نتایج جستجو

4867

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

487

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  165
 • صفحات: 

  3-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

فرسودگی کالبدی سکونتگاه ها و ضرورت حفاظت و احیای محیط زندگی خصوصاً در کشور های با پیشینه تاریخی مسئله ای است که همواره مورد توجه مسئولان امربوده است. برخورداری ایران از تمدن و تاریخ کهن باعث شده تا یکی از اهداف مهم طرح های جامع و هادی سکونتگاه ها، بهسازی بافت آن ها باشد. با توجه به تعداد زیاد و توزیع فضایی و جغرافیایی سکونتگاه های کوچک در کشور توجه به نحوه طراحی و توسعه آن ها همواره از اهداف برنامه ریزان، طراحان و متولیان موضوع بوده است. تقریباً اکثر سکونتگاه های کوچک کشور ما روستایی هستند و اکنون که حدود 4 دهه از تجربه طراحی و بهسازی محیط آن ها می گذرد، تأملی در محتوا و بررسی آنچه تهیه و اجرا شده می تواند به بهبود محتوا و اجرای آن ها کمک نماید. این مقاله با تکیه بر تجارب انجام شده و مرور اسناد و مباحث نظری طراحی شهری و معماری سعی در نشان دادن نقش مغفول مانده در این فرایند یعنی "فضا" و"کیفیت" آن در شکل دادن به بافت در طراحی و اجرا دارد. مقاله پیش روی راه حل بهبود سکونت و زندگی در این سکونتگاه ها و ایجاد شادابی و سر زندگی در آن ها را، فضا و توجه به ارتقای آن در روند طراحی و اجرا تبیین می نماید و متناسب با ویژگی هایی که در این بافت وجود دارد راه حل هایی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  81-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3275
 • دانلود: 

  3582
چکیده: 

با اجرای ناموفق طرح های نوسازی و بهسازی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری برنامه ریزی شهری شده است. که از عمد ه ترین رویکردها در زمینه پایداری، تجدید حیات بافت تاریخی شهری و تاکید بر رویکرد باز آفرینی است. این روش احیا، به بحث مشارکت سکنان توجه بیشتری می نمائید. با توجه به اهمیت باز آفرینی شهری هدف در این پژوهش کشف متغییرها و عامل اصلی موثر درباز آفرینی پایدار بافت تاریخی شهری است. در این مقاله مفهوم باز آفرینی پایدار شهری و عوامل اساسی برای افزایش این پایداری در بافت تاریخی شهری را بررسی و تحلیل می نمائیم، بدین منظور 326 پرسشنامه بین شهروندان محلی تکمیل و ارزشیابی شده اند. روش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی است از روش اسنادی، میدانی، پیمایشی و تحلیلی و روش نمونه گیری، روش تصادفی است که با استفاده از پرسشنامه صورت می گیرد، از تجزیه و تحلیل) به تحلیل SWOT است همچنین با استفاده از روش مدل سوات، نرم افزار تحلیل آماری SPSS، راهبردهای مهم در باز آفرینی بافت تاریخی و قدیمی شهری پرداخته، نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که باید در نحوه اجرای طرح های باز زنده سازی یا احیای شهری با زنگری و مشارکت مردم به عنوان عاملی مهم در پایداری پروژه های شهری در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3275

دانلود 3582 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  47-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45226
 • دانلود: 

  31674
چکیده: 

The main objective of this study is to achieve sustainable regeneration strategies based on resilience dimensions in Karaj city. This research is a descriptive-analytical and applied research. Data collection has been done with library-documentary studies, surveys and interviews with city administrators and authorities, as well as for data analysis using the SWOTET technique, Vickor fuzzy and Topsis fuzzy were used. The results of the study indicate that the presence of suitable agricultural lands within the physical area of the city and its surroundings, the appropriate position on the Tehran-Qazvin highway and ongoing recreational design studies are among the opportunities available in the worn-out TEXTURE of the city of Karaj. Appropriate facilities for the implementation of councils at the whole neighborhood, lack of transparency in the implementation process of the plans prepared for the citizens and the low level of hygiene and lack of services are three major threats to the worn-out TEXTURE of Karaj. Based on the resilience dimension of Karaj City's worn-out tissue regeneration perspective, it has been formulated that the Karaj City's worn-out TEXTURE should be a coherent and secure structure with a sustainable and resilient urban infrastructure, facilities and equipment that has sustainable local communities. And be resilient to dynamic economic functions and operations to cope with any crisis. Studies based on strategies can also modify the structure of access to neighborhoods based on hierarchies to provide services in times of crisis and hazardousness, safety of urban facilities and equipment, retrofit of urban facilities and equipment, and detailed feasibility of resident participation. In line with the implementation of recreation and crisis management programs, identifying the responsibilities of urban managers based on comprehensive natural disaster management plans, creating an appropriate legal framework for public participation in recreation plans and programs to enhance resilience.

آمار یکساله:  

بازدید 45226

دانلود 31674 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LIU X. | WANG D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  661-670
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  6509
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6509

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

SZCZESNIAK A.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  215-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  11427
 • دانلود: 

  14421
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11427

دانلود 14421 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

CHIFFRE L.DE | LEONARDO P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  635-652
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  10766
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10766

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1664
 • دانلود: 

  875
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1664

دانلود 875 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

VARMA M. | ZISSERMAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  691-698
تعامل: 
 • استنادات: 

  368
 • بازدید: 

  5988
 • دانلود: 

  13406
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5988

دانلود 13406 استناد 368 مرجع 0
نویسندگان: 

PAKDEL M. | TAJERIPOUR F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3325-3335
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  6965
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6965

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
نویسندگان: 

MOASHERI B. | NEZAMABADI POUR H. | SARYAZDI S. | AZADINIA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28463
 • دانلود: 

  19057
چکیده: 

This article, an efficient system for TEXTURE defect detection based on curvelet transform is presented. The main idea is to model the defects in the TEXTURE image as one-dimensional discontinuities.Based on this idea, the curvelet transform is the most efficient method for describing defects. First, in the learning phase, training samples of intact and defected blocks of the TEXTURE image are collected and transformed to the curvelet domain. Next, for each block a feature vector based on curvelet sub-bands is extracted and using a proposed method some important and effective features are determined for the desired TEXTURE. Then, a proper threshold for detecting defected from intact blocks is determined. In the performance phase, a vector containing the important features from each block of the TEXTURE is extracted and then the block by is classified. The results of simulation show that the proposed system is superior to the mean shift method in detecting defected TEXTURE blocks, and is less sensitive to the type of TEXTURE.

آمار یکساله:  

بازدید 28463

دانلود 19057 استناد 0 مرجع 0
litScript