نتایج جستجو

9508

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

951

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  147-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  598
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

مقدمه: دیابت شیرین شایع ترین بیماری آندوکرین است و دارای عوارض متعددی از قبیل رتینوپاتی و نفروپاتی می باشد.هدف: تعیین عوارض ناشی از دیابت شیرین در شنوایی حسی- عصبی.مواد و روش ها: در طی یک مطالعه مورد- شاهدی در طی سال های 87- 1385 با همکاری مرکز دیابت مشهد و کلینیک شنوایی سنجی بیمارستان قائم، 300 نفر دیابتی و 300 نفر در گروه شاهد که از نظر سن و جنس با هم همسان شده بودند با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. آزمایشات شنوایی سنجی انجام شده در دو گروه شامل اودیومتری با تون خالص، تست دیاپزونی و اتوسکوپی بود.نتایج: بین دو گروه مبتلا به دیابت و گروه شاهد در فرکانس های بالا و میانه - پایین کاهش شنوایی مشخصی وجود داشت. هم چنین طول مدت ابتلا به دیابت اثری در کاهش شنوایی نداشت (0.05<P). میزان شنوایی در بیماران دیابتی دارای عوارض به طور مشخص در فرکانس های بالا نسبت به گروه شاهد بدون عارضه، افت نشان داد. بیماران دیابتی نوع 2 کاهش شنوایی واضحی را در فرکانس های بالا و میانه - پایین نسبت به گروه شاهد نشان دادند (0.05>P)، ولی بیماران دیابتی نوع 1 در هیچ یک از فرکانس های بالا و میانه - پایین نسبت به گروه شاهد این کاهش شنوایی را نشان ندادند (0.05<P). در مقایسه بین دیابت 1 و 2 اختلاف واضحی در فرکانس های بالا و میانه - پایین وجود داشت البته این اختلاف در فرکانس های بالا مشخص تر بود (0.05<P). هم چنین در این مطالعه مشخص گردید که تفاوت شنوایی واضحی از نظر جنس وجود ندارد (0.05<P).نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، انجام اودیومتری منظم و دوره ای به منظور شناسایی زودهنگام آسیب شنوایی و کندکردن سیر پیشرفت بیماری، از طریق کنترل گلیسمیک بهتر توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 598

دانلود 312 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SPRUNG J. | BOURKE D. | CONTRERAS M.

نشریه: 

ANESTHESIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  241-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  12939
 • دانلود: 

  18089
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12939

دانلود 18089 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  ضمیمه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1758
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

