نتایج جستجو

1279

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

128

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

JABBARI ALI | JAHANGIRIFARD ALIREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16526
 • دانلود: 

  5252
کلیدواژه: 
چکیده: 

Tramadol is a narcotic-like pain reliever. It is a synthetic, centrally acting analgesic drug with two distinct, synergistic mechanisms of action. Usually, Tramadol is used to manage moderate to severe surgical pain but it has shown anti-shivering effect in some setting. Tramadol is a weak opioid agonist and an inhibitor of monoamine neurotransmitter reuptake. It could inhibit the reuptake of 5-hydroxy tryptamin, Norepinephrine, and Dopamine [1]. . .

آمار یکساله:  

بازدید 16526

دانلود 5252 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  393
 • شماره: 

  10180
 • صفحات: 

  1547-1557
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  10796
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10796

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

CLARKE J. | DIMARTINO J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  44743
 • دانلود: 

  29149
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44743

دانلود 29149 استناد 461 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

سواری ابتسام | عجمی سیما

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  263-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3992
 • دانلود: 

  1317
چکیده: 

دارو درمانی یکی از قوی ترین ابزارهای درمان بیماری ها می باشد و از طرفی دیگر یکی از شایعترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دستخط بد پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش احتمال وقوع خطاهای پزشکی می شود. پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک می تواند مشکلات متعدد نسخه نویسی کاغذی را بهبود دهد و باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی، بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار می گردد. هدف مقاله حاضر معرفی فناوری نسخه نویسی الکترونیکی و تاثیر آن بر خطاهای دارویی بود. این مطالعه از دسته مطالعات مروری- نقلی (Narrative Review) است که در سال 1393 خورشیدی انجام گرفته است. در این مطالعه از طریق جستجوی واژه های کلیدی از قبیل Electronic PRESCRIPTION، E-PRESCRIPTION، Medication Errors، Patient safety مقالات در مجلات (متن و چکیده)، کتاب ها، چکیده مقالات کنفرانس ها و مستندات علمی اینترنتی سال های 2014-2000 میلادی در پایگاه های داده معتبر از قبیل PubMed، ISI web of science، Scoupus،Embase و موتورهای جستجو مانند Yahoo، سال های 2014-2000 میلادی انجام شد. از بین 58 منبع تنها 35 عدد، با توجه به ارتباط با موضوع مربوطه انتخاب گردید. فناوری نسخه نویسی الکترونیک ابزاری قدرتمند جهت مدیریت دارویی بیماران و افزایش کیفیت درمان های دارویی می باشد.این فناوری ادغام نظام اطلاعات بیمارستان و پرونده الکترونیک سلامت و بهره گیری از حمایت سیستم های پشتیبان تصمیم باعث کاهش انواع خطاهای تجویز دارویی و افزایش ایمنی دارو درمانی بیماران می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 3992

دانلود 1317 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BRUMITT J. | DALE B.

نشریه: 

ATHLETIC THERAPY TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  8-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  31248
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31248

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

سیدی سیدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحات: 

  169-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1139
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

رویکردهای بررسی زبان در زبان شناسی به چهار رویکرد عمده خلاصه می شود: رویکرد تطبیقی، رویکرد تاریخی، رویکرد مقابله ای و رویکرد توصیفی. در دستور سنتی، رویکرد غالب در بررسی زبان رویکرد تجویزی بده است، اما رویکرد غالب در زبان شناسی جدید، رویکرد توصیفی است. در رویکرد تجویزی باید، نباید، واجب، جواز و ... مطرح است، اما در رویکرد توصیفی این واژگان چندان از اعتبار برخوردار نیستند. در این مقال به دو مکتب مهم نحو عربی (کوفه و بصره) پرداخته می شود که یکی گرایش تجویز گرایانه دارد (مکتب نحو بصره) و دیگری گرایش توصیف گرایانه (مکتب نحو کوفه).

آمار یکساله:  

بازدید 1139

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Journal of human kinetics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  950
 • بازدید: 

  8360
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8360

دانلود 31995 استناد 950 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  2221
 • دانلود: 

  29149
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2221

دانلود 29149 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  2668
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2668

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
نویسندگان: 

KELLI A. | MARK A.

نشریه: 

WOLTERS KLUWER HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  85-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  21193
 • دانلود: 

  20659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21193

دانلود 20659 استناد 415 مرجع 0
litScript