نتایج جستجو

235

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  220-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  148
کلیدواژه: 
چکیده: 

Cerasus paradoxa به عنوان گونه جدید و انحصاری از استان لرستان، واقع در غرب ایران، توصیف و شرح داده شده است، که به C. microcarpa و C. yazdiana شباهت و به احتمال بسیار زیاد خویشاوندی دارد. ویژگی های ریخت شناسی به همراه توصیف کامل، وضعیت رده بندی و تصویر شماتیک گونه جدید ارائه شده است. .اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  284-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  909
 • دانلود: 

  213
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مطالعه دانه گرده 13 گونه از جنس Rosa متعلق به دو زیر جنس Rosa و Hulthemia و یک دورگه با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس شکل دانه گرده، در 11 تاکسون شکل Subprolate و به ندرت Prolate, Prolate- spheroidal مشاهده شد. دانه های گرده سه شیار منفذی و ساختار دریچه شامل ectocolpi 3 و endopores 3 است endopores .معمولا در بخش میانی ectocolpi قرار گرفته اند. مشابه جنس های دیگر این خانواده، تزئینات سطح دانه گرده شیاردار (striate) است که بر اساس صفاتی از جمله شیب، قطر و فاصله بین شیارها، تعداد و اندازه منافذ به 4 گروه اصلی و 4 زیر گروه تقسیم می شود. با این حال تزئینات نادر دیگری مثل gemmate نیز مشاهده شد. بر اساس بررسی های انجام شده مشخص شد که صفات گرده شناسی ابزار مفیدی برای جداسازی در سطح بخش و گونه در این جنس هستند. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 909

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

زارع حبیب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  253-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  511
 • دانلود: 

  116
کلیدواژه: 
چکیده: 

گونه Spiraea sheikhii به عنوان گونه جدیدی از شمال ایران نامگذاری و شرح داده می شود. این گونه به آسانی با گل آذین دیهیمی، برگهای دایره ای تخم مرغی، گلبرگهای صورتی و دیهیم و انشعابات با کرکهای متراکم تمیز داده می شود. گونه مذکور با 2 گونه S. trilobata و S. pilosa قرابت نزدیکی دارد و بنابراین با آنها مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 511

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ناظری جونقانی و.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2-الف
 • صفحات: 

  89-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  982
 • دانلود: 

  315
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق مورفولوژی دانه گرده برخی از گونه های جنس سیب Malus و ارتباط تاکسونومیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در تمام گونه های مورد بررسی دانه های گرده از نوع سه شیاری می باشند. تزیینات اگزین متنوع، اما اغلب بصورت مخطط (striate) می باشد. با این وجود گونه ها از نظر میزان تراکم خطوط و جهت آنها متفاوت می باشند. تشابه اگزین در M.trilobata و M.florentina و عدم تشابه آنها با سایر گونه های این جنس مطابق با سایر تشابهاتی است که این دو گونه با یکدیگر نشان داده و آنها را از سایر گونه های جنس Malus متمایز می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 982

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ERTTER B. | ATAR F.

نشریه: 

ROSTANIHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2 (26)
 • صفحات: 

  299-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41027
 • دانلود: 

  12934
چکیده: 

As a summary of independent investigations by multiple authors, numerous updates are now required for the 1969 treatments of Potentilleae (Rosaceae) in "Flora Iranica". Following the convergence of morphology-based conclusions by Sojak and molecular phylogenetic analysis by ERIKSSON et al., several sections of Potentilla L. are now treated as segregate genera. Potentilla sect. Fruticosae (Th. Wolf) Gross. becomes Dasiphora Raf.,with D. dryadanthoides Juz. Replacing P. phyllocalyx (Juz. Schiman-Czeika. Potentilla sect. Bifurcae (Th. Wolf) Grossh. becomes Schistophyllidium (Juz. ex Fed.) Ikonn., with the single species S. bifurcum (L.) Ikonn. replacing P. bifurca L. Potentilla sect. Xylorhizae (Th. Wolf) Schiman- Czeika becomes Tylosperma Botsch, encompassing P. lignosa Willd. (as T lignose [Willd.] Botsch.) and P. sericophylla Parker (combination in Tylosperma ined.). Potentilla sect. Rupestres (Th. Wolf) Grossh Becomes Drymocallis Fourr. ex Rydb., with D. poteriifolia (Boiss) Sojak replacing P. poteriifolia Boiss. Two other species of Drymocallis are added to the flora: D. rupestris (L.) Sojak and D. schiraziana (Khat.) Ertter & Attar, the latter a new combination provided for P. schiraziana Khat. In addition, Comarum salesovianum (Stephan) Bunge is replaced by Farinopsis salesoviana (Stephan) Chrtek & Sojak. Additions to B. Ertter and F. Attar Potentilla s.s. include P. discipulorum Davis, P. virgata Lehm., P. alexeenkoi Lipsky, P. agrimonioides M.-Bieb., P. bactriana Sojak, P. pannirica Th. Wolf, P. pamiroalaica Juz., P. gorganica Sojak, P. laciniosa Waldst. & Kit. ex Nestl., P. botschantzeviana T.A. Adylov, P. ghazniensis Sojak, P. porphyrantha Juz., P. algida Sojak, P. doubjonneana Cambess., P. crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, and P. adenophylla Boiss. & Hohenack. Among other changes are the inclusion of P. straussii Bornm. within P. speciosa Willd., P. canescens Besser within P. inclinata Villars., P. gilanica Tb. Wolf and P. adsharica Sommier & Levier within P. divaricata DC., and P. cryptophila Bornm. within P. petraea Willd. The inclusion of P. argyrophylla Wall. ex Lehm., P. hirta L., and P. tephroleuca Tb. Wolf in Flora Iranica is probably erroneous and based on other species.

