نتایج جستجو

100125

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10013

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

دفتری زهرا | صفرنژاد عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  241-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae گیاهی است چند ساله که به دلیل خاصیت دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است. بذرهای پنج جمعیت متعلق به چهار گونه T. Lancifolius،T. daenensis subsp. daenensis (دو نمونه)، T. fedtschenkoi و T. pubescens کشت گردید و پس از جوانه زنی بذرها از مریستم انتهایی ریشه برای مطالعات کاریوتیپی استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم پایه در تمام جمعیت های مورد بررسی x=15 است. از لحاظ سطح پلوئیدی گونه T .lancifolius با فرمول کاریوتیپی 25m+5sm دیپلوئید (2n=2x=30)، گونه T. daenensis subsp. daenensis با فرمول کاریوتیپی 22m+8sm و 30m، گونه T. fedtschenkoi با فرمول کاریوتیپی 23m+7sm و گونه T. pubescens با فرمول کاریوتیپی 30m بودند. با توجه به میزان شاخص نامتقارن بودن درون کروموزومی، گونه T. daenensis subsp. daenensis از نامتقارن ترین و در عین حال کامل ترین کاریوتیپ نسبت به دو گونه دیگر بود. درحالی که گونه T. pubescens متقارن ترین و ابتدایی ترین کاریوتیپ را نشان داد. تجزیه واریانس داده های حاصل از اندازه گیری کلیه صفات مورد مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل نشان داد که بین جمعیت ها اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد که این بیانگر وجود تفاوت در بین گونه ها بوده و طبق تجزیه خوشه ای، بر اساس صفات کروموزومی، جمعیت ها در 3 گروه (گونه T. daenensis در گروه 1 و گونه T. fedtschenkoi و گونه T. pubescens در گروه های جداگانه) قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

واعظی فروغ | پیشرفتی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  71-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2074
 • دانلود: 

  746
چکیده: 

تعداد کثیری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب با ظرفیتهای مختلف، در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی پرتوتابی با فرابنفش را به عنوان مرحله اصلی گندزدایی انتخاب نموده اند و به نظر می رسد روند رو به افزایش کاربرد این روش منحصر به فرد با کسب تجارب حاصله و همچنین اثبات مزیت های آن در برابر روش های شیمیایی گندزدایی کماکان به عنوان یک فن آوری برتر ادامه داشته باشد. از آنجا که پرتو تابی فرابنفش تنها روشی است که در زمان حاضر ادعا می شود هیچ گونه مشکلی را از لحاظ سلامت کاربران، مصرف کننده و محیط زیست ندارد و حتی در حالت دوزهای بالا پرتو موجب تنزل کیفیت آب و فاضلاب نمی شود، آشنایی با روش صحیح طراحی مرحله گندزدایی با UV جهت تامین اهداف مختلف از تصفیه آب و پساب برای مسوولین تصفیه خانه ها ضروری خواهد بود.رهنمودهای اخیر طراحی در این زمینه بر اساس تست نمودن سیستم فرابنفش تحت بارهای هیدرولیکی مختلف (بر حسب لیتر بر دقیقه برای هر لامپ UV) می باشد تا در نهایت بتوان آن بار هیدرولیکی را که مطابق با تحویل میزان دوز میکروب کشی مورد تقاضا باشد، جهت طراحی سیستم انتخاب نمود. سایر فاکتورهای طراحی مشتمل بر کیفیت آب، ویژگی لامپها و پوششهای کوارتزی به کار گرفته شده می باشد. در روش جدید فرض می شود کاهش بده لامپ بر اثر گذشت زمان تا 50% است و شدت نوراسمی لامپها نیز حداکثر 20% بر اثر کثیف شدن پوششهای کوارتزی کاهش می یابد.در مقاله حاضر اطلاعات مورد نیاز که می باید با انجام تست پایلوت در محل تصفیه خانه جمع آوری شود و نحوه استفاده از آنها در طراحی تشریح شده است. مزیت روش توصیه شده این است که نوسانات مهمترین پارامترهای قابل تغییر مدنظر قرار می گیرد، ضمن اینکه همزمان می توان تعداد لامپهای مورد نیاز را برای یک موقعیت خاص با توجه به سخت ترین مقررات و بدترین شرایط قابل مواجهه محاسبه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2074

