نتایج جستجو

392

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

40

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  112-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  578
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 578

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  249
 • صفحات: 

  1305-1313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26386
 • دانلود: 

  765
چکیده: 

مقدمه: سرطان پروستات، چهارمین سرطان شایع در دنیا و شایع ترین سرطان احشایی در مردان است و تشخیص به موقع و غربالگری این بیماری، می تواند تاثیر مثبتی در طول عمر بیمار آن بگذارد. آزمون های Total PSA (Total prostate specific antigen) و نسبت Free PSA به Total PSA از روش های تشخیص و غربالگری این بیماری است و در حال حاضر به طور شایع در غربالگری این بیماری استفاده می گردد. اما تاکنون مطالعه کاملی که ارتباط بین سطح سرمی PSA و درجه بیماری را تعیین کند، انجام نشده است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و نسبت Free PSA به Total PSA با درجه بدخیمی سرطان پروستات در نمونه های بیوپسی به انجام رسید.روش ها: طی یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، 85 نفر از مبتلایان به سرطان پروستات که بیماری آن ها با بیوپسی در آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی تایید شده است، مورد مطالعه قرار گرفتند. سطح سرمی   TotalPSA و Free PSA  این افراد اندازه گیری شد و درجه بدخیمی بیماری نیز از طریق آزمایشگاه پاتولوژی تعیین و ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و Free PSA و درجه بدخیمی سرطان پروستان (طبق معیار گلیسون) مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بین درجه ی گلسیون و نسبت Free PSA و total PSA یک همبستگی معکوس به میزان 0.38 وجود داشت که طبق آزمون همبستگی Spearman، معنی دار بود (p=0.037) بین سطح سرمی PSA و درجه ی گلسیون نیز یک همبستگی مستقیم به میزان 0.37 مشاهده شد که طبق این آزمون، از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به این که سرطان پروستات به طور معمول دیر تشخیص داده می شود و انجام بیوپسی به سختی مورد پذیرش بیماران قرار می گیرد و از طرف دیگر، نظر به وجود ارتباط بین گرید کانسر پروستات و سطح سرمی Free PSA و نسبت Free PSA/Total PSA، می توان با توجه به سطح سرمی Total PSA و Free PSA، تدابیر لازم جهت درمان به موقع بیماران اتخاذ نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 26386

دانلود 765 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  159-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

زمینه کانسر پروستات یکی از سرطان های شایع در ایران است استفاده از PSA (آنتی ژن اختصاصی پروستات) به عنوان غربالگری مورد توافق همه نمی باشد زیرا در اغلب موارد PSA موجب شناسایی مواردی از کانسر پروستات می شود که نیاز به درمان ندارند و موجب افزایش عوارض ناشی از درمان در این گروه از بیماران می گردد و از طرفی عدم غربالگری موجب افزایش کانسرهای پروستات متاستاتیک می شود. روش کار با استفاده از کلمات کلیدی PSA و Prostate Cancer و Screen در بانک اطلاعاتی PubMed جستجو انجام شد و مطالعات کارآزمایی وارد مطالعه شدند و مطالعات cohort، مروری و گزارش موردی از مطالعه حذف شدند. 301 مقاله پیدا شد و مقالات انگلیسی زبان وارد مطالعه شدند. چهار سوال در مورد منافع و مضرات PSA screening و منافع و مضرات درمان کانسر پروستات لوکالیزه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 15 مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین منابع مقالات هم بررسی شد و اگر مقاله ای مرتبط به موضوع مورد بحث بود اضافه شد. یافته ها دو مطالعه PLCO و CAP نشان دادند که غربالگری با PSA موجب کاهش مرگ ومیر کانسر پروستات نشده است اما مطالعه ERSPC کاهش 21 درصد در مورتالیتی کانسر پروستات را نشان داد. مهمترین مشکل درزمینه غربالگری کانسر پروستات، تشخیص بیش از حد کانسر پروستات (overdiagnosis) میباشد. در این مطالعات 7/20 % تا 4/50 % بیماران دچار تشخیص بیش از حد شده بودند. در کارآزمایی PIVOT و PROTECT درمان کانسر پروستات که با PSA Screening پیدا شده اند موجب افزایش بقا نشده بود اما در کارآزمایی SPCG-4 درمان کانسر پروستات لوکالیزه موجب افزایش بقا شده بود. نتیجه گیری با به کار بردن روش درمان فعال(active surveillance) در موارد کانسر پروستات با ریسک کم یا استفاده از تستهای تکمیلی مثل (PHI (prostate health index و Multiparametric MRI در مواردی که PSA کمی بالاتر از حد طبیعی است، انجام PSA برای غربالگری توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

THOMPSON I.M. | ANKERST D.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  294
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  424
 • بازدید: 

  12162
 • دانلود: 

  22189
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12162

دانلود 22189 استناد 424 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  179-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34250
 • دانلود: 

  499
چکیده: 

