نتایج جستجو

63689

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6369

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  429
 • بازدید: 

  2105
 • دانلود: 

  23179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2105

دانلود 23179 استناد 429 مرجع 0
نویسندگان: 

TRANKLE S.A. | HAW J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  19021
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19021

دانلود 27017 استناد 450 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

پژوهش حاضر مطالعه ای است مداخله گر از نوع نیمه تجربی شاهددار که بر روی 291 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی منطقه 6 آموزش و پرورش در مرکز شهر تهران انجام شده است. روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای و ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، چک لیست مشاهده چگونگی عملکردهای مسواک زدن و استفاده از نخ دندان، پرونده های بهداشتی دانش آموزان و معاینه دهان و دندان آنها می باشد. عامل مداخله گر نیز آموزش براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بوده است. ابتدا با انجام مطالعه توصیفی ادراکات فردی اولیه، رفتارها و شاخصهای OHI و DMFTI مورد بررسی قرار گرفتند سپس با توجه به نتایج بدست آمده و الگوی در نظر گرفته شده برنامه آموزشی مناسب برنامه ریزی و در گروه تجربی به اجرا درآمد و پس از گذشت شش ماه دوباره اطلاعات گردآوری شد. یافته های بدست آمده نشان دهنده ارتباط بین ادراکات افزایش یافته با بروز و نحوه رفتارهای بهداشت دهان و دندان، وجود ارتباط بین کاهش شاخص DMFTI با ادراکات فردی افزایش یافته در باره شدت و موانع و ارتباط شاخص OHI با ادراکات فردی افزایش یافته در باره منافع رعایت بهداشت دهان و دندان می باشد همچنین مقدار روابط موجود نیز محاسبه گردید. بدین ترتیب کارآیی الگوی اعتقاد بهداشتی در آموزش بهداشت دهان و دندان در جامعه مورد مطالعه تایید شد و ادراکات نیازمند اصلاح ارایه گردید. رویهم رفته نتایج بدست آمده مطرح می سازد ادراکات یک دسته از عواملی هستند که بر روی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای دهان و دندان و شاخصهای بهداشت دهان و دندان اثر می گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  10929
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10929

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
نشریه: 

طب کار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  84-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

مقدمه: با توجه به گسترش ویروس کرونای جدید در سراسر جهان، محیطهای کاری نیز از این بیماری مصون نیستند. دستورالعملهای متعددی توسط سازمانهای بین المللی در خصوص مشاغل پرخطر و لزوم رعایت موازین بهداشتی در محیطهای کاری تهیه و ارایه گردیده است. با توجه به موارد زیاد بروز این بیماری در کشور، هدف ما از نگارش این مقاله مروری، بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در محیطهای کاری است. روش بررسی: در این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطر شغلی ابتلاء به بیماری کرونا، بانک های اطلاعاتی Google Scholar, PubMed, Scopus از سال 2019 تا 2020 و همچنین دستورالعملهای CDC (Centers for Disease Control and Prevention)، NIOSH(National Institute for Occupational Safety and HEALTH)، OSHA (Occupational Safety and HEALTH Administration) و WHO (World HEALTH Organization) با روش جستجوی موضوعی بررسی شد. تعداد 19 مقاله و 5 دستورالعمل انتخاب و در نگارش این مقاله مورد استفاده قرارگرفت. یافته ها: بررسی ها نشان داد که بسیاری از مشاغل از جمله کارکنان مراکز بهداشتی درمانی، کارگران جمع آوری و دفع پسماند و کارکنان وسایل نقلیه عمومی در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند. نتیجه گیری: تمام اجزای جامعه از جمله کارفرمایان، صاحبان کسب و کار، کارگران و کارمندان می بایست آمادگی کامل برای مبارزه با ویروس کرونا را داشته باشند، حتی اگر اپیدمی کرونا هنوز به آن کشور یا منطقه نرسیده باشد. این موضوع می تواند در کاهش روزهای کاری از دست رفته، غیبتهای کارکنان و جلوگیری از انتشار ویروس در سطح جامعه تاثیرگذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1809
 • بازدید: 

  1401
 • دانلود: 

  513
چکیده: 

