نتایج جستجو

9269

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

927

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

یکی از راهکارهای افزایش تولید با منابع موجود استفاده از کشاورزی شورزیست می باشد. در بین شورزیست ها، کوشیا مورد توجه محققان قرار گرفته است. کوشیا گیاهی چهار کربنه، نیمه شورزیست است که سازگاری خوبی به انواع خاک ها دارد. به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون ها و عکس العمل کوشیا برای تحمل شوری، آزمایشی در هفت سطح شوری (1.5، 7، 14، 21، 28، 35 و 42 دسی زیمنس بر متر) با استفاده از آب زهکش با سه تکرار در طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1388 در اراضی شمال استان گلستان انجام شد. نتایج نشان داد که شوری موجب کاهش معنی دار در میزان زیست توده شد و تحمل به تنش شوری در گیاه در مراحل گلدهی (شاخص تحمل 32) و رسیدگی (شاخص تحمل 34) بیشتر از مرحله رویشی (شاخص تحمل 24) بود. تاثیر تنش شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و کلر در گیاه معنی دار بود و بیشترین میزان یون ها در برگ تجمع یافت. سیستم ریشه ای این گیاه در جذب و انتقال سدیم به اندام هوایی انتخابی عمل کرد. به علاوه با افزایش میزان سدیم در محیط توسعه ریشه گیاه، جذب انتخابی برای پتاسیم افزایش یافته و توانست نسبت سدیم به پتاسیم را حفظ کند. همچنین کوشیا تحمل بالایی نسبت به تجمع کلر در برگ ها داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که کوشیا در واقع یک گیاه خارج کننده نمک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHIDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  25929
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25929

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

CRAINIC T.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  451-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  13001
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13001

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KOUROUSSIS D. | KARIMI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  346-355
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  13699
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13699

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

خشنوا آذر | مظفری محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امیراحمدیان بهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1441
 • دانلود: 

  483
چکیده: 

اگرچه آسیای مرکزی منطقه ای محصور در خشکی است که به آب های آزاد جهان راه ندارد، اما از نظر دارا بودن منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و فلزات کمیاب، اهمیت بسیار دارد. برای صدور این منابع به بازارهای مصرف شبکه های راه های ارتباطی زمینی، ریلی و شبکه های مخابراتی، زیرساخت های نرم افزاری از جمله سیستم های بانکی، بیمه ای و قوانین و مقررات گمرکی و در یک نگاه کلی تجارت الکترونیک و دیگر مسایل قانونی و حقوقی در پیش رو قرار می گیرد. از طرفی دیگر صدور منابع موجود در آسیای مرکزی به بازارهای مصرف سبب ایجاد درآمدهای صادراتی می شود، که این درآمد صرف خرید کالاها و خدمات موردنیاز این کشورها می شود. دو ساختار حمل و نقلی تقریبا رقیب یکی «دالان حمل و نقل اروپا – قفقاز - آسیای مرکزی» (تراسکا) در مسیر غربی - شرقی، و دیگری، «حمل و نقل و ترانزیت شمال - جنوب»، در مسیری شمالی - جنوبی و عمود بر این محور در منطقه شکل گرفته اند. در مقاله حاضر به بررسی زیرساخت های ارتباطی و مسیرهای زمینی و دریایی و مقررات مربوط به آنها در منطقه آسیای مرکزی پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1441

دانلود 483 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (مسلسل 15)
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

با توجه به کاربرد سلاح های بیولوژیک در صحنه های جنگ و بروز بیماری های نو پدید عفونی در بسیاری از موارد با بیماری هایی روبرو خواهیم شد که پاتوژم آنها مشخص نبوده و پرسنل نظامی و مردم در مقابل آنها واکسینه نشده اند و به طور کلی برنامه درمانی خاصی جهت آنها قبلا معرفی نشده و کادرهای معمول پزشکی نسبت به آن بیگانه هستند. در بسیاری از موارد جهت بررسی دقیق تر و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی لازم است که تعدادی از بیماران به مراکز درمانی و تحقیقاتی منتقل شوند و با توجه به وخامت حال بیماران اکثرا از وسیله نقلیه هوایی استفاده گردد. در صورت عدم رعایت اصول ایمنی بیولوژیک و رعایت دستور العمل های خاص ممکن است، در حین انتقال این بیماران گروه پروازی کادرهای پزشکی همراه بیمار، پرسنل فرودگاهی و زمینی در مبدا و حتی پرسنل غیر نظامی در اطراف مراکز تحقیقاتی دچار آلودگی شوند.در این مقاله ابتدا ضمن معرفی مواردی که نیاز به ایزولاسیون خاص دارند. تیم های واکنش سریع جهت برخورد با این حوادث معرفی می گردند. اعضای این تیم ضمن آموزش کلیه نکات بیولوژیک، انجام مراقبت های لازم در حین پرواز و جابجایی بیماران را آموخته و اجرا می نمایند. در ادامه مسایل خاص انتقال و جابه جایی این مصدومین جلوگیری از آلودگی کابین هواپیما و کادر پرواز معرفی شده و در پایان به چگونگی رفع آلودگی احتمالی کابین هواپیما توصیه هایی صورت می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DUNCKEL GRAGLIA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  15963
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15963

