نتایج جستجو

2678

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

268

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  399-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  7413
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7413

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  204-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4776
 • دانلود: 

  1679
چکیده: 

اپیدمی های وسیع آنفولانزا و وبا در قرن نوزدهم و کاهش شدید موارد بروز این بیماریها در سالهای بعدی باعث گردید که این سوال در اذهان اپیدمیولوژیستها پدید آید که چرا بعضی بیماریهای عفونی به ناگاه ایجاد اپیدمی کرده و بعد خاموش می شوند. طراحی یک مدل اپیدمیولوژیک بر مبنای ریاضیات تحت عنوان مدل SIR در پاسخ به این سوال صورت پذیرفت. هدف از این پژوهش بررسی این مدل بر روی بیماری سرخک در ایران و تعیین وقوع یا عدم وقوع اپیدمی سرخک در ایران از سال 1375 و تعیین حداقل پوشش واکسیناسیون مورد نیاز برای پیشگیری از اپیدمی سرخک در آینده بوده است.با جمع آوری داده ها از مرکز مبارزه با بیماریها، تعداد مبتلایان به سرخک، متوسط سن آنها، امید به زندگی در کشور، جمعیت کودکان زیر یک سال مستعد ابتلا به سرخک، محاسبه و میزان R0 به دست آمد. با محاسبه R0 حدود 5.5 تا 7.49 مشخص گردید که به دلیل بزرگتر بودن R0 از عدد یک اولا اپیدمی کشور در سال 75 به وقوع پیوسته و حداقل پوشش واکسیناسیون موثر برای پیشگیری از اپیدمی در حدود 81.8 تا 86.65% بوده است. با محاسبه R0 و حداقل پوشش واکسیناسیون لازم برای مهار اپیدمی بیماری سرخک مشخص می شود که برای مهار اپیدمی حداقل میزان پوشش واکسیناسیون باید به بالای 86.65% رسانیده شود. از طرفی بررسی سالانه تعداد افراد مبتلا و میانگین سنی آنها مشخص می کند که احتمالا به دلیل کاهش خاطره ایمنی در صورت تداوم وضعیت موجود در سال 84 باید منتظر یک اپیدمی دیگر باشیم.

آمار یکساله:  

بازدید 4776

دانلود 1679 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MEDICAL LAW REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  17492
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17492

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KARIMZADEH M.A. | MOHAMMADIAN F. | GHANDI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  4-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49131
 • دانلود: 

  31950
کلیدواژه: 
چکیده: 

Worldwide more than 70 million couples suffer from infertility. Human fertility rates have declined all over the world, including both developed and developing countries. Infertility is a distressing issue for the couples and their families and even impacts on the local community. According to the World Health Organization (WHO), infertility is a global health problem and its negative psychological consequences of childlessness are common and often severe. Thus, the decreasing trends in fertility rates in many countries are now remarkable that necessitate for more scientific attention. Several factors influence fertility decline that some of these factors are unknown. It is generally assumed that these declining trends are due to social and economic factors such as woman’s working careers, their education and better contraception. One of these factors is age and an age-related decline in fertility is observed in natural fertility and also artificial insemination. The decreasing usually starts at 32 years and a marked decline in fecundity and fertility rates occurs in women older than 35 years.It seems one of factors that may be contribute to this trend is a general lack of knowledge about the decline in fertility with age. Recently, it has been shown a 13% increase in the use of assisted Reproduction technology (ART) services. Increasing female age decreases the chance of live birth rates achieved using ART and ageing has negative impact on ART outcome, especially after 40 years of age. Even some IVF centers refuse women over the age of 40 years because of the natural decline in fertility with age and the higher incidence of genetic anomalies in infants of these women. Age is perhaps the single most important factor in assessing an ovarian reserve. Moreover, several indirect biomarkers have been recognized to assess ovarian reserve. Some of these factors include: Follicle Stimulating Hormone (FSH): In women with a decreased ovarian reserve, through the feedback mechanism, low levels of inhibin B cause high levels of serum FSH in the early follicular phase. FSH levels higher than 20 mIU/ml are related to poor pregnancy outcomes. Although elevated levels of basal FSH predict a lower oocytes number and poor IVF success, it is better to be used from elevated basal FSH in counseling couples prior to ART but should not be used to cancellation of ART procedures.Anti-Mullerian Hormone (AMH): AMH is produced by granulose cells from pre-antral and antral follicles. Serum AMH levels essentially reflect the ovarian follicular pool. AMH levels do not significantly change throughout the menstrual cycle and allow measurement any time of the cycle. Reduction in the number of small growing follicles, especially in the late reproductive period, may be followed by a reduction in serum AMH levels. Recently, clinical application of AMH levels measurement are proposed for the prediction of quantitative and qualitative ovarian response in assisted reproductive technologies (ART), although its role still has not been established. Thus, before proposing AMH measurement as ovarian reserve testing, it should be defined what is the aim of ovarian reserve testing.In conclusion age is the most important prognostic factors regarding fertility, in naturally and even with all of ART procedures. We recommend avoidance of delay in child bearing among high-educated females and increased knowledge about age-related decline fertility and it seems ovarian reserve tests are useful as prognostic tools but poor predictors of ART outcomes.

آمار یکساله:  

بازدید 49131

دانلود 31950 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SUTCLIFFE A.G. | LUDWIG M.

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  370
 • شماره: 

  9584
 • صفحات: 

  351-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  37859
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37859

دانلود 32095 استناد 476 مرجع 0
نویسندگان: 

نوغانی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4-3 (پی در پی 139-138)
 • صفحات: 

  733-752
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3795
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

نقش و جایگاه آموزش و پرورش در نابرابری های اجتماعی - اقتصادی و تبیین ساز و کار آن از جمله مباحث اساسی و کلیدی در جامعه شناسی آموزش و پرورش است. نگارنده در این نوشتار به نقد و بررسی دیدگاههای نظریه پردازان کارکرد گرا و نظریه پردازان دیدگاه تضاد در این باره پرداخته و با اشاره به رویکردهای جدید برای تبیین رابطه نابرابری اجتماعی - اقتصادی و نهاد آموزش و پرورش ، موضوع اصلی و اساسی نوشتار خود را نظریه باز تولید اجتماعی (social Reproduction) و بازتولید فرهنگی (culturale Reproduction) و نقد و بررسی این دو نظریه قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3795

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ABOULGHAR M.A.

نشریه: 

CROATION MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  751-758
تعامل: 
 • استنادات: 

  429
 • بازدید: 

  12058
 • دانلود: 

  23179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12058

دانلود 23179 استناد 429 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOLOGY OF Reproduction

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  99
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  907-921
تعامل: 
 • استنادات: 

  439
 • بازدید: 

  13994
 • دانلود: 

  24993
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13994

دانلود 24993 استناد 439 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  189-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  4930
 • دانلود: 

  26005
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4930

دانلود 26005 استناد 445 مرجع 0
نویسندگان: 

BHATTACHARYA S.

نشریه: 

HUMAN FERTILITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  S60-S62
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  15855
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15855

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
litScript