نتایج جستجو

6980

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

698

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39579
 • دانلود: 

  17338
چکیده: 

Introduction: ankle dislocations are a group of injuries requiring immediate orthopedic interventions to avoid subsequent neurovascular complications and impairments. In most cases, they are associated with a malleolar fracture in the ankle. However, in the sporadic cases, especially the ones due to high-energy traumas, ankle dislocations are not associated with malleolar fractures and are referred to as "Pure ankle dislocations". Case Presentation: Here, we report a rare case of Pure ankle dislocation in a 38-year-old female athlete with no previously established predisposing risk factors. The patient was referred to our emergency department following a catastrophic fall down during exercise, resulting in severe ankle pain and deformity. The patient was treated with urgent reduction of the displacement and 6 weeks of immobilization by casting followed by intensive physiotherapy. Conclusion: At the end of the 3-month follow-up, no symptoms of instability were observed, and the patient could walk normally; at the 6-month follow-up, the patient could perform her sport activates similar to the initial level.

آمار یکساله:  

بازدید 39579

دانلود 17338 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHMOUDI EHSAN | NABIAN MOHAMMAD HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28362
 • دانلود: 

  17633
چکیده: 

Background: Syndesmotic injury is one of the major causes of ankle pain and arthritis in athletes. Syndesmotic instability may remain undetectable when occurring with ankle fractures. Case Report: A 59-year-old man presented to the orthopedic clinic with a history of surgery for fracture-dislocation of ankle two months before his visit. During revision surgery, we performed an open reduction, tension band wiring (TBW), and syndesmotic screw fixation. The results were satisfactory, with an almost full ankle range of motion (ROM) and good skin condition. Conclusion: Early diagnosis and treatment of syndesmosis injury can prevent the complications such as chronic pain, osteoarthritis (OA), and stiffness. There is no consensus on the treatment of syndesmosis injury, but the main factors in determining the treatment plan are tibiofibular joint stability or instability and the amount of time that the injury has occurred. Magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT) can also be used in addition to X-rays in cases of suspected syndesmosis injury.

آمار یکساله:  

بازدید 28362

دانلود 17633 استناد 0 مرجع 902
نویسندگان: 

MORTAZAVI S.M. | FARZAN M. | MORADI H.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85085
 • دانلود: 

  14269
چکیده: 

Isolated scaphoid dislocation is a rare injury of the wrist. To our knowledger, only 22 cases of isolated scaphoid dislocation have been reported in Enghish-language literature and we could find only one case with Pure radial dislocation. We present a 34-year-old man with isolated Pure radial scaphoid dislocation that was treated by open reduction and repair of the scapholunate ligament and pin fixation. Because of the rarity of the injury and as few orthopedic surgeons seem to have encountered it, we present this case along with literature review stressing on treatment options and results.

آمار یکساله:  

بازدید 85085

دانلود 14269 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 23)
 • صفحات: 

  80-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1250
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

دررفتگی تیبیوتالار بدون شکستگی همراه در استخوان های اطراف صدمه نادری است. ما یکی از این صدمات را گزارش می کنیم که بعد از یک دوره 10 ماهه به صورت جااندازی نشده، تظاهر کرده بود. یک زن 25 ساله 10 ماه پس از زلزله بم به کلینیک ما مراجعه کرد. وی در طی زلزله دچار دررفتگی قدامی تالوتیبیال بدون هیچ گونه شکستگی در استخوان های همراه شده بود. دو بار جااندازی باز برای بیمار امتحان شد که هر دو به علت کیفیت بد استخوان ناموفق بودند. اگرچه گزارش شده که دررفتگی مچ پا با پیش آگهی خوب همراه است، این در مورد بیمار دیرتظاهر ما صادق نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 1250

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  237-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1097
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

