نتایج جستجو

91147

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9115

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

مقدمه: سلامت انسان ها و در نتیجه سلامت جامعه، نقش موثری در توسعه و توانمندی جامعه دارد. سلامت، محور توسعه است و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تاثیر می پذیرد.هدف: هدف این پژوهش، بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1388 می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه تعداد 1000 دانش آموز پسر 14-12 ساله که در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان گچساران مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع آوری داده ها از طریق مراجعه به مدارس و بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان، تکمیل پرسش نامه توسط دانش آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات توسط پژوهشگر بر اساس مشاهده انجام شد، که جهت معاینه از ابزارهایی مانند: متر، ترازو، چارت اسنلن، دیاپازون، آبسلانگ، چراغ قوه و دستکش یک بار مصرف استفاده گردید.نتایج: نتایج حاصل نشان داد که میانه وزن و قد پسران در تمام گروه های سنی، از میانه استاندارد رشد پایین تر بود. به طور کلی وزن 4.6 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 29.2 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 54.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند و به طور کلی قد 3.2 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 32.6 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 52.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند. از نظر وضعیت بینایی، 25.8 درصد از آزمودنی ها، حداقل یک چشم دارای حدت بینایی کمتر از 0.9 داشتند. در رابطه با وضعیت شنوایی، 8.4 درصد دانش آموزان دچار کاهش شنوایی بودند. از نظر دندانی، 72 درصد دارای پوسیدگی بودند. هم چنین اسکولیوزیس، کیفوزیس و لوردوزیس به ترتیب در 6.8 درصد، 2.4 درصد و 3.9 درصد از دانش آموزان دیده شدند و تنها بین میزان تحصیلات پدر و میانگین تعداد فرزندان خانواده با دی ام اف تی، رابطه همبستگی وجود داشت.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان، بهداشت تغذیه و ورزش، سلامت بینایی، شنوایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  115-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  2989
 • دانلود: 

  13939
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2989

دانلود 13939 استناد 373 مرجع 0
نویسندگان: 

FONTAINE K.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  9624
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9624

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4401
 • دانلود: 

  1189
چکیده: 

زمینه و هدف: ویژگیهای ساختار بهداشت و درمان ایران ضر ورت توسعه فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی و طراحی یک سیستم سلامت الکترونیک موثر را ایجاب می کند و با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر استقرار سلامت الکترونیک به منظور تدوین ابعاد طرح جامع برای ایران صورت گرفته است.مواد و روشها: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی- تطبیقی بوده و با بهره گیری از روش مطالعه شبه کیفی با تایید ریاضی انجام پذیرفته است. کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل استرالیا، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلیس، ترکیه و ایران بودند. به دلیل تطبیقی بودن، پژوهش حاضر فاقد نمونه می باشد و کشورهای منتخب صرفا به عنوان منابع اطلاعاتی انتخاب شده اند. این پژوهش در 4 مرحله شامل بررسی وضعیت موجود و تاریخچه موضوع در ایران از طریق مستندات و مدارک، مطالعه جامع سلامت الکترونیک در کشورهای منتخب از طریق جستجوی مطالب در کتب و مقالات و همچنین اینترنت، پیشنهاد طرح اولیه و نهایتا انجام اعتبارسنجی طرح از تکنیک شبه دلفی و ارائه طرح نهایی انجام گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اولویت های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت شخصی» شناسه بیمار، کارت سلامت الکترونیک، افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، ثبت الکترونیکی قرار ملاقا تها برای درمان بیماران، نسخه نویسی الکترونیک، بالاخره پزشکی از راه دور می باشد که هدف مشترک همه این استراتژی ها استفاده از تکنولوژی اطلاعات در ارائه خدمات سلامت با محوریت بیمار می باشد. زیر ساختارهای سلامت الکترونیک عبارتند از شبکه های فیزیکی، زیرساختارهای قانونی، آموزش و آمادگی و اجرای عملیات سلامت الکترونیک. منابع لازم برای استقرار سلامت الکترونیک شامل منابع مالی، منابع داده ای و سایر منابع می باشد. روش های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت، کارت الکترونیک سلامت، خدمات پزشکی از راه دور و پورتال های سلامت است.نتیجه گیری: موانع عمده استقرار سلامت الکترونیک در ایران شامل معین نبودن استراتژی، مبهم و پیچیده بودن زیر ساختار فناوری اطلاعات، دو مشکل فرهنگ سازی و آموزش در ارتباط با آموزش و تمرین برای مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات سریع مدیران بویژه در وزارت رفاه و وزارت بهداشت، ناتوانی در جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطلاعات در عرصه سلامت الکترونیک، مشخص نبودن ساز و کار برای تامین منابع مالی نظام سلامت الکترونیک، عدم تدوین استانداردهای فنی، ضعف در روش های پیاده سازی سلامت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4401

