نتایج جستجو

25348

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2535

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

هاشمیان سیدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  72-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1223
 • دانلود: 

  127
کلیدواژه: 
چکیده: 

تغییرات درجه حرارت بدن در مطالعه آینده نگر ما بر روی یکصد بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد در سالهای 1376-77 بررسی گردید. در بیماران فوق میزان تب بطور مجزا و با یک روش مشترک و روزانه ثبت شد و حداکثر درجه حرارت و مدت بالا بودن آن و نیز روز شروع و پایان این افزایش درجه حرارت و مدت بالا بودن آن و نیز روز شروع و پایان این افزایش درجه حرارت را اندازه گیری نمودیم که نتایج ذیل حاصل گردید:(1 متعاقب انفارکتوس قلبی بیشترین افزایش حرارت در زنان نسبت به مردان بوده و در افراد جوانتر نیز بیشتر از افراد مسن می باشد اگر چه مردان نسبت به زنان زودتر به حداکثر درجه حرارت می رسند.(2 شایعترین تغییرات حرارتی بین حداقل 37.5°C و حداکثر 37.9°C می باشد و بیشترین افزایش حرارت در دومین روز بعد از انفارکتوس قلبی و سپس در سومین روز و نهایتا روز اول می باشد و حداکثر مدت افزایش درجه حرارت بدن بعد از MI پنج روز است.(3 مدت ازمان تب بدنبال MI با حداکثر شیوع که %58 بود یک روز می باشد و وسعت مناطق درگیر دیواره قلبی این مدت را تغییر نمی دهد.(4 در مطالعه ما %43 بیماران با بیشترین انسیدانس دچار MI از نوع دیواره تحتانی بودند و بین حداکثر افزایش درجه حرارت بدن بعد از MI و وسعت مناطق درگیر و ابتلا نوع دیواره قلبی ارتباط واضحی مشهود است.(5 شایعترین ریسک فاکتور در MI سابقه قبلی IHD (%51) و هیپرتانسیون (%48) می باشد و در صورت وجود ریسک فاکتور سابقه قبلی انفارکتوس قلبی حداکثر درجه بدن بعد از MI با بیشترین انسیدانس بین 37-37.4C می باشد.(6 مردان سریعتر از زنان به روز حداکثر درجه حرارت می رسند که این روز در مردان در فاصله 1-3 روز اول بعد از MI و در زنان 3-5 روز او بعد از MI می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1223

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پیکت دابلیو.پی.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

در طول دو دهه، مطالعات وسیعی بر روی ابر رساناهای دمای بالا انجام شده است. بخش بزرگ این تلاشها بر روی ناحیه کم آلاییده بوده است که فیزیک جدید و دشوار عایق مات آلاییده شده پیچیدگی های جدیدی را به آن افزوده است. از جمله زوج شدگی / جدا شدگی دو لایه ای باندهای جدا شده و نقاط داغ را می توان نام برد. با وجود اینکه این پیچیدگیها هنوز برطرف نشده است، در این مرور کوتاه، تمرکز بر روی ناحیه واقعی ابررسانایی با آلاییدگی بهینه معطوف شده است. این تمرکز فقط بر روی خود حالت ابررسانایی نیست، بلکه در اصل بر روی مشخصات حالت بهنجار است که از آن ناپایداری ابررسانایی ظاهر می شود، و البته آن را هم به صورت مختصر می شود بیان کرد. در این مقاله به دو موضوع پرداخته می شود: (1) چرا Tc بهینه تغیییر می کند؟: برای سیستمهای –n لایه ای، Tc با افزایش n تا 3 افزیاش می یابد ولی بعد کاهش می یابد، برای یک n خالص، Tc بسته به اتم پایه به ترتیب برای Tl, Bi و Hg افزایش می یابد. (2) چگونه فشار یا یک تنش محوری Tc را افزایش می دهد؟ در حالیکه سیستم بدون تنش نیز در حالت آلاییدگی بهینه است.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

