نتایج جستجو

1908

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

191

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1572
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

انگل سارکوسیست، یکی از مهمترین تک یاخته های متعلق به شاخه اپی کمپلسا (Apicomplexa) می باشد که در بین حیوانات خون گرم در کلیه نقاط جهان شایع است. در مطالعه حاضر با استفاده از تکثیر قطعه ژن 18SrRNA و برش آنزیمی، گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ مورد شناسایی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا کیست های ماکروسکوپی سارکوسیستیس از عضلات مری و عضلات بین دنده ای گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهریار جمع آوری شدند. سپس DNA انگل با روش فنل - کلروفرم استخراج شد و قطعه ژن 18SrRNA با استفاده از پرایمر طراحی شده به روش PCR تکثیر شد. در نهایت این قطعه با آنزیم های MsPI و MboI برش داده شد. با توجه به مشخصات باندهای برش شده با آنزیم، تمامی نمونه ها سارکوسیستیس ژیگانتیه آ تعیین شدند. این اولین گزارش تشخیص مولکولی سارکوسیستیس ژیگانتیه آ در ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 1572

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  177-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38497
 • دانلود: 

  33981
چکیده: 

Background-The aim of this study was to determine IS6110 banding pattern of Mycobacterium tuberculosis (MTB) isolates for evaluation of tuberculosis (TB) transmission. These isolates were obtained from intermediate laboratories of six major provinces of Iran; East Azarbaijan, West Azarbaijan, Khorasan, Kerman, Kermanshah and Fars. Methods-Restriction fragment length polymorphism (RFLP) was performed on 100 suitable isolates, which have been obtained from some laboratories thought Iran. Fingerprinting was done using the oligonucleotide 6110 a’ (5´-GTGAGGGCATCGAGGTGGC) and 6110 b´ (5´-GCGTAGGCGTCGGTGACAAA) primers. Results-We observed two types of banding patterns among the typed strains: sixty-two percent of MTB strains had a high copy number of IS6110, whereas 33% had a low copy number. In addition, five MTB strains (5%) without any IS6110 banding pattern were detected. The analysis of banding pattern in MTB isolates revealed heterogeneous DNA fingerprinting. The computer-assisted dendogram system demonstrated 8% to 51% similarity among typed strains. According to the available data, similarity between 90% and 100% is considered as homogeneous DNA fingerprinting. Conclusion-Since two banding patterns (low and high) have been detected, it could be suggested that two or more lineage for TB strains might exist in Iran, which requires further analysis. This study also suggests that in these cases, tuberculosis is characterized by the absence of obvious focuses of transmission.

آمار یکساله:  

بازدید 38497

دانلود 33981 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEHI MANSOUR | SALEHI R. | PISHVA E. | RAHMANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73581
 • دانلود: 

  63601
چکیده: 

Brucella transmission and epidemiology depend on infecting species and biovar. Therefore, exact identification of the Brucella is important to design correct control and treatment strategies. In this study, we examined presence of otherBrucellae in Isfahan. One hundred twenty Brucella isolates were collected and genomic DNA was extracted from them. omp2a fragment of all isolates were amplified using a pair of specific primers and the PCR products were lectrophoresed and stained with EtBr. These PCR products were then restricted using PstI restriction endonuclease. The PCR products of all isolates had the same size of 1100bp. The banding pattern of PCR-RFLP for all of the isolates were similar to banding pattern of the Brucella melitensis biotype 1 except for 5 samples that demonstrated banding pattern similar to B. abortus. Based on our results, it is clear that biotype 1 of the B. melitensis is not the only Brucella present in Isfahan and now B. abortus is also present in our area. These results are very important in planning for the control of the disease as well epidemiology and even treatment of the patients.

آمار یکساله:  

بازدید 73581

دانلود 63601 استناد 0 مرجع 7965
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1103
 • دانلود: 

  537
چکیده: 

زمینه و هدف: فاسیولیازیس یکی از بیماری های مشترک انسان و دام است که آسیب های بهداشتی و لطمات اقتصادی زیادی را در مناطق مختلف ایران به وجود می آورد. فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از عوامل شناخته شده فاسیولیازیس هستند که هر کدام چهره اپیدمیولوژیک خاصی دارند. شناخت گونه های فاسیولا در انتخاب صحیح روش های کنترل بیماری در یک منطقه نقش بسزایی دارد. با عنایت به اهمیت بهداشتی و اقتصادی این بیماری، مطالعه حاضر با هدف تعیین گونه انگل در زنجان به شیوه مولکولی انجام یافته است.روش بررسی: تعداد 535 کرم بالغ فاسیولا پس از جمع آوری از کبدهای آلوده (گاو و گوسفندهای ذبح شده در کشتارگاه زنجان) در بافر PBS شستشو شدند. نیمه پیشین کرم ها به الکل 70 درصد منتقل و تا استخراج اسیدهای نوکلئیک در 20- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. اسیدهای نوکلئیک نمونه ها به شیوه اصلاح شده فنل کلروفرم استخراج و در آن ها قطعه بین دو ژن 5.8S و 28S از rDNA با روش PCR تکثیر یافت. چند شکلی قطعهITS2  به روش PCR-RFLP و توالی بازهای آلی آن با تکنیک تعیین توالیDNA  تعیین شد.یافته ها: نتایج PCR-RFLP و مقایسه توالی بازهای ناحیه ITS2 با توالی های ثبت شده در بانک ژنی نشان داد که همه نمونه های مورد مطالعه، فاسیولا هپاتیکا بودند. هم چنین تعیین توالی نشان داد که در ناحیه ITS2 تعداد 361 جفت باز آلی وجود دارد. توالی بازهای ناحیه ITS2 سیزده نمونه در بانک ژنی به شماره های EU391412-EU391424 ثبت شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه شواهدی از وجود فاسیولا ژیگانتیکا در زنجان بدست نیامد و کلیه نمونه های مورد بررسی فاسیولا هپاتیکا تشخیص داده شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1103

دانلود 537 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SZEKELY A.J. | SIPOS R. | BERTA B.

