفاده قرار گرفت، تا کارایی الگوریتم های مورد استفاده در این تحقیق را نشان دهند. برای ارزیابی نتایج نیز از ماتریس خطا به کمک داده های زمینی استفاده شد و مولفه ها دقت کلی و ضریب کاپا به عنوان معیار ارزیابی مورد استفاده قرار گرفتند. دقت کلی و ضریب کاپا برای الگوریتم SAM و آمیخته گاوسی به ترتیب معادل با 82%، 0.75 و 80%، 0.71 حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  935
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

موضوع شوری خاک یکی از معضلات افزایش بهره وری کشاورزی می باشد که بایستی با تدبیر و مدیریت صحیح علمی مهار گردد. یکی از راه های شناسایی مناطق شور، تهیه نقشه هدایت الکتریکی مزارع می باشد. در این تحقیق یک نمونه دستگاه اندازه گیری در حین حرکت هدایت الکتریکی ظاهری خاک طراحی، ساخته و سپس نقشه هدایت الکتریکی مزرعه ای توسط آن تهیه شد. این دستگاه از روش تماس مستقیم الکترود با خاک بهره می برد. ورودی های دستگاه شامل ولتاژ تغذیه، سیگنال موقعیت جغرافیایی از GPS و سیگنال ولتاژ بین الکترود ها می باشد. خروجی دستگاه که به صورت فایل TEXT می باشد شامل مقدار هدایت الکتریکی نقاط و مختصات جغرافیایی بوده که از طریق درگاه RS-232 به رایانه انتقال می یابد. داده های هدایت الکتریکی با استفاده از بسته نرم افزاری ESAP کالیبره و به صورت نقشه رنگی تهیه شد. به منظور ارزیابی دستگاه، نقشه هدایت الکتریکی قطعه زمینی با مساحت 0.8 هکتار به دو روش داده برداری با دستگاه و داده برداری دستی تهیه و مقایسه شد. ارزیابی دستگاه در مزرعه ای تحقیقاتی با خاک کم شور و بافت لومی رسی، بیانگر همبستگی نتایج باR2=0.61  و مقدار میانگین خطای -15.27 ΜS.CM-1 (ME) بود. بررسی نقطه به نقطه محل های نمونه برداری نشان داد در 67 درصد نقاط خطای اندازه گیری زیر 10 درصد می باشد. این میزان خطا در محیط خاک مزرعه که دارای متغیر های بسیاری می باشد با توجه به نتایج ارایه شده در سایر مقالات قابل قبول می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 935

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

تغییرات کاربری به عنوان عاملی پایه در تغییرات محیط زیست عمل کرده و به یک بحران تبدیل شده است. شناسایی و ارزیابی تغییرات الگوهای کاربری اراضی یک امر ضروری است، که اگر به هنگام و با دقت بالا انجام گیرد، می تواند به برنامه ریزان و مدیران سازمان های مربوطه در اخذ تصمیمات آگاهانه تر در جهت استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از وقوع بحران کمک نماید. این امر با آشکارسازی تغییرات میسر می گردد. تصاویر فراطیفی، به علت دارا بودن توان تفکیک طیفی بالا، نتایج بهبود یافته ای از آشکارسازی تغییرات و همچنین جزئیات بیشتری از فرآیند آشکارسازی تغییرات را فراهم می نمایند. یکی از چالش های رایج روش های متداول آشکارسازی تغییرات، تاثیرپذیری از شرایط محیطی و دستگاهی است. این امر موجب تشخیص نادرست یکسری از پیکسل ها در فرایند آشکارسازی تغییرات می گردد. بدین منظور، در این پژوهش یک روش آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم نگارنده زاویه طیفی، فنون هسته مبنا و الگوریتم بیشینه سازی امید در تصاویر فراطیفی پیشنهاد شده است. در ابتدا یکسری داده آموزشی به منظور بهینه نمودن پارامترهای هسته در طی یک فرآیند خودکار توسط الگوریتم نگارنده زاویه طیفی و الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی استخراج می گردد. در ادامه، داده از فضای تصویر به فضای هیلبرت توسط الگوریتم هسته پایه نگارنده زاویه طیفی انتقال می یابد. نهایتاً، نقشه تغییر با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امیدریاضی به دست می آید. از مهم ترین مزایای این روش: خودکار بودن، عدم نیاز به تنظیم پارامترهای دانش مبنا، نرخ کم هشدارهای اشتباه و دقت بالا و حجم پایین محاسبات می توان اشاره نمود. برای بررسی توانایی روش پیشنهادی، تصاویر ابرطیفی دریافت شده از مزارع کشاورزی هرمیستن واقع در آمریکا توسط سنجنده هایپریون استفاده و مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده بهبود قابل توجه آشکارسازی تغییرات با به کارگیری روش پیشنهادی در مقایسه با مدل استاندارد نگارنده زوایه طیفی است، به طوری که دقت کلی بالای 94%، ضریب کاپا 84/0، نرخ هشدارهای اشتباه کلی کمتر از 6% و هزینه محاسباتی و زمانی نسبتاً پایین حکایت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  85-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2482
 • دانلود: 

