نتایج جستجو

13929

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1393

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پی در پی 96)
 • صفحات: 

  52-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  488
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  430
چکیده: 

زمینه: رضایت کاربر از یک وسیله، اصطلاحی ویژه در دنیای طراحی است که قسمت گسترده ای از مفهوم محتوایی طراحی را پوشش می دهد. هدف: مطالعه با هدف طراحی پرسش نامه رضایت مندی و بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان از میزهای لپ تاپ انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی جهت بررسی رضایت مندی دانشجویان از میزهای لپ تاپ در خوابگاه های پسرانه علوم پزشکی قزوین سال 1396 انجام شد. 50 نفر از دانشجویان (17 پسر و 33 دختر) به صورت طبقه بندی- تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. پرسش نامه 43 سوالی رضایت مندی بر اساس متون علمی، نظر اساتید و دانشجویان تدوین و از نظر روایی و پایایی مورد ارزیابی قرار گرفت و 23 سوال تایید شد. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و آلفای کرونباخ استفاده شد. درصد میزان رضایت مندی دانشجویان با استفاده از نقطه برش پرسش نامه در منحنی راک تعیین گردید. یافته ها: نتایج آلفای کرونباخ و همبستگی پرسش نامه به ترتیب 0.95 و 0.83 به دست آمد. بر اساس منحنی راک، نقطه برش پرسش نامه رضایت مندی دانشجویان از میزهای لپ تاپ، 64.5 به دست آمد که بر این اساس درصد رضایت دانشجویان پسر و دختر از میز شماره یک به ترتیب 47.1% و 66.7% و از میز شماره دو 11.8% و 42.4% گزارش شد. نتیجه گیری: یک سوم دانشجویان از میزهای مورد استفاده ناراضی بودند. لذا، جهت افزایش رضایت کاربران از طراحی میز های لپ تاپ، استفاده از نظرات کارشناسی متخصصین ارگونومی و به خصوص استفاده کننده در هنگام طراحی امری ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 430 استناد 488 مرجع 1
نویسندگان: 

SONG H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  82-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  25236
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25236

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

SPRECHER S.

نشریه: 

JOURNAL OF SEX RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  190-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  33075
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33075

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  27-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  9036
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9036

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  4435
 • دانلود: 

  1711
چکیده: 

امروزه اندازه گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان سازمان ها به یکی از دغدغه های اصلی مدیران آنها بدل گشته است. دراین مقاله، محققین ضمن معرفی مدل های موجود در زمینه شاخص رضایت مشتری، به دنبال شناسایی عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مودیان مالیاتی می باشند. در این راستا با مطالعه ادبیات رضایت مشتری و نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا قانون مالیات های مستقیم ایران و آیین نامه های اجرایی آن، قانون برنامه توسعه کشور، تصویب نامه طرح تکریم ارباب رجوع وسایر منابع موجود مورد بررسی قرارگرفت وتعداد 22 فاکتور موثر بر رضایت مودیان شناسایی و سپس بر این مبنا پرسش نامه ای طراحی و دراختیارمتخصصین قرارداده شد. پس ازتحلیل عاملی اکتشافی داده ها، نتایج تحقیق نشان دادکه پنج دسته ازعوامل جهت سنجش رضایت مودیان مالیاتی دخیل می باشند که شامل کارکنان، انتظارات، ارتباطات، قانون و فرهنگ می باشد و مدل استخراج شده نیز توسط تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفت. در نهایت، مدل بر مبنای پرسش نامه ای که دراختیار مودیان مالیاتی مستقر دراداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ قرارداده شد، مورد سنجش قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 4435

دانلود 1711 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  527
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

