نتایج جستجو

1109

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

111

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHAEIDI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87296
 • دانلود: 

  31395
چکیده: 

Introduction: The World Health Organization estimates that the number of diabetics will increase from 130 million to more than 350 million by the next 25 years. Diabetes can rapidly lead to cardiovascular disorders and a variety of problems in the retina. The adverse effects of diabetes on retina are known as diabetic retinopathy (DR). In this connection, the purpose of this paper is to investigate the diagnosis of spot-shaped red color RETINAL pathologies, or HEMORRHAGES from RETINAL colored radiographs through electronic learning and computer, that is automatically, as early as possible.Materials and Methods: A set of 68000 pixels including 35000 hemorrhage and 33000 non-hemorrhage pixels were extracted from 85 colored RETINAL images. The morphological and Pixel level HEMORRHAGES recognition techniques were used to differentiate these images from other image structures. The RETINAL lesions were classified into hemorrhage and non-hemorrhage, using a classifier known as decision trees. Finally, the results obtained from this system were compared with those diagnosed by ophthalmologists.Results: In the testing stage, after extracting and classifying the 68000 pixels from RETINAL images using classifier decision trees formula, this method achieved 98% sensitivity, 97.14% specificity and 97.57% accuracy.Conclusion: The computer-aided diagnosis techniques, the morphological techniques, have a high efficiency and are more precise than the clinical techniques.

آمار یکساله:  

بازدید 87296

دانلود 31395 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2551
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

 ختلال در آشامیدن، در دسترس نبودن مایعات، ناتوانی های شدید، افزایش دفع مایعات از طرق کلیوی و غیر کلیوی و افزایش مصرف نمک از علل اصلی هیپرناترمی می باشد. نظر به اینکه در هیچ تحقیقی بررسی علایم چشمی بطور اخص مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا هدف این مطالعه بررسی سیر تغییرات چشمی ناشی از هیپرناترمی در رت، خوکچه و خرگوش بود. روش کار بدین صورت بود که 50 رت نژاد ویستار 250±20 گرمی بطور تصادفی در 5 گروه تقسیم گردیدند، به منظور ایجاد هیپرناترمی محلول های 2، 3، 3.5 و 4 درصد کلرور سدیم در آب مقطر تهیه گردید گروه کنترل در طول مدت آزمون از آب شرب و گروههای تست از محلول های نمکی اختصاصی گروه استفاده نمودند سایر شرایط زیستی گروهها یکسان بود. با شروع استفاده از محلول های نمکی، معاینات چشمی با استفاده از اسلیت لامپ و دوربین ته چشمی صورت گرفت، پاسخ چشم به محرکها نیز مورد بررسی قرارگرفت. همین آزمون با شرایط مشابه در خوکچه هندی و خرگوش نیز انجام گردید. استفاده کوتاه مدت (5 - 3 روز) از محلول کلرور سدیم 2% با تغییرات چشمی سریع و چشمگیری همراه نبود، اما استفاده طویل المدت ( بیش از یک هفته) آن با صدمات عروقی و سایر نشانه های چشمی همراه بود. 4 - 3 روز پس از استفاده از محلول کلرور سدیم 3% و غلیظ تر بدنبال افزایش سطح سرمی سدیم، جدا شدگی شبکیه،(PVD:Posterior Vitreous Detachment ) ، خونریزی در شبکیه و زجاجیه رتها مشاهده گردید. دیگر نشانه های چشمی هیپرناترمی شامل کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، جمع شدگی زجاجیه و هیپوتونی چشم بود. نتیجه گیری حاصل از این کار این است که هیپرناترمی و هیپراسمولاریتی شروع کننده تغییرات چشمی بود، بدنبال از دست رفتن آب ویتره و جمع شدن آن، جدا شدگی شبکیه و PVD بروز نموده و صدمات عروقی، خونریزی در شبکیه و زجاجیه ایجاد گردید. سیر پیشرونده هیپرناترمی، کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، کولاپس ویتره و هیپوتونی چشم را در حیوانات بهمراه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2551

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1395
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

