نتایج جستجو

163143

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16315

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پی در پی 71)
 • صفحات: 

  110-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1608
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: در علم بر پایه مدارک (Evidence-BASED) پزشکان و دندانپزشکان بر اساس شواهد و مدارکی که از منابع مختلف به دست می آورند برای بیماران تصمیم گیری می کنند، ولی آیا هر مدرکی با هر درجه از اعتبار می تواند مبنای صحیح و درستی برای تصمیم گیری باشد؟ طبق مدارک موجود بیش از 30 درصد از دستورالعمل های درمانی و مدارکی که از کتاب ها و مراجع به دست می آیند اشتباه بوده، گمراه کننده می باشند.در منابع دیگر نیز آمار و ارقام تقریبا مشابهی وجود دارد. درصد بالایی از این دستورالعمل های درمانی اشتباه ماحصل فقدان ها و کمبودهای موجود در تحقیقات بالینی است، که از علل متعددی همچون عدم اطلاع محققین از مبانی پژوهش، محدودیت های پژوهش و تحقیق، ارایه غیرواضح مطالب و بیان نتایج کاذب منشا می گیرد. امروزه برای شناخت نقاط ضعف و قوت مدارک و شواهد، علم پزشکی مبتنی بر مدرک (EBM) یا دندانپزشکی مبتنی بر مدرک (EBD) شکل گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1608

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  70-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1838
 • دانلود: 

  700
چکیده: 

سال هاست که توجه محققین به مساله تغییر رفتار پس از ارائه آموزش جلب شده است. وجود فاصله بین آموزش دانشگاهی و اعمال اجرایی روزانه در محل های کاری و نیز برآورده نشدن همه نیازهای محیط کار توسط دانش آموختگان محیط آموزشی که اصطلاحا تفاوت بین تئوری و عمل نام دارد، سبب شکل گرفتن نوعی روش یادگیری به نام یادگیری مبتنی بر عملکرد (Practice-BASED learning) گردید. مفهوم یادگیری مبتنی بر عملکرد، مفهومی گسترده است که به عنوان یک استراتژی کلیدی جهت پیشرفت دادن یادگیری فراگیران و دخیل کردن آنان در فرآیند یادگیری خود، که منجر به کسب درک بهتر و عمیق تر از موقعیت می شود بکار می رود. این مطالعه سعی دارد تا ضمن ارائه تعریفی جامع از Practice-BASED learning، به نحوه و مراحل اجرا، ارزشیابی و چالش های پیش روی این روش آموزش بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1838

دانلود 700 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  10-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  960
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

نیروهای مختلفی از جمله نیروهای ناشی از وزن، زلزله، باد، امواج، نیروهای هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی برروی دریچه شعاعی سدها اثر می گذارند. محاسبه و تحلیل سازه دریچه شعاعی سد تحت تاثیر هر یک از نیروهای فوق مقوله مهم و با اهمیتی می باشد که در مقاومت و دوام سازه سد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله و بعنوان مطالعه موردی، عکس العمل سازه دریچه شعاعی سد کرخه در برابر نیروهای هیدرواستاتیکی، هیدرودینامیکی آب و امواج، و ارتعاشات وارده بهینه سازی شده است. هدف از انجام آنالیز بهینه سازی، یافتن مناسبترین شکل برای سازه دریچه می باشد به طوریکه تابع هدف (تابعی از سختی، فرکانس طبیعی، انرژی سازه و ...) مقدار کمینه یا بیشینه نسبت به قیود اعمالی برآن اتخاذ کند. دراین روش، توزیع ماده در جسم به عنوان پارامتر بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. مراحل تعیین خواص مواد و تهیه مدل اجزا محدود انجام شده و تابع هدف نیز معین و متغیرهای حالت (متغیرهای وابسته قیدی) انتخاب و مساله حل گردیده است.الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق، روش First Order می باشد. ابعاد سازه دریچه شعاعی سد کرخه توسط ماژول بهینه سازی نرم افزار ANSYS 10.0 با تعریف تابع هدف مناسب بهینه شده است. میزان کاهش وزن سازه در رکورد هفتم بهینه گردیده است یعنی کمترین مقدار خود را دارا می باشد. میزان کاهش وزن دریچه در این رکورد حدود 1.8 درصد است. میزان کاهش ضریب اطمینان سازه دریچه شعاعی در رکورد هفتم بهینه شده است و مقدار بهینه ضریب اطمینان در این رکورد 6.45 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 960