زمینه: آسیب لیگامان های مچ پا (ankle Sprain) در زمره شایع ترین ضایعات در میان ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در همه کشورهای جهان می باشد که ناتوانی های متعددی از جمله درد مچ پا، ناپایداری عملکردی مفصل، اختلالات تعادلی و وضعیتی، عود مکرر ضایعه و ... را در پی دارد.روش کار: در این مطالعه مقطعی توصیفی 125 ورزشکار در دو گروه سالم و ضایعه دیده جهت تعیین عوامل اینترینسیک و اکسنتریک بروز ضایعه مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: اسپرین مچ پا در رشته های فوتبال، بسکتبال و والیبال شیوع بیشتری را نسبت به سایر رشته های ورزشی داشتند. در 94.4% موارد مکانیزم اسپرین مچ پا حرکت شدید اینورژن مچ پا بوده است. ورزشکاران آسیب دیده به عللی نظیر عدم گرم کردن بدن قبل از فعالیت ورزشی، خستگی، فرود نامناسب، چرخش بدن و سقوط ورزشکار به عنوان عامل اصلی ضایعه خود اشاره کرده اند. بررسی های آماری رابطه معناداری را بین موارد میانگین سن، وزن، قد، سابقه فعالیت ورزشی، تعداد جلسات تمرین، سطح ورزشی، نوع کفش مورد استفاده و بروز اسپرین مچ پا را نشان ندادند، اما یکی از نکات بسیار مهم که در پیشگیری و نیز درمان آسیب های لیگامانی مچ نقش دارد استفاده از تمرینات تعادلی است که در پِژوهش حاضر از نظر آماری اختلاف معناداری بین بروز اسپرین مچ پا و عدم انجام تمرینات تعادلی (P value=0.00574) بدست آمد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین علل بروز اسپرین مچ پا در ورزشکاران به عوامل اینترینسیک شامل مواردی مانند گرم نکردن بدن، فرود نامناسب، خستگی و ... ارتباط دارد. هم چنین یکی از مهم ترین یافته پژوهش حاضر تایید نقش تمرینات تعادلی به عنوان عاملی بسیار کلیدی و مهم در پیشگیری از بروز اسپرین مچ پا است.

آمار یکساله:  

بازدید 1097

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 28)
 • صفحات: 

  131-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1540
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

دررفتگی مفصل لیسفرانک نادر است و انواع مختلفی از این دررفتگی وجود دارند. در این گزارش مرد 40 ساله ای که در اثر تصادم دچار دررفتگی دورسال لیسفرانک به همراه مفاصل متاتارسوفالانژیال اول ودوم شده بود، معرفی می گردد. تاکنون مدت پیگیری 2 سال بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1540

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BROWN C.N.

نشریه: 

FOOT ankle INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  565-572
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  14274
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14274

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  82-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37045
 • دانلود: 

  28758
چکیده: 

This study aimed to evaluate the shoulder dislocation following tramadol-induced seizure and its potential difference with other shoulder dislocations. We evaluated six cases that used tramadol tablets and some of them had a history of seizure. All of the cases had shoulder dislocation. According to the findings, tramadol use and tramadol-induced seizure may increase the risk of shoulder dislocation.

آمار یکساله:  

بازدید 37045

دانلود 28758 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  32-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

مقدمه: AFO ها در درمان و کنترل تعداد زیادی از دفورمیتی موثر هستند. این ارتوزها به دو روش مختلف پیش ساخته و ساخته شده از قالب پای فرد ساخته می شوند، هزینه و زمان ساخت کمتر در AFO های پیش ساخته باعث شده است که امروزه تمایل ارتزیست ها و بیماران در استفاده از این ارتوزها افزایش یابد و این در حالی است که شاید تاثیر بیومکانیکی این دو ارتوز یکسان نباشد، بنابراین مقایسه بیومکانیکی این دو روش ساخت AFO و آگاهی از نتایج آن می تواند در تجویز ارتوز مناسب برای بیماران مفید باشد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو روش ساخت مختلف AFO با استفاده از توزیع فشار در افراد بزرگسال سالم می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه جهت اندازه گیری و ثبت حداکثر فشار در سطح پلانتار بین پا و AFO از دستگاه پدار استفاده شد. 24 فرد شرکت کننده 8 متر مسیر راه رفتن را تحت دو شرایط با هر کدام از دو نوع AFO طی کردند.یافته ها: مقدار میانگین حداکثر فشار در مناطق پاشنه (P<0.004)، متاتارس اول (P<0.001) و دوم (P<0.003) هنگام پوشیدن AFO ساخته شده از قالب پای فرد در مقایسه با AFO پیش ساخته به طور معناداری کاهش یافت. اما در مناطق انگشت دوم (P<0.027) و انگشت 5-3 (P<0.003) این مقدار در AFO پیش ساخته نسبت به AFO ساخته شده از قالب پای فرد به طور معناداری کاهش یافته بود، در سایر مناطق اختلاف بین دو ارتوز معنادار نبود.بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری در حداکثر فشار در هنگام پوشیدن بین دو ارتوز ساخته شده با روش های مختلف وجود دارد در نتیجه، هنگام تجویز ارتوز در نظر گرفتن این مناطق و نوع بیماری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و حتی الامکان از تجویز ارتوزها به جز موارد مذکور باید اجتناب کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  414
 • بازدید: 

  9851
 • دانلود: 

  20479
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9851

دانلود 20479 استناد 414 مرجع 0
litScript