نتایج جستجو

585323

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

58533

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  861-871
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  844
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

با توجه به افزایش رو به رشدی که در دقت و صحت پیش بینی های کوتاه مدت مشاهده می شود و همچنین با توجه به پیشرفتی که در ابزار و ادوات و روش های حفاظتی گیاهان در برابر یخبندان رخ داده است می توان در تعیین طول دوره رشد تجدید نظرهایی صورت داد. لذا در این مطالعه اقدام به استخراج سه شاخص: طول دوره رشد، طول دوره رشد بالقوه و طول دوره مدیریت ریسک گردید. طول دوره فصل رشد عبارت از فاصله زمانی بین وقوع آخرین یخبندان در فصل بهار و وقوع اولین یخبندان در فصل پاییز بر مبنای آستانه صفر درجه سانتیگراد است. طول دوره فصل رشد بالقوه فاصله زمانی بین آخرین دوره سه روزه ممتد دارای دمای صفر و زیر صفر درجه سانتیگراد در فصل پاییز و آخرین دوره سه روزه ممتد آن در اواخر فصل زمستان یا اوایل فصل بهار و دوره مدیریت ریسک نیز بر اساس فاصله بین وقوع اولین یا آخرین روز یخبندان با اولین یا آخرین دوره ممتد سه روزه یخبندان تعریف شد. در ادامه برای تعیین این سه شاخص در ایران، داده های مربوط به دمای حداقل روزانه 62 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک برای یک دوره 15 ساله (2007-1991) برای ماه های اکتبر تا می از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. نتایج نشان داد که طول دوره فصل رشد در ایران از 161تا 365 روز متغیر است. به طوریکه ایستگاه های سقز، اردبیل و شهرکرد هرکدام با 161، 167 و 169 روز دارای کوتاه ترین طول فصل رشد در ایران و ایستگاه های سواحل جنوبی ایران همچون چابهار، جاسک، بندرعباس، بندر لنگه و بوشهر 365 روز می باشد. اما استفاده از شاخص طول دوره رشد بالقوه به جای شاخص طول دوره رشد نشان می دهد که طول دوره رشد از 4 روز در ایستگاه دوگنبدان تا 58 روز در ایستگاه گرگان افزایش پیدا می کند. ایستگاه های سقز، اردبیل و شهر کرد که دارای کوتاه ترین طول دوره رشد در ایران بودند با این شاخص جدید نیز دوباره دارای کوتاه ترین طول دوره رشد در ایران هستند اما با این تفاوت که طول دوره رشد آنها به ترتیب 198، 202 و 211 روز است یعنی نسبت به طول دوره رشد 35، 34 و 41 روز به دوره رشد آنها اضافه شده است. طول دوره مدیریت ریسک نیز بعد از ایستگاه های جنوبی ایران که فاقد یخبندان هستند، ایستگاه های دوگنبدان، دهلران و بم با 4، 8 و 9 روز، سه ایستگاهی هستند که به ترتیب دارای کوتاه ترین دوره مدیریت ریسک یخبندان بودنده اند. ایستگاه های گناباد، زنجان، شهرکرد، تهران، دوشان، رشت، گرگان با بیش از 40 روز، طولانی ترین دوره مدیریت ریسک ایران را به خود اختصاص دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 844

دانلود 185 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین مقدار ساقاب تولیدی در توده جنگلی بلوط خالص (Quercus castaneifolia C.A.M) واقع در جنگل آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران (جنگل خیرود) صورت پذیرفت. ساقاب تولیدی با استفاده از جمع آوری کننده های مارپیچی که در ارتفاع برابر سینه درختان نمونه ساقاب با قطرهای مختلف نصب شده بود، اندازه گیری شد. مقدار بارندگی کل با استفاده از سه عدد جمع آوری کننده باران، که در نزدیک ترین فضای باز نسبت به پلات مورد مطالعه قرار گرفته بودند، اندازه گیری شد. در طول دوره مطالعه (فصل رویش 1388)، 13 مورد بارندگی با عمق تجمعی 297 میلی متر ثبت شد. متوسط سهم ساقاب تولیدی برای گونه بلوط 0.26 درصد از بارندگی کل برآورد شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار بارندگی، تولید ساقاب نیز افزایش نشان می دهد. همچنین در این مطالعه، بین نسبت ساقاب به بارندگی کل و بارندگی کل‏، یک رابطه افزاینده و نسبتا ضعیف ((r2=0.51 به دست آمد.‏‏ متوسط ضریب زبری پوست با توجه به فاکتورهای تعداد شیارها و عمق متوسط شیارهای موجود در پوست برای گونه بلوط 0.4±2.1 اندازه گیری گردید. این مطالعه نشان داد که ساقاب سهم کمی از بارندگی کل را در جنگل بلوط به خود اختصاص می دهد. یکی از مهم ترین دلایل این امر را می توان به پوست زبر و ظرفیت بالای نگه داری آب پوست گونه بلوط، نسبت داد.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 270 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  449
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

