نتایج جستجو

592251

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

59226

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  51-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1142
 • دانلود: 

  406
چکیده: 

نظام زبان و واژگان دارای قدرت و امکاناتی است که می توان به واسطه آن زمینه پیوند شعر با هنرهای تجسمی را فراهم کرد، امکاناتی چون صور خیال، واژگان حسی و نحوه بیان آنها، جزئی نگری و توصیف های مینیاتوری، ترسیم تصویرهای عینی و توجه به روساخت، فرم و ساختار روایی شعر بیش از ژرف ساخت آن. در میان شعرای پارسی زبان، نظامی در اشعار خود بیش از هر شاعر دیگری از این امکانات زبانی بهره برده است و در کنار آن به واسطه تمرکز ویژه بر عناصر بصری و القاء رنگ، نور، فضا، خط و غیره توانسته است به هنرهای تجسمی نزدیک شود و قابلیت تجسمی به اشعار خویش ببخشد. بنابراین می توان پیوند شعر و هنرهای تجسمی را در هنر شاعری نظامی با وضوح بیشتری دریافت. این پژوهش با رویکردی تطبیقی سعی بر آن دارد تا جنبه های مختلف هنرهای تجسمی را در هفت گنبد نظامی بازخوانی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1142

دانلود 406 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  35-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1301
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این مقاله بر اساس نظریه دریافت (reception THEory) هفت پیکر نظامی تحلیل شده است. زمینه این دریافت تلفیق اسطوره و عرفان است که در زبانی رمزی شکل گرفته است. ویژگی آن برداشت استعلایی متن است که در فرایند تعامل میان خواننده و متن شکل گرفته و محتوای آن آگاهی قابل ادراک و شهود متن است که به وسیله خواننده دریافت شده و از آن به نگاه مقدس نظامی به هستی تعبیر شده است.هفت پیکر نظامی به عنوان یک پدیده زبانی امری ظاهری فرض شده که باطن (محتوای) خود را آیینه وار منعکس می کند. به عبارت دیگر، این صورت مظهر و مجلای آن باطن است، که خود آن باطن حکایت از الگوی آسمانی دارد، و بدون این ظاهر، آن محتوا آشکار نمی شود. ظاهر چیزی کمتر از آن است که در پس آن پنهان است و باطن بزرگتر و فراتر از ظاهر است. ظاهر چون کوچکتر است، نمی تواند باطن را به تمامی و چنان که هست منعکس سازد، ولی می تواند آیینه آن باشد و آن را رمزگونه در خود بازتاباند. با همین چشم انداز، گنبد آیینه آسمان (هفت سیاره) فرض شده است. برای تعیین این آیینگی عناصر هم پیوند از قبیل مکان (آسمان، گنبد، هفت پیکرو مرکز)، عدد (هفت)، نور، رنگ، جنس سیاره و شخصیت (بهرام، شیده و سنمار) تحلیل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1301

دانلود 133 استناد 2 مرجع 2
نویسندگان: 

کزازی میرجلال الدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  10-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  927
 • دانلود: 

  440
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 927

دانلود 440 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پیکره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

بیان مسئله: بخشی از اطلاعات کنونی ما از زندگی زنان دوره قاجار از متن سفرنامه های مستشرقین است. آثار با محوریت زنان و از جمله قالی های مصور به عنوان سندی تصویری در این خصوص می تواند راهگشا باشد. بدین منظور دو قالی قاجاری برای درک بهتر نقش زن در این دوره انتخاب شده است. مسئله پژوهش حاضر چگونگی حضور زن در دو قالی تصویری بهرام گور در هفت گنبد است که با تکیه بر نظریه نمایشی گافمن، نقاب ادبی داستان از رخ برداشته و حقایق صوری زنان دو قالی واکاوی و کاوش شود. هدف: مطابقت ابعاد متنوع چگونگی بروز هویت زنان قاجاری در دو قالی «بهرام گور در هفت گنبد» هدف مقاله است. روش پژوهش: اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است، نخستین گام با روش توصیفی، سپس تحلیل نگاره ها و در نهایت تطبیق مولفه هاست. ابزار دارای پایایی بوده و نمونه ها غیر احتمالی انتخاب شده اند. یافته ها: با توجه به شهری بافت بودن و وجود بن مایه ادبی این قالی ها، کنشگر به شکل آگاهانه در صدد است نمایشی از زنان قدرتمند و متعلق به دیگر طبقات جامعه ترتیب دهد. او همچنین قصد دارد به شکل عمودی در لایه های بالاتر جامعه حرکت کند تا جایگاه غیر حقیقی زنان جامعه قاجار را به نمایش بگذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  6 (پیاپی 88)
 • صفحات: 

