نتایج جستجو

6378

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

638

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، یک مکانیسم وفقی فازی برای مدیریت فعال صف(AQM) با کارایی بالا و مبتنی بر الگوریتم Red ارائه می شود. مکانیسم پیشنهادی FARed نام دارد. هدف اصلی مکانیسم FARed، کنترل متوسط طول صف (avg) در نزدیکی یک نقطه مطلوب می باشد. با استفاده از کنترل کننده فازی با یک ورودی و یک خروجی، هنگامی که مقدار متوسط طول صف از نقطه مطلوب کمتر است، پارامتر maxp مکانیسم Red کاهش می یابد که این امر باعث کاهش نرخ اتلاف می شود. از طرف دیگر هنگامی که مقدار متوسط طول صف از نقطه مطلوب بیشتر است، پارامتر maxp افزایش می یابد که این امر باعث افزایش نرخ اتلاف می شود. به منظور ارزیابی عملکرد روش FARed ، با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری، آزمایش های متعددی انجام شده است. تمامی نتایج شبیه سازی نشان دهنده این مطلب است که روش FARed دارای کارآیی بالاتر نسبت به مکانیسم Red سنتی و مکانیسم Red وفقی(ARed) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پی در پی 3)
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  777
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

زمینه و هدف: پساب های نساجی از جمله آلاینده های محیط زیست به شمار می روند. مشخصه اصلی پساب های نساجی رنگی بودن آن ها است و حاوی انواع آلاینده های آلی و غیرآلی می باشند. بنابراین لازم است که این گونه پساب ها قبل از تخلیه به محیط، با استفاده از روش های موثر مورد تصفیه قرار گیرند.روش کار: این مطالعه یک مطالعه بنیادی - کاربردی می باشد. در این مطالعه کارایی حذف رنگ های Acid Red 18 و Acid Red 14 با استفاده از پودر آهن صفر ظرفیتی مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای مورد بررسی شامل (3 - 11) pH، زمان تماس (120 - 15 دقیقه) و غلظت اولیه پودر آهن (0.5 - 2 g/L) می باشد.یافته ها: نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص کرد که با افزایش زمان تماس و غلظت اولیه پودر آهن، کارایی حذف رنگ افزایش یافته و با افزایش pH کارایی حذف رنگ کاهش می یابد. بالاترین کارایی حذف رنگ در pH=3، زمان تماس 120 دقیقه و غلظت پودر آهن 2 g/L بدست آمد. نتایج حاصل از مطالعات سینتیکی مشخص ساخت که حذف رنگAcid Red 18  و رنگ Acid Red 14 از معادله شبه درجه دوم (r2>0.98) تبعیت می کند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه مشخص ساخت که پودر آهن صفر ظرفیتی قابلیت بالایی در حذف رنگ های Acid Red 18 و Acid Red 14 از خود نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 777

دانلود 220 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  85-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  514
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

فاضلاب های رنگی صنایع نساجی به ویژه ترکیبات آزو معمولا حاوی مواد سمی و پایدار در محیط زیست هستند. بنابراین بررسی کارایی روش های متعدد در حذف آن ها ضروری است. ترکیب رنگی Acid Red 37 از نظر ساختار در گروه رنگ های منو آزو قرار دارد که در حال حاضر در صنایع نساجی کاربرد وسیعی یافته است. هدف از این تحقیق بهینه سازی عوامل موثر و مقایسه روش های الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون در حذف Acid Red 37 است. در این تحقیق فاضلاب مورد آزمایش از نوع سنتزی و رنگ Acid Red 37 تهیه و در مقیاس پایلوت انجام شد. پارامترهای موثر مانند غلظت، pH، دانسیته جریان الکتریکی و دما بر کارایی هر دو فرایند مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت مقادیر بهینه هریک از پارامترها و میزان انرژی مصرفی در راندمان 90 درصد تعیین شد. درنهایت جهت بررسی تجزیه آلاینده و ترکیبات تولیدی، آنالیز GC-Mass صورت گرفت. شرایط بهینه جهت حذف آلاینده در روش الکتروفنتون شامل 3= pH، مدت زمان واکنش min160، دانسیته جریان الکتریکی معادل mA/cm230 در غلظت 50mg/L با میزان انرژی مصرفی KWh/Kg Dye removal 142.8 بود. در روش الکتروکواگولاسیون PH=7، مدت زمان واکنش 120دقیقه، دانسیته جریان الکتریکی معادل 30mA/cm در غلظت 150mg/L با میزان انرژی مصرفی 130.2KWh/Kg Dye removal بود. نتایج حاصل نشان داد که هر دو روش قابلیت حذف Acid Red 37 را دارند اما روش الکتروکواگولاسیون نسبت به الکتروفنتون راندمان بالاتری دارد و می تواند به عنوان گزینه برتر معرفی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 514

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  422
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 422

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (مسلسل 52)
 • صفحات: 

  301-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  616
 • بازدید: 

  579
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 579

دانلود 176 استناد 616 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1148
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در این تحقیق اطلاعاتی در مورد کاربرد فرآیند فنتون به عنوان یک روش اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه پساب حاوی یک رنگزای آزو راکتیو (Reactive Red 120) گزارش شده است. برای به دست آوردن شرایط عملکرد مقرون به صرفه برای کاربرد فرآیند اکسیداسیون فنتون، تاثیر پارامترهای اصلی عملیات مثل میزان سولفات آهن، آب اکسیژنه،pH  محلول، دما، غلظت اولیه رنگزا و حضور غلظت های متفاوت از کلرید سدیم و سولفات سدیم در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که بهترین مقدار pH در رنگبری برابر 3 است. سرعت رنگبری محلول حاوی رنگزای RR120 با افزایش دما، افزایش پیدا می کند اما در حضور یون های کلرید و سولفات کاهش نشان می دهد. افزایشFe2+  و H2O2 تا حد مشخصی باعث افزایش حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و رنگ می شود و افزایش غلظت پس از آن غیر ضروری و بی تاثیر است. نتایج نشان می دهد که با روش اکسیداسیون فنتون بیش از %99 رنگبری و تا %74 کاهشCOD  قابل حصول است.