  678
چکیده: 

از زمان های پیشین، ایرانیان در میان مردمان مختلف دنیا به طرفه گویی معروف بوده اند. بنابراین شگفت نیست، که امثال سایر نزد ایرانیان مانند بسیاری از ملل جهان سابقه ای طولانی داشته باشد، اما به جهت آنکه اغلب دانشمندان ایرانی پس از اسلام برای نوشتن آثار خود زبان عربی را انتخاب می کردند، به تدوین و تنظیم کتاب های امثال و حکم به زبان فارسی توجه چندانی نشده است. اما از معاصران، مرحوم علی اکبر دهخدا یکی از کم نظیرین کتب امثال و حکم را به زبان فارسی تدوین کرده است که به امثال و موضوعات گوناگون اشاره دارند و نیازمند است به صورت موضوعی تقسیم بندی شوند.امثال و حکم دهخدا در چهار جلد که از طرف موسسه انتشارات امیرکبیر چاپ شده، شامل موضوعات گوناگونی است، که با توجه به حجیم بودن آن هر خواننده و مراجعه کننده ای برای استفاده باید ساعت های زیادی به ورق زدن های مکرر و خسته کننده بپردازد، اما با تهیه فرهنگ موضوعی امثال می توان کمک کرد تا محققان و خوانندگان از طریق موضوع یا مفهومی که در ذهن دارند، با استفاده از آن با کم ترین فرصت به موضوع مورد نظرشان دست یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 2482

دانلود 678 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BRAUN V. | CLARKE V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  858
 • بازدید: 

  99052
 • دانلود: 

  23179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 99052

دانلود 23179 استناد 858 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  9-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1431
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

اطلاع از موقعیت خط ساحلی و طراحی نقشه مربوطه برای اهداف ناوبری، مدیریت منابع ساحلی، حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار سواحل بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر، جدیدترین و اقتصادی ترین روش برای این منظور، استفاده از داده های ماهواره ای است. در این تحقیق با به کارگیری تصاویر ماهواره ای و با استفاده از تکنیک طبقه بندی شی گرا، امکان بهره گیری از تصاویر ماهواره ای در زمینه تعیین موقعیت خط ساحلی و تهیه نقشه خط ساحلی فراهم شده است. با استفاده از تصویر ثبت شده توسط سنجنده تی- ام (THEMATIC MAPPER) ماهواره لندست (Landsat) در سال 91 خط ساحلی در محدوده بردخون در استان بوشهر استخراج، و نقشه آن تهیه شده است. در مرحله پیش پردازش تصحیحات هندسی و رادیومتری بر روی تصویر انجام شد سپس با استفاده از تکینک طبقه بندی شی گرا، منطقه مورد مطالعه طبقه بندی، و نقشه موقعیت خط ساحلی تهیه گردید. در مرحله پایانی از دو شاخص ضریب کاپا و دقت کلی برای ارزیابی صحت طبقه بندی استفاده گردید. نتایج ارزیابی دقت بالای این روش در تهیه نقشه خط ساحلی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1431

دانلود 302 استناد 0 مرجع 3
litScript