انسان سالم اعمال حرکتی را با تصمیم گیری که نسبت به انجام آن حرکت می گیرد، انجام می دهد.در کودکان دچار ضایعه مغزی آموز ش حرکت و ساده سازی آن بسیار پراهمیت می باشد. هر حرکتی شامل چهار مرحله ذیل است: 1.  Motivation، 2. ideation، 3.  Programming ، 4. Execution   در کودکان معلول با کمک توانبخشی شرایط حرکت را تسهیل و بعد از بدست آوردن اعمال حرکتی آن عضو با دادن انگیزه در حرکت آن دو فاکتور دیگر را مورد استفاده قرار میدهیم. زمانی میتوانیم حرکتی را کامل بنماییم که کلیه مراحل فوق در انجام حرکت مستتر باشد. در کودکان دارای اختلال حرکتی تحریکاتی به کودک داده می شود  که اجرای حرکت را  تسهیل مینماییم و آن را Sensory stimulation  می نامند. تحریکات حسی به دو دسته زیر تفکیک میشود: 1- تحریکات دقیق به نام حسهای عمقی که از مسیرها خاص خود به مغز هدایت میشود. 2- حس های سطحی همانطور که جدول کندل آمده است هر رسپتور حسی با مدالیته  خاص مورد نظر قابل تحریک است. ابتدا این رسپتورها را برای فرستادن سیگنال به مغز آماده مینمایم تا مغز در موقع تصمیم حرکت از امکانات رسپتور محیطی استفاده لازم را بنماید.این عمل را اصطلاحاSensory integration  میگویند. در نظر گرفتن شمای چگونگی فرستادن پیامهای حسی به مغز و آماده سازی سیستم c.n.s برای اندام مشاهده میشود که تا  موقعی که (اعصاب محیطی) آماده فرستادن سیگنال به مغز نباشند مغز نمی تواند حرکت را به اجرا درآورد. به همین دلیل کلیه approach های توانبخشی همگی درانجام Sensory integration متفق القول هستند ولی مقدار تاکید آنها متفاوت است.بنابراین اگر در توانبخشی تمرینات مختلف (چه تمرین حس سطحی چه انجام پوزیشن های حرکتی) به بیمار داده میشود در اصل به منظور آماده سازی رسپتورها و مسیرهای حسی به مغز می باشد. و در کودک معلول مقصود از توانبخشی ما بیشتر  Sensory stimulation می باشد چون هنوز کودک قادر به اجرای درست حرکت نیست. بعد از این آماده سازی به منظور خاصی اعمال حرکتی انجام خواهد گرفت و چون کلیه حسها قبل از اینکه به مناطق فوقانی برود و استفاده های متنوعی از سیگنالهای مغزی در ساقه مغز و مخچه بشود ابتدا در نخاع integration  آن صورت میپذیرد و در اعمال فوری حرکتی دخالت می نماید بهمین سبب اصطلاحا این اعمال را Sensory integration  میگویند.در کودک در حال نمو حتی stimulationهای حسی در تغییر d.q کودک موثر بوده و خود فاکتور بالا برنده هوش میباشد در مواردی تحریکات حسی باعث فرایند cognition در مغز می شود و به آن Sensory interpretation  بگوییم. در نتیجه تمام اعمال حرکتی که که برای تسهیل حرکت در کودکان ناتوان انجام می پذیرد به نوعی  Sensory stimulation می باشد که وقتی می خواهیم آن اعمال به صورت حرکت انجام شود به Sensory integration   تبدیل میشود.  

آمار یکساله:  

بازدید 1758

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

موللی گیتا | پیرزادی حجت

نشریه: 

طب توانبخشی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  144-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  1773
چکیده: 

مقدمه و اهدافدر طول تاریخ دیدگاه غالب در مورد افراد مبتلا به کم شنوایی عمدتا بر ناتوانی های آنها تاکید داشته که منجر به ایجاد حس بی کفایتی و ناکامی در این افراد شده است. اما دیدگاه اخیر در مورد افراد مبتلا به کم شنوایی بر روان شناسی مثبت، مسائل مربوط به سلامت و توانایی ها و شایستگی های فردی برای اداره زندگی مستقل که مرتبط با مفهوم تاب آوری است، تاکید دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی مروری مفهوم تاب آوری در افراد مبتلا به کم شنوایی بود.مواد و روش هابدین منظور از منابع علمی پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Elsevier، ProQuest و Google scholar و نیز از کتاب های معتبر در زمینه کم شنوایی بین سال های 1979 تا 2013 استفاده شد. جستجو در این پایگاه ها با استفاده از کلید واژه های resilience، Hearing Impairment و deaf انجام گرفت.یافته هانتایج نشان داد تاب آوری فرایندی پویا در رشد انسان است که در تعامل با شخصیت و عوامل محیطی در جریانی دوسویه رشد می کند. این فرایند یک ویژگی ثابت نیست، بلکه قابل تغییر است و می توان آن را بهبود بخشید. عوامل محافظت کننده تاب آوری در سطوح فردی، خانوادگی و محیطی قرار می گیرند که می توان از آنها به عنوان نقطه آغاز مناسبی در طراحی و اجرای مداخله های بالینی برای افراد مبتلا به کم شنوایی و خانواده های آنها استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 1773 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  198-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29064
 • دانلود: 

  21139
چکیده: 

