نتایج جستجو

29554

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2956

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MALMIR TEIMOUR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  209
 • صفحات: 

  103-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62986
 • دانلود: 

  29822
چکیده: 

The last story of Molavi's Masnavi is Zaat-al-sovar (decorated with pictures) or Hushroba (literally, that which takes away consciousness) Castle. It narrates the life of a king and his three sons. Upon leaving the palace to travel around their home country, they are advised by their father not to approach Hushroba Castle. But they do not act on the advice and break their promise. While visiting the castle, they happen to see the picture of Chinese Emperor's daughter and become infatuated with her. Molavi elaborates on the two elder sons' ENDeavors to reach the girl, which is unrewarded, and their final death Molavi, However, tells us nothing about the youngest son, who indolently manages to arrives in the castle, though he has the opportunity to narrate the rest of the story and Chalabi could have asked him to do so. This paper tries to explain Molavi's non-elaboration and the unfinished story based on the displacement of the Creation Myth and the role of women in conquering castles.

آمار یکساله:  

بازدید 62986

دانلود 29822 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STANTON J.M. | STAM K.R. | MASTRANGELO P.

نشریه: 

COMPUTER AND SECURITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  124-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  8429
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8429

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

SINGH R. | BARDEN A. | MORI T. | BEILIN L.

نشریه: 

DIABETOLOGIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  948
 • بازدید: 

  37500
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37500

دانلود 31795 استناد 948 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

IKENBERRYM G. JOHN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  12011
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12011

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2 (پی در پی 84)
 • صفحات: 

  105-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1296
 • دانلود: 

  540
چکیده: 

سابقه و هدف: اصلی ترین هدف در تمامی درمان های اندودانتیکس حذف عوامل اتیولوژیک ایجاد کننده بیماری های پالپ و پری اپیکال، سپس حفظ این شرایط با ایجاد سیل کامل بدست آمده بین پریودنشیوم و سیستم کانال ریشه است. وقتی که این مهم به وسیله یک دسترسی ارتوگرید امکان پذیر نباشد، دندانپزشک باید از جراحی پری رادیکولر و تکنیک پر کردگی انتهای ریشه استفاده نماید. مرور مقالات: مرور تاریخچه درمان های جراحی اندودانتیکس نشان دهنده کاربرد مواد گوناگونی به عنوان پر کننده انتهای ریشه (Root END Fillings) است. در سال 1884 از آمالگام برای پر کردن انتهای ریشه دندان استفاده شد و پس از آن مواد دندانی متنوعی بکار گرفته شدند. اگر چه جستجو در بانک های اطلاعات علوم پزشکی به سهولت صدها مقاله در مورد جراحی های رتروگرید و مواد پرکننده انتهای ریشه دندان را در اختیار قرار می دهد، اما کمتر از 10 مقاله به مرور و مقایسه این مواد پرداخته و تنها یک مطالعه مرور نظام مند در این زمینه یافت می شود. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد مطالعات Randomized Clinical Trial (RCT) تاکنون متاآنالیزی انجام نشده است. در این مقاله با استناد به نتایج تحقیقات انجام شده قبلی، ضمن برشمردن شرایط ایده آل یک ماده پرکننده انتهای ریشه، انواع این مواد معرفی و جمع بندی از شواهد علمی موجود برای انتخاب ماده مناسب پر کننده انتهای ریشه در حین جراحی های اندودانتیکس ارایه خواهد شد. نتیجه گیری: لازم است که دندانپزشکان با آگاهی از خصوصیات یک ماده پرکننده انتهای ریشه ایده آل، بتوانند در حین انجام جراحی های اندودانتیکس ماده مناسب را برگزیده، مورد استفاده قرار دهند. از آنجا که شواهد هیستولوژیک نشان داده اند که دو بیومتریال MTA و CEM cement نتایج موفقیت آمیز درمانی را با ساخته شدن سمنتوم بر روی خودشان به نمایش گذاشته اند، این دو ماده برای کاربردهای کلینیکی توصیه می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1296

دانلود 540 استناد 0 مرجع 86
نویسندگان: 

Mozaffari Ahrar Erfan | NASSIRI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1 (95)
 • صفحات: 

  129-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7122
 • دانلود: 

  4368
چکیده: 

The Time Synchronized Channel Hopping (TSCH) mode of IEEE 802. 15. 4e has been widely used as an access method for the industrial Internet of Things (IoT). It permits to overcome the performance limits of 802. 15. 4 standard in such networks. It provides bounded latency and increased network capacity while mitigating the effects of interference and multipath fading. In this paper, we tackle two critical concerns of industrial networks, namely END-to-END reliability and delay by proposing two centralized scheduling mechanisms; First, the Height-based Scheduling (HS) that computes the schedule only based on the network topology. Second, T2AS, which takes into account both traffic demand and network topology to calculate the schedule. The later mechanism uses a composite weighting function that allows scheduling links with more load and longer distance from the root in earlier timeslots. This prioritizes the flows with more traffic to be scheduled earlier. Both algorithms provide subsequential scheduling for multi-hop scenarios. Simulation results, obtained from the OpenWSN emulator, particularly confirm the efficiency of T2AS in terms of reliability and END-to-END latency. More precisely, it guarantees a reliability of more than 99% for all network sizes. Furthermore, T2AS provides a noticeable bounded delay by delivering data packets within a single slotframe.

آمار یکساله:  

بازدید 7122

دانلود 4368 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ERFANI Y. | CHOOBINEH H. | SAFDARI H. | RASTI A. | ALIZADEH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  13329
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13329

دانلود 26465 استناد 447 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  492
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 492

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROENNEBERG T. | KUEHNLE T. | PRAMSTALLER P.P.

نشریه: 

CURRENT BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  1038-1039
تعامل: 
 • استنادات: 

  441
 • بازدید: 

  12232
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12232

دانلود 25361 استناد 441 مرجع 0
نویسندگان: 

JALALZADEH MOJGAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18186
 • دانلود: 

  20631
چکیده: 

Dear Editor, Anemia is a common complication of chronic kidney disease (CKD) and can appear before uremic syndrome when the glomerular filtration rate (GFR) decreases to less than 30 mL/min. A low level of hemoglobin (Hb) is an indepENDent risk factor for low quality of life inCKDpatients. Untreated anemia in CKD patients leads to several physiological abnormalities such as impaired heart function, decreased cognation and mental activity, hemostatic dysfunction, impaired immune function and sexual function. Clinical symptoms of anemia include fatigue, depression, concentration problems, loss of appetite, sleep disturbance, shortness of breath and heart palpitations...

آمار یکساله:  

بازدید 18186

دانلود 20631 استناد 0 مرجع 0
litScript