نتایج جستجو

1707

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

171

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

رستمی محمدحسن

نشریه: 

علوم حدیث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (58)
 • صفحات: 

  163-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1130
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

چکیده فارسی:باران رحمت الهی است، خداوند با فرو فرستادن این عامل حیات، سرسبزی نشاط و شادابی را بر همگان رقم زده است.باران و سودمندی های آن بارها در روایات اسلامی مطرح شده است و در آنها به نوشیدن از آب باران توصیه شده و از آثار مهم آن در دفع بیماری ها سخن به میان آمده است.در روایات، به زیبایی، ارتباط میان بارش باران و معنویت ترسیم شده و گناهان مانع نزول باران فهرست شده اند، ولی در این که منشا باران، ابرها هستند یا این که باران در لایه ای فراتر از ابرها شکل می گیرد و ابرها حکم غربال را دارند، روایاتی وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتری دارند. برخی این روایات را مخالف قرآن یا مخالف علم تلقی کرده و به دلیل ضعف سندی آنها را وانهاده اند. در این مقاله این روایات از جهت متنی و سندی مورد بررسی قرار گرفته اند. چکیده عربی:المطر الذی هو مظهر من مظاهر الرحمة الإلهیة، و بإنزال الله لهذا العامل الحیوی، یبعث النشاط و البهجة للجمیع.و قد تعرضت الروایات الإسلامیة للمطر و فوائده، و أوصت بشرب مائه، و أوضحت آثاره الهامة فی دفع الأمراض.هذا و قد ذکرت الروایات بشکل لطیف الترابط الموجود بین نزول المطر و القضایا المعنویة، فالذنوب أحد الموانع لنزول المطر. نعم اختلفت الروایایات فی أن الغیوم هل هی منشأ الأمطار، أم أن منشأ المطر طبقات فوق الغیوم، و الغیوم بمثابة غربال له. و لهذا فإن الروایات المذکورة بحاجة للبحث والدراسة، علما أن بعض هذه الروایات قیل إنها مخالفة للقرآن، أو مخالفة للعلم، و قد تم طرحها نظرا لضعف أسانیدها. المقال الحاضر تناول هذه الروایات بالبحث من ناحیتی المتن والسند.

آمار یکساله:  

بازدید 1130

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  980
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

فرسایندگی باران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر فرسایش خاک مطرح است که در قالب شاخص هایی بیان می شود. این پژوهش با هدف تعیین شاخص فرسایندگی مناسب در رابطه با تلفات خاک در کرت های استاندارد ایستگاه آبخوان داری پلدشت آذربایجان غربی انجام شد. پس از ثبت مقادیر بارندگی در دوره های زمانی معین، شاخص های مختلف بارندگی محاسبه و مناسب ترین آن برای منطقه انتخاب شد. شاخص انتخابی از طریق شاخص های در دسترس بارندگی نظیر فورنیه اصلاح شده، بارندگی متوسط سالانه و حداکثر بارندگی روزانه در ایستگاه های فاقد آمار شدت باران استان محاسبه و بهترین روش برآورد شاخص بارندگی بدست آمد. برای تهیه نقشه شاخص هم فرسای بارندگی از روش های میان یابی مبتنی بر زمین آمار از طریق ارزیابی متقاطع استفاده شد. نتایج نشان داد EI30 مناسب ترین شاخص فرسایندگی باران می باشد که با شاخص فورنیه اصلاح شده در سطح 95 درصد اطمینان، همبستگی دارد. بر اساس رابطه بدست آمده شاخص فرسایندگی باران برای 17 ایستگاه باران سنجی استان برآورد شد. مقایسه روش های زمین آماری نشان داد با وجود آن که مقدار خطای روش کوکریجینگ نسبت به روش های عکس فاصله وزن دار، کریجینگ، اسپلاین به میزان 10.57، 0.71، 4.6 و 0.67 درصد کاهش دارد. ولی به دلیل عدم وجود ایستایی در داده های EI30، روش اسپلاین برای میانیابی تغییرات مکانی شاخص فرسایندگی باران نسبت به سایر روش های میانیابی مورد بررسی مناسب تر است. همچنین مقادیر سالیانه این شاخص در استان بین 200 تا 700 مگا ژول بر میلی متر بر هکتار در ساعت بدست آمد. نقشه هم فرسای تهیه شده حاکی از وجود روند کاهشی شاخص فرسایندگی باران از غرب به شرق استان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 980