Background and Aim: Children with Sensory Impairments can bring stress to their parents. The purpose of this study was to compare per-ceived social support in mothers of children with Hearing Impairment, visual Impairment, and typically developing children in Shiraz City, Iran. Methods: The study sample consisted of 139 mothers of normal children and children with Sensory Impairment (50 mothers of children with Hearing Impairment, 39 mothers of children with visual Impairment, and 50 mothers of typ-ically developing children). The Multidimensio-nal Scale of Perceived Social Support was used to measure perceived social support. One-way ANOVA and multivariate analysis of variance (MANOVA) were respectively used for analy-zing the total score of perceived social support and the scores of its subscales. Results: The results showed that there was a significant difference between perceived social support and its subscales among mothers of chi-ldren with Hearing Impairment, mothers of chi-ldren with visual Impairment and mothers of typically developing children. So, perceived social support and its subscales in mothers of children with Hearing Impairment and mothers of children with visual Impairment are signifi-cantly lower than mothers of typically develop-ing children (p < 0. 01). It should be noted that there was no significant difference in perceived social support between mothers of children with Hearing Impairment and mothers of children with visual Impairment. Conclusion: The provision of counseling servi-ces and the implementation of appropriate inter-ventions for mothers of children with Hearing Impairment and mothers of children with visual Impairment is necessary.

آمار یکساله:  

بازدید 29064

دانلود 21139 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

احمدی مهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  83-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  553
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

صرف نظر از میزان شیوع اختلالات شنوایی در انسان، در حال حاضر اقدامات درمانی به شیوه های توانبخشی نظیر استفاده از وسایل تقویت کننده صدا یا پروتزهای الکترونیکی قابل کاشت در گوش محدود می شود.روش های درمانی مذکور نیز تا زمانی که با آموزش های ویژه برای تطابق بیماران با ابزار کمک شنوائی همراه نباشد، نمی توانند شنوایی مناسب و خوبی را برای بیمار ایجاد نمایند. به عبارت دیگر، بهترین چاره موجود یعنی سمعک و پروتزهای کاشت حلزون، اقدامات معجزه گری به حساب نمی آیند.اخیرا روش انتقال ژنی به عنوان یک روش درمانی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. زیرا این روش امیدهایی را برای مقابله، تغییر وضعیت یا درمان کم شنوایی های ژنیتیکی و غیر ژنتیکی فراهم نموده است.ژن درمانی بر خلاف روش های درمانی مرسوم، برای ابقا شنوایی از طریق کارکرد طبیعی سیستم شنوایی سودمند است و استفاده از آن می تواند ابعاد وسیعی در درمان اختلالات شنوایی داشته باشد. در این مقاله خلاصه ای از اولین تجارب عملی در بهبود ژن درمانی به منظور درمان ناشنوایی مطرح شده و موانعی که باید جهت موفقیت در این روش بر آنها چیره شد آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 553

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  183-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2133
 • دانلود: 

  599
چکیده: 

زمینه و هدف: ازدواج های فامیلی در بسیاری از جوامع بشری صورت می گیرند. در اکثر مناطق جنوب آسیا، والدین 50-20% از متولدین نسل حاضر، دارای نسبت فامیلی می باشند. تاثیر ازدواج فامیلی در کم شنوایی های ارثی، بخوبی، مطالعه و ثبت شده است. محققین بسیاری اظهار داشته اند که تقریبا نیمی از کم شنوایی های حسی عصبی در کودکان را می توان به عوامل ارثی نسبت داد. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع کاهش شنوایی حسی عصبی در ازدواج های فامیلی درجه یک و دو می باشد. روش بررسی: تحقیق حاضر در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی ایران بر روی 1352 نفر از نوزادان و کودکان پیش دبستانی دارای کاهش شنوایی حسی عصبی دو طرفه انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پر کردن فرم پرسشنامه ای شامل سه بخش مجزای تاریخچه فردی، تاریخچه کم شنوایی و تاریخچه پزشکی، بدست آمده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که والدین 7/45% از کودکان مورد بررسی، نسبت فامیلی درجه یک و والدین 2/17% از آنها، نسبت فامیلی درجه دو داشتند. همچنین نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که عوامل ارثی ناشی از ازدواج های فامیلی را می توان علت کاهش شنوایی حسی عصبی دو طرفه در 863 کودک (9/62%) در نظر گرفت. نتیجه گیری: شیوع کم شنوایی ارثی در کشورهای در حال توسعه، بسیار بیش تر از کشورهای توسعه یافته می باشد. با توجه به شیوع کم شنوایی ارثی (9/62%) بدست آمده در مطالعه حاضر، پیشگیری از شیوع کم شنوایی ژنتیکی، امری ضروری به نظر می رسد. باید تلاش کرد تا تمایل افراد به ازدواج های فامیلی کمتر گردد، همچنین انجام مشاوره ژنتیک بویژه برای افرادی که احتمال ابتلای فرزندانشان به بیماری های ژنتیکی از جمله کاهش شنوایی بیش تر است، ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 2133

