نتایج جستجو

1116

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

112

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  54-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  973
 • دانلود: 

  128
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: شرح موارد بالینی تومورهای وازوپرولیفراتیورتین در هفت بیمار. روش: گزارش 7 مورد بیمار با تشخیص تومور وازوپرولیفراتیورتین در مرکز چشم بیمارستان فارابی تهران نتایج: سه مورد بیمار با تومور وازوپرولیفراتیورتین (vasoproliferative tumor) منفرد در ناحیه تامپورال رتین محیطی و یک بیمار در ناحیه پل خلفی (ماکولا) در زمینه بیماری کوتز که تحت درمان با لیزر تراپی رتین در نواحی ایسکمیک و تومورال قرار گرفته اند. یافته های همراه شامل اگزودا و خونریزی رتین، دکلمان اگزوداتیو رتین، عروق تلانژکتازی و آنوریسمال رتین در زمینه بیماری کوتز بوده است. در یک مورد تومور وازوپرولیفراتیورتین در زمینه دکلمان رگماتوژن مزمن رتین تحتانی بوده که تحت درمان جراحی ویترکتومی قرار گرفته است. دیالیز تحتانی رتین همراه با ماکروسیست رتین و خط دمارکیشن و اگزودای لوکالیزه رتین محیطی مجاور وجود داشته است. در دو مورد نیز تومور وازوپرولیفراتیو همراه با رتینیت پیگمانتر شرح داده می شود. استنتاج: تومور وازوپرولیفراتیورتین گر چه می تواند با ایجاد اگزودای رتین بویژه در ماکولا موجب افت دید گردد ولی یک توده خوش خیم بوده و با درمان بیماری زمینه ای در موارد ثانویه پسروی می کند. شناخت این تومورها از سایر تومورهای عروقی رتین و درمان بموقع و مناسب آن اهمیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 973

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PARVARESH MOHAMMAD MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40610
 • دانلود: 

  17999
کلیدواژه: 
چکیده: 

Electroretinography (ERG) is commonly used to assess the physiological status of the retina. It has been extensively studied in inherited RETINAL and choroidal diseases, and is a main paraclinical examination in the diagnosis and follow‑ up of patients affected by RETINAL and choroidal dystrophies. [1‑ 3] Other possible clinical applications of ERG include, but are not limited to, assessing the toxicity of ocular drugs [4] and evaluating the potential for vision in blind eyes...

آمار یکساله:  

بازدید 40610

دانلود 17999 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Mohan Amit

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40811
 • دانلود: 

  21599
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor, I read the photo essay titled “ Unilateral Myelinated RETINAL Nerve Fibers” with interest. [1] The authors reported a case of unilateral extensive myelination with amblyopia, with partial improvement after occlusion therapy. However, there was no comment about the status of the optic nerve head. Several reports have suggested that myelinated nerve fibers are associated with optic nerve dysplasia. [2] Williams proposed that RETINAL myelination leads to a decrease in the ganglion cells, which causes optic nerve hypoplasia, resulting in decreased visual acuity. [3] Holland and Anderson postulated that the myelinated nerve fibers induce overall disorganization of neural elements, leading to a disc anomaly, which is responsible for refractory amblyopia...

آمار یکساله:  

بازدید 40811

دانلود 21599 استناد 0 مرجع 595
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  64-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1794
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

هدف: بررسی اثربخشی نیکوتینیک اسید (به عنوان متسع کننده احتمالی عروق) در درمان انسدادهای وریدی شبکیه (انسداد ورید مرکزی شبکیه (CRVO) و انسداد شاخه ای ورید شبکیه (BRVO)).مکان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان خاتم الانبیا (ص).طرح مطالعه: مداخله ای، آینده نگر و غیرمقایسه ای.روش و بیماران: 22 چشم از 21 بیمار مبتلا به انسدادهای وریدی شبکیه (انسداد ورید مرکزی شبکیه (CRVO) و انسداد شاخه ای ورید شبکیه (BRVO) تحت درمان با نیکوتینیک اسید(نیاسین) به مدت 3 ماه قرار گرفتند. دوز نیکوتینیک اسید تدریجا از 300 میلیگرم در روز به 3 گرم در روز افزایش یافت.یافته ها: مدت پیگیری بطور متوسط 8.6±2.7 ماه (حداقل 3 ماه و حداکثر 12 ماه) بود. میانگین دید اصلاح شده برای دور، قبل از درمان برابر 0.11±0.14 بوده و به (P=0.30) 0.12±0.11 در یک ماه، (P=0.08) 0.18±0.16 دو ماه و (P=0.009) 0.27±0.22 سه ماه بعد از درمان افزایش یافت. متوسط دید اصلاح شده در آخرین ویزیت برابر (P=0.02) 0.26±0.23 بود. در تمامی بیماران، حدودا 3 ماه در پریمتری از -29±9 به (P=0.007) -24±7 3 ماه بعد از درمان و (P=0.01) -28±9 در آخرین ویزیت بهبود یافت.دو بیمار، یکی به علت واکنش ازدیاد حساسیت به نیکوتینیک اسید و دیگری به علت هیپرگلیسمی ناشی از آن از مطالعه خارج شدند. تنها عارضه قابل توجه دیگر، قرمزی منتشر پوست (flushing) و احساس گر گرفتگی بود که به خوبی در تمام بیماران تحمل شد.نتیجه گیری: درمان سه ماهه نیکوتینیک اسید موجب بهبودی بالینی چشمگیر در بیماران مبتلا به انسدادهای وریدی شبکیه (انسداد ورید مرکزی شبکیه (CRVO) و انسداد شاخه ای ورید شبکیه (BRVO) می شود. عوارض سیستمیک نیاسین خفیف بوده و به خوبی تحمل می شوند. احتمالا نیاسین موجب اتساع عروقی شده و زمان لازم برای ایجاد عروق کلاترال را فراهم می کند. نویسندگان قویا انجام یک کارآزمایی بالینی را جهت بررسی دقیق تر اثر نیاسین در درمان بیماران مبتلا به انسدادهای وریدی شبکیه پیشنهاد می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1794

