نتایج جستجو

1857

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

186

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ENWEREMADU C.C. | OJEDIRAN J.O.

نشریه: 

SCIENCE FOCUS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  18-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  52341
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52341

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

آبیار نورمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  67-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1574
 • دانلود: 

  396
چکیده: 

بر اساس آمارهای رسمی، تولید روغنهای خوراکی از منابع داخلی، تنها کمتر از 10 درصد نیاز مصرفی کشور را تامین می کند و لذا همه ساله مقادیر چشمگیری چربی و روغن خوراکی خام و آماده با صرف هزینه های ارزی درخور توجهی وارد کشور می شود. با توجه به ضرورت و اهمیت افزایش تولید دانه های روغنی، بررسی و شناخت عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی موثر بر فرآیند تصمیمگیری کشاورزان در کشت و عرضه محصولات یاد شده از اهمیت خاصی برای نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش کشاورزی برخوردار است. تحقیق حاضر تلاشی در این راستاست و به منظور شناسایی عوامل تعیین کننده توسعه کشت سویا، با استفاده از روش تحلیل اقتصاد سنجی (مدل توبیت) و داده های مقطعی سال زراعی 1378-79 در استان گلستان، به عنوان مهمترین منطقه کشت و تولید دانه های روغنی کشور، انجام شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که عواملی نظیر اندازه مزرعه، تجربه کشاورز، فاصله مزارع از شرکت توسعه کشت دانه های روغنی، داشتن ماشین آلات کشاورزی، بروز عارضه اختلال در غفالبندی، درصد افت تعیین شده برای محصول سویای تحویلی و نوع مالکیت منابع آبی مزرعه از مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه کشت سویا در این منطقه به شمار می رود. در این تحقیق متناسب با یافته های آن، پیشنهادهایی برای کاربری در سیاست گذاری بخش کشاورزی و به ویژه در راستای توسعه کشت محصول سویا ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1574

دانلود 396 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26-27
 • صفحات: 

  505-517
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1456
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری اسکلروز منتشر(MS)  شایعترین بیماری مزمن دمیلینه کننده دستگاه عصبی مرکزی است که با کاهش برگشت ناپذیر توان عملکردی همراه است. تا کنون دارویی کاملا اثربخش برای این بیماری عرضه نگردیده است و روشهای درمانی حاضر پر هزینه، دارای عوارض جانبی و نیازمند تزریق های متعدد هستند. مشکلات موجود در درمان بیماریMS ، اهمیت پیشگیری از بیماری را بیشتر کرده است. جنیستئین یکی از ترکیبات سویا است دارای خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و نروپروتکتیو می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر احتمالی جنیستئین در پیشگیری از بیماری MS طرح ریزی گردید.روش بررسی: در این بررسی از انسفالومیلیت آلرژیک آزمایشی (EAE) در موشهای C57BL/6 استفاده شد. عوارض پاتولوژیک این بیماری اتوایمیون مشابه MS است و به عنوان مدل حیوانی MS استفاده می شود. برای انجام این بررسی موشها در گروههای 6 تایی قرار گرفتند. به یک گروه از موشهای تحت بررسی از 21 روز قبل از ایجاد بیماری تا 21 روز پس از آن 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن جنیستئین به صورت خوراکی داده شد. از DMSO به عنوان حلال جنیستئین استفاده شد و به یک گروه از موشها به عنوان گروه کنترل بیمار از 21 روز قبل تا 21 روز بعد از ایجادEAE ،DMSO  داده شد. در گروه سوم بیماری ایجاد نگردید. در طول دوره بررسی شدت علایم بالینی در دو گروه ثبت گردید. در پایان بررسی های هیستولوژی (التهاب و دمیلیناسیون) و ایمونولوژی (میزانIFN -g ،TNF-a ،IL-12 و IL-10  در مغز و طهال) انجام شد.یافته ها: دریافت خوراکی جنیستئین با کاهش معنی دار شدت و مدت بیماری همراه بود. همچنین به طور معنی دار بروز بیماری را به تعویق انداخت. اثر جنیستئین در کاهش شدت بیماری با بررسی های هیستولوژی (التهاب و دملیناسیون در برشهای مغز و نخاع) نیز تایید شد. بررسی وضعیت سایتوکین ها نشان داد جنیستئین اثر خود را با کاهش سیستمیک (بررسی طحال) و انسفالوژنیک سیتوکین های پیش التهابی (IFN -g،TNF-a و IL-12) و افزایش سیتوکین های ضد التهابی (IL-10) اعمال می کند.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد، جنیستئین با دارا بودن خواص ضد التهابی می تواند به پیشگیری از بیماری MS کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1456