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  125-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1264
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

گندم از جمله کالاهای استراتژیک کشور می باشد که سهم عمده ای در سبد خانوارها دارد. باتوجه به حجم بالای جابجایی گندم در کشور و اهمیت تامین به موقع آن، لزوم توجه جدی به سیستم توزیع و جابجایی گندم در کشور کاملا احساس می شود. سیستم فعلی توزیع گندم در کشور به صورت ارسال مستقیم است. با توجه به حجم بالای جابه جایی گندم در ماه های مختلف و همچنین وجود گندم با کیفیت های مختلف که لزوم ترکیب آن وجود دارد، استفاده از نقاط توزیع مطلوب به نظر می رسد. در این مقاله بهبود شبکه توزیع گندم داخلی با درنظرگرفتن قطب به عنوان نقاط تجمیع و انتقال مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که در نتایج نشان داده شده است شبکه توزیع جدید، هزینه های حمل ونقل را کاهش چشمگیری می دهد. برای مدل سازی شبکه توزیع گندم از مدل های مکانیابی قطب با در نظرگرفتن هزینه ثابت استفاده شده است، به این ترتیب تعداد و مکان های بهینه قطب که از جمله خروجی های مهم این مطالعه است، تعیین خواهد شد. همچنین در مدل ارایه شده ویژگی های گندم از جمله فصلی بودن تولید گندم و وجود مدهای مختلف برای حمل گندم درنظر گرفته شده است. برای حل مساله از نرم افزار CPLEX استفاده شده است. از دیگر خروجی های مساله تعیین مسیرهای بهینه از نقاط تولید گندم تا قطب، از قطب تا قطب و از قطب تا نقاط توزیع در هر پریود زمانی می باشد. همچنین نوع مد حمل ونقل بین قطب ها نیز تعیین می گردد. در نهایت این تحقیق با تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مختلف و نتیجه گیری پایان می پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1264

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  418-443
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4031
 • دانلود: 

  2074
چکیده: 

زمینه و هدف: در ایران با افزایش تعداد خودروها، ترافیک هر روز سنگین تر می شود. عمدتا راه حل های ارایه شده از سوی نهادهای مختلف بر اساس تامین اهداف سازمان مربوطه انجام شده و نتایج مطلوبی در برنداشته است. هدف از این تحقیق، ارایه مدلی جامع از عوامل تاثیرگذار بر ترافیکی گامی برداشته شود.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی است که بر اساس آن شاخص ها و مولفه های موثر بر ترافیک شناسایی شده و پس از توسعه مدل اولیه با روش استقرایی، مفاهیم و فرضیه های تازه ای تدوین گردیده و بر مبنای آنها مدل تکمیل و با داده های واقعی آزمایش شده است.یافته ها: عوامل موثر بر ترافیک عبارت است از: مدیریت بر سفرهای شهری، مدیریت بر پارکینگ ها، مدیریت ناوگانی و شبکه حمل و نقل عمومی، مدیریت بر فرهنگ سازی ترافیک، مدیریت بر شهرسازی، مدیریت بر اورژانس ها، مدیریت شبکه ترافیک، مدیریت بر استانداردسازی، نصب و نگهداری خدمات ترافیکی، مدیریت مکانیزه ترافیک، مدیریت بر مهندسی ترافیک، مدیریت بر تحقیق و توسعه.نتیجه گیری: پیش از آزمون روابط علی توسط لیزرل مولفه های به کار رفته در مدل مفهومی با استفاده از تحلیل عاملی بررسی گردید که وجود مولفه های یازده گانه برآمده از متغیرهای تحقیق را تایید نمود. مقادیر ستون های «میزان اشتراک متغیرها» و «همبستگی متغیرها با مولفه مربوط» نشان داد اولا متغیرها به اندازه کافی برازش شده اند و ثانیا بین هر متغیر با مولفه مربوط همبستگی مطلوبی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 4031

دانلود 2074 استناد 1 مرجع 0
litScript