نتایج جستجو

7935

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

794

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  37-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1514
 • دانلود: 

  1991
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از کارآمدترین روش های جذب مخاطب جهت تاثیرگذاری بیان موضوع، پیام و درونمایه مدنظر در قالب داستان است. قرآن کریم به عنوان کتابی آسمانی که برای عبرت دهی، ارائه راهکارهای تربیتی، بیان آموزه های دینی، هدایت گری و... بر پیامبر خاتم (ص) نازل گردیده و بخش عمده آن به روایت سرگذشت واقعی ملت ها و اقوام و اشخاص اختصاص دارد، شیوه داستانی را نه بعنوان هدف، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد در بیان آموزه های خود برگزیده است، در این روند به علت آنکه هدف قرآن از داستان سرایی سرگرمی نیست، قرآن کریم با بهره مندی از عناصر روایی (مقدمه، گره افکنی، بحران زایی، کشمکش، گفتگو، شخصیت پردازی و ...) شیوه ای خاص و منحصر بفرد از بیان روایی با هدف عبرت دهی و هدایت گری اتخاذ کرده است.در این مقاله با هدف واکاوی ابعاد گوناگون داستان های قرآنی و کنکاش در اهداف و شیوه های پردازش آن ها، با ذکر نمونه هایی به تحقیق در جوانب مختلف روایی (فنی، موضوعی و معنایی) داستان های قرآن پرداخته شده و با مقایسه آن با اصول داستان سرایی، روش یگانه روایت گری قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که علی رغم تفاوت اساسی هدف داستان پردازی قرآن با آنچه در ادبیات داستانی مدنظر است، مولفه های روایت گری و عناصر داستانی در قرآن از پردازشی مطلوب و بافت و ساختاری هنرمندانه برخوردار است و روش ویژه ای را در روایت گری که منحصر به قرآن است ارائه می دهد. چکیده عربی:إن التعبیر عن الموضوع و الإفادة و إظهار مغزی الکلام فی الأسالیب الروائیة تعتبر من أنفع و أرقی الأنماط فی التأثیر علی المتلقی و إعجابه.لقد نزل القرآن الکریم بصفته کتابا سماویا علی النبی (ص) بهدف العظة و عرض المسائل التربویة و التعالیم الدینیة و هدایة البشر و...لقد اختص قسم کبیر من هذا المصحف الجلیل بالترجمة الواقعیة للأمم و الأقوام و الأشخاص، ولکن یجب أن نسترعی انتباهنا إلی أن النمط الروائی لیس الهدف الأساسی من قصص القرآن الکریم، بل لقد خیرت القصة أو الروایة کأداة فی سبیل التعبیر عن تعالیم القرآن الکریم.فی هذا المجری و بالإفادة من العناصر الروائیة (التوطئة-العقدة-المفاجاة-الحبکة-الأزمة-الصراع-الحوار-خلق الشخصیات و ...) لقد اتخذ أسلوب خاص و وحید فی التعبیر الروائی و فی سبیل الوصول إلی أهداف القرآن التعلیمیة و الدینیة.فی هذا المقال اهتم الباحث بالقصص القرآنیة فی جوانبها المختلفة (اللفظیة-الفنیة-الموضوعیة) و حصیلة البحث، أن القصص القرآنیة تتمتع بأداء مطلوب و بناء فنی بشکل کونت نمطا خاصا للقرآن الکریم فی الروایة.

