نتایج جستجو

25283

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2529

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  467-474
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  970
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

کنترل بیولوژیکی Listeria monocytogenes با باکتریوفاژ، یکی از راههای مبارزه با این باکتری است. در این مطالعه تاثیر pH و درجه حرارت، بر 4 نوعListeria monocytogenes  عاری از فاژ بطور تجربی آلوده شده به 5 باکتریوفاژ آلوده شدند تعیین گردید. با کشت Listeria monocytogenes لیزوژن جداشده از جنینهای سقط شده روی محیط TSB، فاژهای آزاد شده از Listeria monocytogenes لیزوژرنیک با فیلتر 0.45 میکرون جدا گردید. از مجموع این فاژها 5 فاژ مختلف با غلظت 109PFU/ml  انتخاب و با یکدیگر مخلوط شد، سپس در سه لوله آزمایش تقسیم و pH آنها بترتیب به 4، 7 و 9 رسید. سپس 2.5 میلی لیتر از هر pH را در چهار لوله جداگانه ریخته و در درجه حرارتهای 0-7، 8-14، 15-25، 26-37 سانتی گراد با 0.5 میلی لیتر از هر یک از انواعListeria monocytogenes  با همان pH و درجه حرارتهای مختلف مخلوط و در گرمخانه بمدت 24 ساعت قرار داده شد. بعد از آن یک قطره از هر یک از لوله ها، بروی محیط آگار خوندار کشت و در گرمخانه قرار گرفت. کشت 24 ساعته عاری از باکتری و یا دارای کلنیهای تغیریافته لیزوژن بودند. بیش از 2.3 Listeria monocytogenes های موثر در سقط دامها در شمال شهر اصفهان آلوده به فاژ هستند. بهترینpH  برای الحاق باکتریوفاژها به لیستریا عاری از فاژ، pH خنثی است. تبدیل این باکتری به فرم لیزوژن درpH  خنثی و در درجات مختلف (37-0 سانتی گراد) صورت می گیرد. ولی در pH اسیدی و یا قلیایی و در درجه حرارت بالاتر از 15 درجه سانتی گراد با احتمال P<0.05 اختلاف معنی دار است و باکتری در درجه حرارت بیش از 15 درجه سانتی گراد بیشتر بفرم لیزوژن تبدیل میشود. برای کنترل بیولوژیListeria monocytogenes  در طبیعت توسط باکتریوفاژ باید از تمام فاکتورهای موثر در اتصال و ورود DNA باکتریوفاژ به سیتوپلاسم و یا الحاق آن به ژنوم باکتری آگاهی داشت تا بتوان از باکتریوفاژ بعنوان وسیله ای مناسب برای از بین بردن باکتری در طبیعت و مواد غذایی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 970

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

تنوع ریختی و بوم شناسی و ارتباط درون گونه ای جلبک قرمز جنس هیپنه آ بر روی 15 جمعیت متعلق به 5 گونه از دریای عمان در این پژوهش بررسی شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل خوشه ای، تجزیه مولفه های اصلی و تحلیل روابط بوم شناسی گونه ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که صفاتی مثل وجود انشعابات خاص، موقعیت تتراسپورانژها و نحوه اتصال جلبک به زیستگاه جلبک بیشترین نقش را به عنوان صفات تشخیصی جدا کننده گونه ها در این جنس داشته اند. دو خوشه اصلی تشکیل شد که H. boergesenii در خوشه اول قرار گرفت و خوشه دوم شامل دو زیر خوشه بود که در زیر خوشه اول گونه های H. charoides، H. valentiae و H. musciformis و در زیرخوشه دوم H. pannosa قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنوع در زیرخوشه اول به میانگین شوری سالیانه و در زیر خوشه دوم به میانگین سالیانه اسیدیته، دمای آب و میانگین ناخالصی ها ی آن شامل مواد ارگانیک و غیر ارگانیک مرتبط است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  81-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  36842
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