  747-757
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1873
 • دانلود: 

  561
چکیده: 

گنبدهای سنتی ایرانی از برجسته ترین نمونه های ساختمان سازی سنتی در ایران در طول هزاران سال می باشند، که هنوز بسیاری از آنها در قسمت های زلزله خیز کشور پس از قرن های زیادی برپای ایستاده اند. از لحاظ سازه ای، گنبدهای ایرانی را می توان به گنبدهای یک پوسته، دو پوسته و سه پوسته تقسیم نمود. گنبد های یک پوسته اولین نوع گنبدها می باشند. در این نوع گنبد تک پوسته جزء باربر اصلی می باشد.گنبدهای دو پوسته از دو عدد پوسته تشکیل یافته اند، و به دو نوع پیوسته و گسسته تقسیم می شوند. در گنبدهای دو پوستة پیوسته فاصلة بین دو پوسته کم است و پوسته ها توسط اتصال دهنده های آجری به یکدیگر متصل شده اند. در گنبدهای دوپوستة گسسته فاصلة قابل ملاحظه ای بین دو پوسته وجود دارد. برای پایداری برخی از گنبدها دیوارها یا تقویت کننده های نصف النهاری در فضای بین دو پوسته ساخته شده است. تعداد اندکی گنبد با سه پوسته نیز وجود دارد.در این مقاله، سیستم سازه ای تعدادی از گنبدهای تاریخی ایران با مصالح بنایی تشریح خواهد شد و مقاومت و پایداری سازه ای آنها در مقابل اثرات دینامیکی زلزله مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین در مورد نقش سازه ای تقویت کننده های نصف النهاری در گنبدهای دو پوسته توضیح داده خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1873

دانلود 561 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ترکاشوند نازبانو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5371
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

در این مقاله کوشش خواهد شد ابتدا توضیح بسیاری مختصری در مورد شیوه ی بررسی ارتباط متقابل جامعه و هنر در جامعه شناسی هنر با دو عنوان رویکرد بازتاب و رویکرد شکل دهی ارایه گردد و سپس با نظر به رویکرد بازتاب به بررسی یکی از نگاره های ایرانی دوره تیموری در چگونگی بازتاباندن دو جریان مهم رایج در آن زمان پرداخته شود. نظریه ی بازتاب به بررسی تاثیرات مختلف جامعه بر چگونگی شکل گیری آثار هنری می پردازد و بر این عقیده استوار است که آثار هنری بازتاباننده ی جریان های موجود در جامعه ی همعصر خویش است. در این مقاله با توجه به نظریه ی بازتاب به بررسی "نگاره بهرام گور در قصر هفت گنبد 813 ه.ق" پرداخته می شود و تاثیر دو جریان مهم که شامل علم نجوم و فرم معماری رایج در زمان به تصویر کشیدن نگاره و سپس چگونگی بازتاب آنها از طریق نگاره ی مورد نظر بررسی می شود. در این مقاله هر گاه کلمه "هنر" به کار رفته است؛ هر دو سویه ی هنر یعنی "هنر" و "اثر هنری" مدنظر بوده است. همچنین برای سهولت در بیان تام نگاره، در مقاله با نام "هفت گنبد" از آن یاد خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 5371

دانلود 160 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  119-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

