نتایج جستجو

25277

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2528

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ADAMS R.D. | SINGH M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  797-814
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  24784
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24784

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

EKRARMI A. | BAHREHBARPOUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  30-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77156
 • دانلود: 

  15308
چکیده: 

Dual phase steels with different martensite volume fraction and morphology were tensile tested at a TEMPERATURE range of 25 to 550°C. Stress-strain incurves of all steels showed serration flow at TEMPERATUREs of 250 and 350°C, and smooth flow at the other TEMPERATUREs. Both yield and ultimate tensile strengths increased with increasing testing TEMPERATURE up to about 450°C and then decreased at higher TEMPERATUREs. At a given TEMPERATURE, yield stress, tensile strength, and work hardening increased with increasing volume fraction of martensite. Similar behavior was observed by changing martensite morphology from network to fibrous martensite. The change in mechanical properties Was related to the effects of dynamic strain aging, high TEMPERATURE softening, and martensite tempering.

آمار یکساله:  

بازدید 77156

دانلود 15308 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  251-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  134
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  19664
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 19664 استناد 134 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LADERIAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87253
 • دانلود: 

  109933
چکیده: 

A mathematical model has been developed to predict the TEMPERATURE distribution in well bores either offshore or inshore. It is incorporated the different activities encountered during drilling operations Furthermore, the effect of drill collar and casings and bit rotating in a well during completion has been considered. The two dimensional approach is presented in the form ct a computer program which is adopted for solution of the finite difference equations describing the heat transmission in the well bore in the form of a direct solution technique. The power law model has been selected for drilling mud and its indices have been calculated. Comparing measured data, recorded for a period of 32 hours during different activities in a drilling operation for 15/20 A-4, an exploration well in the Central North Sea with calculated results, show there is a good agreement between the prediction and measured TEMPERATUREs in the well bore.

آمار یکساله:  

بازدید 87253

دانلود 109933 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZODI F. | JAHANPOUR F. | AZODI P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  68-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41273
 • دانلود: 

  29822
چکیده: 

Background: Tympanic thermometer (TT) is convenient, non invasive and clean, but the accuracy is not still clarified. The purpose of this study was to compare the accuracy of this method with rectal method in children less than 6 years of age.Methods: In this cross-sectional study a total of 220 pair ears and rectal sites were used to determine the body TEMPERATURE in patients between 3 months to 6 years old from emergency department of Bushehr University of Medical Sciences. Rectal TEMPERATURE (RT) was as gold standard in this study. Fever was defined as 38°C.Findings: Correlation between rectal and tympanic TEMPERATURE³38oC, and TT³RT was statistically significant. The mean difference between RT and TT was 0.3°C. When cutoff point was considered 38°C for TT, the sensitivity was 46%, specificity was 97% and positive (PPV) and negative predictive values (NPV) were 92% and 72% respectively. Roc curve showed the best cutoff point for TT as 37oC, which increased the sensitivity (92%) and PPV (0.980) and decreased the specificity (90%) and NPV (0.57). Kappa test showed a good agreement rate between RT and TT. Age had significant effects on the TT/RT relationship.Conclusion: Sensitivity and NPV (when cutoff point was 38°C for TT) were unacceptably low. If TT is used in a cutoff point as 37°C, the sensitivity and NPV would improve and TT can be used as a safe, easy, rapid and accurate method in pediatrics.

آمار یکساله:  

بازدید 41273

دانلود 29822 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58817
 • دانلود: 

  43688
چکیده: 

The resistivity (r) data for RFeAsO compounds (R=Ce, Pr, Nd, Sm), in the TEMPERATURE (T) range 35–315 K have been analyzed to identify the dominant scattering mechanisms. Close to the room TEMPERATURE, the system appears to be a metal with low electron density, and the electron–phonon scattering is the dominant one. At lower TEMPERATUREs, electron–electron scattering plays an important role. In an intermediate TEMPERATURE region, unlike metallic system, dr/dT is negative; and r-1 varies as lnT as in a state of weak localization. We look into the origin of negative dr/dT. The analysis of r (T) data below the SDW transition TEMPERATURE shows the presence of electron–electron interaction in addition to a SDW energy gap, and also gives an estimate of the SDW energy gap.

