نتایج جستجو

648671

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

64868

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1018
 • دانلود: 

  130
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1018

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIRZADEH S. | BAHRAMI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6250
 • دانلود: 

  4889
چکیده: 

In this paper, we first study the non-positive decreasing and inverse co-radiant FUNCTIONS defined on a REAL locally convex topological vector space X. Next, we characterize non-positive increasing, co-radiant and quasi-concave FUNCTIONS over X. In fact, we examine abstract concavity, upper support set and superdifferential of this class of FUNCTIONS by applying a type of duality. Finally, we present abstract concavity of extended REAL VALUED increasing, co-radiant and quasi-concave FUNCTIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 6250

دانلود 4889 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHEBI H. | DOAGOOEI A.R.

نشریه: 

JOURNAL OF DCDIS B

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  659-674
تعامل: 
 • استنادات: 

  443
 • بازدید: 

  20797
 • دانلود: 

  25729
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20797

دانلود 25729 استناد 443 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

قربانی نژاد ابوذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  61-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1647
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

انتخاب تابع فعال ساز مناسب یکی از چالش های اصلی شبکه های عصبی با مقادیر مختلط می باشد. تابع فعال ساز انتخابی، باید دو شرط مشتق پذیری و کران دار بودن را داشته باشد. زمانی که از این شبکه ها برای حل مسائل با مقادیر حقیقی استفاده می شود، تابع فعال ساز وظیفه نگاشت از فضای مختلط به فضای حقیقی را نیز بر عهده دارد. در این مقاله دو تابع جدید فعال ساز برای شبکه های با مقادیر مختلط پیشنهاد شده است که شروط فوق را به خوبی تامین می کند. توابع فعال ساز پیشنهادی دارای چهار ناحیه اشباع بوده و بر خلاف پرسپترون دو لایه معمولی، توانایی حل مسائل جداناپذیر خطی را دارند. برای هر یک از توابع پیشنهادی، روابط اصلاح وزن استخراج شده و روند آموزش و تست شبکه عصبی شرح داده شده است. با استفاده از دو مجموعه داده تشخیص پزشکی، مربوط به بیماری های دیابت و سرطان سینه، عملکرد شبکه بر روی مسائل با مقادیر حقیقی مورد سنجش قرار گرفته و نشان داده شده است که شبکه عصبی مختلط با توابع پیشنهادی، ساختار ساده تر و سرعت همگرایی بالاتری نسبت به شبکه های چند لایه پرسپترون استاندارد دارند. میزان صحت تشخیص این شبکه ها، برای بیماری دیابت 80% و برای سرطان سینه 95% می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1647

دانلود 367 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPP.
 • صفحات: 

  141-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1098
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

In this paper, for eachlattice-VALUED map A®L with some properties, a RING representation A®RL is constructed. This representation is denoted byc which is an f-RING homomorphism and a Q-linear map, where its indexc, mentions to a lattice-VALUED map. We use the notation a dpqa= (a − p)+^ (q − a)+, where p, q Î Q and a Î A, that is nominated asinterval projection. To get a well-defined f-RING homomorphism tc, we need such concepts asbounded, continuous, and Q-compatible for c, which are defined and some related results are investigated. On the contrary, we present a cozero lattice-VALUED map c f: A®L for each f-RING homomorphism f: A®RL. It is proved that crc=cr and tcf=f, which they make a kind of correspondence relation between RING representations A®RL and the lattice-VALUED maps A®L, where the mapping cr: A®L is called a REALizationof c. It is shown that tcr=tc and crr=cr.

آمار یکساله:  

بازدید 1098

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALIMOHAMMADI D. | SEFIDGAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53894
 • دانلود: 

  13240
چکیده: 

We characterize compact composition operators on REAL Banach spaces of complex-VALUED bounded Lipschitz FUNCTIONS on metric spaces, not necessarily compact, with Lipschitz involutions and determine their spectra.

آمار یکساله:  

بازدید 53894

دانلود 13240 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ESTAJI A.A. | MAHMOUDI DARGHADAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79207
 • دانلود: 

  46757
چکیده: 

Let L be a completely regular frame and RL be the RING of REAL-VALUED continuous FUNCTIONS on L. We consider the set R1L = {φ ∈ RL: ↑ φ ( − 1 n, 1 n ) is a compact frame for any n ∈ N}. Suppose that C1(X) is the family of all FUNCTIONS f ∈ C(X) for which the set {x ∈ X: |f(x)| ≥ 1 n } is compact, for every n ∈ N. Kohls has shown that C1(X) is precisely the intersection of all the free maximal ideals of C (X). The aim of this paper is to extend this result to the REAL continuous FUNCTIONS on a frame and hence we show that R1L is precisely the intersection of all the free maximal ideals of R L. This result is used to characterize the maximal ideals in R1L.

آمار یکساله:  

بازدید 79207

دانلود 46757 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38329
 • دانلود: 

  31800
چکیده: 

It is well known that the sum of two z-ideals in C(X) is either C(X) or a z-ideal. The main aim of this paper is to study the sum of strongly z-ideals in RL, the RING of REAL-VALUED continuous FUNCTIONS on a frame L. For every ideal I in RL, we introduce the biggest strongly z-ideal included in I and the smallest strongly z-ideal containing I, denoted by Isz and Isz, respectively. We study some properties of Isz and Isz: Also, it is observed that the sum of any family of minimal prime ideals in the RING RL is either RL or a prime strongly z-ideal in RL. In particular, we show that the sum of two prime ideals in RL which are not chains is a prime strongly z-ideal.

آمار یکساله:  

بازدید 38329

دانلود 31800 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EL SAYED AHMED A. | OMRAN SALEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  180-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93206
 • دانلود: 

  34425
چکیده: 

In this paper, we dene the classes F (p, q, s) of quaternion-VALUED FUNCTIONS, then we characterize quaternion Bloch FUNCTIONS by quaternion F (p, q, s) FUNCTIONS in the unit ball of R3. Further, some important basic properties of these FUNCTIONS are also considered.

آمار یکساله:  

بازدید 93206

دانلود 34425 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عابدی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  257-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
litScript