نتایج جستجو

616

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1846
 • دانلود: 

  507
چکیده: 

مقدمه: اعضای خانواده جانباز PTSD به دلیل ارتباط مستمر و تماس دائمی با جانباز، مشاهده و مواجهه علائم او به نوعی آسیب می بینند. پژوهش حاضر با هدف شناخت PTSD ثانوی ورضایت زناشویی در بین همسران جانبازان PTSD می باشد، تا به این سوال پاسخ دهد. چه اندازه علائم PTSD جانبازان با PTSD ثانوی و رضایت زناشویی همسران آنان در ارتباط است؟روش: روش تحقیق همبستگی و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. از بین خانواده هایی که همسرانشان مبتلا به PTSD بوده و در مدت یکسال به مراکز درمانی تهران مراجعه داشتند، 100 خانواده (200 زن و شوهر) با استفاده از پرسشنامه های رضایت زناشویی، می سی سی پی و PCL مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: میزان علائم PTSD ثانوی همسران ارتباط مستقیم و معناداری با علائم PTSD جانبازان دارد. همچنین میزان رضایت همسر جانبازان PTSD ارتباط معکوس و معناداری با علائم PTSD جانبازان داشت و در نهایت میزان رضایت زناشویی همسران جانبازان PTSD با نمره مقیاس اختلال استرس ثانوی رابطه معکوس و معنی داری داشت.بحث: وقتی علائم ترومای ناشی از جنگ در فرد نظامی ایجاد شود و مدت زمان طولانی درمان نشود می تواند منشا آسیب های جدی بر همسر شود. بنابر این با توجه به نتایج تحقیق، درمان تیمی، زوج درمانی و خانواده درمانی لازم و ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1846

دانلود 507 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  218-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  979
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 979

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1054
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

مقدمه: اعضای خانواده جانباز PTSD به دلیل ارتباط مستمر و تماس دایمی با جانباز، مشاهده و مواجهه علایم او به نوعی آسیب می بینند. پژوهش حاضر با هدف شناخت PTSD ثانوی و رضایت زناشویی در بین همسران جانبازان PTSD می باشد، تا به این سوال پاسخ دهد. چه اندازه علایم PTSD جانبازان با PTSDثانوی و رضایت زناشویی همسران آنان در ارتباط است؟روش: روش تحقیق پیمایشی است و روش نمونه گیری تصادفی ساده پواسن، به این صورت که از بین خانواده هایی که همسرانشان مبتلا به PTSD بوده و در مدت یکسال به مراکز درمانی تهران مراجعه داشتند، 100خانواده (200زوج) با استفاده از پرسشنامه (رضایت زناشویی، می سی سی پی،PCL و اطلاعات فردی) اقدام به گرد آوری اطلاعات و سنجش متغیر اصلی تحقیق شده است.یافته ها: میزان علایم PTSD ثانوی همسران ارتباط مستقیم و معناداری با علایم PTSD جانبازان را نشان داد. همچنین میزان رضایت همسر جانبازان PTSD ارتباط معکوس و معناداری با علایم PTSDجانبازان داشت و در نهایت میزان رضایت زناشویی همسران جانبازان PTSD با نمره مقیاس اختلال استرس ثانوی رابطه معکوس و معنی داری داشت.نتیجه گیری: وقتی علایم ترومای جنگ در فرد نظامی ایجاد شود و مدت زمان طولانی درمان نشود می تواند منشا آسیب های جدی بر همسر شود. بنابر این با توجه به نتایج تحقیق، درمان تیمی، زوج درمانی و خانواده درمانی لازم و ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1054

دانلود 386 استناد 1 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

JELINEK L. | HOTTENROTT B. | RANDJBAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  374-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  20612
 • دانلود: 

  17917
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20612

دانلود 17917 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

عطاری عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)
 • صفحات: 

  323-323
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  602
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

هدف: برپایه معیارهای DSMIV-TR برای تشخیص اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) دست کم باید سه علامت از هفت علامت معیار C وجود داشته باشد؛ در حالیکه تجربه بالینی در موارد PTSD مرتبط با جنگ تحمیلی نشان می دهد که شماری از بیماران معیار کرختی را به طور کامل ندارند. آیا تشخیص آنها PTSD نیست و یا اینکه نیاز به بازنگری این معیار می باشد؟ روش: با بازبینی بررسی های انجام شده و نظرسنجی از روانپزشکان با تجربه در زمینه جنگ و همچنین بررسی علامت شناسی 300 مورد مبتلا به PTSD (با بهره گیری از پرسش نامه CAPS، هفت علامت معیار C کرختی) مورد بررسی و چالش قرار گرفت. یافته ها: بررسی 300 بیمار مبتلا به PTSD نشان داد که %47 آنان کمتر از سه علامت از معیار C را دارند. همچنین تجربه بالینی بیشتر همکاران روانپزشک نشان داد که برخی از بیماران مبتلا به PTSD مرتبط با جنگ تحمیلی معیار کامل C را ندارند. از سوی دیگر علایم معیار C با علایم افسردگی مشترک است. نتیجه گیری: نیاز به بازنگری در معیارهای تشخیصی PTSD بویژه معیار C بر پایه نوع استرسورها می باشد؛ به طوریکه بتوان آنها را از علایم افسردگی هم تفکیک کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 602