دمای خاک یکی از پارامترهای فیزیکی عمده خاک بوده، رشد و نمو گیاهان و تکوین فرآیندهای خاکسازی در گرو تغییرات آن است. مطالعه دمای خاک در اعماق مختلف از نظر هواشناسی، بخصوص در خرد مقیاس، اقلیم شناسی، کشاورزی و صنعت حایز اهمیت بوده، تغییرات آن نیز تابعی از دمای هوای مستقر در سطح خاک است. بررسی و مطالعه رابطه دمای هوا و خاک، از مهمترین روابطی است که در پیش بینی سرما و برآورد شدت خسارت به محصولات کشاورزی می تواند کاربرد داشته باشد. به منظور کاهش خسارات سرمازدگی وارده به محصولات کشاورزان و اطلاع رسانی بهینه به آنان، مطالعه ای برای منطقه بروجن که یکی از قطب های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود انجام شد. پس از جمع آوری داده های مورد نیاز و انجام آزمون های مختلف (کفایت داده ها و همگنی)، تحلیل داده های دمای حداقل هوا و دمای حداقل سطح زمین و داده های دمای اعماق مختلف (5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری خاک) در ساعات استاندارد 6.5 صبح، 12.5 ظهر و 6.5 بعداظهر صورت گرفت. عمق میرایی امواج گرما، نوسان های دما، ضریب هدایت گرمایی، سرعت نفوذ امواج گرمایی و میزان ذخیره شدن انرژی گرمایی در اعماق مختلف در بروجن تعیین شد. مشاهدات نشان داد که دامنه تغییرات شبانه روزی دما با افزایش عمق خاک بسرعت کاهش یافته، دمای بیشینه در اعماق پایین تر با تاخیر زمانی اتفاق می افتد. چرخه سالانه دما نیز یک تاخیر زمانی و استهلاک دامنه را نسبت به عمق نشان می دهد. میانگین سالانه دمای خاک بیشتر از میانگین سالانه دمای هوا است، زیرا انرژی جذب شده توسط خاک بیشتر از هوا بوده، قسمتی از انرژی گرمایی جذب شده به وسیله خاک به اعماق پایینتر منتقل می شود. عمق لایه ای از خاک که در آن پدیده سرمازدگی اتفاق افتاده در فصول مختلف سال به ویژه در بهار و پاییز متفاوت است بررسی ها نشان داد که بیشترین علل کاهش ناگهانی دما در فصل بهار بیشتر از نوع سرماهای تابشی بوده است. تغییرات درجه حرارت خاک در عمق 50 سانتی متری کند و آرام بوده، تغییرات سالانه ای معادل 19.3 درجه سانتی گراد دارد. بیشترین دامنه تغییرات دما در این منطقه در عمق 5 سانتی متری و در حدود 29.1 درجه سانتی گراد بوده است. بررسی نتایج نشان داد که رابطه بین حداقل دمای هوا و حداقل دمای سطح خاک در تمامی ماههای سال از نوع خطی بوده، بیشترین همبستگی در ماه ژانویه نیمه دوم دی تا نیمه اول بهمن با مقدار 0.98 و کمترین آن در ماه مه نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد مقدار 0.52 است. تغییرات دمای خاک به صورت موجی بوده و از سطح به عمق کم شده و حداکثر دما در ماه اوت نیمه دوم مرداد تا نیمه اول شهریور و با یک ماه تاخیر در عمق 50 سانتی متری خاک اتفاق افتاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 36842

دانلود 132 استناد 4 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  21-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1403
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

