نتایج جستجو

12354

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1236

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CALIS I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  9423
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9423

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
نویسندگان: 

WALLACE R.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  621-629
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  11928
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11928

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  6244-6273
تعامل: 
 • استنادات: 

  95
 • بازدید: 

  693
 • دانلود: 

  7275
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 693

دانلود 7275 استناد 95 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Algal Research

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  101959-101959
تعامل: 
 • استنادات: 

  198
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  11400
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 11400 استناد 198 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  341-434
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

مقدمه اسفنج ها طیف وسیعی از توکسین ها و متابولیت های ثانویه را تولید می نمایند. زهر بسیار کشنده برخی از آن ها شامل قوی ترین توکسین های شناخته شده در طبیعت بوده و حاوی مخلوط های پیچیده ای از ترکیبات زیست فعال با ساختارهای مختلف شیمیایی هستند. از اهداف این مطالعه مروری نظام مند، بررسی توکسینولوژی اسفنج های دریایی و مطالعه توکسین ها و ترکیبات زیست فعال و مکانیسم های عمل آن ها می باشد. مواد و روش ها به منظور یافتن مطالعات زهرشناسی اسفنج های دریایی و ترکیبات زیست فعال آن ها، در اوریل 2021، ابتدا واژه های کلیدی "توکسینولوژی، توکسین، متابولیت ثانویه، آلکالویید، پپتید، ترپن، آروماتیک، استرویید و لاکتون" به صورت مجزا به همراه واژه "اسفنج" یا "پوریفرا" در پایگاه های داده گوگل اسکالر و PubMed، در بازه زمانی 2017 تا 2021 جستجو گردیدند. از مجموع 211 مقاله، پس از بررسی های اولیه بر اساس اهداف مطالعه، تعداد 184 مقاله انتخاب شدند. جستجوی واژه پوریفرا و این ترکیبات، نتیجه ای در بر نداشت. با توجه به محدود بودن مطالعات اختصاصی مربوط به توکسین ها در اسفنج در جستجوی اولیه، با جستجوی مجدد کلید واژه های "اسفنج و توکسین" در بازه زمانی بین سال های 1980 تا 2021، در پایگاه های داده PubMed، سایفایندر (پایگاه داده برای بررسی ترکیبات شیمیایی) و پایگاه اطلاعاتی مارین لیت (تحقیقات ترکیبات طبیعی دریایی)، پس از حذف مقالات مشترک، در مجموع، 27 مقاله مرتبط دیگر، انتخاب و همراه با سایر مقالات انتخابی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها برخی توکسین ها و ترکیبات اصلی اسفنج های دریایی مختلف شامل گروه های مختلف شیمیایی نظیر اوکاداییک اسید؛ مشتقات ترپنی نظیر آگلازین ها، اوکسوفاسیوسپونجیا، دیزیویلوزین ها و هیپوسپونلاچین ها؛ پپتیدی نظیر پلی تیونامیدها، سوریتسیدین، اسکلریتودرمین ها؛ گروه های بسیار مختلف آلکالوییدی شامل الکالوییدهای گوانیدینی نظیر مونانکوسیدین ها، میکالین ها، کرامبسیدین ها، اونگویکولین ها، نتامین ها، زارزیسین، هاچیجودین ها؛ آلکالوییدهای آکریدینی نظیر آمفیمدین ها؛ آلکالوییدهای برومینه و بروموتیروزینی نظیرآپلیزانین ها؛ مشتقات بنزونافتریدینی نظیر آپتامین ها؛ مشتقات ایمیدازولی نظیر ناآمیدین ها؛ مشتقات ایندولی نظیر فاسکاپلیسین ها، دراگماسیدین ها و تاپسنتین ها؛ آلکالوییدهای پیپریدینی نظیر ساراین ها، مادانجامین ها، هالیکلوناسیکلامین ها و آرنوسکلرین ها؛ آلکالوییدهای پیریمیدینی چون لانسوییک اسید، هیرتینادین و واریولین ها؛ آلکالوییدهای پیریدینی نظیر آمفیمیدوزیدها و پیرینادین ها؛ آلکالوییدهای پیرولی و پیرولوایمینوکینولینی همچون ماکالووامین، دیسکورهابدین ها، تسیتسیکامامین ها و باتزلین ها؛ ترکیبات پیرولی نظیر هیمنیالدسین ها و نیز آلکالوییدهای کینولینی چون آراگواسپونجین ها رنیرامایسین ها، رنیرول و لیهویدین؛ ترکیبات استروییدی چون پلانکینامین ها؛ لاکتون هایی نظیر تورکتاندرول ها، پالایول ها، کوشیکامیدها، پتروساسپونگیولیدها، لاترونکولین ها و دیگر ترکیبات با ساختارها و اثرات بیولوژیک منحصر بفرد می باشند. نتیجه گیری تنوع بسیار زیادی در توکسین ها و ملکول های فعال زیستی در گونه های مختلف اسفنج های دریایی وجود دارد که طیف گسترده ای از فعالیت های فارماکولوژیکی و بیولوژیک شگفت انگیزی را ارایه می دهند

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BOUSTIE J. | GRUBE M.

نشریه: 

PLANT GENETIC RESOURCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  273-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  6165
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6165

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

TEUCRIUMSTOCKSIANUMBOISS BELONGS TO LAMIACEAEFAMILY THAT HAVENUMEROUS TRADITIONALUSES AS MEDICINAL PLANT [1]. REPORTED ACTIVITIES FOR THE TEUCRIUM GENUS ARE ANTI-INFLAMMATORY, ANTIBACTERIAL, ANTIFUNGAL, ANTIOXIDANT AND ANTISPASMODIC....

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 33
نویسندگان: 

نشریه: 

J Adv Biomed Pharma Sci

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  60
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  8004
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 8004 استناد 60 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

RSC ADVANCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1349
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1349 استناد 13 مرجع 0
نویسنده: 

ROSTAMI MAJID | GOLFAM RAHIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  40
کلیدواژه: 
چکیده: 

SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.) IS ONE OF THE HIGHEST PRICED SPICES OF WORLD AND ITS QUALITY DEPENDS ON THE CONCENTRATION OF THREE MAJOR METABOLITES: CROCIN, SAFRANAL AND PICROCROCIN WHICH ARE RESPONSIBLE FOR COLOR, AROMA AND BITTER TASTE OF SAFFRON, RESPECTIVELY. THE USE OF SAFFRON AS A MEDICINAL PLANT HAS A LONG HISTORY AND....

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 40
litScript