نتایج جستجو

20418

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2042

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  114-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  144
 • بازدید: 

  45215
 • دانلود: 

  32295
چکیده: 

The measure of volumetric flow rate is utilized to calculate sampling volume and airborne concentration in integrated air sampling. Consequently, calibration of the sampling train to verify volumetric flow rate is critical. The relation between sampler Pressure drop and volumetric flow rate was studied in support of using the former rather than the latter for the calibration of sampling trains. Four types of respirable cyclones, two filter brands with membrane samples of the same and different lots of production, and two personal pump types were considered as components of the sampling trains under consideration. Volumetric flow rate and Pressure drop were measured under controlled conditions in a cylindrical jar designed for these determinations. For all the configurations considered, the relation between sampler Pressure drop and standard volumetric flow rate was linear. Intra-sample selection of cyclones of the same type and pump type did not create significant differences in sampler Pressure drop. Filter selection, regardless of brand or production lot, did create linear response functions that had statistically different slopes and intercepts. When grouped by cyclone type and filter brand, the sampler Pressure drop at the flow rate recommended by the cyclone’ s manufacturers showed variability that was not normally distributed. The recommended central tendency estimate of Pressure drop is the median value, with point estimates that should be specific to a cyclone type / filter brand combination.

آمار یکساله:  

بازدید 45215

دانلود 32295 استناد 144 مرجع 0
نویسندگان: 

El Behery S.M. | EL HAROUN A.A. | Abuhegazy M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  519-527
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69783
 • دانلود: 

  110434
چکیده: 

This paper presents a steady state one-dimensional two-fluid model for gas-solid two-phase flow in a vertical riser. The model is solved using conservative variable approach for the gas phase, and fourth order Runge-Kutta method is used for the solid phase. The model predictions for Pressure drop are compared with available experimental data and with Eulerian-Lagrangian predictions, and a good agreement is obtained. The results indicate that the Pressure drop increases as the solid mass flow rate, particle size, and particles density increase. In addition, the model predictions for minimum Pressure drop velocity are compared with experimental data from literature and the mean percentage error. MPE for minimum Pressure drop velocity is-9. 89%. It is found that the minimum Pressure drop velocity increases as the solid mass flow, particle size and particle density increase, and decreases as the system total Pressure increases.

آمار یکساله:  

بازدید 69783

دانلود 110434 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZIVDAR M. | RAHIMI R. | HAGHSHENAS FARD M. | NASR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  64-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96323
 • دانلود: 

  41384
چکیده: 

KATAPAK-S is a type of structured catalytic packing, which is used in reactive distillation processes. The dry Pressure drop characteristic (the Pressure drop in the absence of liquid flow) is of significant importance for the investigation of process hydrodynamics. In this paper, the dry Pressure drop within the catalyst packed channels of KATAPAK-S has been investigated using Computational Fluid Dynamics (CFD).Results of the CFD simulations were validated using experimental Pressure drop data and empirical correlations. The CFD results showed an excellent agreement with theoretical and experimental data.

آمار یکساله:  

بازدید 96323

دانلود 41384 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20) (انتقال حرارت و پیشرانش)
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1215
 • دانلود: 

  500
چکیده: 

در این مطالعه به بررسی افت فشار جریان جوششی اجباری مبرد R-134a درون لوله های افقی پهن شده پرداخته می شود. به این منظور، لوله های مسی گرد با قطر خارجی 9.52 میلی متر به چهار میزان متفاوت با ارتفاع داخلی 8.2، 8.3، 5.5 و 6.6 میلی متر پهن می شوند. دستگاه مورد استفاده در این بررسی یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد نیاز می باشد. این سیستم شامل سه تبخیر کننده گرم شونده با گرمگن الکتریکی می باشد که به ترتیب تبخیرکننده اولیه، تبخیرکننده آزمایش و تبخیرکننده ثانویه نامیده می شوند. رابطه ای برای محاسبه افت فشار جریان جوششی سیال در لوله های پهن شده ارایه شده که داده های آزمایشگاهی مطالعه حاضر را با دقت 20%± پیش بینی می کند. داده های آزمایشگاهی با روابط موجود برای پیش بینی افت فشار در لوله های پهن شده مقایسه شده اند. نتایج تجربی حاصله نشان می دهد که پهن کردن مقطع لوله باعث افزایش افت فشار نسبت به لوله گرد مشابه می شود. در بدترین حالت افت فشار، جریان جوششی درون لوله پهن شده افقی تا 600% نسبت به لوله گرد مشابه افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1215