تعیین دمای هوا در محاسبات بیلان انرژی، مطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در این میان تعداد محدود ایستگاه های هواشناسی جهت تعیین دمای هوا در مقیاس های بزرگ مکانی از جمله مشکلات پیشرو است. استفاده از فناوری سنجش از دور به دلیل دید وسیع و یکپارچه و به روز بودن تصاویر ماهواره ای، گزینه مناسبی در برآورد این پارامتر به نظر می رسد. در این تحقیق از هم بستگی منفی بین داده های دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی (NDVI) در قالب روش TVX برای تعیین دمای هوا استفاده شده است که فرضیه روش، تقریب دمای هوا با دمای پوشش گیاهی انبوه و متراکم می باشد. به منظور بررسی عملکرد روش TVX در برآورد دمای هوا از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS حوضه آبریز سفیدرود در سال های 1381-1382-1384 استفاده شده است. الگوریتم پنجره مجزا توسعه داده شده توسط پرایس در محاسبه دمای سطح زمین به کار گرفته شده است. متوسط اختلاف بین دمای سطح زمین واقعی و حاصل از الگوریتم پرایس در حدود 6.2 درجه سانتی گراد است، بالطبع این میزان خطا می تواند در مقادیر دمای هوا تاثیر داشته باشد. به علت استفاده از شاخص NDVI در روش TVX، روش نسبت به تراکم پوشش گیاهی دارای حساسیت است به طوری که در مناطق با تراکم کم پوشش گیاهی، میزان خطا افزایش پیدا می کند. تغییرات حدود 4 درصد دمای هوا نسبت به افزایش ماکزیمم NDVI به میزان 0.05، مبین عملکرد بالای فیزیک روش TVX در برآورد دمای هوا در مناطق وسیع است.

آمار یکساله:  

بازدید 1403

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PHYSIOLOGY AND BEHAVIOR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  185
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  12566
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12566

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1592
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

زمینه و هدف: دمای بدن از مناطقی مانند شریان ریوی، رکتال، دهان، زیربغل و اخیرا از طریق پرده تمپان (مجرای گوش) قابل کنترل است. روش تمپانیک با این که یک روش آسان، غیرتهاجمی و سریع می باشد اما صحت و دقت این روش مورد سوال است. هدف این مطالعه تعیین صحت دمای تمپانیک در مقایسه با دمای رکتال و همچنین دقت آن در اندازه گیری متوالی (دوبار) است.روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی- مقایسه ای بود. جامعه پژوهش، بیماران 85-16 ساله بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بودند که تعداد 336 نفر به روش متوالی انتخاب شدند. برای اندازه گیری دمای تمپانیک از دماسنج ترمواسکن براون مدل 6020 و برای اندازه گیری دمای رکتال از دماسنج دیجیتالی مدل M9380226 استفاده شد.یافته ها: تست تی زوج نشان داد اختلاف میانگین دمای تمپانیک راست و چپ با میانگین دمای رکتال از نظر آماری معنی دار است (P<0.0001). اختلاف میانگین دمای تمپانیک راست در اندازه گیری بار اول با میانگین اندازه گیری بار دوم (P=0.172)، اختلاف میانگین دمای تمپانیک چپ در اندازه گیری اول با اندازه گیری دوم (P=0.100) و همچنین اختلاف میانگین دمای تمپانیک راست با میانگین دمای تمپانیک چپ (P=0.500) معنی دار نبودند. آنالیز «بلند و آلتمن» نشان داد، به طور متوسط دمای رکتال 0.23°C بیش از دمای تمپانیک بوده است. اختلاف بسیار کمی بین میانگین دوبار اندازه گیری متوالی دمای تمپانیک راست (0.02°C) و چپ (0.02°C) وجود داشت. همبستگی بالا و معنی داری بین دمای رکتال با دمای تمپانیک راست (P<0.0001, r=0.78) و همچنین با دمای تمپانیک چپ (P<0.0001, r=0.84) وجود داشت.نتیجه گیری: علی رغم وجود همبستگی بالا بین دمای رکتال با دمای تمپانیک، اختلاف این دو از لحاظ آماری و بالینی معنی دار بود، همچنین حساسیت کنترل به روش تمپانیک در غربالگری بیماران تب دار در مقایسه با دمای رکتال پایین و غیرقابل قبول بود. بنابراین یافته ها حاکی از آن بود که دمای تمپانیک نمی تواند دمای رکتال را با توافق بالا منعکس کند. البته به علت دقت قابل قبول و خطای پایین، می توان از روش تمپانیک برای اندازه گیری دمای بدن بیماران نه به عنوان جایگزین برای روش رکتال استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1592