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAMIY NASROLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  506-509
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58871
 • دانلود: 

  85866
چکیده: 

Gene therapy has a growing research potential particularly in the field of ophthalmic and RETINAL diseases owing to three main characteristics of the eye; accessibility in terms of injections and surgical interventions, its immune-privileged status facilitating the accommodation to the antigenicity of a viral vector, and tight blood-ocular barriers which save other organs from unwanted contamination. Gene therapy has tremendous potential for different ocular diseases. In fact, the perspective of gene therapy in the field of eye research does not confine to exclusive monogenic ophthalmic problems and it has the potential to include gene based pharmacotherapies for non-monogenic problems such as age related macular disease and diabetic retinopathy. The present article has focused on how gene transfer into the eye has been developed and used to treat RETINAL disorders with no available therapy at present.

آمار یکساله:  

بازدید 58871

دانلود 85866 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نظری حسین

نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پی در پی 33)
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1267
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

جداشدگی رگماتوژن شبکیه یکی از بیماری های چشمی است که در مواردی می تواند به نابینایی منتهی شود. این بیماری در نتیجه ایجاد پارگی یا سوراخ در شبکیه و ورود مایع به زیر شبکیه روی می دهد. ایجاد اسکار کوریورتینال در اطراف ضایعات نواحی محیطی شبکیه به طوری که مانع ورود مایع به زیر شبکیه شود منطقی ترین روش پیشگیری از جداشدگی شبکیه است. در چند دهه اخیر، ایجاد اسکار کوریورتینال با استفاده از لیزر، کم خطرترین روش مورد استفاده بوده است. با توجه به تنوع فوق العاده زیاد ضایعات محیطی شبکیه که در واقع بسیاری از آنها هم مستعدکننده ایجاد جداشدگی شبکیه نیستند، پروفیلاکسی لیزری فقط باید برای ضایعاتی که واقعا خطرناک هستند، به کار رود. در این مرور کوتاه، ضایعات شایع محیطی شبکیه و ضایعات مستعدکننده به جداشدگی شبکیه که نیاز به پروفیلاکسی لیزری دارند، بررسی خواهند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1267

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  617-628
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5753
 • دانلود: 

  693
چکیده: 

Introduction: Neurosphere-free transdifferentiation of bone marrow stem cells into RETINAL Pigment Epithelium (RPE) and RETINAL Cells (RCs) in vitro could offer an exceptional opportunity to study cell replacement in degenerative eye diseases. Thus, a simple and efficient protocol for RETINAL cells production from transdifferentiation of rat BMSCs in the neurosphere-free state is reported. Methods: Extracted BMSCs from hooded pigment rats were exposed to a single-step protocol, including neurosphere-free, containing a cocktail medium that induced transdifferentiation into RETINAL Pigment Epithelium (RPE) and RETINAL cells. Results: The results showed morphological differentiation changes in vitro. Also, the expressed RETINAL pigment epithelium and RETINAL cell markers, such as RETINAL orthodenticle homeobox 2 (23. 45%), RETINAL pigment epithelium protein 65 (91. 54%), cellular RETINALdehydebinding protein (91. 21%), vascular endothelial growth factor (94. 79%), rhodopsin (57. 19%), glial fibrillary acidic protein (28. 33%), and neurofilament 200 (24. 55%). Conclusion: Overall, these findings showed that a protocol without using basic fibroblast growth factor, epidermal growth factor, and B-27 supplements could generate RPE and RETINAL cells in vitro.