آمار یکساله:  

بازدید 58817

دانلود 43688 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  909
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

قطره چکان ها که مهمترین قسمت آبیاری قطره ای محسوب می شوند، به منظور خروج آهسته و یکنواخت آب طراحی شده اند. یکنواختی خروج آب از قطره چکان ها به عوامل متعددی از جمله دمای آب وابسته است. تغییرات دمایی روی خصوصیات آب، مخصوصا لزجت آن تاثیر می گذارد که می تواند یک عامل تاثیر گذار بر دبی خروجی از قطره چکان ها باشد. مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی بر روی این موضوع هزینه بر وقت گیر می باشد. دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) یک ابزار مفید برای مطالعه رفتار جریان در مجاری آب به شمار می رود. لذا در این تحقیق تاثیر دما بر دبی سه نمونه از یک نوع قطره چکان تیپ پلاک دار تحت شش فشار 2، 4، 6.1، 9.2، 12.25 و 16.33 متر ارتفاع آب و هر فشار در شش دمای 5، 15، 20، 25، 35، 45 و 55 درجه سانتی گراد توسط CFD شبیه سازی گردید. بدین منظور، پس از تعیین اندازه مجاری قطره چکان ها توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM)، متوسط خطای پیش بینی دبی برای مدل آرام حدود 4 درصد و برای مدل آشفته حدود 9 درصد می باشد و همچنین مشخص گردید دبی قطره چکان های مورد مطالعه نسبت به تغییرات دمایی حساس نمی باشد و دینامیک سیالات محاسباتی می تواند ابزار بسیار مناسبی برای کاهش هزینه و زمان مطالعه خصوصیات هیدرولیکی قطره چکان های با مجاری مارپیچ باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 909

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  73-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1279
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

دمای موثر استاندارد (SET) جامع ترین شاخص دمایی در ارتباط با فعالیت های انسانی است که تاکنون ارایه گردیده است. معمولا برای پیدا کردن دمای موثر استاندارد یک مکان در یک لحظه خاص، از نمودار استاندارد دمای موثر که توسط موسسه آشرا طراحی گردیده است، استفاده می شود و برای محاسبه یک لحظه، حداقل یک دقیقه وقت لازم است. هر گاه بخواهیم از آمار روزانه و ساعتی ایستگاه های سینوپتیکی برای دوره های حداقل چند ساله استفاده کنیم. روش مذکور به دلیل حجم زیاد داده ها زمان بر می باشد. بنابراین برنامه ای به زبان دلفی با بهره گیری از مدل شبکه های عصبی نگاشته شد. این برنامه محاسباتی توانست دمای موثر روزانه و ساعتی 130 ایستگاه سینوپتیکی کشور که به روش ترسیمی بیش از 3000 ساعت وقت لازم داشت را در مدتی کمتر از یک ساعت انجام دهد. در طراحی این نرم افزار که به زبان دلفی نوشته شده از نرم افزارهای ,Excel ,Access Data fit وMatlab  نیز استفاده شده و دارای1540 خط برنامه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1279

دانلود 307 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOLAMI AIDA | RASOOLY HASSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85575
 • دانلود: 

  17194
چکیده: 

A simple semi-phenomenological model, which accurately predicts the dependence of threshold current for TEMPERATURE of Resonant-phonon three well quantum cascade laser based on vertical transitions is offered. We found that, the longitude optical phonon scattering of thermally excited electrons is the most important limiting factor for thermal performance of high frequency THz QCLs. In low frequency region, parasitic current increases the threshold current. Based on our model the use of materials with higher longitude optical phonon energy such as InGaAs/GaAsSb and decreasing the lower laser level lifetime can increase the maximum performance TEMPERATURE. Our observations may can be used to understand the notion of the effects of thermal electrons on reduction of laser performance.

آمار یکساله:  

بازدید 85575

دانلود 17194 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  187-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2106
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

نقش مهم برهمکنش قوی الکترون – فونون را در ابررسانای دمای بالا با ارزیابی نتایج برخی آزمایشهای مهم، مانند پراکندگی ناکشسان نوترون و پرتوی X، طیف سنجی نوری با تفکیک زاویه ای، و اثر ایزوتوپ بررسی می نماییم. همچنین، نتایج محاسباتی خود از ویژه مقادیر و ویژه بردارهای مدهای Ag رامان و وابستگی ساختار نوارهای الکترونی به تغییر مکان یونها را بر اساس نظریه تابعی چگالی عرضه می کنیم. به روشنی مشهود است که نقش فونون در سازوکار حالت ابررسانایی دمای بالا باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2106

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
litScript