نتایج جستجو

13857

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1386

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MORTEN B.

نشریه: 

ACTA SOCIOLOGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  179-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  36846
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36846

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

KALDENBERG D.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  81-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  29670
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29670

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

BAKER D. | CROMPTON J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  785-804
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  30822
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30822

دانلود 28126 استناد 910 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LINZ S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  626-652
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  23202
 • دانلود: 

  28405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23202

دانلود 28405 استناد 457 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARMA R.D. | JYOTI J.

نشریه: 

IIMB MANAGEMENT REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  349-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  19461
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19461

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
نویسندگان: 

YOUNG M. | DENNY G. | YOUNG T. | LUQUIS R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  73-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  30694
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30694

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SIENAERT P. | DE BECKER T.

نشریه: 

JOURNAL OF ECT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  227-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  44605
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44605

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
نویسندگان: 

TOSUN C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  87-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  32159
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32159

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

MULDER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  62-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  24555
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24555

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

YOUNG K.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  155-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  49313
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 49313

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
litScript