دانلود 746 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

ANITA R. | VISWANATHAN B. | UMAMAHESWARI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  B3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64086
 • دانلود: 

  31395
چکیده: 

New methodologies and concepts are developed in the control theory to meet the ever-increasing demands in industrial applications. Fault detection and diagnosis of technical processes have become important in the course of progressive automation in the operation of groups of electric drives. When a group of electric drives is under operation, fault tolerant control becomes complicated. For multiple motors in operation, fault detection and diagnosis might prove to be difficult. Estimation of all states and parameters of all drives is necessary to analyze the actuator and sensor faults. To maintain system reliability, detection and isolation of failures should be performed quickly and accurately, and hardware should be properly integrated. Luenberger full order observer can be used for estimation of the entire states in the system for the detection of actuator and sensor failures. Due to the insensitivity of the Luenberger observer to the system parameter variations, state estimation becomes inaccurate under the varying parameter conditions of the drives. Consequently, the estimation performance deteriorates, resulting in ordinary state observers unsuitable for fault detection technique. Therefore an adaptive observer, which can estimate the system states and parameter and detect the faults simultaneously, is DESIGNed in our paper. For a Group of DC drives, there may be parameter variations for some of the drives, and for other drives, there may not be parameter variations depending on load torque, friction, etc. So, estimation of all states and parameters of all drives is carried out using an adaptive observer. If there is any deviation with the estimated values, it is understood that fault has occurred and the nature of the fault, whether sensor fault or actuator fault, is determined by neural fuzzy network, and fault tolerant control is reconfigured. Experimental results with neuro fuzzy system using adaptive observer-based fault tolerant control are good, so as to confirm the best characteristics of the proposed approach.

آمار یکساله:  

بازدید 64086

دانلود 31395 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
 • صفحات: 

  42-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2813
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

مقدمه: در مواردی که در یک مطالعه مداخله ای گرفتن گروه کنترل غیراخلاقی بوده و یا تعداد نمونه بسیار کم است (بیماری های نادر)، لازم است حداقل در مراحل اولیه، مطالعه ای تک نمونه ای انجام گیرد. جهت آنالیز این مطالعات از دو روش کلی گرافیکی مشاهده ای و استنتاجی آماری استفاده می شود که در این بین روش آماره C یک روش بسیار پیشرفته و با توان بالا محسوب می شود.مواد و روش ها: ابتدا برای روند داده ها در فاز پایه آماره C محاسبه و در مورد معناداری آماری روند مذکور تحلیل صورت می گیرد. اگر روند از نظر آماری معنادار نباشد آنوقت داده های مربوط به فاز پایه و مداخله با هم تجمیع شده و مجددا آماره C محاسبه و معناداری آماری آن مورد بررسی قرار گرفته و در صورت معنادار بودن دلیل بر اثربخشی مداخله مورد مطالعه می باشد. هم چنین با ذکر یک مثال واقعی (با شرایط عدم معناداری روند در فاز پایه) که بر اساس قسمتی از داده های مطالعه بررسی تاثیر استفاده از روش آی - تی - ام - تی (ITMT) بر روی مهارت های درون دستی دو کودک همی پلژی خفیف انجام شده است و هم چنین یک مثال فرضی (با شرایط معناداری روند در فاز پایه) روش مذکور مورد بحث قرار می گیرد.یافته ها: در فاز پایه روند تغییرات کلیه پارامترهای کیفیت و عملکرد مهارت های دستی (8 پارامتر) در مثال اول معنادار نبوده ولی روند تغییرات ترکیبی از اندازه های فاز پایه و فاز مداخله معنادار بوده است. (P<0.05; Z score> 1.68) و هم چنین در مثال دوم هم در فاز پایه روند تغییرات کلیه پارامترهای کیفیت و عملکرد مهارت های دستی (8 پارامتر) معنادار بوده و هم روند تغییرات ترکیبی از اندازه های فاز پایه و فاز مداخله معنادار بوده است (P<0.01; Z score>2.58).نتیجه گیری: مطالعه تک نمونه ای و آنالیز آن با استفاده از روش آماره C، علی رغم محدودیت های خاص خود، امکان ارزیابی اثر مداخلات را در شرایط خاص، فراهم می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 2813

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1823
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