آمار یکساله:  

بازدید 5753

دانلود 693 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3252
 • دانلود: 

  662
چکیده: 

سلول های بنیادی پرتوان، به عنوان سلول هایی با قابلیت خودنوزایی و تمایز به انواع رده های سلولی خاص، در مطالعات پزشکی ترمیمی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در مورد ترمیم تخریب بیماری های چشمی نیز، تمایز سلول های اپیتلیوم رنگدانه دار شبکیه از سلول های بنیادی پرتوان در دهه های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ زیرا عدم عملکرد صحیح این سلول ها عامل اصلی بروز بیماری های تخریب چشمی از جمله تخریب ماکولای وابسته به سن است. میلیون ها نفر در سراسر دنیا از این بیماری رنج می برند. به منظور بازگرداندن سلول های تخریب شده و در نهایت بهبود بینایی، مطالعات متعددی در جهت استفاده از سلول های بنیادی پرتوان، تمایز آن ها به سلول های اپیتلیوم رنگدانه دار شبکیه و در نهایت کاربرد آن ها در سلول درمانی انجام شده است. بر این اساس بسیاری از محققین تلاش کرده اند تا سلول های اپیتلیوم رنگدانه دار شبکیه ای با کارآیی بالا تولید کنند، به طوری که بعد از عمل پیوند، عملکرد مناسبی را در کنار سلول های میزبان نشان دهند. در این مطالعه مروری، اهمیت و نقش سلول های اپیتلیوم رنگدانه دار شبکیه و همچنین مطالعات صورت گرفته در زمینه تولید این سلول ها در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3252

دانلود 662 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAKKAR BRIJESH | Azad Rajvardhan | Kamble Neha | Azad Shorya

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34164
 • دانلود: 

  24461
چکیده: 

Purpose: To evaluate the correlation between the RETINAL nerve fiber layer (RNFL), particularly the temporal RNFL (TRNFL), and visual outcomes following surgery for rhegmatogenous RETINAL detachment (RRD). Methods: This retrospective study was performed at a tertiary center; 32 patients underwent single and successful vitrectomy for total RRD using silicone oil as tamponade. Data were collected after oil removal. RNFL thickness and central foveal thickness (CFT) were measured using spectral domain optical coherence tomography. RNFL thickness and CFT of normal eyes were acquired as a control to calculate percentage changes in the affected eyes. The correlation between postoperative best‑ corrected visual acuity (BCVA) and TRNFL changes was the primary outcome measure. Results: Postoperative BCVA correlated negatively with RETINAL detachment (RD) duration (Pearson coefficient 0. 56, P = 0. 001) and percentage loss in TRNFL thickness (Pearson Coefficient 0. 41, P = 0. 02). The macula lost the maximum RNFL thickness (26%). The mean percentage loss of TRNFL was significantly higher in patients with postoperative BCVA <6/60 (42. 63% vs. 24. 06%, P = 0. 009). Patients with postoperative BCVA <6/60 had a significantly longer mean RD duration (29 days) than those with postoperative BCVA >6/60 (17. 5 days) (P = 0. 026). Conclusion: When eyes with RRD are successfully repaired using silicone oil tamponade, the thickness of the RNFL decreases, particularly in the macula, and less macular neuronal loss is associated with better visual outcomes.

آمار یکساله:  

بازدید 34164

دانلود 24461 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  483-489
تعامل: 
 • استنادات: 

  930
 • بازدید: 

  86241
 • دانلود: 

  80945
چکیده: 

Objective (s): The aim of this study was to evaluate distribution and changes of glycoconjugates of RETINAL photoreceptors during both pre- and postnatal development.Materials and Methods: Tissue sections from days 15 to 20 of Wistar rat embryos and 1 to 12 postnatal days of rat newborns including developing eye were prepared for lectinhistochemistry technique. Horseradish peroxidase (HRP) -labeled lectins including Vicia villosa (VVA), peanut agglutinin (PNA), Maclura pomifera (MPA) and wheat germ agglutinin (WGA-ІІ) were used. Alcian blue (pH 2.5) was used for counterstaining.Results: Interphotoreceptor matrix (IPM) plays a crucial role in photoreceptors differentiation and acts as a mediator in interactions between photoreceptors and RETINAL pigment epithelium (RPE). Specific cell surface glycoconjugates secreted from cone cells could help us to distinguish these cells from rod photoreceptors. Our results for the first time revealed the strong reaction of cone photoreceptors with the cone-specific lectin (PNA) at postnatal day 12 (P12). Postnatal day 12 can be determined as the final differentiation of cone photoreceptors.Conclusion: According to our findings, we suggest that the generation of the eye photoreceptors begins from pre- natal period and their final differentiations will continue to postnatal period. Glycoconjugates including (b-D-Gal [1–3] -D-GalNac) and (b-D-Gal) terminal sugars play a critical role in the pre- and postnatal development and differentiation of RETINAL photoreceptors.

آمار یکساله:  

بازدید 86241

دانلود 80945 استناد 930 مرجع 0
litScript