نتایج جستجو

13927

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1393

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  934
 • بازدید: 

  18261
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18261

دانلود 30405 استناد 934 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پی در پی 52)
 • صفحات: 

  133-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

سابقه و هدف: رضایت دانشجویان پزشکی و یا پزشکان آینده کشور از آینده شغلی، خود نقش مهمی در زمینه ارتقا دانش آنان و فعالیت های آینده ایشان و بهداشت و درمان آینده کشور خواهد داشت. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در رضایت از وضعیت شغلی آینده دانشجویان پزشکی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 250 کارورز پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران (156 زن و 94 مرد) در بیمارستان های امیرالمومنین (ع)، جوادیه، بوعلی، جواهری، طرفه، کاشانی، لواسانی، نفت و کلنیک قدس در سال تحصیلی 1385-1384، توسط یک پرسش نامه محقق ساخته بررسی شدند. داده های گردآوری شده با آزمون های آماری t، کای دو و تحلیل واریانس تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی کارورزان 98/25 سال و در گروه سنی 22 تا 34 سال بودند. تنها متغیر تحصیلات مادر با نمره رضایت شغلی دانشجویان ارتباط آماری معنی دار داشت (01/0>p) و جنس، وضعیت تاهل، وجود پزشک در خانواده، تحصیلات پدر و تمایل به اشتغال در شغل پزشکی پس از پایان تحصیلات، ارتباط معنی داری با میزان رضایت آنان از آینده حرفه پزشکی نداشت.نتیجه گیری: عواملی چون نارضایتی از وضعیت اقتصادی، آینده حرفه پزشکی، ساعات کار و تعهدات خدمتی در نقاط محروم از عواملی هستند که سبب کاهش انگیزه دانشجویان فعلی رشته پزشکی نسبت به آینده حرفه ای آنان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 217 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

سلامت اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1529
 • دانلود: 

  530
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1529

دانلود 530 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  265-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  285
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  15830
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 15830 استناد 285 مرجع 0
نویسندگان: 

Dimitrios Theofanidis

نشریه: 

NURSING PRACTICE TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19409
 • دانلود: 

  15029
کلیدواژه: 
چکیده: 

A patient satisfied with the healthcare received is indicative of the effectiveness of a health care system. In this light, patient Satisfaction is a performance indicator of the extent to which a patient is a content with the health care received and, at the same time, a reflection of health care quality. Patient Satisfaction can be measured in several ways, using different Satisfaction metrics (1). Nevertheless, no single method for measuring patient Satisfaction has been accepted as the `gold standard. . .

آمار یکساله:  

بازدید 19409

دانلود 15029 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHAN L.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  5-6
 • صفحات: 

  872-909
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  27013
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27013

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BUENO O. | COLYVAN M.

نشریه: 

ANALYSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  278
 • صفحات: 

  152-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  16592
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16592

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

منادی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  5-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  1476
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

بررسی علل تفاهم زناشوئی، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی مشترک، با شناخت عوامل بروز اختلافات خانوادگی، از جمله موضوعایی است که بسیار زیاد مورد پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، با هدف شناخت عوامل تأثیر گذار بر کیفیت رضایت زناشوئی از دیدگاه زنان، سعی شده است موضوع از منظر روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی خود بررسی گردد. یافته های پژوهش حاضر حاکی است که سرمایه های فرهنگی زوجین، تعیین کننده ی اصلی تصورات و تعاریف آن ها از زندگی مشترک شان می باشد. یعنی سرمایه های فرهنگی زوجین تعیین کننده ی شکل و محتوای افکار و رفتارهای آن ها است. این محتوا را می توان در زمان ها یا فضاهای فرهنگی روزمره ی زوجین و یا مشغولیات مشابهی را در زندگی برای زوجین فراهم می کند و باعث وجود گفت وگو بین زوجین می شود. به دنبال این تشابهات و وجود گفت وگو، غالباً کیفیت روابط زناشوئی و رضایت از زندگی، به ویژه از دیدگاه زنان، بهتر خواهدبود.   اطلاعات جمع آوری شده به روش مردم نگاری (به عنوان پیش آزمون) کمک کرد تا اطلاعاتی توسط مصاحبه های طولانی ضیط شده (به عنوان آزمون) با تعدادی خانواده از طبقات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت جمع آوری شود، تا بدین وسیله نتایج مطرح شده ی بالا را بیابیم.  

آمار یکساله:  

بازدید 1476

دانلود 459 استناد 7 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  361-367
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  13927
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13927

دانلود 27847 استناد 908 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  15385
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15385

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
litScript