با توجه به افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص ارتباط بین مصرف زیاد چربی و بیماری هایی نظیر چاقی، سخت شدن دیواره رگ ها، بیماری های قلبی - عروقی، افزایش فشارخون، چاقی، آسیب های بافتی و سرطان تقاضا در جهت تولید فرآورده های غذایی سالم مانند فرآورده های لبنی کم چرب و پروبیوتیک افزایش چشم گیری داشته است. در این پژوهش، به منظور بهینه سازی فرمولاسیون ماست پروبیوتیک کم چرب تاثیر غلظت های مختلف اینولین، کیتوزان و زانتان در سه سطح (1، 2 و 3 درصد) بر بقای Lactobacillus acidophilus، ویسکوزیته ظاهری، ظرفیت نگهداری آب (WHC)، اسیدیته و ارزیابی حسی در طی 15 روز نگهداری مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیز داده ها نشان داد، افزایش نسبت اینولین و کیتوزان باعث افزایش بقای (La-5)، ویسکوزیته ظاهری، WHC، اسیدیته و ویژگی های حسی در طی نگهداری می شود. با استفاده از روش های بهینه سازی گرافیکی و قرار گرفتن نمودارهای کانتورپلات مربوط به هر ویژگی بر روی هم، نسبت های بهینه اینولین 93.4 درصد، کیتوزان 6 درصد و زانتان 0.6 درصد تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1823

دانلود 403 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1450
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

زمینه و هدف: نواقص حرکتی شامل همی پارزی، عدم هماهنگی و اسپاستیسیته از رایج ترین آسیب های بعد از سکته مغزی هستند. بیشتر بیماران در طی زمان در بعضی از این نواقص بهبود می بابند که البته میزان آن در بیماران مختلف متفاوت می باشد. شواهدی هست که نشان می دهد افزایش شدت و کمیت درمان پس از سکته مغزی می تواند بهبود را افزایش بخشد. توانبخشی حرکتی این بیماران شامل ترکیبی از تکنیک های حرکت درمانی است که در بسیاری از کلینیک های کاردرمانی انجام می گیرد. اما در این روند توانبخشی به امواج مغزی بیماران سکته مغزی و تاثیری که این امواج می تواند بر حرکت داشته باشد توجهی نمی شود. یکی از این امواج تتا می باشد، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر همراه کردن کاردرمانی و نوروفیدبک بر درمان حرکتی بیماران سکته مغزی می باشد.روش بررسی: این مطالعه بصورت طرح تک آزمودنی Single-System DESIGN (AB) بر روی 2 بیمار سکته مغزی انجام شد. در طی فاز پایه عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران (با استفاده از آزمون های فوگل-مایر و برگ)، سه روز در هفته و به مدت 4 هفته مورد ارزیابی قرار گرفته و مداخلات کاردرمانی هم انجام شد. پس از اتمام این دوره فاز درمان آغاز گردید که ترکیبی از کاردرمانی و نوروفیدبک است و مدت آن نیز 4 هفته بود. سپس نتایج ارزیابی های فازهای پایه و درمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.یافته ها: هر دو بیمار بهبودی معنی داری را در عملکرد اندام فوقانی (بیمار 1، 81.1% و بیمار 2، 68.1%) و تحتانی (بیمار 1، 73.1% و بیمار 2، 75.4%) در آزمون فوگل-مایر و برگ (بیمار 1،51.6 % و بیمار 2، 68.1% ) نشان دادند.نتیجه گیری: باتوجه به بهبودی قابل توجه در عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران به نظر می رسد همراه کردن نوروفیدبک با درمانهای رایج کاردرمانی، می تواند نتایج بالینی بهتری در بر داشته باشد. اگرچه به مطالعات بیشتر در آینده نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1450

دانلود 379 استناد 2 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Chegni Hamid | Entezari Sarina

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6122
 • دانلود: 

  2329
چکیده: 

Context: Targeted anti-cancer approaches bring about individual therapies to combat the complexity of most malignancies and enhance their chances of success. Currently, immunotherapy, which exploits the patient's immune system to fight the disease, has made a significant progress in the success rate of cancer treatment. T lymphocytes are one of the most powerful arms of the immune system against cancer cells; however, many tumor cells can escape by hiding their peptide antigens. Evidence Acquisition: CAR-T cells can detect tumor cells' HLA without any restrictions. Promising outcomes from CAR-T cell clinical trials have increased hope among cancer patients, making CAR-T cell a prospective treatment for most cancers. However, its unique toxicities and the possibility of recurrence have raised concerns among scientists. Results: Therefore, in this review, in addition to the DESIGN of CAR-T cells, we intend to discuss the process of CAR-T cell therapy in the treatment of malignancies and explore its disadvantages, advantages, and prospects. Conclusion: Despite extensive studies, it is not yet possible to confirm the role of CAR-T cells, but based on the experience of applying CAR-T cells, a definite treatment is feasible through immunotherapy and strengthening the immune system.

