نتایج جستجو

56528

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5653

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  40 (حقوق)
 • صفحات: 

  63-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1028
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

تاریخ، نظامهای حقوقی فراوانی را سراغ دارد که پس از یک دوره حاکمیت درخشان، به علت عدم قابلیت سازگاری با تحولات اجتماعی، مسیر افول را طی کرده، از خاطره جوامع بشری محو شده اند. اما حقوق اسلام دارای جوهره ای پویا و مکانیسمی درونی است که هماهنگی آن را با تحولات زندگی تضمین می کند. قابلیت انعطاف قوانین اسلام و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی هر دوره، سبب می شود که حقوق اسلامی همواره در قالبهای تراز زمان ارائه شود و بدون آنکه اصول و مبانی آن مخدوش گردد، قوانین آن در برآوردن نیازهای جوامع مختلف بشری در طول اعصار، توانایی لازم را داشته باشد. در واقع، نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگون زمانی و مکانی به حیات خود ادامه می دهد. در این مقاله، عوامل و اهرمهایی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی نتیجه کارکرد آنهاست، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.  

آمار یکساله:  

بازدید 1028

دانلود 116 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

NAVABAKHSH M. | TAMIZI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  191-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34491
 • دانلود: 

  15591
چکیده: 

This article is a case study among the owners of cheese-making industry in Lighvan Village of Tabriz City, located in the northwestern part of Iran in Azerbaijan Province, dealing with the effect of rural industry and socio-cultural indices influencing sustainable environmental development. The results were based on two different studies. The volume of the sample denotes the volume of the statistical population (N=150). The present survey was conducted by means of some questionnaires and interviews during spring 2011. The results of testing the hypothesis as well as the correlation indicated: (a) significant correlation between the rates of empathy and rural environment sustainable development; (b) significant correlation between the rate of innovation and rural environment sustainable development; (c) significant correlation between the rate of providence and rural environment sustainable development; (d) significant correlation between the rates of SOCIAL trust and rural environment sustainable development; (e) significant negative correlation between the rate of fatalism and rural environment sustainable development; (f) significant negative correlation between the rate of nepotism and rural sustainable environmental development; (g) significant correlation between rural industry and sustainable environmental development; and (h) significant correlation between rural industry and socio-cultural indices.

آمار یکساله:  

بازدید 34491

دانلود 15591 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2918-2918
تعامل: 
 • استنادات: 

  753
 • بازدید: 

  3274
 • دانلود: 

  16199
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3274

دانلود 16199 استناد 753 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

وثوقی منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  35 (ویژه نامه جامعه شناسی)
 • صفحات: 

  267-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1371
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

جامعه روستایی ایران در طول قرون و اعصار پیوسته مورد ظلم و ستم حاکمیت ها ی زمان قرار داشته و علیرغم شکل گیری قوانین مدنی و توجه به رفاه و توسعه در یکصد سال اخیر متاسفانه این قشر همچنان مورد بی توجهی دولت ها بوده اند و هرگونه قوانین تدوین شده از انقلاب مشروطیت تاکنون مشکلی از این بابت حل نکرده و هر گونه برنامه های عمرانی، حقوق بیمه، مشارکت اجتماعی و دیگر مسایل آنها هنوز سامان و راهکار مناسبی نیافته است.با نظر به آنچه گفته شد، از آنجا که در زمینه مسایل مربوط به بیمه های اجتماعی روستایی، کشور فرانسه یکی از پیشرفته ترین الگوهای فعلی به شمار می رود، این مقاله به بررسی مقوله مذکور در آنجا می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1371

دانلود 288 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1195
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1195

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

MEDICAL HISTORY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12180
 • دانلود: 

  15604
چکیده: 

Background and Aim: Study of SOCIAL DEVELOPMENTS of health system in Iran society, ever since the Islamic Revolution, could be the first step in analyzing people's reactions to the disease, treatment, hypochondriasis and process-oriented medicine and medicalization. Therefore, in this study, meanwhile description of each period, firstly, we explore the medical situation and then address patients’ reactions and public tendency to health and selection of the therapist and treatment approach. Materials and Methods: In this SOCIAL science research, library method was used to study and analyze texts. In addition, targeted search in the internal databases of Noormags, Irandoc, SID, as well as the google. Scholar was done. Findings: According to the conditions of the treatment system and political development of the country, country's health-care process can be divided into four distinct periods: the lack of medical upscale, Luxuryoriented medicine, public health development and realization of divided identity of traditional medicine Ethical Considerations: Honesty and fidelity were observed in reporting and citing the texts. Conclusion: Although the patriarchal tendencies of the health system in the Eleventh Government have diminished and the officials of the Ministry of Health and Medical Education have tried to Ministry of Health and Medical Education has tried to provide accountability, but it seems, this flow is being realized in the other way. The analysis of the general tendencies and reactions to these four periods can play a significant role in reforming the structure of the health system and health equity.