آمار یکساله:  

بازدید 1148

دانلود 238 استناد 1 مرجع 22
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  549-561
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  11486
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11486

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  158-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1074
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

در این تحقیق 125 راس گاو رد پاید روسی برای ژن پرولاکتین تعیین ژنوتیپ شدند. تجزیه ژنوتیپ های PRL Rsa-I با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR-RFLP) انجام گردید. در این نژاد فراوانی های آللی بترتیب B=0.206, A=0.794 بدست آمد، همچنین فراوانی های ژنوتیپی BB, AB, AA بترتیب عبارت بودند از 0.598، 0.392 و 0.01. نتایج مطالعه نشان داد که که ژنوتیپ BB تولید شیر بیشتری نسبت به حیوانات AA و AB دارد (P<0.05). چربی شیرگاوهای دارای ژنوتیپ BB بیشتر از حیوانات AA و AB بود (P<0.05). در مورد درصد چربی شیر و درصد پروتئین شیر بین سه ژنوتیپ تفاوتی مشاهده نگردید. این نتایج نشان می دهد که مقدار شیر و مقدار چربی تولید استحصال شده از گاوهای دارای ژنوتیپ BB بالاترین مقدار است. با توجه به نتایج ارایه شده، می توان ژن پرولاکتین را بعنوان یک مارکر برای صفات شیردهی در گاو در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1074

دانلود 418 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم سبزی ها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  111-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر کلسیم و طول مدت تابش نور بر رشد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1398 انجام شد. فاکتور اصلی شامل طول مدت تابش نور در دو سطح طول مدت تابش طبیعی (به طور میانگین 7000 تا 8000 لوکس) و طول مدت تابش طبیعی به علاوه چهار ساعت نور مکمل (600 لوکس) و فاکتور فرعی محلول پاشی برگی کلسیم شامل سه سطح لاکتات کلسیم (5/0، یک و 5/1 گرم در لیتر) و سه سطح کلرید کلسیم (سه، شش و نُه گرم در لیتر) به همراه شاهد (آب مقطر) بودند. نتایج نشان داد که افزایش مدت تابش نور تعداد برگ، وزن تر بوته و محتوای کلروفیل، فنول و فلاونوئید، ویتامین ث و آنتوسیانین را به طور معنی داری افزایش داد. کاربرد شش و نُه گرم در لیتر کلرید کلسیم و 5/1 گرم در لیتر لاکتات کلسیم، وزن تر بوته (3/10، 5/10 و 6/11 گرم) و غلظت کلسیم برگ های داخلی (8/12، 9/12 و 2/12 درصد) کاهو را افزایش داد و از ظهور عارضه نوک سوختگی برگ جلوگیری کرد. بیشترین تعداد برگ های سوخته (3 برگ) در گیاهان شاهد تحت تیمار نور مکمل مشاهده شد. همچنین حداکثر مقدار وزن تر بوته، محتوای آنتوسیانین، فنول، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی با کاربرد 5/1 گرم در لیتر لاکتات کلسیم، شش و نُه گرم در لیتر کلرید کلسیم به همراه افزایش نور به دست آمد. با توجه به نتایج محلول پاشی برگی 5/1 گرم در لیتر لاکتات کلسیم، شش و نُه گرم در لیتر کلرید کلسیم به همراه افزایش مدت تابش نور جهت بهبود رشد و کیفیت کاهو پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  317-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  521
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

مدل های جذب آب اگر بتوانند مسیر حرکت آب و واکنش گیاه به تنش را به طور صحیح پیش بینی کنند، ابزاری مفید در بهینه سازی مصرف آب محسوب می گردند. هدف از تحقیق حاضر بررسی مدل های جذب آب کاهوبرگی تحت تنش خشکی می باشد. برای این منظور آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، در پاییز 1396 انجام شد. آزمایش با سه تیمار آبی 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه در سه تکرار و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. برای تعیین زمان آبیاری از روش وزنی استفاده گردید. تعرق نسبی با استفاده از تغییرات رطوبت روزانه خاک محاسبه و مدل های کاهش جذب آب فدس و همکاران (1978)، ون گنوختن (1987)، دایرکسن و همکاران (1993) و همایی (1999) مورد ارزیابی قرار گرفتند. از شاخص های آماری بیشینه خطای نسبی، ضریب تعیین، ریشه میانگین مربعات خطا، کارایی مدل سازی و ضریب جرم باقیمانده استفاده شد. نتایج نشان داد، مدل همایی (1999) نسبت به سایر مدل ها برازش بهتری ارائه می دهد (96/0 R2= و 14/9RMSE=). ضمن اینکه مدل های فدس و همکاران (1978) با 43/0 R2= و 46/16RMSE=، ون گنوختن (1987) با 51/0 R2= و 62/8RMSE= و دایرکسن و همکاران (1993) با 48/0 R2= و 5/12RMSE=، برازش نزدیکی نسبت به هم داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 521

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
litScript