آمار یکساله:  

بازدید 1514

دانلود 1991 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  161-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

تعلیق تکنیکی در داستان سرایی است که موجب ایجاد حالت انتظار و هول و ولا در مخاطب نسبت به ادامه ی داستان می شود. هدف از ایجاد تعلیق در داستان، بالا بردن جذابیت و کشش داستان و همراهی بیشتر مخاطبان با داستان است. برخی دانشمندان به صورت کلی استفاده از این تکنیک در داستان های قرآنی را بررسی نموده اند. اما پژوهشی دقیق و جزئی و با رویکرد روایت شناختی درباره ی گونه های تعلیق در قرآن، امری است که تا کنون مورد توجه محققان قرار نگرفته است. گونه شناسی انواع تعلیق در داستان های قرآنی می تواند گامی مؤثر در راستای شناسایی وجوه زیبایی شناختی و جذابیت داستان های قرآنی باشد. این مقاله در صدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد روایت شناختی، انواع مختلف تعلیق در قرآن کریم را دسته بندی نماید. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده که در داستان های قرآنی از دو گونه ی تعلیق ذاتی و تعلیق عرضی با تقسیم بندی های جزئی تر استفاده شده و همچنین از این تکنیک در سوره های غیر داستانی نیز بهره برده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  73-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1727
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

چکیده فارسی:محمد عابد جابری شخصیت نواعتزالی معاصر است که قصه های قرآن را به ترتیب نزول بررسی کرده است. او در این نگرش می کوشد تا محیط دعوت اسلام را با توجه به نوع داستان هایی که بر پیامبر (ص) نازل گردیده بازسازی کند. از نظر وی قصص قرآن به سان آیینه ای، جلوه گر مراحل دعوت پیامبر (ص) و محیط نزول قرآن و چگونگی تعامل ایشان با مردم در پذیرش دین اسلام است.در این نوشتار دیدگاه جابری مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به تناسب از ترتیب نزول قرآن و واقع نمایی داستان ها سخن به میان رفته است. همچنین روشن می شود که نگاه جابری به قصه های قرآن، بر پایه اصول نومعتزله سامان یافته، اما در لباسی جدید رخ نمایانده است، به گونه ای که می توان آن را نسخه ای ویرایش شده از نگرش نواعتزالی به داستان های قرآن دانست. چکیده عربی:یعتبر محمد عابد الجابری مفکر معتزلی جدید و معاصر الذی ناقش و عالج قصص القرآن علی ترتیب نزولها. یحاول الجابری أن یعرض و یصنع بیئة دعوة الإسلام من جدید لافتا إلی کیفیة قصص القرآن المنزلة علی النبی الأعظم (ص). فهو یری أن القصص القرآنیة کمرآة عارضة لمراحل رسالة النبی (ص) و کیفیة تعامله مع الجماهیر فی اعتناقهم الإسلام. لقد ناقشنا فی هذه المناقشة وجهة نظر الجابری کما فندنا رؤیته وأومأنا فی مجالها اللائق إلی ترتیب نزول القرآن و عرض لواقع قصص القرآن. فإنا عبر هذه المعالجة نری أن الاتجاه الجابری حول قصص القرآن مبنی علی أساس مبادئ المعتزلة الحدیثة فی ثوبها القشیب. وقد تم هذا علی غرار نستطیع أن نعتبره قراءة جدیدة و متطورة عن الاتجاه الاعتزالی الحدیث الهادف لقصص القرآن.

آمار یکساله:  

بازدید 1727

دانلود 348 استناد 0 مرجع 7
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

هویدا رضا | همایی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1707
 • دانلود: 

  392
چکیده: 

هدف این پژوهش «تعیین تاثیر قصه های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان» بود. روش پژوهش آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، و انجام پیش آزمون و پس آزمون بود. حجم نمونه برابر با 30 کودک 6،4 ساله (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از سه مهد کودک در شهر اصفهان در سال 1386 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه30 سوالی سنجش هوش هیجانی پیترایدز و فارنهام (2003) بود. ضریب پایایی پرسشنامه برابر با 84.0 محاسبه گردید. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در سطح نشان داد که بین میانگین نمرات کودکان گروه آزمایش و کنترل در زمینه تاثیر قصه های قرآنی بر چهار حیطه هوش هیجانی (درک عواطف و احساسات خود و دیگران، کنترل احساسات و عواطف، مهارت های اجتماعی، خوش بینی و نگرش مثبت) تفاوت معناداری وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1707

دانلود 392 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رهبر حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3-4 (43-44)
 • صفحات: 