دانلود 1189 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  142-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  4272
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4272

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

AGING AND MENTAL Health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1349
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1349 استناد 13 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SPORTS MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  371-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 177 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  229-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

Background & Aims: One of the problems of crisis management in Iran is how to provide resources to carry out its activities in the face of severe economic sanctions. One of the economic and political tools to impose the demands of one country, in other words, to secure its interests by another country, is to use sanctions. In this case, the large and influential country in the world of politics and economics will be able to impose economic and political costs on the smaller country by imposing restrictions on the smaller economy and the less influential one. The association of other important economic and political actors of the world with the great provocative country takes on more serious dimensions. The same situation is assumed in the case of sanctions imposed on the Iranian economy. Sanctions are a series of actions that are applied without the use of threatening forces against the country, target or individual. International sanctions are penalties imposed in the context of the declared consequences of a failure to comply with international standards or requirements. Sanctions are instrumentally classified into economic and non-economic sanctions; Non-economic sanctions, such as not issuing visas to officials of the embargoed government in an international organization, opposing the embargoed country's offer to host important international events such as the World Cup, the Olympics, etc., can be achieved by means other than imposing economic costs. Economic sanctions have trade and financial aspects that in trade sanctions, prohibitions and restrictions on exports and imports are applied, but in financial sanctions, the sanctioner refrains from financial transactions, money transfers and investments, and uses his influence in International financial institutions prevent any technical cooperation, formal investment or lending agreements Seventhly, it should be noted that the most severe form of financial sanctions is the freezing or confiscation of the assets of the sanctioned country or their leaders. The main question that arises in this regard is what effect have the sanctions had on the Health, public Health and supply of medicine in Iran? Methods: The present study was based on descriptive and analytical methods. According to the library research method, for collecting information after bibliography and collecting various political sources, filing tools and note-taking forms were used. Results: In order to explain the direct effects of sanctions on the current state of society, different theories and views by economists. Politicians and community Health managers have been raised. The results of this study show that the Health status, public Health and welfare of citizens as well as the status of drug supply are directly affected by sanctions. Conclusion: The results of the study indicate that economic sanctions have definitely always been associated with harmful effects that, without any distinction or distinction, harm the military and civilian forces, especially the vulnerable groups of countries. Difficulty and even lack of access to arbitrators, lack of currency transfer and the impossibility of providing drugs and in general the negative impact on the right to Health and welfare of citizens and the inability of the government to ensure the right to Health, the most important negative effects of sanctions on management The crisis is an unexpected event in Iran. The results of the paper showed that international sanctions have directly and indirectly affected the country's crisis management in the last decade. Sanctions, in particular, have created serious obstacles to the supply of needed medicines and the delivery of humanitarian aid. Sanctions on foreign exchange transactions and Iranian banks have severely restricted the opening of credit to importers of drugs and medical equipment, which has effectively led to the extension of sanctions to drugs and medical equipment. A number of pharmaceutical companies are refusing to sell drugs and medical equipment directly to Iran because of sanctions and to avoid the possible consequences of violating sanctions or even being barred from US markets. As a result, access to these detrimental items from international intermediaries at unconventional prices is restricted. Due to the expansion of sanctions on shipping companies and the lack of insurance for Iranian shipments, the cost of transportation to Iran has increased, which includes the increase in the cost of medicine and medical equipment, while there are reports of non-shipment, including drug shipments to Iran in There is a result of sanctions. The imbalance in the balance between the price of Rials and valid foreign currencies as a result of sanctions has led to an increase in the price of imported drugs and medical equipment, and as a result of the inability of the majority of patients to prohibit drugs.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 367 استناد 0 مرجع 0
litScript