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CURIC D. | NOVOTNI D. | TUSAK D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  227-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  20115
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20115

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نشریه: 

NANOMEDICINE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  291-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31974
 • دانلود: 

  9011
چکیده: 

Objective(s): Bioactive compounds like curcumin can be incorporated into food packaging formulation either to enhance physico-mechanical properties or to improve the biological activity of the packaging systems. Furthermore, it enables the packaging to monitor the changes in food quality. Materials and Methods: In the present study, the effect of curcumin concentration (0. 2, 0. 4 and 0. 6%) on physico-mechanical and biological activity of soluble SOY BEAN polysaccharide (SSPS)/TiO2nanocomposite films was investigated. Additionally, the release behavior of this bioactive compound from the developed film was tested. Finally, the anti-bacterial activity and pH Sensitivity of SSPS/TiO2 /curcumin nanocomposites was examined. Results: When the curcumin concentration increased up to a certain point (0. 4 %), the physical and mechanical properties of the film improved, but beyond this point, an opposite effect was observed. SSPS/ TiO2 nanocomposite showed strong antibacterial activity against both gram positive and negative bacteria. Curcumin was released at low rate in ethanol as a food simulant. Conclusion: The films incorporated by curcumin can be used as promising packaging systems for nondestructively detecting quality and freshness of foods.

آمار یکساله:  

بازدید 31974

دانلود 9011 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1360
 • دانلود: 

  455
چکیده: 

اکارا، تفاله حاصل از سویا در مراحل تولید شیر سویا و توفو است که علی رغم دارا بودن ارزش غذایی بالا، کاربرد چندانی در صنعت غذا ندارد. این پژوهش، با هدف بهینه سازی فرمول کیک اسفنجی تهیه شده از اکارا (0 تا 66 درصد آرد گندم) و کیوی (0 تا 25 درصد آرد گندم) با استفاده از طرح آماری سطح پاسخ انجام گرفت. با در نظر گرفتن مهم ترین پارامترهای کیفی کیک از جمله رطوبت، دانسیته، تخلخل، رنگ و پروفایل بافت، مناسب ترین نسبت اکارا و کیوی در فرمولاسیون کیک اسفنجی به ترتیب 29.7 و 12.45 درصد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در کیک حاوی اکارا و کیوی، سرعت فرآیند بیاتی به طور معنی داری از نمونه شاهد کمتر است و در طی 14 روز نگهداری، پیوستگی بافتی خود را به خوبی حفظ نمود. به علاوه فنریت نمونه فوق نیز در مدت نگهداری افزایش چشمگیری را نشان می دهد. بنابراین به کارگیری مقادیر بهینه اکارا و کیوی در فرمولاسیون کیک اسفنجی علاوه بر بهبود ارزش تغذیه ای محصول، تاثیرات قابل ملاحظه ای در کاهش سرعت بیاتی آن دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1360

دانلود 455 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PAMBOU TOBI N.P. | NAZIKOU J.M. | MASTOS L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  36137
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36137

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (مسلسل 40)
 • صفحات: 

  345-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

مقدمه: باتوجه به وضعیت نامطلوب لیپوپروتئین های سرم در زنان یائسه، این افراد در معرض بیماری های قلبی ـ عروقی هستند. پروتئین سویا احتمالا باعث محافظت در برابر عوامل خطر ساز این بیماری می گردد اگر چه اثرات آن بر هموسیستئین و Lp(a) سرم متناقض است از طرفی تاثیر سویا در زنان یائسه هیپرلیپیدمیک تاکنون به طور مستقل مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه برسی تاثیر مصرف سویا بر غلظت هموسیستئین، Lp(a)  و لیپوپروتئین های سرم زنان یائسه هیپرلیپیدمیک بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی 34 زن یائسه هیپرلیپیدمیک برحسب BMI، تری گلیسرید (TG) و کلسترول تام (TC) سرم جور شده و به طور تصادفی به دو گروه مورد که 130 گرم لوبیا سویا حاوی 50 گرم پروتئین و 159.9 میلی گرم ایزوفلاوین مصرف می کردند شاهد که رژیم معمولی خود را ادامه می دادند (به مدت 10 هفته) تقسیم شدند. مقادیر سرمی لیپوپروتئین ها، هموسیستئین و Lp(a) در شروع مطالعه و پایان هفته دهم اندازه گیری شدند. یافته ها: کاهش معنی داری در غلظت LDL-c، TC، LDL-c/HDL-c، TG/HDL-c، TC/HLD-c  و Lp(a) سرم در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد در پایان هفته دهم وجود داشت. در گروه مصرف کننده سویا در انتهای مطالعه در مقایسه با شروع مطالعه افزایش معنی داری در HDL-c  و کاهش معنی دار در  LDL-c، TC، LDL-c/HDL-c، TC/HDL-c، TG/HDL-c، Lp(a) و هموسیستئین وجود داشت. نتیجه گیری: مصرف 130 گرم سویا به مدت ده هفته در زنان یائسه هیپرلیپیدمیک مفید بر لیپوپروتئین ها و Lp(a) سرم گذاشت و خطر بروز بیماری های قلبی ـ عروقی را در زنان یائسه هیپرلیپیدمیک دریافت کننده سویا نسبت به گروه شاهد کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1 (مسلسل 47)
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1201
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

