نتایج جستجو

33

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  166
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پیاپی 66)
 • صفحات: 

  149-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  889
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

هدف اصلی این مقاله ارایه الگوریتمی بر پایه رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی، به منظور اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تامین در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان است .برای این منظور، در ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد از طریق مرور پیشینه تحقیق در خصوص عملکرد و خدمت رسانی زنجیره های تامین، شناسایی شدند، سپس، برای انتخاب شاخص های مناسب به منظور اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تامین، از تکنیک غربال گری فازی استفاده شد .علاوه بر این، ضریب اهمیت نسبی هر یک از شاخص های منتخب با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل فازی برای رتبه بندی عملکرد زنجیره های تامین TOPSIS سلسله مراتبی فازی تعیین شد و از تکنیک در ایجاد رضایتمندی مشتری استفاده شد. در گام پایانی، ضمن قطعی سازی مقادیر فازی شاخص های منتخب در قالب چهار مولفه اصلی، اندازه قابلیت خدمت رسانی هر زنجیره تامین بر روی نمودار چهار وجهی ترسیم گردید. اجرای الگوریتم پیشنهادی در یک مطالعه موردی نشان داد که این چارچوب از کارایی و اعتبار عملی بالایی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 889

دانلود 298 استناد 1 مرجع 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15424
 • دانلود: 

  12538
چکیده: 

Logistics has long been recognized as the main effective tool for generating competitive advantages in trading enterprises, and therefore there is an acute problem in finding strategic guidelines for improving logistics activities through the lens of organizational and economic support of logistic activity of a trading enterprise. The article compares the main reference models for the analysis of logistics activities and found the most appropriate for use-SCOR model, which identified the main indicators for evaluating the performance of logistics activities. An algorithm for determining the level of efficiency and performance of logistic activity have been constructed. According to the results of the study, the level of organizational and economic support, perormance and efficiency of logistic activity of trade enterprises of Ukraine of the sample population have been determined.

آمار یکساله:  

بازدید 15424

دانلود 12538 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  121-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  927
 • دانلود: 

  581
چکیده: 

در این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی فازی برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار چند کالایی، چند دوره ای (شامل سه بخش خرید، تولید و توزیع) تحت شرایط رقابت و عدم قطعیت ارایه می گردد. سنجه های پایداری با استفاده از تحقیقات انجام شده و همچنین مدل SCOR، در هریک از ابعاد پایداری استخراج شده و سپس با استفاده از روش دلفی بومی سازی می گردد. مدل فازی به دست آمده با روش خمینز به مدل قطعی معادل تبدیل می گردد. رویکرد حل مدل بر مبنای مدل سود سه گانه (TBL Model) و مدل آشیانه ای (Nested Model) انجام و با توجه به اینکه هر مدل ویژگی های خاص مربوط به خود را دارد برای تعیین روابط بین شاخص ها و میزان اهمیت هر شاخص و اعمال آن در مدل به ترتیب از روش DANP و DEMATEL استفاده می گردد. در ادامه برای نشان دادن کارایی مدل و رویکرد حل، یک مثال واقعی در صنعت فرآورده های نسوز ارایه و در نهایت نتایج به دست آمده بر مبنای دو مدل مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته و پیشنهادات لازم ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 927

دانلود 581 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  149-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2070
 • دانلود: 

  885
چکیده: 

این مقاله بازنگری مدل تلفیق شده Chan & QI با مدل مرجع فرآیند کسب و کار (SCOR) است. این مدل تلفیقی با ساختار سلسله مراتبی، دارای سه سطح و هفت معیار برای عملکرد زنجیره تامین هستند که دو مورد ازاین معیارها کمی (هزینه و استفاده از منبع) و پنج موردآن ها کیفی هستند (کیفیت، انعطاف پذیری، مشهود بودن، اعتبار و نو آوری). به منظور بهبود کارایی مدل گفته شده در ارزیابی عملکرد زنجیره ‎‎ تامین، از ترکیب این مدل با منطق فازی استفاده شده است. به عبارت دیگر هدف این مقاله پیشنهاد یک روش ارزیابی نوآورانه است تا با به کارگیری منطق فازی، داده های عملکردی حاصل از معیارهای مختلف را به یک شاخص مرکب معنادار برای یک زنجیره تامین، تبدیل کند. در نهایت مدل گفته شده در یک مورد واقعی تست شد و نتایج بیانگر اعتبار مدل پیشنهادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2070