دانلود 500 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

ASADOLLAHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  84-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66287
 • دانلود: 

  217100
چکیده: 

Although two-phase flow is frequently encountered in various locations of the process plants, there is no a generally accepted and verified twophase flow model that may be used to size lines for such conditions. An obvious example is condensate water return lines. The API method used in this study is based on the homogeneous equilibrium flow assumption, that is, equal velocity and equal temperature in both liquid and vapor phases. Moreover, DIERS method was used to verify and clarify the HEM approach to calculating the Pressure drop in twophase regimes. The objective of this study is to introduce a solution for process lines design during different flashing scenarios. Applying API method, this study can find the two-phase line Pressure drop and upstream Pressure, while, by using DIERS method, one could realize that for a specified length of pipe how much two-phase flow could pass through when the Pressure drop is just the same as that in the API model.

آمار یکساله:  

بازدید 66287

دانلود 217100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  34-3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

شیرهای کنترلی اتوماتیک شکست خط در مناطقی با عدم دسترسی به شبکه ی سراسری برق، دارای شرایط صعب العبور، با هدف نیاز به ایجاد شرایط پدافند غیرعامل، یا حفاظت از اکوسیستم روی شیرهای خطوط انتقال گاز نصب می شود. اثر مشخصه های قطر اوریفیس، فشار اولیه ی خط لوله و نرخ افت فشار ناشی از شکست خط بر عملکرد این نوع شیرها به صورت آزمایشگاهی با گاز نیتروژن بررسی شد. بیشینه اختلاف فشار طرفین شیر دیافراگمی مبنای تنظیم این نوع شیرهای کنترلی اتوماتیک است. با افزایش نرخ افت فشار شکست خط، کاهش قطر اوریفیس یا کاهش فشار اولیه ی خط، اختلاف فشار طرفین شیر دیافراگمی افزایش می یابد. مقدار زمان دست یابی به این اختلاف فشار بیشینه فقط به اندازه قطر اوریفیس بستگی دارد و با افزایش قطر اوریفیس، کاهش می یابد. نمودار اختلاف فشار بیشینه برحسب نرخ افت فشار شکست برای مقادیر مختلف فشارهای اولیه خط و قطرهای اوریفیس ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

JOURNAL OF GAS TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  38-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62285
 • دانلود: 

  26930
چکیده: 

In this work computational fluid dynamics is used to describe the fluid flow across a randomly packed absorption tower. The CFD simulation method is employed on a packed tower that is packed with 1cm Raschig rings. Tower is 175cm in height. Air flow rate range was 1.5 to 5 m/s. The measured Pressure drops were in 1.5 to 12 Pascal per height of tower in meter. The Klerk’s approach is examined to define the influence of confining walls on Pressure drop in packed areas. It is concluded that CFD model that uses the Klerk’s definition of radial porosity distribution is a successful way for Pressure drop prediction in packed beds. Model prediction of dry Pressure drop is about 4% lower than the experimental measurements. Ergun’s Pressure drop prediction is compared with that of Reichelt’s using averaged and distributed porosity profiles. In both methods Ergun’s approach in comparison with Reichelt’s approach has %6 lesser error in dry Pressure drop prediction.