مدل MUSA غیرخطی، توسعه­ ای از فرم خطی آن است که با رویکرد احراز شده به تحلیل رضایت مشتریان و عوامل موثر بر آن می­ پردازد. این مدل، یک رویکرد واکاوی ترجیحات مبتنی بر تحلیل رگرسیون ترتیبی است که از سال 2002 میلادی به طور گسترده­ ای توسط محققان مورد پذیرش قرار گرفته­ است. N-MUSA در قالب یک مدل برنامه­ ریزی آرمانی، به ارزیابی سطح رضایت در گروهی از افراد شامل مشتریان، کارکنان و. . . براساس ارزش­ ها و ترجیحات بیان شده ایشان می­ پردازد. N-MUSA با استفاده از یک نظرسنجی ساده در مقیاس ترتیبی، به ترکیب ترجیحات مختلف در یک تابع رضایت یکتا می­ پردازد. مزیت اصلی این رویکرد نخست در تبدیل قضاوت­ ها و ترجیحات کیفی مشتریان برگرفته از یک پرسشنامه ساده به مقیاس فاصله­ ای براساس سیستم ارزشی حاکم بر ایشان بوده و سپس توسعه شاخص­ های تحلیلی متعدد به منظور شناخت هرچه بیشتر مشتریان هدف می­ باشد. علی­ رغم نقاط قوت اشاره شده، در این مقاله به محدودیت محاسباتی مدل MUSA پرداخته شده و در نهایت مدل N-MUSA با اثربخشی و کارایی محاسباتی بیشتر پیشنهاد شده­ ­ است. لذا مقاله حاضر با در نظر گرفتن نقاط ضعفMUSA، نسخه غیرخطی آن را با کارایی بیشتر ارائه و برای درک بهتر علاوه بر یک مورد واقعی در دو مثال عددی بکار بسته­ است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 527

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1836
 • بازدید: 

  6827
 • دانلود: 

  2400
چکیده: 

رضایت زناشویی، یک جنبه بسیار مهم در رابطه زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان- شناختی زوجین ایفا می کند. سلامت روان شناختی همسران نیز می تواند تحت تاثیر مولفه های مهمی چون رضایت زناشویی و رضایت جنسی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 220 زوج به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوج ها در دوره های سنی 20 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال ارتباط مثبت و معنادار دارد. همچنین رضایت زناشویی و رضایت جنسی می توانند 57 درصد از واریانس سلامت روان را در دوره سنی 20 تا 30 سال پیش بینی کند. در واقع، رضایت زناشویی می تواند 38 درصد از واریانس سلامت روان در دوره سنی 31 تا 40 سال و 44 درصد از واریانس سلامت روان در دوره سنی 41 تا 50 سال را پیش بینی کند. نتایج تحقیق حاضر، نشانگر اهمیت ارتباط مثبت و معنادار بین رضایت مندی زناشویی و رضایت مندی جنسی با سلامت روان شناحتی زوجها است.

آمار یکساله:  

بازدید 6827

دانلود 2400 استناد 1836 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  73-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  8511
 • دانلود: 

  2894
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر تعیین رابطه رضایت جنسی با سلامت عمومی و رضایت زناشویی زوجین بود. روش: پژوهش از نوع همبستگی چند متغیری بود که 50 زوج به روش نمونه گیری در دسترس از میان تمام زوجین ساکن شهرستان یزد در سال 1387 انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (اولسون، 1989) و پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (سال1979) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. یافته ها: نشان دادند همبستگی بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی مثبت است، اما این دو متغیر با سلامت عمومی رابطه ندارند. همچنین تفاوت زنان و مردان (زن و شوهرها) از لحاظ این متغیرها معنادار نبود. رابطه میزان تحصیلات با رضایت جنسی معنادار بود، ولی با رضایت زناشویی و سلامت عمومی معنادار نبود. رابطه مدت زمان ازدواج با رضایت زناشویی و سلامت عمومی زوجین معنادار نبود، اما با رضایت جنسی رابطه معنادار و معکوس داشت، به طوری که افراد با مدت زمان ازدواج کمتر، رضایت جنسی بالاتری را گزارش کردند. نتیجه گیری: چون همبستگی بین مدت زمان ازدواج و رضایت از روابط جنسی منفی است، ممکن است بالارفتن سن آزمودنی ها باعث کاهش توانایی و میل آن ها به روابط جنسی شود. علاوه بر آن از بین رفتن تازگی طرفین برای یکدیگر نیز می تواند یک عامل مهم و تاثیرگذار در این زمینه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 8511

دانلود 2894 استناد 4 مرجع 17
نویسندگان: 

AYDIN S. | OZER G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  486-504
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  35975
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35975

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
نویسندگان: 

WHISMAN M.A. | UEBELACKER L.A. | WEINSTOCK L.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  830-838
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  27926
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27926

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
litScript