نشریه: 

MICROBIAL ECOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  522-533
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  22733
 • دانلود: 

  17745
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22733

دانلود 17745 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

قلعه گلاب ن. | کرامت ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  2907-2911
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

ژن PROP1 بر روی کروموزوم 5 قرار گرفته و دارای 3 اگزون و 2 اینترون است. این ژن در غده هیپوفیز انسان و حیوانات اهلی از جمله گوسفند و بز باعث سنتز پروتئینی با 226 اسید آمینه می شود که تنظیم کننده بیان هورمون رشد، پرولاکتین و تیروتروپین است. هدف از این مطالعه بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن PROP1 در نژادهای گوسفند لری بختیاری، زل و آمیخته زل-آتابای بود. در این تحقیق از 280 راس گوسفند شامل: 90 راس گوسفند زل،90 راس گوسفند لری-بختیاری (اصلاحی)، 60 راس گوسفند لری-بختیاری (کشتاری) و 40 راس گوسفند آمیخته زل-آتابای استفاده گردید. بعد از خون گیری، استخراج DNA و تکثیر قطعه مورد نظر با استفاده از آنزیم محدودگر Hin6I واکنش هضم آنزیمی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های GG وAG  به ترتیب با فراوانی های 0.98 و 0.02 در گوسفندان لری بختیاری (ایستگاهی)، 0.86 و 0.14 در گوسفندان لری بختیاری (کشتارگاه)، 0.96 و 0.04 در گوسفندان زل (ایستگاهی)، 0.89 و 0.11 در گوسفندان زل-آتابای (کشتارگاه) مشاهده شدند. ژنوتیپ های AA،AB  به ترتیب با فراوانی های 0.70 و 0.30 در گوسفندان لری بختیاری (ایستگاه)، 0.78 و 0.22 در گوسفندان لری بختیاری (کشتارگاه)، 0.68 و 0.32 در گوسفندان زل (ایستگاه) و 0.84 و 0.16 در گوسفندان زل-آتابای (کشتارگاه) مشاهده شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1391
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

هدف: مالاریا یکی از مهمترین بیماریهای مناطق گرمسیری در جهان بشمار می آید که علاوه بر شیوع فراوان باعث مرگ و میر انسانها می گردد. تشخیص گونه های عامل این بیماری، مبتنی بر روشهای بالینی، پارازیتولوژیکی، بیوشیمیایی، سرولوژیکی و مولکولی است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه روش های تهیه گسترش خونی و مولکولی برای تشخیص گونه های پلاسمودیوم است.مواد و روش ها: از 46 نمونه خون مثبت مالاریایی، که با گسترش های نازک و ضخیم مشخص شده، DNA انگل، استخراج و قطعه ای از ژن 18S از RNA ریبوزومی با استفاده از آغازگرهای طراحی شده تکثیر گردید و با کمک از آنزیم های Hae III, Hinf I و Tsp45 I قطعه برش داده شد.نتایج: طبق نتایج بدست آمده، از 46 نمونه خون مثبت، با بررسی گسترش های نازک، 35 مورد پلاسمودیوم ویواکس و 11 مورد پلاسمودیوم فالسی پاروم تشخیص داده شد؛ در حالی که با روش مولکولی، 2 مورد از 11 مورد پلاسمودیوم فالسی پاروم، به عنوان پلاسمودیوم ویواکس و 3 مورد از 35 مورد پلاسمودیوم ویواکس به عنوان پلاسمودیوم فالسی پاروم، مشخص شد.نتیجه گیری: روش PCR-RFLP در مقایسه با گسترش خونی، روشی بسیار مناسب تر و حساس تر برای تفکیک گونه های پلاسمودیوم است.

آمار یکساله:  

بازدید 1391

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMAD POUR M. | SABAHI F. | KEYVANI HOSSEIN | ALAVIAN S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  54-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  539
 • بازدید: 

  62384
 • دانلود: 

  47820
چکیده: 

Hepatitis C is a major cause of liver related morbidity and mortality worldwide and represents a major public health problem. Depending on genomic organization, the virus is divided into six genotypes and a number of subtypes. Different genotypes are seen in different parts of the world. Genotype one is difficult to treat, while genotypes 2 and 3 are easy to treat. Therefore, identification of HCV genotype in patients is necessary to begin and follow up the treatment. In this study, viral genomic materials of 214 patients’ sera were detected by nested-RT PCR. Based on genomic differences among different genotypes, the PCR products were digested with proper enzymes and studied by RFLP. Except for one, sequencing of 14 samples, representative of all genotypes, confirmed the results of PCR-RFLP. The results of PCR-RFLP were as follows:1a (52.88%), 1b (14.01%), 3a (27.57%), 2a (2.1%), 4 (3.44%). This indicates that a high percentage of HCV infected patients in Iran are infected with 1a or 3a genotypes. These findings reveal that the pattern of HCV genotypes in Iran differs from those of other middle-eastern countries.

آمار یکساله:  

بازدید 62384

دانلود 47820 استناد 539 مرجع 3696
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  110-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  802
 • بازدید: 

  23033
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23033

دانلود 18177 استناد 802 مرجع 0
litScript