آمار یکساله:  

بازدید 41027

دانلود 12934 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ESMAEILI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  542
 • بازدید: 

  25899
 • دانلود: 

  18520
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25899

دانلود 18520 استناد 542 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  147-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  958
 • دانلود: 

  154
کلیدواژه: 
چکیده: 

گونه Sorbus tiliaefolia به عنوان گونه جدیدی از شمال ایران نامگذاری و شرح داده می شود. این گونه به آسانی با داشتن برگهای قلبی نامتقارن، بدون لب مشخص و یا فاقد لبهای شانه ای، همچنین چرمی بودن، وجود کرکهای پراکنده در سطح زیر برگها و اندازه تقریبا برابر طول و عرض برگها، کم و بیش کرکدار بودن دایمی شاخه های یکساله و گل آذینها، میوه کاملا بیضی شکل، فرورفته بودن نوک آن و ریزان بودن کاسبرگها در طول رسیدن میوه ها تمیز داده می شود. گونه مذکور با گونه Sorbus torminalis قرابت نزدیکی دارد و بنابراین با آن مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 958

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

میرزایی لیلا | جودی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  225-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

آنالیزهای چند متغیره روی صفات ریختی گونه های جنس Rosa L. در ایران انجام شد. در مجموع، 12صفت کمی و کیفی ریختی روی گونه های بررسی شد. بررسی های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد و از روشهای مختلفی در بررسیهای آماری چند متغیره شامل تجزیه خوشه ای (Ward) و رسته بندی (PCA) استفاده شد. با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات ریختی و صفات افتراقی به دست آمده در تجزیه به مولفه های اصلی دو مؤلفه معرفی شدند که در مؤلفه اول، ارتفاع گیاه و سایز و نوع خار، صفات دارای ضریب بالا و مثبت بود. گروهبندی حاصل از تجزیه خوشهای با نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی تأیید شد و تنوع موجود در صفات مطالعه شده به خوبی گونهها را بر اساس شباهت و تفاوت ها از یکدیگر تفکیک نموده است و این صفات ریختی ذکر شده می تواند در شناسایی و طبقه بندی گونه های مختلف این جنس کاربرد سیستماتیکی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خاتم ساز محبوبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

دو گونه جدید از تیره های گل سرخ و گل گاوزبان به نامهای Crataegus zargrica از جنوب غربی و Heliotropium esfahanicum از مرکز ایران نام گذاری و معرفی می گردند. گونه C. zagrica از کلیه گونه های جنس ولیک در ایران با داشتن کاسه ریزان در زمان میوه متمایز می گردد. گونه H. esfahanicum با گونه H. samoliflorum با داشتن کرک در داخل جام گل، زایده بین لب های درفشی خمیده و فندقه کرکدار اختلاف دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 54)
 • صفحات: 

  198-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

مطالعه حاضر به مطالعه صفات ریزریخت شناسی برگ گیاهان طایفهAgrimonieae (syn.: Sanguisorbeae DC. )، شامل سه جنس (Agrimonia، AremoniaوSanguisorba)، چهار گونه (Agrimonia eupatoria، Aremonia agrimonioides، S. minor و officinalisS. )، شش زیرگونه (A. eupatoria subsp. eupatoria، A. eupatoria subsp. grandis، A. eupatoria subsp. asiatica، S. minor subsp. minor، S. minor subsp. lasiocarpa و S. minor subsp. muricata) می پردازد. ابتدا نمونه های گیاهی جمع آوری و شناسایی و سپس قطعات برگ شستشو و برای عکسبرداری توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM)آماده شدند. نتایج حاصل از آنالیز ریزریخت شناسی، سه نوع کرک (خمیده، موجدار و راست)، چهار نوع تزیینات سطح کرک (خار مانند، پشته های عرضی، زگیل دار و گرانول دار، دو نوع کرک غده ای (سر گرد و استوانه، با سطح صاف تا خاردار)، دو نوع موم روی کوتیکولی لایه نازک (لایه ای صاف و پوسته پوسته) و کریستالوییدی (گرانول دار، صفحات کوچک) و چهار الگوی ترکیبی تزیینات موم را آشکار ساخت شد. به علاوه، در این مطالعه، صفات روزنه بویژه سه نوع الگوی لبه بیرونی/تقریبا درونی و چهار نوع لبه درونی روزنه و سه الگوی پراکنش موم روی لبه درونی روزنه/سلو ل های منفذ/سلول های نگهبان شناسایی شدند. براساس یافته های این تحقیق، صفات ریز ریخت شناسی گونه های مورد بررسی طایفه Agrimonieaeحاوی اطلاعات تشخیصی و برای جداسازی سطوح مختلف تاکسونومیک (زیرطایفه، جنس، گونه ها و زیر گونه ها) کارآمد می باشند. براساس این صفات، کلید شناسایی نیز تهیه و ارایه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
litScript