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PSYCHOLOGICAL SERVICES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  84-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  95
 • بازدید: 

  1200
 • دانلود: 

  9604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1200

دانلود 9604 استناد 95 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MIRZAMANI M. | MOHAMMADI M.R. | BESHARATI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  345-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51574
 • دانلود: 

  19665
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: This study investigated the applicability of the Post-traumatic Stress Disorder Symptom Scale (PSS) in a group of adolescents who had been directly involved in a disaster in Tehran.Method: Participants were 20 adolescents who had survived a boat sinking in Tehran's city park in 2002. The assessment measures used were the Post-traumatic Stress Disorder Symptom Scale (PSS) and clinical interview based on DSM-IV. Results: Seventeen participants (85%) were diagnosed with PTSD using PSS and seventeen (90%) were diagnosed with PTSD by psychiatric interview.Conclusion: The PSS appears to be an effective and efficient method of screening for PTSD.

آمار یکساله:  

بازدید 51574

دانلود 19665 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHMOUD MIR ZAMANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  88-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54520
 • دانلود: 

  21501
چکیده: 

Following a personal, community or national crisis or disaster there is a need to provide some form of early intervention and crisis support. The essential components of successful early interventions include planning, education, training and support for those affected. The goal of all early interventions should be to maximize the likelihood of a positive mental health outcome using the person’s own adaptive coping mechanisms and support structures. Psychological debriefing (PD) has been described as an intervention conducted by trained professionals shortly after a catastrophe, allowing victims to talk about their experience and receive information on''normal'' types of reactions to such an event. Psychological debriefing has been developed and has been at the centre of significant levels of controversy during the past 15 years. Talking through traumatic or stressful events may help the psychological recovery of those who have suffered psychological insults.

آمار یکساله:  

بازدید 54520

دانلود 21501 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1474
 • دانلود: 

  361
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: جانبازان شیمیایی نیز به طور مستقیم با تروما مواجه شده اند و احتمال دارد آنها نیز به اختلال استرس پس از تروما (PTSD) مبتلا باشند. هدف از این تحقیق ارزیابی میزان و شدت PTSD در جانبازان شیمیایی سردشت در دو دهه پس از مواجهه در جنگ عراق - ایران می باشد.مواد و روش کار: در این مطالعه که یک مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی بود، 150 نفر از مصدومین شیمیایی شهرستان سردشت از نظر علایم اختلال استرس پس از تروما (PTSD) بررسی و با 156 نفر افراد سالم مقایسه شدند. PTSD با استفاده از پرسشنامه های «پی سی ال» و «می سی سی پی» در دو گروه ارزیابی شد.یافته ها: میزان و شدت PTSD در مصدومین شیمیایی به طور معنی داری (p<0.05) بیشتر از گروه کنترل بود. همچنین درصد جانبازی، وضعیت شغلی، نوع شغل، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان با میزان ابتلا به PTSD ارتباط معنی داری نداشت (p>0.05).بحث و نتیجه گیری: این مطالعه، میزان و شدت بالای PTSD را در جانبازان شیمیایی نشان داد که ضررورت پیگیری درمان روان شناختی و روان پزشکی این گروه را بیان می دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1474

دانلود 361 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  195-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1263
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه فراوانی اختلال فشار روانی آسیب زاد (PTSD) نیابی یا ثانویه در همسران جانبازان شیمیایی سردشت انجام شد.روش: در این مطالعه مقطعیِ توصیفی - تحلیلی، 306 نفر در دو گروه آزمون (150 نفر از همسران مصدومین شیمیایی شهرستان سردشت) و کنترل (156 نفر از همسران جمعیت عادی شهرستان سردشت) مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی شدتPTSD ، برای هر فرد پرسش نامه 39سوالی «می سی سی پی» تکمیل شد.یافته ها: نمره کل می سی سی پی در همسران جانبازان شیمیایی 128.68±12.67 و در گروه کنترل 111.27±21.21 بود. میزان و شدت PTSD در همسران مصدومین شیمیایی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. هم چنین نمره کل می سی سی پی در مصدومان شیمیایی (شوهران گروه آزمون)، بیشتر از شوهران گروه کنترل بود.نتیجه گیری: مطابق نتایج به دست آمده تقریبا تمامی همسران جانبازان PTSD دچار آسیب نیابی بودند. لذا با توجه به فراوانی و شدت بالای این اختلال در همسران جانبازان شیمیایی، پیگیری و درمان موارد مبتلا ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1263

دانلود 367 استناد 1 مرجع 0
litScript