  261-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1352
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

بررسی مقایسه ای قصص قرآن با دستاوردهای باستان شناسانه دانشمندان در خصوص وقایع تاریخی، در نشان دادن اعجاز قرآن اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله، ابتدا، با توجه به این دستاوردها، روایت اسطوره ای سومری- بابلی را در خصوص داستان طوفان بررسی می کنیم؛ سپس روایت وحیانی از داستان طوفان نوح را بر مبنای آیات قرآن طرح خواهیم کرد و در انتها با اشاره به وجوه اشتراک و افتراق این دو روایت نشان می دهیم که نوع جهان بینی در تکوین آموزه های دینی بسیار مهم است. در جهان بینی الاهی نظام هستی نظامی متعالی، هدفمند و معطوف به سعادت ابدی است؛ لذا با جهان بینی اسطوره ای تفاوت های بسیاری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1352

دانلود 470 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3073
 • دانلود: 

  754
چکیده: 

وجوه شباهت ها و تفاوت های موجود بین شخصیت های اساطیری و تاریخی و بیان آن می تواند تاثیر و تاثر ممتد اسطوره و تاریخ در طول زمان و نتیجه این تاثیرات را نشان دهد. کیومرث همواره در اساطیر ایران به عنوان نخستین انسان که در ظاهر نیز تفاوت چشمگیری با انسان امروزی دارد، مطرح می شود، اما در شاهنامه، فردوسی هرگز او را نخستین انسان نمی شمارد. به نظر می رسد این امر متاثر از جهان بینی و نگاه اسلامی فردوسی در مورد آفرینش نخستین انسان در قرآن باشد، به همین جهت او را به عنوان اولین پادشاه، و نه نخستین انسان، مطرح می سازد. در این پژوهش کوشش شده تمام شباهت ها و تفاوت های این دو شخصیت در شاهنامه و قرآن بیان شود. انتخاب کوهستان برای اولین محل زندگی، کشته شدن فرزندان، دشمنی اهریمن با آنان، داشتن عنوان نخستین و یکی دانستن این دو شخصیت در برخی از کتاب های تاریخی در این مبحث بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3073

دانلود 754 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Najafi Ruhallah | Najafi Ruhallah

نشریه: 

ETHICAL REFLECTIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (6)
 • صفحات: 

  46-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  7545
چکیده: 

The present study presents three scenes from three STORIES of the Qur'an. In the first scene, Abraham is commissioned in a dream to slaughter his son. He decides to do so and his son obeys the father. In the second scene, Khidr kills a teenager who has not committed a sin. His argument is that "we feared he would overwhelm his parents with rebellion and unfaith". In the third scene, Moses obliges his people to massacre each other to repent of worshiping the calf. The common problem in these three STORIES is ignoring the sanctity of human life. The present article states that the problem is solvable according to religious and theistic ethics. This is because Abraham, Khidr and Moses were commissioned by God, who creates and takes life. As a result, God's behavior cannot be criticized according to human moral standards.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 7545 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  4-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1512
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

قصه که در صدر اسلام، چیزی جزء نقل وقایع یا اساطیر نبود با نزول قرآن کریم از جایگاه والایی برخوردار شد و همواره در این کتاب آسمانی به عنوان یکی از ابزار هدایت تلقی گردید. قصه ها در قرآنعلاوه بر پی گیری هدف های عام داستان نویسی، اهداف متعالی دیگری نیز از قبیل پندآموزی از سرنوشت غیر خیالی گذشتگان، تشویق به تفکر، تبیین روش های دعوت انبیا و کسب معرفت درباره خداوند را نیز دنبال می کنند. یکی از گام های ارزشمند در فهم قصه های قرآن کریم، آشنایی با الگوی روایت گری آن هاست. تصویرسازی از ابزار مکمل در روایت گری قصه ها در قرآنست که در پژوهش های پیشین، به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. روش تحقیق برای انجام این پژوهش، توصیفی بوده و با استفاده از منابع موجود و یافته های مطالعات قرآن پژوهان، رنگ تحلیلی به خود گرفت. برای انجام پژوهش، هفت قصه از قصه های قرآن که در آن ها تصویرسازی در کنار روایت گری نمود بیش تری داشت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد قرآن ضمن کنار گذاردن خیال سازی و افسانه گرایی که در قصه گویی رایج، یک هنجار محسوب شده و می شود با رویکردی واقع نمایانه به رویدادها نگریسته و مقاصد کمال یافته خود را در قالب قصه هایی راهنما همراه با تصویرهایی حیات بخش و با شکوه بیان نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1512