مقدمه: سرطان پروستات یکی از شایع ترین انواع سرطان در مردان و چهارمین سرطان شایع در ایران می باشد. آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) قابل استفاده ترین نشانگر تومور در دسترس برای تشخیص زودرس سرطان پروستات می باشد. حساسیت و ویژگی این تست با اندازه گیری مقادیر PSA آزاد سرم و محاسبه fPSA/tPSA´100 به نحو مطلوبی افزایش می یابد.هدف: هدف از این مطالعه تعیین مقادیر PSA توتال، آزاد و درصد PSA آزاد در بیماران پروستاتکتومی و مقایسه با رفرنس ها بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی 125 بیماری که تحت پروستاتکتومی قرار گرفته بودند انجام شده است. بیماران از نظر سن به 4 گروه کمتر از 60، 69-60، 79-70 و بیشتر یا مساوی 80 سال، از نظر PSA توتال به 3 گروه نرمال (0-3.9 ng/ml)، بوردرلاین (4-9.9 ng/ml) و افزایش یافته 10-19.9 ng/ml) و بیشتر یا مساوی 20)، از نظر درصد PSA آزاد به 3 گروه کمتر از 18 درصد، 25-18 درصد و بیشتر از 25 درصد و از نظر نتیجه بیوپسی به 2 گروه BPH و سرطان تقسیم شدند. سپس با استفاده از آزمون های آماری حساسیت و ویژگی PSA توتال و درصد PSA آزاد در تشخیص سرطان پروستات مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: با افزایش آستانه درصد PSA آزاد به بالای 25 درصد از احتمال ابتلا به سرطان کاسته شد، به خصوص در محدوده PSA توتال 4-9.9 ng/ml که 18.2 درصد موارد BPH تشخیص داده شد، ولی هیچ موردی از سرطان شناسایی نشد (p=0.001). PSA توتال در محدوده 4-9.9 ng/ml توانست 7.1 درصد موارد سرطان را شناسایی کند و حساسیت و ویژگی آن در کشف سرطان به ترتیب 20 درصد و 77.39 درصد بود. ولی در ترکیب با درصد PSA آزاد با آستانه 25-18 درصد حساسیت به 53.5 درصد و ویژگی به 86.6 درصد افزایش یافت (P=0.001).نتیجه گیری: در مطالعه ما درصد PSA آزاد در ترکیب با PSA توتال توانست حساسیت و ویژگی تست PSA توتال را افزایش دهد. به ویژه با آستانه درصد PSA آزاد 25-18 درصد در محدوده PSA توتال بوردرلاین 4-9.9 ng/ml، علاوه بر افزایش حساسیت و ویژگی توانست بیشترین میزان سرطان را در این گروه شناسایی کند. بنابراین توصیه می شود که از درصد PSA آزاد به عنوان تست کمکی PSA توتال به خصوص در مقادیر پایین و بوردرلاین PSA توتال که بیانگر احتمال وجود سرطان در مراحل اولیه است، جهت افزایش دقت تشخیصی سرطان پروستات و کاهش هزینه های ناشی از آن استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 34250

دانلود 499 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  173-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66249
 • دانلود: 

  35645
چکیده: 

Background and Objective: Prostate cancer is a prevalent disease around the world. The prostatic specific Antigen (PSA) test has recently proved itself as a useful method for the diagnosis and examination of patients with prostatic cancer. The objective of this study was to compare the stability of free PSA and total PSA in different storage settings.Materials and Methods: Samples were obtained from 12 men, within the range of 50-70 yr old, who referred to Hazrat-e-Ghaem Hospital, Mashhad, Iran. The sera were separated via centrifuge and stored at room temperature (21-24°C) for 3, 6, and 9 hours; at 4°C for 24, 48, and 72 hours; and at -20°C for 1, 2, and 3 months. Finally, the stability of PSA was compared to that of the control group. The data were analyzed using the statistical software SPSS and paired t-test and repeated measure.Results: In comparison with the average of the control samples, after 3 hours of storage at room temperature, the free PSA concentration had a 30% drop; and after 72 hours of storage in the refrigerator, the average of free PSA had a 34% fall. In addition, the average of the free PSA concentration kept in the freezer for 3 months exhibited an 11% drop. However, the average of total PSA kept in the refrigerator for 72 hours dropped by 6.9%. Finally, over 2 months of storage in the freezer, the average of the total PSA concentration exhibited a decrease of 10.6%. Conclusion: Free PSA, when compared to total PSA in terms of time and storage temperature, shows less stability.

آمار یکساله:  

بازدید 66249

دانلود 35645 استناد 0 مرجع 4221
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  575-588
تعامل: 
 • استنادات: 

  438
 • بازدید: 

  24188
 • دانلود: 

  24809
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24188

دانلود 24809 استناد 438 مرجع 0
نویسندگان: 

RIGATTI P. | SCHULMAN C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  17430
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17430

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

BAGHERI AYOUB | SARAEE MOHAMAD | NADI SHIVA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  261-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79813
 • دانلود: 

  19408
چکیده: 

In recent decades, as enormous amount of data being accumulated, the number of text documents is increasing vastly. E-mails, web pages, texts, news and articles are only part of this grow. Thus the need for text mining techniques, including automatic text classification, is rising. In automatic text classification, feature selection from within any text appears to be the most important step. Since the feature space in textual data includes tens of thousands of words, feature selection is used for dimension reduction.Different techniques, from statistical to machine learning approaches for feature selection in text have been reported in literature, each with advantages and disadvantages. However up to now there have been very rare researches on utilizing advantages of both learning and statistical approaches. In this paper a new algorithm for feature selection in text is presented to improve the classification performance substantially. The proposed approach - PSA -is based on simulated annealing algorithm and document frequency method.So it can benefit from advantages of both statistical and learning techniques.The simulated annealing algorithm requires an appropriate function for fitness evaluation, where document frequency method as an evaluation function has low computational cost. In addition, a new Persian text dataset, i.e.Persian 7-NewsGroups Dataset, is introduced for evaluating the proposed approach.Therefore, to justify and evaluate our approach, the performance of the PSA is compared to famous methods such as chi-square and correlation coefficient on Persian 7-NewsGroups dataset. The results show that the PSA has overall better performance in comparison to the other methods.

آمار یکساله:  

بازدید 79813

دانلود 19408 استناد 0 مرجع 0
litScript