مقدمه: هدف اصلی از انجام این پژوهش پایش تغییرات دما با استفاده از تصاویر فراصوت است. اساس این روش بر پایه وابستگی سرعت صوت به دماست. تغییر سرعت صوت با دما موجب جابجایی ظاهری ذرات پراکنده ساز و انبساط حرارتی موجب جابجایی فیزیکی ذرات می شود. بنابراین تغییر دمای فانتوم موجب جابجایی نقش های برفک در تصاویر می شود. روش ردیابی برفک (Speckle Tracking) کاربردهای فراوانی در فراصوت تشخیصی یافته است. این روش با موفقیت در سنجش کشسانی بافت، سرعت سنجی جریان خون، و تحلیل حرکت های درون بدن به کار رفته است.مواد و روشها: آزمایش ها بر روی فانتوم TM با ژلاتین آگار و پودر گرافیت انجام شد. یک مقاومت برای گرم کردن فانتوم در مرکز آن کاشته شد. از مبدل خطی MHz10 برای تصویربرداری در هنگام گرم کردن استفاده شد. اندازه گیری میزان این جابجایی ها مقدار تغییر دما را مشخص می نماید. روش ردیابی برفک برای اندازه گیری جابجایی ها به کار برده شد. برای سنجش میزان دقت، دماهای محاسبه شده با این روش با دماهای ثبت شده توسط ترمیستور NTC مقایسه شد.نتایج: توافق خوبی بین دماهای اندازه گیری شده با ترمیستور و روش فراصوت وجود داشت. به طور متوسط اختلاف دمای بین دو روش 0.25oC بود. و بیشینه این اختلاف دما 0.53oC بود.بحث و نتیجه گیری: توانایی روش ردیابی برفک در استخراج جابجایی از تصاویر دیجیتال به تایید رسید. با استفاده از نتایج بدست آمده الگوریتم به کار رفته می تواند با دقت بهتر از 0.5oC تغییرات دما را اندازه گیری نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  59-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1026
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

در این تحقیق با بررسی دمای میانگین ماهانه 338 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی در سرزمین ایران هشت ناحیه دمایی در ایران شناسایی شد و بروش تحلیل خوشه ای فصل بندی مناطق دمایی مشخص شد. با مقایسه دمای میانگین هر ناحیه با میانگین دمای ایران که 18 درجه سلسیوس است هشت ناحیه دمایی نام گذاری شدند. این نواحی دمایی عبارتند از: ناحیه گرم جنوب غربی، سرد دامنه ای، سرد کوهپایه ای، گرم کرانه های خلیج فارس، معتدل دشت سری، معتدل خزری، گرم دشتی و ناحیه سرد کوهستانی که به ترتیب میانگین دمای سالیانه شان 7/24، 6/14، 4/9، 0/27، 2/17، 7/16، 2/20، 1/12 درجه سانتی گراد می باشد. بر طبق نمودارهای خوشه ای هر هشت ناحیه دمایی به لحاظ زمانی از دو فصل دمایی نسبتا متمایز سرد و گرم و فصول گذار تشکیل شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1026

دانلود 285 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

LEE W.J. | LUCEY J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  5-6
 • صفحات: 

  515-536
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  18796
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18796

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  173-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