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

RACINAIS S. | OKSA J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  26820
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26820

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 89)
 • صفحات: 

  3-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1542
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در این مقاله به کمک داده های دمای روزانه 620 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی 366 نقشه همدمای کشور روی یاخته های 18´18 کیلومتر محاسبه شد. انجام تحلیل خوشه ای بر روی این نقشه ها نشان داد که در ایران شش ناحیه دمایی متمایز وجود دارد. آرایش جغرافیایی این نواحی عمدتا به ارتفاع وابسته است. حاکمیت سامانه های همدید، نظیر کم فشار گنگ و پرفشار آزور از یک سو و محتوای رطوبتی جو نیز از سوی دیگر در شکل گیری نواحی دمایی ایران نقش دارند. در مجموع، ایران از لحاظ دمایی به دو بخش سرد کوهستانی و گرم کم ارتفاع تقسیم می شود. تنوع دمایی در بخش سرد کوهستانی زیادتر است، چون در این بخش دما عمدتا متاثیر از ارتفاع است. به همین دلیل، این بخش خود به چهار ناحیه تقسیم می شود. چون در ناحیه گرم و کم ارتفاع دما عمدتا متاثر از سامانه های جوی است، این بخش از تنوع کمتری برخوردار است و به دو ناحیه تقسیم می شود. به این ترتیب، در ایران شش ناحیه دمایی شناسایی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1542

دانلود 129 استناد 5 مرجع 12
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  166-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

اهداف: جایگذاری کاتترهای وریدی به عنوان شایع ترین اقدام تهاجمی می باشد و عوارض مرتبط به آن ازجمله فلبیت، برای سیستم مراقبت بهداشتی و بیماران بسیار هزینه بر است. فلبیت یکی از دلایل مهم خرابی کاتتر محسوب می شود. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر یکسان سازی دمای تجویز وریدی با دمای بدن بر بروز فلبیت انجام شد. مواد و روش ها: در این کار آزمایی بالینی تعداد 106 بیمار پذیرش شده در بخش داخلی بیمارستان امام علی (ع) سرایان، که تجویز وریدی داشتند، به طور تصادفی در دو گروه 53 نفری قرار گرفتند. در گروه مداخله محلول ها و داروهای دریافتی از طریق کاتتر، توسط پمپ انفوزیون SN-1500 Serial با دمای 37 درجه سانتی گراد و در گروه کنترل با میانگین دمای 24درجه سانتی گراد تزریق شد و محل جایگذاری کاتتر، تا زمان خرابی کاتتر هر 2 ساعت بر اساس معیار فلبیت انجمن پرستاری تزریق ازنظر بروز فلبیت بررسی شد. داده ها در فرم ثبت اطلاعات، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری 22 SPSS و آزمون های تی، کای اسکوئر، اسپرمن و رگرسیون در سطح معنی داری کمتر از 5 درصد، آنالیز شدند. یافته ها: دو گروه ازنظر سن، جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل، بیماری زمینه ای، اعتیاد، شاخص توده بدنی و میانگین حجم دریافتی تفاوت معنی دار آماری نداشتند همچنین تفاوت معنی داری ازنظر بروز فلبیت بین گروه کنترل و مداخله وجود نداشت (28/0 =P). هرچند در گروه مداخله میزان بروز فلبیت در 24 ساعت اول و دوم کاهش یافته بود. نتیجه گیری: اگرچه یکسان سازی دمای محلول تزریقی با دمای طبیعی بدن در روز اول و دوم مداخله کمی تاثیر داشت ولی انجام این کاربر بروز فلبیت تاثیر معنی داری نداشت. مطالعه بیشتر با دمای بالاتر و پایین تر از دمای بدن پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CARLTON K.

نشریه: 

PHYSICS EDUCATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  16018
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16018

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
litScript