در مرحله حاد خونریزی داخل مغزی اختلالات رپلاریزاسیون در نوار قلب شایع بوده و بصورت تغییرات قطعه ST و T، طولانی شدن زمان QT و موج U برجسته هستند. این اختلالات بر روند فیزیوتراپی و بهبودی بیمار تاثیر دارد. این مطالعه توصیفی- و به صورت مقطعی در یک دوره 19 ماهه در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند انجام شده است. شدت اختلالات رپلاریزاسیون نوار قلب در تمامی بیماران پی در پی با خونریزی تالاموس، پوتامن و تمپورال در مدت فوق بررسی و با نوار قلبی یک ماهه اخیر آنان مقایسه شده است حجم هماتوم در نمای سی تی اسکن مغز با فرمول برودریک محاسبه و رابطه حجم هماتوم با شدت اختلالات رپلاریزاسیون با آزمون همبستگی پیرسون تعیین و در سه گروه فوق مقایسه شده است. نتایج نشان داد که در 14 بیمار با خونریزی تالاموس، 18 بیمار با خونریزی پوتامن و 8 بیمار با هماتوم تمپورال بودند و ضرایب همبستگی به ترتیب 0.16، و 0.2- و شدت اختلالات رپلاریزاسیون در هماتوم های کوچکتر از 20 سانتی متر مکعب در ناحیه تالاموس بیشتر از پوتامن و تمپورال بوده است. ضریب همبستگی بیشتر بین حجم هماتوم های تالاموس و شدت اختلالات رپلاریزاسیون نوار قلب که احتمالاً مربوط به تاثیر هماتوم های این ناحیه بر مراکز سمپاتیکی هیپوتالاموس است.

آمار یکساله:  

بازدید 1395

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

گورانلو فریده | زیوه طیبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2905-2921
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

مقدمه: خونریزی زیاد به دلیل هیپولمی (hypolemia) منجر به مرگ فوری و زودرس می شود. در صورت انتقال مجروح به بیمارستان به دلیل ترومای (Trauma) ناشی از خونریزی، نیز در بیشتر مواقع فرد را در خطر مرگ قرار می دهد. روش های کنترل خونریزی شامل روش های مکانیکی، حرارتی، دارو درمانی و یا عوامل بند آورنده موضعی (Topical hemostats) می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی بندآورنده ها از سال (2019-2008) برای کاربرد آن ها در همه موارد اورژانسی خونریزی می باشد. در این مطالعه به جستجوی مقالات مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی مانندMed Pub و Scopus با استفاده از کلید واژه های بندآورنده های موضعی خون، تروما، اورژانس، خونریزی، بررسی سیستماتیک پرداخته شد. مقالات مربوطه گردآوری و بررسی شدند. در حال حاضر بندآورنده های موضعی (hemostatic) با استفاده از مکانیسم های مختلف از جمله تجمیع فاکتورهای انعقادی در یک نقطه، چسبندگی به بافت ها، فعال کردن آبشار انعقادی، می توانند در کنترل و کاهش خونریزی عمل کنند. تعدادی از این پانسمان ها مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا هستند. نتیجه گیری: استفاده از پانسمان های بندآورنده خونریزی یکی از مهم ترین پیشرفت های اخیر است. پانسمان های مبتنی بر مواد معدنی از نظر مکانیسم عمل در برابر دیگر محصولات بهتر هستند. با این حال، هنوز هم محصولی ایده آل و کامل شناخته نشده است. پژوهش در این رابطه باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ENTEZARI MORTEZA | RAMEZANI ALI REZA | GHAMARI H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  42-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73711
 • دانلود: 

  29109
چکیده: 

Purpose: To report an Iranian patient with diagnosis of Oguchi disease associated with diabetic retinopathy.Methods: A 50-year-old diabetic woman with night blindness was referred to our clinic. Complete ophthalmic examination including ophthalmoscopy after dark adaptation and paraclinic evaluations such as fluorescein angiography and electroretinography were performed.Results: In the both eyes, RETINAL neovascuarizaion and preRETINAL HEMORRHAGES compatible with high-risk characteristic proliferative diabetic retinopathy were observed. In addition, a golden yellowish discoloration of posterior pole was noted in her both eyes. The diagnosis of Oguchi disease was made when this discoloration disappeared after dark adaptation for 3 hours.Electroretinograms also confirmed the diagnosis by showing a slow negative wave followed by a slow positive wave in the photopic condition and absent a- and b-waves in the scotopic state.Conclusion: Proliferative diabetic retinopathy may occur in a patient with Oguchi disease. This report represents this association in an Iranian patient for the first time.