افزایش جمعیت وگسترش شهر نشینی، کاهش فضاهای سبز، مصرف زیاد سوخت های فسیلی، انتشار گازهای گلخانه ای و استفاده از مصالح نا مناسب پدید آورنده میکروکلیمای جزیره حرارتی بر فراز شهرها شده؛ که چندین درجه سانتی گراد هوای شهر را از پیرامون خود (روستاها) گرم تر نموده. لذا این مقاله بعد از شناخت عوامل موثر بر ایجاد جزایر حرارتی (همچون موقعیت شهر؛ اندازه شهر و جمعیت؛ تراکم محیط ساخته شده؛ هندسه شهری؛ ویژگی حرارتی سطوح شهری؛ سطوح ضد آب؛ گرمای انسان ساخت و آلودگی هوا) و معرفی استراتژی های کاهشی (همچون استراتژی های سبز شهری، سطوح سرد شهری، طراحی شهری، کاهش گرمای انسان ساز)، به بررسی پارامترهایی همچون میانگین دمای تابشی و دمای هوا در سه آلبدوی بالا0. 8، آلبدوی متوسط (0. 5) و آلبدوی پایین (0. 3) می پردازد. در این راستا با انتخاب خیابان پونک در شهر قزوین که دارای تنوع در مصالح می باشد، با بررسی از طریق شبیه سازی با نرم افزار Envi met به این نتیجه رسیدیم که تغییرات در میزان توان تابشی و دمایی محیط می تواند تاثیر بسزایی در میزان میانگین دمای تابشی محیط و به تبع آن بر آسایش حرارتی فضای باز محیط بگذارد، نتایج حاکی از آن است که با وجود مناسب بودن مصالح سرد با آلبدوی بالا برای کف خیایانها و بامها اما مصالح دارای آلبدوی بالا در نما بخاطر انعکاس زیادی که به محیط دارند آسایش حرارتی را پایینتر می آورند و محیط را گرمتر می کند و در شهرهایی که دارای جزیره حرارتی هستند مصالح روشن باعث گرم شدن محیط می شوند اما در شهرهایی که هنوز مشکل تشکیل جزایر حرارتی وجود ندارد استفاده از مصالح روشن با آلبدوی بالا سبب کاهش مصرف انرژی در داخل ساختمان می گردد و سبب می گردد سرمایش ساختمانها در تابستان کمتر شده و بالتبع مصرف انرژی کاهش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  777
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

ازآنجا که تشخیص آنومالی های لرزه ای به دلیل ساختار پیچیدة زمین و عدم شناخت کامل سازوکار وقوع زلزله، دشوار است، دسترسی به داده های حرارتی متنوع به دست آمده از روش های سنجش از دوری سبب شده تا امکان بررسی آنومالی حرارتی قبل از وقوع زلزله های بزرگ فراهم شود. آنومالی های حاصل از پیش نشانگرهای حرارتی، از اصلی ترین منابع پیش بینی زلزله اند. در این مطالعه با استفاده از پیش نشانگرهای دمای سطح (Land Surface TEMPERATURE)، دمای جو (Atmospheric TEMPERATURE)، شار گرمای نهان سطح (Surface Latent Heat Flux) و موج بلند خروجی (Outgoing long-wave radiation) امکان وقوع آنومالی حرارتی قبل از زلزله های ورزقان (21/05/1391)، بوشهر (20/01/1392) و سراوان (27/01/1392) بررسی شده است. برای تشخیص آنومالی پیش از وقوع زلزله، سری زمانی مربوط به دمای سطح و دمای جو توسط محصولات سنجنده ی MODIS، شار گرمای نهان سطح از کتابخانة GLDAS و موج بلند خروجی از محصولات سنجندة AIRS در دورة زمانی قبل و پس از وقوع زلزله تشکیل شد و با تلفیق شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه این سری های زمانی پیش بینی شده و امکان وقوع آنومالی در آنها بررسی شد. همچنین نتایج حاصل از این روش با نتایج روش شبکه ی عصبی با الگوی آموزش لونبرگ-مارکارد (Levenberg– Marquardt) مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان دهندة وقوع آنومالی در تغییرات دمای سطح زمین، دمای جو، شار گرمای نهان سطح و موج بلند خروجی 10 تا 13 روز پیش از وقوع زلزلة ورزقان، دمای جو و موج بلند خروجی 6-9 روز و شار گرمای نهان سطح 2 روز پیش از وقوع زلزلة بوشهر و تشخیص آنومالی در تمامی پیش نشانگرهای حرارتی مورد مطالعه 5 تا 8 روز پیش از وقوع زلزلة سراوان است.