کشاورزی تنها فعالیتی است که کم ترین آسیب را به طبیعت وارد می سازد؛ اما از شرایط طبیعی، به ویژه آب و هوا به شدت تأثیر می پذیرد. پدیده تگرگ از مهم ترین مخاطره ی طبیعی است که هر ساله با صدمات به محصولات کشاورزی باعث ناپایداری فعالیت های کشت و کار شده است. به همین دلیل بررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی، ترویج و به کارگیری کامل دانسته های بشری پیرامون فرآیندهای جوی، منجر به بهبود کمی و کیفی محصولات و در نهایت پایداری کشاورزی می گردد. بنابراین بررسی جامع در توزیع زمانی– مکانی و شرایط همدیدی این پدیده ی مخرب، هدف تحقیق حاضر می باشد. به این منظور از داده های آماری 23 ساله، 10 ایستگاه سینوپتیکی منطقه (2014-1992) در فصل رشد گیاه (ماه های آوریل تا سپتامبر) استفاده و با انتخاب 4 نمونه از بارش-های شدید تگرگ و نیز داده های مرکز NCEP/NCAR نقشه های همدیدی تراز دریا 500، 850 و 1000 هکتوپاسکالِ وزش سرد، وزش رطوبتی، اُمگا و جبهه زایی در محیط نرم افزار Grads ترسیم شده است. ساعت 9الی 15 (با اوج بارش در ساعت 12) به وقت گرینویچ و ماه های آوریل، می و ژوئن به ترتیب حداکثر فراوانی را داشته اند. در حداکثر بودن فراوانی وقوع در منطقه علاوه بر عوامل محلی چون توپوگرافی آن ها (با ارتفاع زیاد از سطح دریا)، محل ورود سیستم های بارش زا مانند بادهای غربی نقش مؤثری داشته است. قرارگیری فرودهای عمیق ناشی از فعالیت های بادهای غربیِ دارای هوای بسیار سرد عرض های شمالی، رطوبت دریای مدیترانه و سیاه روی منطقه، اختلاف دمای شدید بین سطح زمین (ناشی از فرارفت های هوای گرم و مرطوب در سطح زمین) و ترازهای بالا (همراه با جبهه های سرد) و صعود توده هوای سطح زمین منجر گشته که بیش ترین فراوانی وقوع تگرگ در فصل بهار (اوج بارش در آوریل و می) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 449

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  731-746
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

دما یکی از مهم ترین متغیرهای هواشناسی مؤثر در رشد و نمو موجودات زنده است. برای کمّی سازی اثر دما در رشد و نمو گیاهان عموماً از شاخص های درجه-روز رشد استفاده می شود. از این رو، هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان روند تغییرات درجه-روز رشد دماهای 5 و 10 درجة سانتی گراد در طول فصل رویشی در 31 ایستگاه سینوپتیک منتخب با 25 سال دورة آماری مشترک (1364 1389) در سطح کشور است. برای محاسبة واحدهای گرمایی طول فصل رشد از روش دمای میانگین روزانه منهای دمای پایه استفاده و نقشه های پهنه بندی آن تهیه شد. با استفاده از آزمون من-کندال، چگونگی و زمان آغاز روند یا تغییرات واحدهای گرمایی مشخص و مقدار تغییرات محاسبه شد. نتایج تحقیق تغییرات بیشتری را در سری های مربوط به واحدهای گرمایی با آستانه های دمای 10 درجه نسبت به سری هایی با آستانة 5 درجه نشان داد. ایستگاه های آبادان و اهواز در دمای 10 درجه، برخلاف ایستگاه های دیگر، دارای روند کاهشی بودند. نقشة پهنه بندی واحدهای گرمایی نشان داد که واحدهای گرمایی در پایة دمایی 5 درجه از جنوب به شمال کشور و از غرب به شرق افزایش می یابد و کاهش آن در پایة دمایی 10 درجه است.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOLIPOOR M. | SINCLAIR T.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  195-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  1072
 • بازدید: 

  85139
 • دانلود: 

  25462
چکیده: 