دانلود 885 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  193-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  615
 • بازدید: 

  99811
 • دانلود: 

  83979
چکیده: 

Agility is the fundamental characteristic of a supply chain needed for survival in turbulent markets, where environmental forces create additional uncertainty resulting in higher risk in the supply chain management. In addition, agility helps providing the right product, at the right time to the consumer. The main goal of this research is therefore to promote supplier selection in pharmaceutical industry according to the formative basic factors. Moreover, this paper can configure its supply network to achieve the agile supply chain. The present article analyzes the supply part of supply chain based on SCOR model, used to assess agile supply chains by highlighting their specific characteristics and applicability in providing the active pharmaceutical ingredient (API). This methodology provides an analytical modeling; the model enables potential suppliers to be assessed against the multiple criteria using both quantitative and qualitative measures. In addition, for making priority of critical factors, TOPSIS algorithm has been used as a common technique of MADM model. Finally, several factors such as delivery speed, planning and reorder segmentation, trust development and material quantity adjustment are identified and prioritized as critical factors for being agile in supply of API.

آمار یکساله:  

بازدید 99811

دانلود 83979 استناد 615 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Salih Y. A. | George L. E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  5 (TRANSACTIONS B: Applications)
 • صفحات: 

  966-974
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40036
 • دانلود: 

  15401
چکیده: 

Video compression has become a source of different research studies. It is necessary in order to address channel bandwidth limitations and growing video demand, including digital libraries and streaming media delivery via the Internet. A video is a number of frames captured by a camera while a scene is a series of consecutive frames captured from a specific narrative viewpoint. To compress a video, firstly, the intra frames are separated from inter frames using scene change detection methods. Then, block-based motion estimation algorithms are used to eliminate the temporal redundancy between successive frames. This paper describes some scene change detection methods for use on the uncompressed video to detect scene types such as cut, dissolve, wipe, etc. Absolute Frame Difference (AFD), Mean Absolute Frame Differences (MAFD), Mean Histogram Absolute Frame Difference (MHAFD), and Maximum Gradient Value (MGV) techniques are adaptively tested on different video types to identify accurate scene change in both low and high object motion scenes. Test results show that the proposed approach (MHAFD ) obtains a better accuracy, F1-SCOR measure of 100%, especially for cuts and gradual transitions (wipe) video types. Dissolve scene change is detected with a high precision of 100% (i. e., no false detection) with the (MAFD) detector. Besides, in terms of time complexity for analyzing all the video samples, the proposed method (MHAFD) provides the best result compared to the selected detectors.

آمار یکساله:  

بازدید 40036

دانلود 15401 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  123-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  5019
 • دانلود: 

  1899
چکیده: 

طی سال های اخیر، مفاهیم متعددی برای تغییر سازمانی ارایه شده است که فرآیندهای کسب و کار را به عنوان مبنای مفهومی برای طراحی سازمان مورد توجه قرار می دهند. نگرش فرآیندی و فرآیند محوری از مهم ترین ویژگی هایی است که سازمان پیشرو باید داشته باشند. استقبال از تغییر و دگرگونی، بر این فرض اولیه مبتنی هستند که سازمان ها باید مجددا بر وظیفه اصلی خود، یعنی تامین نیازهای مشتریان تمرکز کنند.موفقیت در بکارگیری فرآیندهای سازمانی به جای اجزای ساختاری سازمان ها در این پژوهش موجب شد تا محققین درصدد ارایه مدلی فرآیندی جهت دستیابی به زنجیره تامین چابک برآیند. در این پژوهش در ابتدا مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و اقدام به طراحی مدلی برای تدوین مولفه های چابکی بر اساس مدل SCOR و دیگر مدل ها شده است. مدل پیشنهادی بر اساس مدل ROR صورت گرفته و در آن توسعه محصول جدید (به عنوان یک مولفه اصلی) نیز مدنظر قرار گرفته است. مدل ارایه شده پس از تایید خبرگان صنعت و دانشگاه، مورد آزمایش صنعت قرار گرفت. با توجه به یافته های تحلیل عاملی عوامل جدیدی در خصوص طبقه بندی فرآیندها ایجاد شد و بر اساس طبقه بندی جدید مدل مورد آزمون قرار گرفت و نشان داده شد که توسعه محصول جدید و مدیریت تامین و تولید بطور مستقیم و غیرمستقیم و مدیریت تحویل تنها بطور غیرمستقیم بر چابکی زنجیره تامین اثر دارند.با وجود این، لازم به ذکر است که یافته های این مقاله باید به عنوان یک ایده دوراندیشانه در مورد چگونگی طراحی سازمان ها بر مبنای فرآیند و تلاش برای دریافت بازخورد تجربی و نظری که عملی بودن ایده ارایه شده را مدنظر قرار می دهد، مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 5019

