نتایج جستجو

12

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SAREMI A. | SAREMI K. | SAREMI A. | SADEGHI M. | SEDGHI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  445-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91756
 • دانلود: 

  50058
چکیده: 

In this study, a water quality model of Haraz basin was used as an evaluative tool to estimate the spatial distribution of variables that are related to water quality and nutrient loads of the Haraz River. Previous studies performed in this river indicate that trout culture activity along the Haraz River have led to various changes in the water quality parameters. In the present work, the possible effects of two additional fish farms with a production capacity of 50 tons, located on the Haraz within 1 km distance from each other were evaluated in terms of their effects on the streams water quality. A water quality model was developed in order to investigate the spatial distribution of water quality variables. The model also used to estimate the dissolved oxygen (DO), biological oxygen demand (BOD5) and nutrients along the stream.

آمار یکساله:  

بازدید 91756

دانلود 50058 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  693
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 693

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Sadeqi Ildar | HASSANZADEH ALI

نشریه: 

MATHEMATICAL RESEARCHES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  164-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29826
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: In the last few years there is a growing interest in the theory of quasi-metric spaces and other related structures such as quasi-normed cones and asymmetric normed linear spaces, because such a theory provides an important tool in the study of several problems in theoretical computer science, approximation theory, applied physics, convex analysis and optimization. Many works on general topology and functional analysis have recently been obtained in order to extend the well-known results of the classical theory of normed linear spaces to the framework of asymmetric normed linear spaces and quasi-normed cones. An abstract cone is analogous to a real vector space, except that we take R+ as the set of scalars. In 2004, O. Valero introduced the normed cones and proved some closed graph and open mapping results for normed cones. Also Valero defined and studied some properties of quotient normed cones. P. Selinger studied the norm properties of a cone with its order properties and proved Hahn-Banach theorems in these cones under the appropriate conditions. Valero and his colleagues discussed the metrizability of the unit ball of the dual of a normed cone and the isometries of normed cones. Other properties are investigated in a series of papers by Romaguera, Sanchez Perez and Valero. The Bishop-PHELPS theorem is a fundamental theorem in functional analysis which has many applications in the geometry of Banach spaces and optimization theory. The classical Bishop-PHELPS theorem states that “ the set of support functionals for a closed bounded convex subset B of a real Banach space X, is norm dense in X* and the set of support points of B is dense in the boundary of B". Indeed, E. Bishop and R. R. PHELPS answer a question posed by Victor Klee in 1958. We give an analogue to the normed cones, in fact we show that in a continuous normed cone the set of support points of a closed convex set is a dense subset of the boundary under the appropriate hypothesis. Conclusion: In this paper the notion of support points of convex sets in normed cones is introduced and it is shown that in a continuous normed cone, under the appropriate conditions, the set of support points of a bounded Scott-closed convex set is nonempty. We also present a Bishop-PHELPS type Theorem for normed cones.

آمار یکساله:  

بازدید 29826

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  600
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

برآورد مناسب ضریب نرخ بازهوادهی یکی از مهم ترین نیازهای اولیه مدل سازی اکسیژن محلول و خودپالایی رودخانه ها می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی 29 معادله پرکاربرد پیشنهادی در برآورد ضریب نرخ بازهوادهی رودخانه ها در قالب مطالعه موردی سفیدرود می باشد. در این مقاله ارزیابی و مدل سازی اکسیژن محلول سفیدرود با استفاده از روش تحلیلی استریتر – فلپس و کاربرد داده های کیفیت آب موجود از چهار سری نمونه برداری رودخانه مذکور انجام گرفت. بازه انتخابی از زیردست سد سفیدرود تا دریای خزر به طول تقریبی 110 کیلومتر و در 12 ایستگاه نمونه برداری می باشد. نتایج ارزیابی معادلات برآورد ضریب نرخ بازهوادهی، حاکی از وجود بیشترین دقت در معادله "پارخوراست و پومروی" با خطای استاندارد، خطای میانگین ضربی و مجموع مربعات باقیمانده هایی به ترتیب برابر با 0.51، 1.05 و 2.35 می باشد. همچنین رفتارسنجی خودپالایی سفیدرود نشان دهنده بالا بودن نیاز اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و پایین بودن توان خودپالایی این رودخانه در مهر ماه که مصادف با ورود حداکثر مقدار آلاینده های غیرنقطه ای مانند زهاب های کشاورزی است می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 600