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

SAFDARI VAIGHANI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BASICALLY TWO DI ERENT BUT MATHEMATICALLY EQUIVALENT APPROACHES MAY BE DISTINGUISHED FOR OPTIONS PRICING IN A PURE DIF-FUSION SETUP: THE PROBABILISTIC APPROACH AND THE PARTIAL DI EREN-TIAL EQUATION (PDE) APPROACH. THE PRESENCE OF A JUMP TERM IN THE PRICE PROCESS OF THE ASSET LEADS TO THE PARTIAL INTEGRO DI EREN-TIAL EQUATION (PIDES), WHICH IS AN EXTENSION OF THE BLACK {SCHOLES PDE WITH AN ADDITIONAL INTEGRAL TERM. IN MANY CASES, HOWEVER, AN EXPLICIT CLOSED-FORM VALUATION OF OPTIONS IN JUMP DI USIONS IS NOT POSSIBLE AND ONE IS RESTRICTED TO NUMERICAL PROCEDURES. THE AIM IS TO SHOW HOW OPTION PRICES IN THE JUMP-DI USION MODELS, MAINLY ON THE MERTON AND KOU MODELS, CAN BE COMPUTED USING MESHLESS METHODS BASED ON RADIAL BASIS FUNCTION. WE WOULD LIKE TO INVESTIGATE THE RBF {PU FOR NUMERICAL SOLUTION OF PARTIAL INTEGRO DI ERENTIAL EQUATION ARISING FORM THE MULTI-ASSET EUROPEAN VANILLA CALL/PUT OPTIONS BASED ON JUMP-DI USION MODELS.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 0
نویسندگان: 

TARAFDAR HAGHA M. | GHADIMI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  7 TRANSACTIONS A: BASICS
 • صفحات: 

  1061-1069
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52605
 • دانلود: 

  15703
چکیده: 

This paper investigates a new integrated diagnostic system for islanding detection by means of a neural network approach for distributed generation. Islanding is an important concern for grid connected distributed resources due to personnel and equipment safety. Several methods BASED on passive and active detection scheme have been proposed. While passive schemes have a large non detection zone (NDZ); concern has been raised on active method due to its degrading power quality effect. Reliably detecting this condition is regarded as an ongoing challenges in existing methods are not totally satisfactory. The main emphasis of the proposed scheme is to reduce the NDZ to as close as possible and to keep the output power quality unchanged. In addition, this technique can also overcome the problem of setting the detection thresholds inherent in the existing techniques. In this study, we propose to use a RADIAL basis neural network for islanding detection.The proposed algorithm is compared with the widely used rate of change of frequency relays (ROCOF) and was found to workeffectively in situations where ROCOF fails. This approach utilizes rate of change of frequency at the target distributed generation location and was fed to the RADIAL basis neural network for intelligent islanding detection. Hence a better reliability is provided. This approach utilizes the artificial neural network (ANN) as a machine learning technology for processing and analyzing the large data sets provided from network simulations using MATLAB software. To validate the feasibility of this approach, the method has been validated through several conditions and different loadings, switching operations, and network conditions. Simulation studies showed that the RBNN-BASED algorithm detects islanding situation more accurately than other islanding detection algorithms.

آمار یکساله:  

بازدید 52605

دانلود 15703 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  638-643
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1208
 • دانلود: 

  376
چکیده: 

زمینه و هدف: اهدافی نظیر مطالعه رفتار جمعیت های نرونی، کشف مکانیزم های ارتباطی مغز با سایر اندام ها، کشف روش های درمان بیماری های سیستم عصبی و ساخت پروتزهای عصبی مصنوعی، نیازمند به کارگیری الگوریتم هایی خودکار برای طبقه بندی اسپایک های نرونی می باشند. با این حال به دلیل نسبت پایین سیگنال به نویز در اسپایک های نرونی، طبقه بندی این سیگنال ها پروسه ای دشوار محسوب می شود. در این پژوهش، به دنبال طراحی الگوریتمی خودکار، برای طبقه بندی اسپایک های هم شکل ثبت شده از یک ناحیه مشخص از سیستم اعصاب می باشیم.روش بررسی: پروسه طبقه بندی اسپایک های نرونی، عموما از سه مرحله آشکارسازی، استخراج ویژگی و طبقه بندی تشکیل شده است. در این مقاله ابتدا با به کارگیری آماره های سیگنال، اسپایک ها را از داده خام اولیه جداسازی نمودیم (مرحله آشکارسازی) و در مرحله بعد، با انتخاب تعداد محدودی از اسپایک ها به عنوان نمونه (ویژگی)، به آموزش یک شبکه عصبی RBF، جهت طبقه بندی این سیگنال ها پرداختیم. ایده استفاده از شبکه های عصبی شعاعی، امکان غلبه بر مشکل عدم تفکیک پذیری خطی را که در غالب مسایل طبقه بندی سیگنال های نرونی وجود دارد، به وجود آورده است.یافته ها: الگوریتم ارایه شده، قادر است پس از یادگیری تعداد محدودی اسپایک به عنوان نمونه، هر تعداد اسپایک را (از همان مجموعه آموخته شده) طبقه بندی نماید. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهند که گرچه این الگوریتم  RADIAL Basis Spike Sorter (RBSS) دارای خطای مثبت - کاذبی تقریبا مشابه با سایر الگوریتم ها می باشد، با این حال در عین سادگی و با حفظ کمترین پیچیدگی محاسباتی، از سرعت نسبتا بالاتری برخوردار است.نتیجه گیری: الگوریتم طراحی شده، می تواند برای اهدافی که در آنها به پردازش و طبقه بندی بلادرنگ اسپایک ها نیاز است، به کار برود.