آمار یکساله:  

بازدید 777

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  ب - 66 (گروه مهندسی مکانیک، صنایع، هوافضا)
 • صفحات: 

  73-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در این تحقیق، معادلات انتقال حرارت با در نظر گرفتن اثرات تجزیه شیمیایی در سطح سوخت جامد و همچنین در محفظه موتور، معادلات ناویراستوکس گذرای متقارن محوری به همراه مدل سازی توربولانس و واکنش های شیمیایی نرخ محدود با استفاده از نرم افزار فلوینت حل شده است. در نتیجه این تحلیل ها، دما، گرادیان دما، فشار، عدد ماخ و کسر مولی مواد تشکیل دهنده گازهای داخل میدان جریان محفظه احتراق به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که نرخ سوزش سوخت جامد تا حدی به دمای شعله و نرخ دما در ناحیه سوزش بستگی دارد. نتایج حاصله از شبیه سازی و از آزمایش های تجربی با هم مقایسه شده اند که تطابق رضایت بخشی بین این نتایج حاصل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  109-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  844
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

دمای هوا به عنوان یکی از مهمترین فراسنج های جوی در تامین انرژی مورد نیاز گیاه در مراحل مختلف فنولوژی نقش بسزایی دارد. به تبع آن، دمای خاک نیز با تاثیرگذاری در فعل و انفعالات شیمیایی خاک و انتقال مواد غذایی از ریشه به اندام های رویشی و زایشی و در نتیجه عملکرد بهتر و بیشتر محصول حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق، برآورد دمای اعماق مختلف خاک با توجه به مشاهدات دمای هوا در سطوح رطوبتی مختلف خاک بود که برای نیل به این مقصود طی یک دوره پنج ماهه (از اول اسفندماه سال 1384 تا پایان تیرماه سال (1385 آمار مربوط به دمای هوا، رطوبت و دمای اعماق 5 و 15 سانتی متری خاک ثبت گردید. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Statgraph و Excel و بر اساس روش های استاندارد آماری صورت گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 844

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  195-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1198
 • دانلود: 

  625
چکیده: 

هدف اصلی از این تحقیق پایش دمای سطح زمین و رابطه ای آن با کاربری اراضی می باشد که با استفاده از تصاویر ماهواره ای پایش شده است. به همین منظور ابتدا تصاویر مربوطه اخذ شد و پیش پردازش های لازم بر روی هرکدام اعمال شد. سپس نسبت به مدل سازی و طبقه بندی تصاویر اقدام شد. ابتدا به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی، نقشه طبقه بندی شده کاربری اراضی برای هردوسال با استفاده از روش شیءگرا استخراج شد و سپس به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی نقشه تغییرات کاربری اراضی در یک بازه زمانی 18 ساله (2000-2017) استخراج شد. درنهایت به منظور پایش دمای سطح زمین نقشه دمای سطحی شهرستان اردبیل استخراج شد.نتایج نشان داد که رابطه قوی بین کاربری اراضی و دمای سطحی وجود دارد. به این صورت که کاربری همچون کاربری شهری، دارای دمائی حدود 41 درجه سانتیگراد (2017) می باشد که به دلیل جاذب حرارت بودن عوارض شهری دارای دمای بیشتری نیز می باشد. این درحالی است که کاربری مناطق آبی به دلیل جذب کمتر حرارت دارای دمای 34 درجه سانتیگراد (2017) می باشد. این موضوع نقش کاربری های مختلف را در تعیین دمای سطحی نشان می دهد. همچنین در این پژوهش رابطه دمای سطحی با پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نواحی همچون خاک و شهری که دارای پوشش گیاهی کمتری نسبت به نواحی همچون کشاورزی و مرتع می باشند، دارای دمای بیشتری نیز می باشند. زیرا پوشش گیاهی همواره به صورت مانع برای ورود حرارت بوده است و رابطه معکوس با حرارت سطحی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1198

دانلود 625 استناد 0 مرجع 0
litScript