آمار یکساله:  

بازدید 73711

دانلود 29109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  240-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4951
 • دانلود: 

  2954
چکیده: 

Purpose: To present a case of gigantic idiopathic angioid streaks. Case Report: A young male presented with macular choroidal neovascular membrane (CNVM) and peripheral RETINAL HEMORRHAGES secondary to angioid streaks. Swept source optical coherence tomography (SSOCT) and ultrawide field imaging were performed. The latter revealed extension of the angioid streaks up to the equator in both eyes. SSOCT showed breaks in the RETINAL pigment epithelium-Bruch’ s membrane complex in the area of peripheral RETINAL HEMORRHAGES. The patient was extensively worked up for systemic associations, and the only significant finding was a long history of steroid abuse in the past. Conclusion: Advanced imaging techniques helped to diagnose angioid streaks in this patient. The possible role of steroid abuse in accentuating the presentation of angioid streaks may be explored further.

آمار یکساله:  

بازدید 4951

دانلود 2954 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1030
 • دانلود: 

  132
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: بررسی نتایج آناتومیک و بالینی ویترکتومی عمیق با کمک مایع پرفلوئوروکربن (PFCL) و تامپوناد روغن سیلیکون (SO) در بیماران با پارگی وسیع شبکیه (Giant RETINAL tear) روش: جهت درمان GRT، ویترکتومی عمیق با کمک  PFCL و تامپوناد با روغن سیلیکون در 20 چشم از 20 بیمار طی سالهای 1375-1378 در بیمارستان فارابی تهران انجام شد. شش مورد ایدیوپاتیک، پنج مورد میوپی بالا، پنج مورد ترومای غیر نافذ، سه مورد ترومای نافذ چشمی و نیز در یک مورد بدنبال عمل یافته ها: موفقیت آناتومیک %80 16) مورد ( پس از یک عمل و در نهایت به میزان %95 19) مورد( بود. بهبودی بینایی با دیدی بهتر از 5.200 در 17 مورد دیده شده نتیجه بینایی به اندازه GRT بستگی نداشته بلکه به میزان PVR قبل از عمل ارتباط داشته است. تفاوت بارزی در نتیجه آناتومیک یا فانکشنال جراحی GRT با زمینه تروما و یا غیر ترومائی وجود نداشته است. روغن سیلیکون در 11 مورد از چشم خارج گردید که در یک مورد منجر به دکلمان مجدد گردید. نتیجه گیری: ویترکتومی با PFCL همراه تامپوناد با روغن سیلیکون در GRT شانس موفقیت بالایی دارد. PVR عامل شکست عمل می باشد بویژه در مواردی که نیاز به خروج سیلیکون وجود دارد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1030

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

OPHTHALMIC SURGERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  596-600
تعامل: 
 • استنادات: 

  218
 • بازدید: 

  6371
 • دانلود: 

  23653
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6371

دانلود 23653 استناد 218 مرجع 0
نویسندگان: 

MAGHBOOLI MEHDI | AHMADI REZA | Bahrami Ghazaleh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  6-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

Introduction: Thromboischemic events contribute subs tantially to morbidity and mortality of intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. Therefore, we aimed to evaluate the incidence of neurologic and sys temic thromboischemic events in patients with acute nontraumatic intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage during the firs t 6 months after hemorrhage. Materials and Methods: In this randomized-cohort s tudy, we enrolled 203 patients with acute non-traumatic intracerebral hemorrhage or subarachnoid hemorrhage admitted in the neurology ward of Zanjan Vali-e-Asr Hospital between January 2016 and September 2016. We recorded the risk factors (hypertension, diabetes mellitus, atrial fibrillation, Smoking), initial neurological indices (Glasgow coma scale, ICH score, Hunt and Hess grading), and bleeding size in these patients. Patients were then evaluated 1 week, 1 month, 3 months, and 6 months after intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage for the incidence of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, ischemic heart disease, and ischemic s troke. Results: 165 patients had intracerebral hemorrhage and 38 patients had subarachnoid hemorrhage. The cumulative incidence of thromboischemic events in an unselected intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage population was 31%. The overall incidence rates of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, ischemic heart disease, and ischemic s troke after 6 months of intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage onset were 10. 9%, 5%, 10%, and 7. 4%, respectively. The mean time to the events was 145. 5 ± 5. 5 days. Conclusion: Age, smoking, hypertension, diabetes mellitus, and atrial fibrillation were the significant independent risk factors for thromboischemic events. Age, higher ICH score, Hunt & Hess grade, and hemorrhage size >30cc have shown significant correlations with the development of deep vein thrombosis.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VOTE B. | POLKINGHORNE P.

نشریه: 

ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  120
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1594-1595
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  24619
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24619

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
litScript