نتایج جستجو

895

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

90

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KALANTARI I. | ZAKERI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68313
 • دانلود: 

  20791
چکیده: 

Polarimetric Synthetic Aperture Radar (Pol.-SAR) allows us to implement the recogmtton and classification of radar targets. This article investigates the arrangement of scatterers by SAR data and proposes a new Look-up Table of Region (LTR). This look-up table is based on the combination of (entropy HIAnisotropy A) and (Anisotropy A/scattering mechanism a), which has not been reported up now. First of all, the color coded images of each of the quantities of H, A and are extracted and then having the matrix associated with each image and evaluating its histogram, we could obtain the image parameter values corresponding to each interval related to each color code. Then in the output the combination of parameters and the sharing of their images of each frame are extracted and compared with optical images and the extracted satellite map of scattered fields. Results for unconventional targets such as random rough surfaces has indicated that mechanism of scattering irregularities and improper alignment can be used for different purposes in different parts of the frame with fixed values that can be a new method for identifying targets. To make a look up table it is essentially required to evaluate the target parameters and classification of radar images. The method of the extraction of these parameters and applying them on imaging radar systems is exclusive. To validate our work, Pol. SAR data sets are used.

آمار یکساله:  

بازدید 68313

دانلود 20791 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1105
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1105

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  239-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  973
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

فناوری های تصویربرداری فعال از قبیل سامانه های SAR، قابلیت های قابل توجهی نسبت به فناوری های سنجش از دور غیرفعال از قبیل سامانه های الکترواپتیکی دارا می باشند. قابلیت های این سامانه های تصویربرداری، امکان ثبت اطلاعاتی را فراهم می آورد که اخذ آن از روش-های دیگر، امکان پذیر نمی باشد. از طرف دیگر این اطلاعات برای نیروهای نظامی بسیار مهم می باشند. از این رو، جهت حفظ اطلاعات، انجام برخی از اقدامات پدافند غیرعامل از قبیل استتار، فریب و اختفاء در برابر این نوع سامانه های تصویربرداری، ضروری است. در این مقاله براساس مدل عملکرد سامانه های تصویربرداری SAR، چگونگی مقابله با این سامانه های تصویربرداری با استفاده از رفلکتورها شرح داده می شود. رفلکتورها می توانند، سطح مقطع راداری بسیار بزرگی نسبت به اندازه خود ایجاد می کنند، بنابراین می توان از آنها به عنوان اهداف کاذب استفاده نمود. طبق الگویی که در مدل عملکرد این نوع سامانه های تصویربرداری ارائه شده است، در تصویر راداری جلوه نموده و امکان اخذ اطلاعات را از سامانه تصویر برداری SAR سلب می نماید. در این مقاله با استفاده از رفلکتورها، طرح هایی برای استتار اهداف و فریب سامانه های تصویر برداری SAR ارائه شده است. برای شبیه سازی های مقاله از یک دیتای راداری واقعی از ماهواره RADARSAT-1 مربوط به منطقه شمال ایران استفاده شده است. نتایج این شبیه سازی ها نشان دهنده کارایی و اثر بخشی الگوی های استتار و فریب ارائه شده در مقابله با سامانه های تصویربرداری SAR می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 973

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  275-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

از جمله مباحث جدید در پردازش SAR استفاده از شکل موج OFDM به جای سیگنال LFM است. روش OFDM یک الگوی مدولاسیون دیجیتال است که در آن از چندین زیرکریر نسبت به یکدیگر عمود، استفاده و به صورت هم زمان بر روی یک مسیر ارسال می شود. با استفاده از زیرکریرها، پهنای باند موجود به چندین زیرباند نسبت به هم عمود فشرده تقسیم می شود. مزایای تصویربرداری با استفاده از این روش شامل: مقاوم بودن در برابر جمینگ، کاهش ابهام در داپلر با افزایش تعداد زیرباندها و استخراج سابقه فازی هدف بر اساس تخمین فاز همه زیرکریرهای OFDM است. در این مقاله ضمن مرور روابط تولید شکل موج OFDM، نحوه تصویربرداری در برد و سمت با استفاده از این سیگنال در قالب الگوریتم RDA شرح داده شده و درنهایت الگوریتم RDA در حالت استفاده از سیگنال OFDM در شرایط استفاده از تمامی زیرکریرها و نصف تعداد کل زیرکریر ها که به صورت تصادفی انتخاب می شوند، برای ایجاد تصویر برای یک هدف نقطه ای در محیط متلب شبیه سازی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 393 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Markarian H. | Nejati Jahromi M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45465
 • دانلود: 

  19981
چکیده: 

Synthetic aperture radar (SAR) images due to the usage of coherent imaging systems are affected by speckle. Thus, lots of despeckling filters have been introduced up to now to suppress the speckle. Hence, objective and subjective evaluations of the denoised SAR images become necessity. Many objective evaluating estimators have been introduced to evaluate the performance of despeckling filters. However, two main problems exist when evaluating the SAR images: 1) contradiction of objective and subjective evaluations and 2) absence of the ground-truth (noiseless) SAR image of the illuminated scene. Lots of efforts had been made to introduce precise referenceless estimators for SAR images which will be compatible with subjective evaluation and the results obtained by other estimators. In this paper, we propose a new edge detector and also a new referenceless estimator called “ Extended Ratio Edge Detector” and “ E-α β ” , respectively. These algorithms are the extended version of “ Ratio Edge Detector” and “ α β ” estimator. Experiments on images obtained from RADARSAT-1 dataset showed that the proposed edge detector and the estimator outperform their previous versions of algorithms as the proposed E-α β parameter subjectively reports up to 0. 2 better results for images filtered with FANS filter in comparison with other used methods. This is also validated by β ratio and μ ratio parameters. Therefore, it is a reliable tool for objective evaluation of despeckled SAR images.