دانلود 599 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  92-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50867
 • دانلود: 

  24816
چکیده: 

Objective: Thyroid hormone is necessary for normal development of the auditory system. The aim of this study was to investigate the rate of Hearing Impairment in congenitally hypothyroid (CH) patients, and its relation with factors such as CH severity and age at starting treatment, during CH screening program in Isfahan.Methods: Hearing acuity was assessed in two groups of children with (94 patients aged 4 months- 3 years) and without CH (450), between 2000-2006. Otoacostic emission (OAE) was performed by a two step method.After two tests without OAE signals bilaterally, they were referred for auditory brainstem response (ABR) test. Subjects with both OAE and ABR abnormal test results were considered to have Hearing problem.Obtained data was compared in case and control group and also CH patients with and without Hearing Impairment.Findings: Three (3.2%) of patients and 1 of control group (0.2%) were diagnosed with sensorineural Hearing loss. The rate of Hearing loss was not different significantly in two studied groups (P>0.05). There was no difference between age of starting treatment and first T4 and TSH level in CH patients with and without Hearing loss (P>0.05). CH neonates with Hearing Impairment had thyroid dyshormonogenesis according to the follow up results.Conclusion: The rate of Hearing loss was low among our studied CH patients. It may be due to proper management of CH patients. In view of the fact that all CH neonates were dyshormonogentic and considering the relation between certain gene mutations and Hearing Impairment in CH patients, further studies with larger sample size, with regard to different etiologies of CH should be investigated to indicate the possible gene mutations related to Hearing loss in CH.

آمار یکساله:  

بازدید 50867

دانلود 24816 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YANG CH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  276-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  11449
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11449

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

KWON HYE JIN | KIM JI SU | KIM YOON JUNG | KWON SU JIN | YU JIN NA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  772-782
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28112
 • دانلود: 

  18678
چکیده: 

Background: Sensory Impairment is a common condition that exerts negative effects on health-related quality of life (HRQoL) in the elderly. This study aimed to determine the relationship between Sensory Impairment and HRQoL and identify Sensory-specific differences in the HRQoL of elderly.Methods: This study used data from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey V (2010-2012), analyzing 5, 260 subjects over 60 years of age who completed ophthalmic and otologic examinations. Vision and Hearing Impairment were measured and classified. HRQoL was determined according to the European QoL five dimension test (EQ-5D). Multivariate logistic regression analysis and analysis of covariance were performed to identify relationships between Sensory Impairment and HRQoL dimensions as well as differences in HRQoL scores.Results: In the final adjusted multivariate model, there was a statistically higher proportion of those with dual Sensory Impairment who reported problems with mobility (adjusted odds ratio [aOR] 2.30, 95% confidence interval [CI] 1.45–5.03), usual activities (aOR 2.32, 95% CI 1.16–4.64), and pain/discomfort among EQ-5D subcategories (aOR 1.79, 95% CI 1.07–2.97). In the EQ-5D dimensions, the means and standard deviations of vision Impairment (0.86 [0.01]) and dual Sensory Impairment (0.84 [0.02]) appeared meaningfully lower than those for no Sensory Impairment (0.88 [0.00]) or Hearing Impairment (0.88 [0.01]); P=.02).Conclusion: Sensory Impairment reduces HRQoL in the elderly. Improvement of HRQoL in the elderly thus requires regular screening and appropriate management of Sensory Impairment.

آمار یکساله:  

بازدید 28112

دانلود 18678 استناد 0 مرجع 0
litScript