سابقه و هدف: با وجود تلاشهای مداوم برای کاهش خطاهای انسانی در سیستم های مختلف، اشتباهات و رفتار نا ایمن علت اصلی وقوع حوادث در محیط کار می باشد. مراکز درمانی و بیمارستان ها یکی از مکان هایی است که رخداد خطای انسانی در آن به وفور امکان پذیر است. بنابراین یک مرور سیستماتیک مطالعات گذشته، بهترین راه برای به اشتراک گذاشتن یافته های مفید مطالعات و در دسترس قرار گرفتن گرایشات مطالعات آینده در زمینه خطای انسانی می باشد. روش بررسی: جستجوی الکترونیکی از پایگاه های اطلاعاتی پایگاه های اطلاعاتی مورد نظر صورت گرفت. این مقالات از پایگاه های Pubmed، Scopus، Web of Science از ابتدای تاسیس آنها صورت گرفت. کلید واژه های مورد استفاده شامل (Performance shaping factors OR PSF) AND (human error OR human errors) AND (HEALTH care OR HEALTH system OR HEALTH section) بود. یافته ها: پس از جستجو 6800 چکیده مقاله یافت شد. 5327 عنوان مقاله به دلیل اینکه در راستای اهداف مطالعه و معیارهای ورود به مطالعه نبودند، حذف شدند. پس از بررسی 1473 چکیده به صورت مستقل توسط دو نفر محقق، 81 متن مقاله انتخاب و با مطالعه دقیق آنها در نهایت 30 مقاله در راستای کامل موضوع مورد مطالعه انتخاب شدند. نتیجه گیری: با تحلیل نتایج مشخص شد سه عامل کمبود مهارت (1/12%)، نامناسب و ناکافی بودن تجهیزات (1/11%) و کمبود تجربه (1/11%) سه عامل اصلی اثر گذار در بروز خطاهای انسانی می باشند. بیشترین و کمترین انواع خطاها به ترتیب به خطای اجرای عمل (30%) و خطای بازیابی (3/13%) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1401

دانلود 513 استناد 1809 مرجع 7
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  198-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2554
 • دانلود: 

  1615
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2554

دانلود 1615 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  259-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

مقدمه: فرمالدئید به علت استفاده گسترده در صنایع و مراکز پزشکی و سمیت آن، یکی از مهم ترین آلاینده های هوا شناخته شده و بر همین اساس، نگرانی های زیادی در زمینه حساسیت و دقت روش آنالیز این ترکیب به وجود آمده است. مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی کاربرد میدانی روش میکرواستخراج تک قطره در فضای فوقانی (Head space-Single drop microextraction یا HS-SDME)، در آماده سازی نمونه های حاوی فرمالدئید جهت آنالیز با گاز کروماتوگرافی (Gas chromatography یا GC) انجام شد. روش ها: در این مطالعه تجربی که به صورت مقطعی انجام گرفت، نمونه های هوا طبق روش (3500- National Institute for Occupational Safety and HEALTH (NIOSH) از یک شرکت تولید کننده پشم سنگ جمع آوری گردید. نمونه های مورد بررسی یک بار با روش استاندارد 3500-NIOSH و بار دیگر با روش HS-SDME و GC مورد آنالیز قرار گرفت و در نهایت، مقادیر غلظت فرمالدئید محاسبه شده در دو روش با هم مقایسه شد.یافته ها: بر اساس آزمون Paired t، میانگین غلظت فرمالدئید به روش HS-SDME (1.27 میکروگرم بر میلی لیتر) به طور معنی داری کمتر از مقادیر روش NIOSH (2.31 میکروگرم بر میلی لیتر) به دست آمد (P<0.001). این مقادیر در روش HS-SDME در نمونه های با غلظت متوسط (3-1 میکروگرم بر میلی لیتر) و زیاد (5-3 میکروگرم بر میلی لیتر) کمتر از مقادیر به دست آمده از روش NIOSH بود. در غلظت کم (1-0.1 میکروگرم بر میلی لیتر) نیز میانگین غلظت فرمالدئید در روش HS-SDME کمتر بود، اما اختلاف این مقادیر از لحاظ آماری در این محدوده غلظت معنی دار نبود (P=0.420).نتیجه گیری: روش HS-SDME می تواند در استخراج نمونه های فرمالدئید با غلظت های کم کاربرد موثری داشته باشد، اما کارایی لازم را در غلظت های متوسط و زیاد نخواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  157-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

Background and Aim: Spirituality is one of the most important aspects of human existence affecting various aspects of HEALTH. The aim of this study was to determine the status of spiritual HEALTH and its relationship with general HEALTH and HEALTH literacy in navy personnel. Methods: In this descriptive-analytical study in 2016, 500 Iranian naval personnel were selected through stratified random sampling. The Spiritual HEALTH Questionnaire (SWBS), the GHQ-28 General HEALTH Questionnaire and the Montazeri HEALTH Literacy Questionnaire were used to collect data. Data were analyzed using SPSS-16 software. Results: The findings showed that 77. 4% (387 people) of naval personnel had moderate spiritual HEALTH and 22. 6% (113 people) had high spiritual HEALTH. 61. 2% (306 people) of the participants had good general HEALTH and 38. 8% (194 people) had poor general HEALTH. The results also showed that 63. 2% (316 people) of the participants had border HEALTH literacy and 28. 4% (142 people) had high HEALTH literacy. The results showed that there is a significant relationship between spiritual HEALTH and general HEALTH and HEALTH literacy (p˂ 0. 05). Conclusion: Considering the relationship between spiritual HEALTH and general HEALTH and literacy, by promoting them, these aspects of HEALTH and consequently the quality of life of naval personnel can be improved.

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  862-875
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 129 استناد 3 مرجع 0
litScript