دانلود 1899 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرین های ترکیبی به همراه مصرف مکمل منیزیم بر استقامت، خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام اس بود. 35 زن مبتلا به بیماری ام اس که در انجمن ام اس همدان عضویت داشتند و نمره بین 1 تا  (EDSS) 5 کسب کرده بودند، داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به صورت تصادفی به سه گروه تجربی و یک گروه گواه تقسیم شدند. در ابتدای تحقیق میزان استقامت عمومی با «آزمون 6 دقیقه راه رفتن»، خستگی با «پرسشنامه خستگی MIFS21»، کیفیت زندگی با «پرسشنامه کیفیت زندگی 54 سوالی» در تمام آزمودنی ها اندازه گیری شد. سپس یکی از گروه های تجربی به مدت 8 هفته به تمرین های ترکیبی شامل ایروبیک، مقاومتی و استقامتی پرداختند. گروه تجربی دیگر در طول دوره تحقیق صرفا مکمل منیزم مصرف کردند و گروه تجربی سوم هم در تمرین های ترکیبی شرکت داشتند و هم مکمل منیزیم مصرف کردند. پس از 8 هفته از هر 4 گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مقایسه بین گروهی و آزمون کواریانس (P£0.05) استفاده شد که با نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد که تمرین های ترکیبی همراه با مکمل منیزیم استقامت عمومی را به طور معناداری افزایش می دهد (P£0.05)، اما بر روی خستگی و کیفیت زندگی تاثیر معناداری نداشت (P³0.05). با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت زنان مبتلا به ام اس با درجه ناتوانی (1 تا 5) ضمن استفاده از تمرین های ترکیبی (ایروبیک، مقاومتی و استقامتی) از مکمل منیزیم استفاده نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 313 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71117
 • دانلود: 

  94553
چکیده: 

Background: Transient tachypnea of the newborn (TTN) is a common cause of respiratory distress in the neonatal period. There are few data regarding the pharmacotherapy for the management of TTN. Previous studies documented the therapeutic role for the beta2 agonists in TTN by accelerating the clearance of excessive fluid from the alveolar space. The aim of present study was to assess the effect of salbutamol on major clinical outcomes including duration of oxygen therapy and improvement of respiratory symptoms. Methods: This double blinded randomized clinical trial was conducted in 2014 in three urban tertiary care centers of Babol, North of Iran. Patients were assigned to receive either inhalational salbutamol (35 patients) or placebo (35 patients), and clinical outcomes were compared Before and after treatment in interval of 30 minutes, one, four and six hours from the beginning of the study. Results: There was no significant difference between the clinical findings of salbutamol and placebo group before and 24 hours after the initiation of the study. After the exclusion of the neonates with retraction silverman anderson SCOR < 2, in salbutamol group the mean values of primary outcomes including; duration of oxygen therapy (P = 0. 04) and hospitalization (P = 0. 006) as well as initiation of enteral feeding (P = 0. 013) were significantly lower than in placebo group. Conclusions: Inhaled salbutamol resulted in shorter duration of respiratory support and hospitalization and earlier initiation of enteral feeding in TTN patients with moderate to severe respiratory symptoms. Further RCT studies with a larger study population and higher retraction SCORe are suggested to achieve valid data in the management of TTN.

آمار یکساله:  

بازدید 71117

دانلود 94553 استناد 0 مرجع 0
litScript