اورانیوم عنصری است رادیوآکتیو که به طور گسترده در پوسته زمین پراکنده شده است. معمولا غلظت آن به علت فعالیت های انسانی در بعضی مناطق زمین به بالاتر از حد مجاز رسیده و این امر سبب آلودگی خاک ها و آب های زیرزمینی گردیده است. به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف اورانیوم 238 بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان کلروفیل گیاهان آفتابگردان و سویا مطالعه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل (دو نوع گیاه و شش غلظت اورانیوم 0، 50، 100، 250، 500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم) با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. گیاهان بعد از یک دوره 40 روزه و قبل از ورود به مرحله زایشی برداشت شدند. طول ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه و ساقه، زیست توده، سطح برگ و غلظت کلروفیل a، b و غلظت کل آن اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش غلظت اورانیوم در خاک به طور معنی داری بر روی ویژگی های مورد مطالعه تاثیر داشت. افزایش غلظت اورانیوم سبب افزایش درجه بازدارندگی رشد (GGI) و کاهش شاخص تحمل (TI) در گیاهان سویا و آفتابگردان گردید. تولید زیست توده زیاد در غلظت های بالای اورانیوم نشان دهنده مقاومت بالاتر این گیاه به تنش سمیت اورانیوم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1201

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3826
 • دانلود: 

  903
چکیده: 

مقدمه: اخیرا به دلیل فعالیت آنتی رادیکالی شناخته شده ترکیبات گیاهی و مشتقات آن ها، توجه بسیار زیادی به افزودن آن ها به سامانه های غذایی و بیولوژیکی به عنوان آنتی اکسیدان شده است.هدف: هدف از این تحقیق، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه آویشن شیرازی و کاربرد آن در روغن سویا به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی بود.روش بررسی: در این بررسی، اسانس گیاه با دستگاه GC/MS تجزیه و اجزای شیمیایی عمده ی آن شناسایی شد. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس در غلظت های مختلف با استفاده از دو روش رادیکال 2 و '2- دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) و بی رنگ شدن بتاکاروتن بررسی و با آنتی اکسیدان سنتزی BHT مقایسه شد. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس با اندازه گیری اعداد پراکسید (PV) و تیوباربیتوریک اسید (TBA) در روغن سویا (آزمون آون) اندازه گیری شد.نتایج: نتایج نشان داد کارواکرول (08/26 درصد) و تیمول (23/17 درصد) ترکیبات فنلی عمده اسانس هستند. EC50 اسانس آویشن شیرازی 2.22±0.04mg/ml تعیین شده، در حالی که این پارامتر برای 0.58±0.02mg/ml, BHT بود. در روش بی رنگ شدن بتاکاروتن فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس در سطح 45/0 درصد، 72 درصد و برای BHT در سطح 01/0 درصد، 81 درصد تعیین شد. در آزمون آون، اسانس آویشن شیرازی در غلظت 1/0 درصد دارای اثر آنتی اکسیدانی معادل با BHA در غلظت 0.02 درصد در روغن سویا بود.نتیجه گیری: اسانس مورد آزمایش خاصیت آنتی اکسیدانی خوبی از خود نشان داد و پس از آزمایش های تکمیلی دیگر می تواند به  عنوان آنتی اکسیدان طبیعی در برخی مواد غذایی به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 3826

دانلود 903 استناد 3 مرجع 36
litScript