آمار یکساله:  

بازدید 12180

دانلود 15604 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (93 پیاپی)
 • صفحات: 

  24-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

شناخت و تحلیل از تحولات دین داری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیق تر و تبیین روند تغییرات در حوزه های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات شاخص های دین داری در ابعاد و مولفه های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزین ایران با بعد اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافته های به دست آمده در پیمایش های ملی انجام شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته ها نشان داده که تغییرات در دین داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، موسسات دینی و رویه های رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به دست آمده و فرازوفرودهای شاخص های مختلف دین داری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی زهرا | سلگی طاهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  177-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

این نوشتار ویژگی فیلم های دهه 1970 تا 2010 سینمای روسیه را بررسی و تحلیل می کند. در دهه 60 قرن بیستم، سینمای روسیه به جهان شناسانده شد و پیش از گذشته در مسیر پیشرفت قرار گرفت. سیاست های نرم فرهنگی دوران اتتیپل[1] و وضعیت هنر و جامعه در عصر پرسترویکا، فیلم های دهه های 1970 و 1980 را به پدیده ای ویژه تبدیل کرد که بازتاب روشنی از روابط اجتماعی آن عصر است. آزادی ناگهان جاری شده در بستر هنر اتحاد شوروی-که در آستانه فروپاشی بود-سینمای دهه 1990 را نیز تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از نابسامانی های اجتماعی، عریان تر از همیشه به نمایش گذاشته شدند. دهه نخست قرن بیست و یکم، سینمای روسیه میزبان فیلم هایی از جنس فیلم های سینمای هالیوود بود و تلاش کرد این راه را مصمم ادامه دهد. در این دهه، سینمای روسیه شاهد تصاویری بود که پیش از این به خود ندیده بود. با تغییر کارکرد هنر در دوران پساشوروی، رویکرد هنرمندان نیز تغییر کرد و سینما نیز در بسیاری موارد به گیشه می اندیشید. نسخه روسی رویای آمریکایی در فیلم های گیشه ای روسیه دیده می شود؛ اما دغدغه آسیب شناسی اجتماعی و ساختن یا بازگشت به هویت روسی، همچنان در برخی فیلم های روسیه جدید قابل مشاهده است. سینمای معناگرای روسیه را می توان تایید این مدعا دانست. حمایت های دولتی از فیلم های اقتباسی از آثار ادبی و رویدادها تاریخی، منجر به تولید فیلم های ماندگاری در این حوزه شده است. سینمای روسیه، دوران گذار خود را گذرانده است و انتظار می رود به زودی شاهد آثاری باشیم که ردپای هویت غیرروسی کمتر در آن ها دیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

CITY AS THE MOST CIVIC RESULT OF HUMAN ACHIEVEMENT IS THE PRODUCT OF HUMAN SOCIAL LIFE HAS BEEN SHAPED BY DIFFERENT SOCIAL SYSTEMS DURING HISTORY. BASED ON THE THEORY OF "ROBERT WITKIN" (1995) ARTWORKS IN THE HISTORY ARE AFFECTED BY THE SOCIAL STRUCTURES. IN OTHER WORDS, ARTWORK IS CREATED CORRESPONDING TO A SOCIAL STRUCTURE. THE URBAN ART IS INEVITABLY LINKED TO THE CITY'S SOCIAL STRUCTURE, IT SEEMS THAT ARTWORKS IN THE CITY AS WELL AS ON THE EVOLUTION OF THE SOCIAL STRUCTURE OF COMMUNITIES FROM "CO-ACTIONAL" TO " MULTI-ACTIONAL" COVERED DIFFERENT KINDS OF ART FROM "INVOCATIONAL" TO "RELATIONAL ART". IT CAN BE SAID THAT THE PLACEMENT OF THE ARTWORKS IN THE CITY COVERS THE PROCESS FROM ARCHITECTURAL ELEMENTS TO CREATE A COMMUNAL SPACE.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 68
litScript