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  28-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  981
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

مهندسان بهسازی و محیط زیست سال هاست که از مدل ساده استریتر - فلپس برای ارزیابی قابلیت هضم مواد آلی توسط رودخانه های پذیرنده استفاده می کنند. امروزه با پیشرفت سریع فناوری، رودخانه ها را به صورت مدل های ریاضی مورد بررسی قرار می دهند. ماتریس پاسخ سیستم مانا ابزاری است که اندرکنش بارگذاری و پاسخ را برای سیستم های خطی کیفیت آب به طور خلاصه نشان می دهد. موازنه ی جرمی پایدار برای این سیستم ها باید به صورت مجموعه ای از روابط جبر خطی بیان شود. تغییرات BOD-DO در یک سیستم رودخانه ای را می توان با روش های عددی حل کرد. در این مقاله از روش پارامتری کردن فیزیکی سیستم استفاده شده است. در این مقاله ابتدا یک مطالعه موردی با استفاده از مدل و سپس ماتریس ضرایب پاسخ رودخانه آورده شده است. با استفاده از این ضرایب می توان به راحتی با داشتن میزان بار آلاینده ورودی، میزان افت اکسیژن (و در نهایت میزان اکسیژن) در هر نقطه از رودخانه را تنها با یک عملیات ریاضی ساده به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 981

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

در مطالعه حاضر، توان خودپالایی و مقادیر ضریب زوال آلودگی رودخانه بابلرود بر اساس اندازه گیری های میدانی پارامترهای کیفیت آب شامل DO، BOD، pH، EC، نیترات، فسفر و درجه حرارت در دو فصل پاییز و زمستان از سال 1397 به همراه شبیه سازی با کاربرد مدل QUAL2Kw مورد مطالعه قرار گرفته است( برای مشاهده نتایج بهار و تابستان به [18 و 19] مراجعه شود). بر اساس نتایج، میانگین اکسیژن محلول بابلرود در تمامی فصول بجز تابستان بین 55/6 تا 65/7 و در تابستان برابر با 93/5 میلی گرم در لیتر به ثبت رسید. همچنین میزان متوسط BOD در فصل تابستان برابر با 17/3 و در سایر فصول بین17/2 تا 93/2 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد. مقادیر ضریب زوال بابلرود نیز بر اساس داده های میدانی و کاربرد مدل QUAL2Kw در فصل تابستان 5/5 و در بقیه فصول نیز بین 5/0 تا 4 در روز برآورد شد. با توجه به نمودار اکسیژن محلول در روش استریتر فلپس افت اکسیژن محلول در فصل بهار و پاییز در این رودخانه مشاهده نشد، در زمستان افت اکسیژن محلول ناچیز و مقدار آن 5/6 میلی گرم در لیتر و در تابستان 7/5 میلی گرم در لیتر ثبت شد.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

حاج امینی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  87
 • صفحات: 

  117-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

نرخ بهینه مالیات تورمی بسیار بحث برانگیز است. گروهی از اقتصاددانان و در رأس آن ها فریدمن (1969) با توجه به هزینه رفاهی مالیات تورمی نتیجه می گیرند که میزان بهینه مالیات تورمی صفر است و دولت ها به هیچ عنوان نباید از این ابزار استفاده کنند. در مقابل، برخی اقتصاددانان که فلپس (1973) در آن پیش قدم بود، ادعا می کنند که مالیات تورمی به مثابه یک نوع مالیات – نه جایگزینی برای مالیات-است و طبق قاعده رمزی نرخ بهینه مثبت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری با متغیر برونزای ضعیف (SVECX) به بررسی تأثیر مالیات تورمی بر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 1358-1391 (آخرین اطلاعات دردسترس سرمایه بخشی در 1396) می پردازد. یافته ها نشان داد که بخش کشاورزی نسبت به سیاست های مالیات تورمی و سرکوب بهره خنثی است؛ اما این سیاست ها موجب کاهش تولید صنعت و خدمات شده اند. پیامدهای منفی مالیات تورمی بر بخش تولید، دلیلی بر صحت قاعده فریدمن – سیاست نرخ صفر مالیات تورمی-است که باید مد نظر دولت های ایران در سیاست گذاری بودجه ای قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ACOSTA MARIA D. | ARON RICHARD MARTIN | GARCIA PACHECO FRANCISCO JAVIER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  295-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50813
 • دانلود: 