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گل کار محمد | محمدی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  33-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  640
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 640

دانلود 310 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اکبری مفاخر صفدر (آرش)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4 (پی در پی 147)
 • صفحات: 

  63-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2083
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

ریشه اسطوره ای حماسه آرش، گاو معجزه آمیزی بوده که مرز بین ایران و توران را نمایان می کرده و پس از مرگ، روان او از تنش بیرون آمده و با بارگاه اهورایی راه برده است. آرمان آرش از پرتاب تیر، مرزنمایی برای بارش باران پس از خشکسالی دیرسال است. پس از آنکه افراسیاب، دیو خشکسالی به ایران می تازد، مرزهای ایران و توران را در هم می نوردد، چشمه ها را ویران و رودخانه ها را خشک می کند، دشمنی آسمان و زمین برانگیخته می گردد و فرجام آن خشکسالی است. برای بارش باران، بایستی بین ایران و توران با پرتاب تیری مرزنمایی شود. برای این کارسخت، آرش، اندازنده تیر است، او روان خود را در تیر می نهد و تن آرش یاریگر روان او، برای رساندن تیر به سرمرز نخستین است، تیر با پرتابی شگفت، با یاری اهورا و فرشتگان به مرز ایران و توران می رسد، این مرز نمایی، آشتی آسمان و زمین را در پی دارد و پس از آن باران می بارد. با یاد آرش و به شکرانه این مرزنمایی و بارش باران، هر سال در این روز جشن تیرگان برگزار می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2083

دانلود 118 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

GARG K. | NAYAR S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1067-1074
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  11126
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11126

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

DAMAVANDI KAMALI F. | EBRAHIMZADEH A. | YAZDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (20)
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17340
 • دانلود: 

  17143
چکیده: 

The total cross section (TCS) of RAIN drops is calculated by three-dimensional implementation of the finite difference time domain (FDTD) method in which a realistic shape model (Modified Pruppacher Pitter or MPP model) is considered for the RAIN drops. FDTD Results are validated by the volume integral equation (VIE) method through simulation of the RAIN drop model in the commercial CST Microwave Design Studio software. The accuracy of oblate spheroidal model as a simpler model for RAIN drops is also compared with MPP model results. Simulations are performed at the frequency of 30 GHz, in both vertical and horizontal polarizations of the incident wave. TCS results are then used for the calculation of RAIN specific attenuation with MarshalPalmer (M-P) RAIN drop size distribution (DSD). The specific attenuation of spheroidal and MPP RAIN drop models are calculated and compared for different RAIN rates in vertical and horizontal polarizations of the incident wave. These results can be applied for calculations related to wave propagation in RAINy mediums.

آمار یکساله:  

بازدید 17340

دانلود 17143 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1433
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

برای بررسی برهمکنش اثرهای خراش دهی، چینه سرمایی و جیبرلیک اسید (GA3) بر بذرهای باران طلایی، تیمار سولفوریک اسید در مدت زمان های صفر، 30، 45 و 60 دقیقه، چینه سرمایی در دمای 3-5 درجه سانتیگراد به مدت صفر، 15، 30 و 60 روز و جیبرلیک اسید در غلظت های صفر، 100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین درصد تندش (%67) از تیمار 60 دقیقه سولفوریک اسید و 60 روز چینه سرمایی حاصل شد. همچنین برهمکنش حذف کامل پوسته بذر و چینه سرمایی به مدت صفر، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 روز در میزان تندش بذرها بررسی شد. نتایج به دست آمده از این تیمار نشان داد که بیشترین درصد تندش (%96.3) از تیمار حذف کامل پوسته بذر و 30 روز چینه سرمایی به دست آمد. در بین همه تیمارها کمترین زمان لازم برای تندش یا شتاب تندیدن (2.4) از حذف کامل پوسته و 25 روز چینه سرمایی به دست آمد، همچنین بالاترین ارزش تندیدن نیز مربوط به همین تیمار بود. از تیمارهای گوناگونی که به منظور شکستن خفتگی موجود در بذرهای باران طلایی از آن ها استفاده شد، چنین نتیجه گیری شد که بذرهای این گونه دارای خفتگی دوگانه پوسته بذر و خفتگی رویانی می باشند. نتایج به دست آمده در مورد باران چینی نشان داد که خراش دهی و چینه سرمایی تنها شتاب تندیدن را می افزاید و فقط خراش دهی در پیشبرد تندش موثر است. چنین نتیجه گیری شد که در این بذر تنها خفتگی پوسته بذر وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1433