آمار یکساله:  

بازدید 6122

دانلود 2329 استناد 0 مرجع 5397
نویسندگان: 

FARAZ A. | SEIF A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  53-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99596
 • دانلود: 

  37021
چکیده: 

Recent studies have shown that the variable sampling interval (VSI) scheme helps practitioners to detect process shifts more quickly than the classical scheme (FRS). In this paper, the economically and statistically optimal DESIGN of the VSI T2 control chart for monitoring the process mean vector is investigated. The cost model proposed by Lorenzen and Vance [1] based on the Markov chain approach is modified as the objective function which is intended to be minimized through a genetic algorithm (GA) approach. Then, the effects of the costs and operating parameters on the optimal DESIGN (OD) of the chart parameters, and resulting operating loss through a fractional factorial DESIGN is systematically studied and finally, based on the ANOVA results, a Meta model to facilitate implementation in industry is proposed to determine the OD of the VSI T2 control chart parameters from the process and cost parameters.

آمار یکساله:  

بازدید 99596

دانلود 37021 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  417-427
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4746
 • دانلود: 

  2759
چکیده: 

در این تحقیق با توجه به اهمیت کاهش مصرف انرژی و تاثیر بسیار زیاد آن در جامعه کنونی،‏ بهینه سازی تیر تیپ پل های بتن پیش تنیده با مقطع T شکل و جعبه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد توجه قرار گرفته است و با معرفی تابع هدف بر حسب هزینه طرح و توجه به وزن و ابعاد مقطع (به ویژه ارتفاع) با محاسبه دقیق عوامل مهم طراحی به ویژه محاسبه دقیق افت نیرو در تاندون های پیش تنیدگی با استفاده از روابط جدید اثبات شده و در نظر گرفتن متغیرهای تاثیرگذار در طراحی بهینه سازی تیرهای بتن پیش تنیده صورت گرفته است. با در نظر گرفتن این افت ها روابط تحلیلی دقیق برای به دست آوردن نیروهای داخلی و طراحی حاصل می گردد،‏ و باعث افزایش دقت کار و کسب نتایج دقیق تحلیل به علت کاهش انجام محاسبات عددی می شود. و سرانجام به بررسی نتایج حاصله،‏ برای مقاطع T شکل و جعبه ای پرداخته شده است،‏ و ارجحیت مقطع T شکل نسبت به مقطع جعبه ای با ارائه حد دهانه ای،‏ از لحاظ هزینه،‏ وزن و ارتفاع مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 4746

دانلود 2759 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  3485-3495
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

این مقاله به تحلیل ممیزی سه گونه گندم زراعی بر اساس داده های حاصل از بررسی صفات ریخت شناسی می پردازد. در این مطالعه از هر یک از سه گونه گندم T. turgidum L.، T. aestivum L. و T. durum Desf. نمونه هایی به طور تصادفی به تعداد 60 سنبله (خوشه گندم) از دیم زارهای گندم در منطقه بازفت (استان چهارمحال و بختیاری) جمع آوری گردید. با اندازه گیری شانزده صفت از هر سنبله، برای هر یک از سه گونه یک ماتریس 60´16 از داده ها تهیه گردید. هدف از انجام این مطالعه دستیابی به یک قاعده رده بندی آماری بود که با کمترین خطا بتوان یک سنبله جدید متعلق به هر یک از سه گونه را تشخیص داد، با به کارگیری روش درستنمایی مشخص شد که بر اساس صفات به کار رفته با درصد خطای ناچیزی می توان سنبله های هر یک از سه گونه را تشخیص داد. این قاعده به ویژه در مورد دو گونه T. turgidum L. و T. aestivum L. که امکان تشخیص معمول آنها مشکل است، اهمیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
litScript