آمار یکساله:  

بازدید 62285

دانلود 26930 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1 (پیاپی 111)
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1074
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a درون لوله افقی مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است. دستگاه مورد استفاده در این بررسی، یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد نیاز مانند ترمو کوپل، دبی سنج، فشار سنج و دستگاه اندازه گیری افت فشار می باشد. این سیستم شامل سه اواپراتور گرم شونده با هیتر الکتریکی می باشد که به ترتیب اواپراتور اولیه، تست اواپراتور و اواپراتور ثانویه نامیده می شوند. داده های آزمایشگاهی افت فشار جریان دو فاز جوششی مبرد R-134a درون لوله افقی به قطر داخلی 7.5mm و در محدوده سرعت جرمی 54-136 kg/m2s و کیفیت بخار 1-0.2 بدست آمده است. این داده ها با هفت رابطه محاسبه افت فشار جریان دو فاز جوششی مقایسه شده و در نهایت بهترین رابطه انتخاب گردیده و بر اساس آن رابطه جدیدی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1074

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  779
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

در فناوری پینچ و برنامه ریزی ریاضی، فرض بر این است که جریان از مبدل های حرارتی فقط می تواند از داخل لوله ها یا پوسته عبور کند. بر همین اساس یک ضریب انتقال حرارت جابه جایی ''h'' برای کل مسیر محاسبه می شود. این دیدگاه منجر به خطاهای قابل توجهی بین مرحله هدف گذاری با مرحله سنتز در فناوری پینچ و برنامه ریزی ریاضی خواهد شد. در این مقاله یک الگوریتم برنامه ریزی ریاضی بر اساس مدل MINLP برای طراحی شبکه مبدل های حرارتی با لحاظ کردن افت فشار پیشنهاد شده که از مزایای زیر برخوردار است: برآورد افت فشار در بخش لوله و پوسته هر مبدل، محاسبه ضریب انتقال حرارت جابه جایی بر اساس حداکثر افت فشار مجاز به منظور کاستن از سطح انتقال حرارت، تعیین ضریب انتقال حرارت جابه جایی برای هر مبدل به طور اختصاصی و امکان عبور جریان در بخشی از مسیر از لوله و در بخش دیگر از پوسته مبدل های حرارتی در کل مسیر تبادل. مقایسه مدل پیشنهادی با دو مثال مطالعاتی شرح داده شده در کتاب شنوی که با روش پنجه شاهی حل شده است، نشان می دهد که مساحت به میزان 36 درصد کاهش می یابد که این امر می تواند تاییدی بر کارآمدی روش پیشنهادی در استفاده از ضریب انتقال حرارت برای هر جریان به منظور طراحی شبکه مبدل های حرارتی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 779

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHMOODI MEHDI | GORJI BANDPY MOFID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  106-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56575
 • دانلود: 

  41637
چکیده: 

When a natural gas pipeline ruptures, the adjacent upstream and downstream automatic control valves (ACV) should close quickly to prevent leakage or explosion. The differential Pressure set point (DPS) at each valve location is the main criteria for value setting in ACV actions. If the DPS is not properly adjusted, the ACV may mistakenly close or it may not take any actions at a proper time. In this study, the effect of characteristic parameters such as pipeline operational Pressure (POP) and pipeline Pressure drop rate (ROD) due to rupture or a major leak was experimentally investigated on DPS. 25 different conditions with the double set of the mentioned typical characteristic parameters were chosen. In each condition, the differential Pressure (DP) was measured over a period of 180 s by statistically analyzing the experimental results, so 25 maximum DP values (DPSs) were obtained. The DPS rises by an increase in ROD or a decrease in POP. Because of using nitrogen gas instead of natural gas for safety reasons and the uncertainties, the DPS results can be practically applied by adding a safety factor of 15%. Finally, the diagram of DPS with respect to ROD and that of non-dimensional DPS (DOP) versus non-dimensional ROD (RTP) were provided for different POP’ s.

آمار یکساله:  

بازدید 56575

دانلود 41637 استناد 0 مرجع 0
litScript