آمار یکساله:  

بازدید 45465

دانلود 19981 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CARTA A. | PIRAS S. | LORIGA G. | PAGLIETTI G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1179-1200
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  30830
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30830

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  606
 • بازدید: 

  1367
 • دانلود: 

  448
چکیده: 

زیست توده جنگل ها و تخمین مقدار آن نقش بسزایی در تغییرات آب و هوا دارد. بدلیل محدودیت و زمانبر بودن روش های زمینی در تخمین زیست توده، روش های سنجش از دور جایگزین موثری برای روش های زمینی می باشد. در این تحقیق به منظور بهبود دقت برآورد میزان زیست توده جنگل نسبت به پژوهش های پیشین، از تصویر اپتیک AVNIR-2 و تصویر راداری PALSAR ماهواره ALOS و همچنین از داده های زمینی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران مربوط به منطقه شمالی خیرودکنار استفاده شده است. مراحل انجام این پژوهش را می توان در سه مرحله بیان کرد: 1- استخراج ویژگی ها از تصاویر، 2 – انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم ژنتیک، 3 - برآورد زیست توده با شبکه عصبی و آنالیز رگرسیون از ویژگی های انتخابی می باشد. ارزیابی نتایج حاصل از اعمال شبکه عصبی و آنالیز رگرسیون بر روی متغیرهای انتخاب شده توسط الگوریتم ژنتیک، بیانگر دقت بالای 70 درصد توسط شبکه عصبی و دقت حدود 15 درصد توسط آنالیز رگرسیون در تخمین مقدار زیست توده است. به همین خاطر استفاده از شبکه عصبی به نحوی که در این تحقیق استفاده شده، برای جنگل های شمالی و با ساختار پیچیده پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1367

دانلود 448 استناد 606 مرجع 0
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

به دلیل کاربردهای گسترده و نیاز به تشخیص جزییات صحنه از تصاویر رادار روزنه مجازی، موضوع بهبود کیفیت این تصاویر پس از تشکیل، مورد توجه گسترده قرار گرفته است. با توجه به ماهیت تشکیل تصاویر رادار روزنه مجازی وجود نویز لکه به عنوان مهمترین عامل تخریب کیفیت این تصاویر می باشد که به صورت ضرب شونده مدل می شود. در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز لکه ارایه می شود. استفاده از تخمین گر MAP با توجه به تابع توزیع نویز و ارایه مساله بهینه سازی محدب به صورت محلی، ایده اصلی این مقاله است که در آنتعدیل سازهای هموارسازی منطبق، نمایش تنک و نگاشتدر فضای تصویر به کار گرفته می شود. ارایه مدل بهینه سازی به صورت محلی و استفاده از هموارسازی منطبق امکان حذف مناسب نویز، حفظ لبه های قوی و جلوگیری از هموارسازی بیش از اندازه تصاویر را فراهم می سازد. همچنین، استفاده از نمایش تنک باعث حفظ مناسب بافت های تصویر و نگاشت در فضای تصویر موجب تقویت الگوریتم در مقابل سطوح بالای نویز می شود. به منظور حل مساله بهینه سازی روشی مبتنی بر کمینه سازی تناوبی معرفی می شود. نتایج شبیه سازی، کارایی مناسب روش پیشنهادی در نویززدایی و حفظ جزییات تصویر و ارایه نتایج بهتر نسبت به تعداد زیادی از روش های موجود را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  265-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  578
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

توده های مافیک، اولترامافیک و دایک های سینیتی هشت سر کلیبر به وسیله نهشته های آتشفشانی سازند مجید آباد به سن پالئوسن احاطه شده اند. این مجموعه در میان گسل های معکوس و دوررانشی هوراند، محمود آباد و مختکان محدود شده است. کلینوپیروکسنیت ها که از قدیمی ترین واحد مجموعه یاد شده اند از نظر ژئوشیمیایی ویژگی های تولئیت های وابسته به قوس آتشفشانی را ثبت کرده و شباهت هایی با لایه قاعده پوسته اقیانوسی نظیر پیروکسنیت های نوع A ماسیو روندآ اسپانیا دارند. گابروها که کلینپیروکسنیت ها را احاطه کرده اند بخش شوشونیتی تا آهکی- قلیایی قوس آتشفشانی را تشکیل می دهند. ترکیب کلینوپیروکسن در هر دو واحد یاد شده با سنگ انباشت اقیانوسی تاخیری قابل قیاس است. دایک های کوارتز سینیتی به عنوان جوانترین واحد مجموعه در واحدهای مافیک و اولترامافیک نفوذ کرده اند. ماهیت شوشونیتی، نوع I و وابسته به رویدادهای پس از برخورد این سنگ ها با بررسی های ژئوشیمیایی مشخص شده اند. با توجه به موقعیت زمین شناختی، شاید بتوان گفت که مجموعه آذرین هشت سر به رویدادهای وابسته به فرورانش اقیانوس پالئوتتیس بستگی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 578

دانلود 209 استناد 0 مرجع 3
litScript