Climate change variables have rarely been analyzed specifically for THE GROWING SEASON of crops. In this study, changes in minimum (Tmin) and maximum temperature (Tmax), daily maximum saturated vapor pressure (VPsat) and estimated daily VPD weighted for transpiration (VPDtran) were examined at five locations in Iran over 40 years during THE GROWING SEASONs of chickpea and maize. THE results of this analysis showed a general trend of increasing Tmax. THE increase in Tmax was especially pronounced during THE period when maize is grown. Increasing Tmax resulted in THE calculation of increasing VPsat at all locations. Minimum temperature also showed a clear increase at four of THE five locations. THE one exception in increasing Tmin was a location (Isfahan) leeward of THE Zagros mountains where THE air may be dried as it traverses THE mountain, likely resulting in THE observed stability of THE dew point at this location. City growth encroached in THE vicinity of THE weaTHEr stations so some of THE warming might be attributed to THE expansion of city boundaries. At THE four locations where both Tmax and Tmin increased, no increase in VPDtran was identified. THErefore, no increasing trend for increasing water requirement by THE crops was identified. On THE oTHEr hand, THE lack of an increase in Tmin at Isfahan resulted in an increase in atmospheric VPDtran. THE increased VPDtran results in higher water requirement in GROWING crops. Using THE genotypes with breakpoint in THEir transpiration rate at high VPD might alleviate THE deleterious effect of high VPDtran on growth of rainfed crops at Isfahan.

آمار یکساله:  

بازدید 85139

دانلود 25462 استناد 1072 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  375
چکیده: 

زنگ زرد یا زنگ نواری ناشی از بیمارگر Puccinia striiformis f.sp tritici شایعترین بیماری قارچی گندم در ایران و اکثر مناطق گندم خیز جهان ارزیابی شده است. برای تولید ارقام مقاوم به این بیماری بررسی و شناخت خصوصیات نژادهای قارچ عامل بیماری الزامی است. بدین منظور 29 جدایه عامل بیماری از مناطق مختلف کشور جمع آوری شد. با استفاده از 44 لاین افتراقی زنگ زرد و رقم حساس بولانی به عنوان شاهد در مرحله ی گیاهچه ای مورد آزمایش قرار گرفته و تعیین نژاد شدند. گیاهچه ها با جدایه های بیمارگر مایه زنی شدند و پس از 17 روز ظهور علائم و شدت بیماری ارزیابی و تعیین نژاد به روش جانسون و همکاران انجام شد. براساس نتایج حاصل، برای گیاهان حامل ژن های YrA در تمام جدایه های مورد مطالعه بیماری زایی مشاهده شد. برای گیاهان حامل ژن های Yr15 ,Y15 ,Yr10 و YrSP در هیچ یک از جدایه های مورد بررسی بیماری زایی مشاهده نشد. جدایه اهواز 3 با نژاد 132E156A+,Yr27 به عنوان پرآزارترین و جدایه طرق مشهد 3 با نژاد 2E2A+ به عنوان کم آزارترین نژاد مشخص گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 375 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MOZAFARI GHOLAMALI | TORKI MOSLEM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43308
 • دانلود: 

  26964
چکیده: 

Objective: An increasing number of studies have reported on shifts in timing and length of THE GROWING SEASON, based on phonological, satellite and climatologically studies. Changes in THE timing and length of THE GROWING SEASON (GSL) may not only have far reaching consequences for plant and animal ecosystems, but persistent increases in GSL may lead to long-term increases in carbon storage and changes in vegetation cover which may affect THE climate system. With THE aim of THEse study is an investigation THE trend of time changes of starts and end SEASON GROWING length in west of Iran.Methods: This investigation has presented 49 years inputs of temperature from 8 synoptic stations in west of Iran. Homogenize THE series using run-test experiment were determined and accomplished in THE way of auto regression from rebuilding of missed data by way of man-Kendal test THE randomness of data was examined and THE series that had change or trend with %5 confidence interval were recognized THEn with graphically man-Kendal test and moving mean of 5 year, circumstances and THE start time of trend or changes were determined and THE values of changes were calculated.Results: THE results show more changes in series associating with start and end of temperatures.

آمار یکساله:  

بازدید 43308

دانلود 26964 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  139-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

در این مطالعه، با استفاده از چهار مدل GCM و دو سناریوی RCP4. 5 و RCP8. 5 اقدام به تولید داده برای افق 2050 شد. سپس، پارامترهای دمای هوا، بارش، تبخیر-تعرق (ET0) و کمبود بارش (PD) در طول فصل رشد ارزیابی گردید و مقادیر کمیت های شدت خشکی و طول دوره خشکی تخمین زده شدند. ET0 با دو روش پریستلی-تیلور (PT) و پنمن مانتیث (PM) محاسبه شد. ET0 محاسبه شده با روش PT با استفاده از چهار مدل هوشمند )شامل Eureqa Formulize، ANN، ANFIS و (SVM با روش PM برای هرایستگاه واسنجی گردید. برای پهنه بندی شاخص های مذکور، از سه روش زمین آمار IDW، کریجینگ و کوکریجنگ بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در ایستگاه های منتخب، میانگین دمای هوا و بارش (در طول فصل رشد) به ترتیب، بین 9/0 تا 2 درجه سلسیوس و 27 تا 49 میلی متر افزایش خواهد یافت. همچنین، پارامترهای ET0 و شدت خشکی در همه ایستگاه ها افزایش خواهد یافت. میانگین افزایش PD در کل حوضه در حدود 6 تا 9 درصد خواهد بود. به طور متوسط، شدت افزایش شاخص های اگروکلیماتیک در سناریوی RCP8. 5 حدود چهار درصد بیشتر از سناریوی RCP4. 5 می باشد. در بین روش های میان یابی، روش کوکریجینگ با استفاده از داده کمکی مدل رقومی ارتفاع (DEM) کارایی بهتری را نشان داد. در افق مورد نظر، طول فصل رشد بین 15 تا 35 روز افزایش خواهد یافت، با این حال، طول دوره خشکی تغییر محسوسی نخواهد داشت. نتایج نشان داد که در آینده، تغییرات مکانی متغیرهای اقلیمی کم و بیش مشابه با تغییرات نظیر دوره پایه خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1251
 • دانلود: 