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TRIPATHI A.K. | MUKHOPADHYAY S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1421-1430
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  15851
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15851

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  296
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به اهمیت بارش در مدیریت منابع آب و آمایش سرزمین و نقش آن در برنامه ریزی های خرد وکلان، بخصوص تاثیر فراوان آن بر اقتصاد کشاورزی، الگوسازی و شبیه سازی رفتار بارش در سال های اخیر، مورد توجه مجامع علمی بوده است. الگوی فصلی - ضربی باکس، جنکینس (1976) برای دست یابی به این مقصود با توجه به ماهیت فصلی بودن داده های بارش از کارایی بیشتری برخوردار است. در این روش، متوسط هر ماه بر اساس میانگین بارش ماه های پیشین در همان سال و سال های قبل و همچنین ضربه های تصادفی بیان می شود. در این تحقیق با استفاده از داده های پنجاه ساله بارش ماهانه ایستگاه های ارومیه و تبریز، ابتدا مولفه های اولیه و ثانویه مورد مطالعه قرار گرفت، سپس بر اساس روش seasonalARIMA و پارامترهای مربوط (به شرط نرمال و تصادفی بودن باقیمانده ها) الگوی نهایی بارش ایستگاه های ارومیه و تبریز به ترتیب (000) (111)12، (000) (011)12 تعیین شد. در نهایت به پیش بینی مقادیر سال های آتی پرداخته شد. ضریب همبستگی بالای بارش پیش بینی شده و مشاهده شده برای سال های 2001 و 2002، حاکی از توانایی الگوی انتخابی در برآورد بارش ایستگاه های مورد مطالعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 296 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29734
 • دانلود: 

  15709
چکیده: 

Soil erosion is a global challenge, seriously threatening soil and water resources and environmental qualities. One of the important factors to consider in the process of runoff generation and soil erosion is the physical and chemical properties of soils under different land-uses. The aim of this study is to estimate soil erosion and runoff in rangeland, RAIN-fed and abandoned RAIN-fed agriculture in Karafs Watershed (Sarduyeh) in Jiroft County using RAINfall simulation. The experiment was conducted in 2012 and three land-uses with uniform soil and lithology were considered. Simulated RAINfalls were 46 and 88 mm. hr-1 of intensity with 3 iterations, which totaled 36 samples. Soil samples were taken close to the locations of RAINfall simulation from the top 0-20 cm and transferred to the laboratory for further analysis. The results showed a significant effect of land-use on runoff and erosion in different RAINfall intensities, so that the highest runoff was generated in the abandoned RAINfed agriculture at the intensity of 88 mm. hr-1, with the least being generated in the RAIN-fed agriculture at the intensity of 46 mm. hr-1. Likewise, we found that land-use changes had a large impact on soil erosion, with the highest levels at the abandoned RAIN-fed agriculture which resulted in the increased runoff generation. This factor could be explained by the increased clay, silt, and lime content at the expense of the removal of sand from these areas. Increasing RAINfall intensity to 88 mm. hr-1 led to respectively 14% and 47% higher runoff volumes and sediment loads compared to the initial intensity.

آمار یکساله:  

بازدید 29734

دانلود 15709 استناد 0 مرجع 0
litScript