دانلود 118 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

شجاع پوریان ولی اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1925
 • دانلود: 

  511
چکیده: 

قصه، در عرصه فرهنگ و انتقال مفاهیم انسانی قدمتی کهن دارد و سازگارترین فرم کلامی با ذهن بشر است. از همین روی دامنه مخاطبانش وسیع تر و قدرت نفوذش بیشتر است. گرچه زبان اصلی قرآن، زبان دین و هدایت معنوی است، اما در کامل ترین وجه خود از شیوه داستان سرایی برای ابلاغ پیام خویش بهره برده است.این مقاله کوشیده است با استفاده از آثاری که تاکنون در زمینه قصه های قرآن نگارش یافته است، وجوه امتیاز و تفاوت قصص قرآنی را با قصه های بشری به اختصار بررسی کند و در عناوین چهاردهگانه: «درستی گزاره ها، واقعی بودن داستان، فشردگی گفت وگوها، گزینشی و انتخاب گرایانه، شکسته شدن وحدت زمانی، پردازش پایه پایه، گره افکنی و مبهم گویی، تکرار و مکرر گویی، گفت وگوهای میان قصه ای، داستان در داستان، تنوع و تفنن در داستان پردازی، طرح ناگهانی قصه، پرده پوشی و عفیف گویی و حضور حداقلی زن در قصه های قرآنی»، تنظیم کرده و بدست دهد. پیش از آن، نیز به تبارشناسی کوتاهی از واژه قصه و ساختار اختصاصی قصص قرآنی اشارت رفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1925

دانلود 511 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شاکر محمدکاظم | بیگی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  149-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  829
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت فرض ثابتی است که در تقریر آن، احکام مشترک به سبب شارع واحد، و اختلاف ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی می باشد و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین است که شریعت حقیقت واحده ای است که سیر تکاملی تشریع احکام باعث ظهور برخی تفاوت ها در آن گشته است. این تقریر، اصلی را تاسیس می نماید که در فرایند تشریع احکام، اصل بر تکامل احکام است. بنابراین احکام هیچ شریعتی منسوخ نمی شود بلکه در دوران حکم کامل و اکمل تنها حجیت عملی خود را از دست می دهد. بدین جهت گزاره های فقاهتی مربوط به شرایع گذشته تا زمانی که شکل تکامل یافته آن حکم در شریعت اسلام احراز نگردد، حجیت دارد و هرگاه عمل به حکم اکمل (شریعت اسلام) به سبب محذوری متعین نباشد، حکم شریعت سابق متعین می گردد. به سبب این اصل، دامنه بینش فقیه علاوه بر قصه های قرآن به روایات قصص الانبیاء نیز توسعه می یابد و درباره رابطه احکام شرایع گذشته با شریعت اسلام به سه وجه تصور می شود: 1. بدون تغییر در شریعت اسلام احراز می شوند که عمل به آن برای همگان متعین است؛ 2. نه عین همان حکم و نه صورت تکامل یافته آن هیچ کدام در شریعت اسلام احراز نمی شود که در این صورت حکم شریعت پیشین بر حجیت خود باقی است. 3. صورت تکامل یافته آنها در شریعت اسلام احراز می شود که در وضعیت عادی به حکم شریعت اسلام و در شرایط اضطراری به حکم شرایع قبلی عمل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 829

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
litScript