  479
چکیده: 

آب و امنیت غذایی چالش هایی جدی در مطالعات تغییر اقلیم هستند چرا که هر دو عامل، قویا از این پدیده تاثیر می پذیرند. بر همین اساس، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و فصل رشد نیشکر بر اساس رویکرد جدید در گزارش IPCC-AR5 در استان خوزستان است. به این منظور داده های اقلیمی مشاهداتی روزانه 4 ایستگاه استان خوزستان شامل اهواز، آبادان، بستان و دزفول برای تصحیح خروجی مدل های اقلیمی مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه بر این داده ها، خروجی مدل اقلیم جهانی EC-EARTH که توسط مرکز هواشناسی و هیدرولوژی سوئد (SMHI) ریزمقیاس شده است، نیز تحت دو سناریو RCP4.5 و RCP8.5 مورد استفاده قرار گرفتند. نهایتا بر اساس داده های تبخیر تعرق پتانسیل، دمای میانگین، دمای کمینه، دمای بیشینه، و بارش، میزان تغییرات طول دوره رشد، بارش، و تبخیرتعرق گیاه، در طول فصل رشد گیاه نیشکر، تحت دو سناریوی فوق محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد به جز در ایستگاه دزفول، بارش فصل رشد گیاه نیشکر، نسبت به میانگین اقلیمی، افزایش می یابد. به گونه ای که این افزایش به %35 نیز خواهد رسید. همچنین طول دوره رشد در سناریو PCP8.5 به شکل معنی داری برای تمامی ایستگاه ها کاهش نشان می داد، اما تغییرات تبخیر تعرق گیاه در طول دوره رشد معنی دار نبوده و کمتر از %5 است.

آمار یکساله:  

بازدید 1251

دانلود 479 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

حصاوی محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پی آیند 50) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  92-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  616
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

واکنش گیاه ذرت (Zea mays L.) نسبت به مقادیر مختلف فسفر و مواد تلقیح در طول فصل رشد و در دو سال 1376 و 1377 متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت آزمایشات فاکتوریل و براساس طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای فسفر شامل چهار سطح =P1 صفر کیلوگرم P2O5 در هکتار، 50=P2 کیلوگرم P2O5 در هکتار، 100=P3 کیلوگرم P2O5 در هکتار و 150=P4 کیلوگرم P2O5 در هکتار و تیمارهای ماده تلقیح شامل چهار سطح: Glomus mosseae=I1،G. caledonium=I2  ،G. intraradices=I3و =I4 کرت استریل (شاهد) بود. نتایج این بررسی نشان داد که تیمارهای فسفر در سال 1376 فقط بر مقدار وزن خشک بوته در برداشت هفتم تاثیر معنی دار داشته ولی در سال 1377 کاربرد مقادیر مختلف فسفر، بر وزن خشک بوته در برداشت های دوم، سوم و چهارم تاثیر معنی دار داشت. نتایج حاصل از تجزیه مرکب دو سال آزمایش نیز مشخص ساخت که اثر تیمارهای فسفر از نظر آماری بر وزن خشک بوته در برداشت های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم معنی دار بود. در سال 1376، استفاده از تیمارهای مختلف ماده تلقیح، در برداشت های اول، ششم و هفتم و در سال 1377 در برداشت های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم تاثیر معنی داری بر وزن خشک بوته ذرت داشت. همچنین نتایج حاصل از تجزیه مرکب دو سال آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای مختلف ماده تلقیح در برداشت های اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم بر وزن خشک بوته از نظر آماری معنی دار بود. در این بررسی سطوح مختلف فسفر تاثیر معنی داری بر درصد کلونیزاسیون ریشه ذرت نداشتند ولی تاثیر مواد مختلف تلقیح بر درصد کلونیزاسیون ریشه ذرت از نظر آماری معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 616

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
litScript