نتایج جستجو

64

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نحوی زهرا | حسینی سیدولی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  69-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

پساب حاصل از تولید سوریمی، مهمترین مشکل در کارخانجات تولید کننده آن می باشد. بنابراین داشتن استراتژی های بلند مدت به منظور تصفیه پساب حاصله از جمله بازیابی/کاهش پروتئین های موجود در آن و همچنین هزینه هایی که برای چنین عملیاتی صرف می-شود، ضروری است. در این میان بازیابی پروتئین های میوفیبریل/ساختاری در پساب سوریمی و سپس بازگرداندن آن به محصول اصلی و همچنین حذف و استفاده پروتئین های دیگر موجود در پساب نظیر پروتئین های میوژن/سارکوپلاسمیک و ترکیبات زیست فعال هم می-تواند استراتژی دیگری برای افزایش بازدهی اقتصادی تصفیه پساب حاصل از سوریمی باشد. بدین منظور لازم است در ابتدا هدف از بازیابی پساب به طور واضح مشخص شود، زیرا این موضوع به طور مستقیم در تکنولوژی مورد استفاده برای تصفیه و همچنین هزینه هایی که برای آن صرف می شود، بسیار مؤثر می باشد. به طور مثال، تکنولوژی های تأیید شده برای بازیابی مواد جامد به منظور مصارف انسانی بسیار گران تر از مصارف حیوانی یا دفع پساب است. بنابراین یک استراتژی می تواند ترکیبی از تکنولوژی ها مختلف برای دستیابی به اهداف مختلف به منظور توسعه عملیات بهره برداری از ضایعات با ارزش افزوده و سودآور و همچنین کاهش مقدار انواع ترکیبات آلی موجود در پسابِ هدف باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  161-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  941
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

امروزه، بالا بردن ارزش غذایی ماکارونی توسط مواد مغذی اهمیت ویژه ای یافته است. سوریمی با دارا بودن غلظت بالایی از پروتئین های میوفیبریلی، دارای پتانسیل بالایی برای بهبود ویژگی های تغذیه ای ماکارونی است. در این پژوهش، امکان استفاده از سوریمی در تهیه ماکارونی و تاثیر آن بر ویژگی های شیمیایی، حسی و پخت محصول نهایی بررسی شده است. در این مطالعه میزان %7، %16 و %25 سوریمی به فرمول ماکارونی اضافه شد. بر اساس نتایج حاصل، محصول تولید شده از نظر خصوصیات ظاهری قبل و بعد از پخت با استاندارد مطابقت داشت. افزودن سوریمی در مقدار 25% سبب افزایش 13.6 درصدی مقدار پروتئین و افزایش  10.9درصدی میزان رطوبت در نمونه ها شد. همچنین میزان خاکستر در نمونه ها با افزایش مقدار سوریمی افزایش یافت. تغییرات pH معنادار نبود. در آزمون های پخت با افزایش میزان سوریمی میزان مواد جامد در آب پخت و وزن بعد از پخت افزایش یافت. موارد مورد بررسی همگی با حدود قابل قبول در استاندارد ملی ایران مقایسه شد. در آزمون حسی گروه ارزیاب نمونه ماکارونی حاوی %16 و %25 سوریمی را مطلوب تشخیص داد. با توجه به و ویژگی های شیمیایی و پخت تیمارها و همچنین ارزیابی حسی محصول می توان غنی سازی انواع ماکارونی را با  سوریمی عملی کرد. به دلیل بهتر بودن ویژگی بو و پایین تر بودن میزان لعاب پخت افزودن %16 سوریمی به فرمولاسیون ماکارونی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 941

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAEWUDOM P. | BENJAKUL S. | KIJROONGROJANA K.