آمار یکساله:  

بازدید 1208

دانلود 376 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

یوسفی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  145-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  332
کلیدواژه: 
چکیده: 

قبلا گفته شد که آموزش مبتنی بر شایستگی (CBE)، در حوزه آموزش پزشکی، از اقبال وسیعی برخوردار است و معانی وسیعی از آن دریافت می شود. آنچه در حال حاضر در حوزه آموزش پزشکی، به عنوان شایستگی مورد نیاز برای تربیت پزشک، مورد موافقت نسبتا عمومی قرار گرفته عبارتست از: داشتن چشم انداز مناسب از نظام مراقبت سلامتتوانایی اندازه گیری و بهبود بخشیدن به کیفیت مراقبتتوانایی مدیریت تیم پزشکیآشنایی با نحوه مراقبت های پیشگیرانهتوانایی برقراری ارتباط بین پزشک و بیمار و مهارت در روابط بین فردیتوانایی انجام کار تیمیمدیریت کردن اطلاعات و آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتیمدیریت فعالیت های درمانی مبتنی بر سیستمآشنایی و پای بندی به اصول اخلاقیتوانایی تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات و شواهدانجام توام با مهارت پروسیجرهایی مرتبط با حرفهتوانایی انجام پژوهش و گردآوری و تحلیل اطلاعاتتوانایی استفاده از علوم پایه و بالینی در مقام عملتوانایی انجام مراقبت براساس تحلیل هزینه- اثربخشی...

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 332 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ضیائی آتوسا | فیضی مهرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  200-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  297
کلیدواژه: 
چکیده: 

در حوزه آموزش علوم پزشکی (Medical Education)، واژه تربیت مبتنی بر شایستگی، یک واژه بسیار مشهور و پرکاربرد است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه آموزش علوم پزشکی، تربیت مبتنی بر شایستگی (CBE)، مبنا و فلسفه آموزش پزشکی محسوب می شود. اگر این نقش محوری و مبنای را برای CBE در آموزش علوم پزشکی بپذیریم، علی القاعده، بسیاری از فعالیت ها در حوزه آموزش پزشکی باید بر مبنای درکی که از CBE داریم سامان یابد. بر این اساس، تشریح مفهوم CBE نیز از اهمیت اساسی برخوردار می گردد ...

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 297 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  213-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

سابقه و هدف: عمل جراحی RADIAL Keratotomy یکی از اعمال اصلاحی رایج عیوب انکساری است. لذا این مطالعه به منظور مقایسه visual evoked potential در افراد تحت عمل جراحی RADIAL keratotomy با افراد بدون عمل اصلاح عیوب انکساری انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه که به صورت یک بررسی مقطعی توصیفی – تحلیلی انجام شد، 25 نفر از بیماران تحت عمل جراحی RADIAL keratotomy در پلی کلینیک بصیر در سالهای 1393 و 1394 تحت بررسی به شیوه VEP قرار گرفتند و نتایج آزمون پتانسیل برانگیخته از بینایی شامل ولتاژ و فاز تاخیری در آنها تعیین شده و با یافته های 25 نفر به عنوان گروه شاهد مقایسه شد.یافته ها: میانگین ولتاژ ثبت شده در VEP در گروه مورد 5.6با انحراف معیار 2 و در گروه شاهد 6 با انحراف معیار 2.2 میکروولت بود که اختلاف آماری معنی داری را بین دو گروه نشان نمی داد (p>0.05) میانگین فاز تاخیری ثبت شده در VEP در گروه مورد 95.7 با انحراف معیار 6.1 و در گروه شاهد 95.6با انحراف معیار 5.7 ms بود که اختلاف آماری معنی داری را بین دو گروه نشان نمی داد (p>0.05)نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل این مطالعه چنین استنباط می شود که نتایج visual evoked potential در افراد تحت عمل جراحی RADIAL keratotomy با افرادی که تحت این عمل قرار نگرفته اند، تفاوت معنی داری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  2-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

در این مقاله، مدلی برای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع فعال ارایه شده است. با استفاده از الگوریتم کلاس بندی پیشنهادی و با درنظرگرفتن امکان بهره برداری جزیره ای شبکه توزیع در اثر وجود مولدهای محلی برق و ریزشبکه ها، قابلیت اطمینان سیستم مورد تحلیل قرار گرفته است. با ترکیب الگوریتم کلاس بندی شبکه و انجام بارزدایی بهینه با هدف حداقل کردن هزینه خاموشی مشترکان، ضمن یافتن ضریب وزنی هزینه نقاط بار موجود، شبکه توزیع توسط کلیدهای قدرت به نواحی مختلف تقسیم شده و با محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان، بهبود این شاخص ها نشان داده شده است. این روش برای تحلیل قابلیت اطمینان شبکه هایی با فیدرهای چندگانه مناسب بوده و توام با افزایش سرعت محاسبات، امکان بررسی تاثیر ظرفیت و مکان مولدهای محلی را فراهم می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
litScript