  26328
چکیده: 

We show that the approximate hyperplane series property consequence, we obtain that the class of spaces Y such that the pair (l1,Y) has the Bishop-PHELPS-Bollobas property for operators is stable under finite lp-sums for 1≤p<∞. We also deduce that every Banach space of dimension at least 2 can be equivalently renormed to have the AHSp but to fail Lindenstrauss’ property b. We also show that every infinite-dimensional Banach space admitting an equivalent strictly convex norm also admits such an equivalent norm failing the AHSp.

آمار یکساله:  

بازدید 50813

دانلود 26328 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  541
چکیده: 

برآورد دقیق ضریب هوادهی، با توجه به تاثیر آن بر اکسیژن محلول رودخانه، از گام های مهم و ابتدایی مدل سازی برای مدیریت کیفی منابع آب مربوطه است. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی میزان تاثیرپذیری اکسیژن محلول رودخانه دیناچال از ضریب هوادهی است. برای این منظور، نمونه های کیفیت آب در بازه ای به طول 2 کیلومتر از رودخانه، در شهریور 1391 برداشت شد. پارامترهای اصلی کیفیت آب اندازه گیری شده در نمونه ها عبارت اند از: هدایت الکتریکی، اسیدیته، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، نیترات و فسفات. در این تحقیق، رابطه مشهور و متداول استریتر- فلپس با افزودن فرایندهای انتقال، پخش و زوال، بهبود می یابد. سپس به موازات آن، با کاربرد چهار روش عددی اف تی سی اس، کوئیکست، آپ استریم و لکس- وندروف، غلظت اکسیژن محلول در رودخانه دیناچال شبیه سازی و نتایج روش های عددی و مدل استریتر- فلپس نسبت به داده های اندازه گیری شده مقایسه می شود. ضریب هوادهی رودخانه دیناچال نیز با کاربرد چهار رابطه تجربی اکونر و دوبینز، لانگبین و دیورام، بولتون و لینگ و همکاران، برآورد و این روابط اعتبارسنجی شدند. نتایج نشان داد که روش عددی آپ استریم با استفاده از ضریب هوادهی بولتون، بهترین جواب را در مقایسه با سایر روش ها ارائه کرده است. مقادیر ضریب هم بستگی پیرسون و میانگین قدرمطلق خطا در این روش، به ترتیب 0.995 و  0.033است.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 541 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  115-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  645
چکیده: 

رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی های جدید در دهه 1990، بر اساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی و در بررسی سیاست های پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصاد سنجی رگرسیون کوانتایل به برآورد منحنی فیلیپس هایبرید کینزی های جدید در ایران پرداخته می شود. برای این منظور از داده های فصلی، نرخ تورم، شکاف تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی در طی سال های 1369-93 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین متغیرهای مورد بررسی و نرخ تورم یک رابطه متقارن و مثبت وجود دارد، به عبارت دیگر در سطوح تورمی بالاتر شدت اثرگذاری متغیرهای تورم با وقفه و تورم انتظاری، بر تورم افزایش می یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت عاملان اقتصادی در تنظیم قیمت وفعالیت های خود به ترکیبی از مقادیر آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند، اما بر اساس نتایج بدست آمده سهم مقدار ضریب پارامتر آینده نگر بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 645 استناد 0 مرجع 0
litScript