نشریه: 

FOOD BIOSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  12266
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12266

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  193-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

غذاهای دریایی حاوی پروتئین و چربی های سودمند هستند ولی دارای فیبر کمی هستند که با افزودن فیبر خوراکی از نظر تغذیه ای کاملتر می گردند. بنابراین در این تحقیق سوریمی ماهی فیتوفاگ با فیبرهای جودوسر و گندم (6، 4، 2، 0 درصد) بعنوان منبعی از فیبرهای خوراکی غنی سازی شد. نمونه های تولیدی از نظر ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و خصوصیات حسی مورد بررسی قرارگرفتند. مقادیر رطوبت، چربی و پروتئین خمیر سوریمی حاوی فیبر جودوسر و گندم نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت (p<0.05)همچنین افزودن فیبر سبب افزایش روشنایی و سفیدی نمونه های خمیر سوریمی نسبت به شاهد گردید. با افزودن فیبر گندم سختی نمونه ها بطور معنی داری نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت. افزودن فیبر جودوسر و سطوح پایین(2 و 4 درصد) فیبر گندم تاثیر معنی داری بر خاصیت چسبندگی و حالت جویدنی ژل ها نداشت اما با افزایش سطح فیبر جودوسر در مقایسه با فیبر گندم، خاصیت چسبندگی و حالت جویدنی افزایش یافت. در مقایسه با نمونه شاهد سفیدی و روشنایی ژل سوریمی دارای فیبر جودوسر وگندم به طور معنی داری کاهش یافت و در مقادیر زردی و قرمزی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج ارزیابی حسی تفاوت معنی داری در ظاهر، بو، طعم وپذیرش کلی نشان نداد و با افزایش سطح فیبر گندم رنگ ژل سوریمی مطلوبتر ارزیابی گردید. به طور کلی افزودن فیبر جودوسر در سطح 6 درصد سبب دستیابی به ژل سوریمی بهتری گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  17-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

اثر دفعات (1، 2 و 3 دفعه) و زمان های متفاوت شستشو (5، 10 و 15 دقیقه) با آب خالص و شستشوی قلیایی- نمکی حاوی 0.15% نمک طعام و 0.2% بیکربنات سدیم بر روی رنگ شامل روشنایی (*L)، قرمزی- سبزی (*a) و زردی- آبی (*b) طعم و بوی سوریمی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) ارزیابی شد.افزایش دفعات شستشو و استفاده از آب خالص موجب افزایش میزان سفیدی(W)، سوریمی گردید ولی استفاده از محلول قلیایی- نمکی و یا افزایش زمان شستشو اثر بسیار کندی در افزایش میزان سفیدی سوریمی کیلکای آنچوی داشت. شستشوی قلیایی- نمکی نسبت به شستشو با آب خالص باعث کاهش بیشتر طعم و بوی ماهی گردید، افزایش دفعات و زمان شستشو با استفاده از هر دو نوع آب میزان طعم و بوی سوریمی کیلکای آنچوی کاهش پیدا کرد و طعم ماهی همزمان با استخراج 21% از کل پروتئین موجود در نمونه نامحسوس بود.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 295 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  608
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 608

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YOUSEFI A. | MOOSAVI NASAB M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51116
 • دانلود: 

  19337
چکیده: 

Talang Queenfish (Scomberoides commersonnianuus) is relatively inexpensive fish with low consumption in Fars Province, South of Iran. In this research which was performed in 2011, sausages were produced from mince and SURIMI of this species and some physicochemical attributes of the products were investigated during 60 days of cold storage at 4oC. According to the results, free fatty acid (FFA), peroxide and TBARS values of minced fish sausagewere significantly higher than thosefor SURIMI sausage (p<.05). It was found that minced fish sausage significantly had (P<.05) more breaking and gel strength compared to the SURIMI sausage at each time of preservation. There were significant differences (P<.05) in L*, a* and whiteness colorimetric parameters of the sausages. Scanning electron microscopy images demonstrated that the surface porosity increased during preservation. This study demonstrated that SURIMI sausage had better textural and chemical characteristics than minced fish sausage during cold storage.

آمار یکساله:  

بازدید 51116

دانلود 19337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  19-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1193
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

