نتایج جستجو

22416

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2242

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

LUCAS J.M.

نشریه: 

QUALITY PROGRESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  27-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  29433
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29433

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

ALSAGHEER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  53677
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 53677

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

HEUVEL J. | RONALD J.M.M. | BOGERS A. | BERG M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  393-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  22777
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22777

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

MOHAMMADI REZA | KHANAFARI ROZITA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

QUALITY IMPROVEMENT IS A COMPONENT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM). LABORATORY TESTS ARE ESTABLISHED BY METHODEVALUATION AND TEST PERFORMANCE IS CONTIOUOUSLY MONITORED BY QUALITY CONTROL. QUALITY IMPROVEMENT IS BEYOND MONITORING, DETECTING, AND PREVENTING ERRORS. QUALITY IMPROVEMENT ACHIEVES NEW LEVELS OF PERFORMANCE, NOT OTHERWISE REALIZED THROUGH QUALITY CONTROL. ...

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 73
نشریه: 

دیدگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  13-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  777
 • دانلود: 

  665
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 777

دانلود 665 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG Q. | IRFAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  599-605
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  9498
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9498

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NASLUND D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  269-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  952
 • بازدید: 

  46162
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46162

دانلود 32095 استناد 952 مرجع 0
نویسندگان: 

FERRIN D.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1439-1443
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  3728
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3728

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
نویسندگان: 

DINESH KUMAR U.

نشریه: 

TQM MAGAZINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  419-441
تعامل: 
 • استنادات: 

  432
 • بازدید: 

  10263
 • دانلود: 

  23719
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10263

دانلود 23719 استناد 432 مرجع 0
نویسندگان: 

PARK S.H.

نشریه: 

PRODUCTIVITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  33425
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33425

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
litScript