مقاله حاضر به معرفی و نقد کتاب واژگان زایشی اثر جیمز پاستیوسکی می پردازد. نظریه واژگان زایشی چهارچوبی را برای نمایش و بازنمود دانش زبانی پیش می نهد که بازنمایی های معنایی واژگانی عرضه شده در آن درواقع بخشی از اطلاعات ذخیره شده در واژگان اند. در این رویکرد، تلاش بر این است تا کاربرد خلاقانه زبان شرح داده شود و با در نظرگرفتن ساختار و سطوح بازنمودی چندگانه برای انواع مختلف اطلاعات واژگانی شیوه تازه ای برای زایش معانی متعدد ازطریق فرایند ترکیب عرضه شود. در این مقاله، ابتدا مقدمه ای کوتاه در معرفی اثر ارایه می شود. سپس، در بخش دوم، نظریه واژگان زایشی معرفی می شود. در بخش سوم، ساختار و محتوای کتاب معرفی می شود و در بخش چهارم کتاب در قالب دو زیربخش الف) ارزیابی ظاهری، شکلی، و ساختاری و ب) ارزیابی محتوایی نقد می شود. در بخش پایانی مقاله، نتیجه گیری و ارزیابی نهایی اثر ارایه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  210-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  679
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

زمینه و هدف: (consumption of THE epidermis (COE با نازک شدن اپی درم و از دست دادن رت ریج های مجاور با دسته های سلول های بدخیم ملانوسیتی مشخص می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اهمیت COE به عنوان یک معیار تشخیصی برای ملانوم بدخیم و ارزیابی ارتباط آن با یافته های clinicopathological بوده است.روش اجرا: در این پژوهش سن، جنسیت، محل ضایعه و پارامترهای آسیب شناسی مانند نوع تومور، ضخامت Breslow، وجود زخم، سطح Clark و COE در 90 مورد ملانوم مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: برخلاف دیگر مطالعات،COE  در بیماران با acral lentiginous melanoma و در نواحی آکرال شایع تر بود.نتیجه گیری: گرچه COE می تواند به عنوان یک معیار آسیب شناختی در تشخیص ملانوم بدخیم استفاده شود، اما همبستگی COE با وجود زخم و سایر عوامل پیش آگهی در ملانوم وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 679

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAVEH A. | DEHKORDI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  944
 • بازدید: 

  30548
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30548

دانلود 31395 استناد 944 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1847
 • دانلود: 

  1244
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه ی راه کاری برای طراحی فضای باز در محیط های آموزشی کودکان با تاکید بر ارتقای یادگیری بوده است. راه کاری که برخلاف سایر تحقیقات تنها به یک عامل نپرداخته و متشکل از مجموعه ای از مهم ترین عوامل کاربردی برای طراحان در این زمینه می باشد. ابتدا با شناخت مولفه های موثر بر فضای باز مختص کودکان و ارتباط آن با یادگیری بستری برای مطالعه فراهم شد. بر همین اساس با معرفی نظریه (SEVEN Cs) که شامل *(C7: challenge ،C6: clarity ،C5: chance ، C4: change،C3: connectivity ، C2: context، C1: character) می شود، به عنوان راه کاری مناسب و تحلیل نقش آن در رشد فکری کودکان از منظر محیطی پرداخته شده است. نظریه ای که حاصل تلاشی چندین ساله به روش میدانی و تجربی بوده است و بیان می دارد که با استفاده از این شیوه می توان محیطی مطلوب و متناسب با اهداف آموزشی، یعنی افزایش سطح کیفی یادگیری و بازدهی موثر برای کودکان فراهم کرد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحلیل محتوای جهت دار است که در پی توسعه و بسط یک نظریه برای بهره وری بیشتر از آن گام برمی دارد. ابتدا منابع و اسناد کتابخانه ای مرتبط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و پس ازآن عوامل موثر محیطی بر کودکان استخراج شد. سپس این عوامل با نظریه مذکور سنجیده شد و مشخص گردید که این دو در راستای یکدیگر حرکت می کنند. درنهایت چارچوب و اصولی برای طراحی فضاهای باز آموزشی ارائه شده است که با توجه به نیازهای متفاوت کودکان، می تواند راهنمای مناسبی برای طراحان باشد. چارچوبی که افزایش رضایت کودکان و بهره وری بیشتر از مفاهیم آموزشی و یادگیری هدفمند را به همراه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1847

دانلود 1244 استناد 0 مرجع 0
litScript