اثر نگه داری ماهی کپور نقره ای منجمد در دمای -20oC در فواصل زمانی 0، 2، 4، 6 ماه بر خواص کیفی پودرسوریمی تولیدی بررسی شد. ویژگی های کیفی پودر سوریمی تهیه شده با سنجش ترکیب شیمیایی، تغییر رنگ، ارزشیابی حسی، چگالی، ظرفیت جذب روغن، ظرفیت نگه داری آب،درصد حلالیت پروتئین، ظرفیت امولسیونی و پایداری امولسیون، ظرفیت و پایداری کف، توانایی تشکیل ژل و میزان تیوباربیوتیک اسید آنالیز گردید. بررسی. نتایج بیانگرکاهش معنادار (p<0.05) اکثر شاخص ها در تیمارها نسبت به شاهد بود، به طوریکه ظرفیت نگه داری آب و درصد حلالیت پروتئین تیمارها طی دوره نگه داری تا ماه ششم به ترتیب از 13.4 به 10.46 میلی لیتر بر گرمو از 7.42 درصد به 4.82 درصد کاهش یافت. همچنین تیمارها به لحاظ ثبات کف پایدار نبودند. میزان چگالی و تیوباربیتوریک اسید (TBA) در تیمارها با گذشت زمان روند افزایشی معنا داری داشتند (p<0.05). با توجه به نتایج به دست آمده و از دیدگاه ارزیابان حسی، تولید پودر سوریمی با کیفیت مطلوب از ماهی کپور نقره ای منجمد، تا ماه چهارم نگهداری ماهی در دمای -20oC درجه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1193

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  480
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

در این پژوهش از گوشت ماهی کپور سرگنده به منظور تهیه سوریمی استفاده شد و تاثیر 3 عامل مستقل آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (0.5، 0.75 و 1 درصد)، نمک (0، 1.25 و 2.5 درصد) و دمای قوام یابی (35، 40 و 45 درجه سانتی گراد) بر ویژگی های بافتی و رنگ سوریمی تهیه شده بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد مقدار آنزیم 0.5 درصد به همراه مقدار نمک 1.25 درصد و تیمار دمایی 45 درجه سانتی گراد به عنوان تیمار بهینه عمل کرد. به عبارتی استفاده از 0.5 درصد آنزیم بدون کاهش چشمگیر در ویژگی های بافتی نظیر سختی، به هم پیوستگی و کشسانی ژل سوریمی تولیدی به کاهش استفاده از نمک از مقدار 2.5 درصد به 1.25 درصد منجر شد. براساس نتایج، با افزایش مقدار آنزیم میزان ظرفیت نگهداری آب (WHC) به طور معناداری کاهش یافت (p<0.05). از سویی دیگر با کاهش مقدار آنزیم و نمک شاخص سفیدی و روشنایی بافت ژل سوریمی افزایش یافت. تاثیر همزمان افزایش نمک و کاهش دمای قوام یابی منجر به افزایش معنا دار عامل قرمزی (a*) شد (p<0.05). از سوی دیگر تاثیر آنزیم به تنهایی بر مقدار زردی (b*) معنا دار نبود درحالی که تاثیر همزمان افزایش مقدار آنزیم و دما منجر به افزایش معنادار عامل b* شد (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 480

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پی آیند 72) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  84-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

اثر دفعات (1، 2 و 3 دفعه) و زمان های شستشو (5، 10 و 15 دقیقه) با آب خالص و شستشوی قلیایی- نمکی حاوی 0.15% نمک طعام و 0.2% بی کربنات سدیم بر ترکیب متشکله و خواص تولید ژل سوریمی کیلکای آنچوی (Clupeonella engraulformis) برای تعیین بهترین روش تولید سوریمی، ارزیابی شد. شستشوی قلیایی- نمکی با صرف دفعات کمتر و زمان های کوتاه تر موجب افزایش بیشتر میزان پروتئین و کاهش چربی در وزن خشک و بهبود تنش بر شی و قابلیت تا شدن ژل سوریمی گردید. ولی بهبود کرنش برشی ژل سوریمی های تولیدی توسط دو نوع شستشوی ذکر شده تفاوت معنی داری نداشت. در نظر گرفتن مجموع عوامل کیفی مشخص می کنند که 2 بار شستشو با نسبت آب به گوشت 1:5 و مدت زمان 15 دقیقه که مرحله اول آن توسط محلول قلیایی- نمکی حاوی 0.2% بی کربنات سدیم و 0.15% نمک طعام انجام گیرد. موجب تولید سوریمی با خواص کاری مطلوب تری از میان 18 تیمار مختلف در نظر گرفته شده می گردد. مقایسه بین گوشت چرخ شده و سوریمی تولیدی به روش منتخب نشان داد که فرآیند تولید سوریمی موجب 9% افزایش در غلظت اسیدهای آمینه ضروری گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 212 استناد 1 مرجع 1
litScript