نتایج جستجو

643485

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

64349

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

مرتضایی سیدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2-1 (پی در پی 137-136)
 • صفحات: 

  53-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2470
 • دانلود: 

  128
کلیدواژه: 
چکیده: 

نگارنده در این نوشتار به موضوع تکرار قافیه (Palilology of Rhyme) در شعر حافظ و بررسی علل و عوامل آن پرداخته است ؛ مقوله ای که در شعر شاعران پیش از وی و یا معاصر با او بسیار کم دیده می شود ، اما در شعر حافظ بسامد (Frequency) قابل توجهی دارد. این موضوع در شعر حافظ می تواند ناشی از علل و عوامل مختلفی باشد که نگارنده ضمن بررسی آنها به مهمترین و شاید اصلی ترین عامل که همانا تغییر نسبی زاویه دید (POINT of VIEW) وی به قافیه است ، پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2470

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نوروزی جهانبخش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  47-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1639
 • دانلود: 

  1832
چکیده: 

پژوهشگران در سال های اخیر، میان دو چیز، یک چیز را پذیرفته و چیز دیگر را از بنیاد برانداخته اند.آن دو چیز این هاست: یکی این که آیا سعدی در سرگذشت ها و یادواره هایی که به خود نسبت می دهد، صادق است یا نه؟ دوم این که آیا تاریخ ولادتی را که ما (پژوهشگران) با شاید و باید و حدس و گمان برایش در نظر گرفته ایم، درست همین است یا نه؟ (معمولا میان سال های 606 تا 615 قمری).پژوهشگران، چون حدس و گمان خود را بپذیرفته اند، آن دیگر را یعنی ادعاهای سعدی را درباره خودش، به حکایات ناباورانه و خیال پردازی های شاعرانه، نسبت داده اند. در حقیقت پایه و شالوده بنایی را از بن بر کنده اند، تا سقف ایوان آن را نقش و نگار کنند.در این گفتار کوشش بر آن است که با تعیین تاریخی منطقی برای ولادت سعدی، گوشه هایی از زندگانی و راه و رسم و رفتار او، چنان که بوده و خود مدعی آن است، روشن شود، با این باور که آنچه را او درباره خود می گوید و می نویسد، راست و سخنش صدق است. در نتیجه، این مقدمه ای خواهد شد برای زندگینامه و شرح احوال تازه ای از سعدی بزرگ.

آمار یکساله:  

بازدید 1639

دانلود 1832 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BABASALAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  50-51
 • شماره: 

  162-163
 • صفحات: 

  551-568
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62029
 • دانلود: 

  27754
چکیده: 

The author has tried to analyse the stand POINT of "del" (heart) in Rumi"s VIEWPOINTs. Gnostics pay great attention to "del" which is their device and tool and they look at it and believe that it is God"s sight and a manifestation of his glory and elegance and the focus of his grace. Rumi- one of the most important gnostics- believes that "del" is the empyream "the earth" folcrum of his throne and a lightful sea which is God"s manifestation POINT in both worlds. He also called it (i, e: del) safe city, secure castle and a safe and secure place in which man can rest and be soothed.

آمار یکساله:  

بازدید 62029

دانلود 27754 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  640
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

الملخصقد تحری الفصحاء والبلغاء قدیما و حدیثا فی إبداء اتجاهاتهم الفکریة و تحلیة رؤسهم المخبوءة فی قالب الشعر لما للشعر من جرس و موسیقی تجعله أبلغ تأثیرا علی الفکر والوجدان و أکثر استجابة للحفظ، و أسرع مخامرة للنفس، و أقوی لصوقا بالقلب.و لا ترتبط ظاهرة الشعر بالحضارة، بل کانت موجودة عند کل الأمم، فالشعوب البدائیة کان لها شعر أیضا، و لکنالعرب بفطرتهم مطبوعون علی الشعر لبداوتهم و ملاءمة بیئتهم لتربیة الخیال لأن الشعر فن فیه ذوق و فکر و عاطفة و سمو خیال و إمتاع لنفس فکانالعرب یبادهون بالشعر و یروونه و یستثیرون به الهمم فیالغزوات والحروب، و یستعینون بفحول الشعراء لما جربوا من وقع الشعر و تأثیره فی شحذ الهمم و إثارة الغیرة.

آمار یکساله:  

بازدید 640

دانلود 333 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خطاط نسرین دخت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  40-39 (ویژه نامه فلسفه)
 • صفحات: 

  39-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1305
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

بی شک نیچه در نگاه اندیشمندان سده بیست چهره تازه ای یافته است و بسیاری از منتقدان با بینش جدیدی به بازخوانی مفاهیم اصلی فلسفه او برآمده اند. باشلار نیز که خود فیلسوف است در این بازخوانی سهم به سزایی دارد. وی از راه تحلیل تصاویر ادبی در اشعار نیچه و رابطه آنها با عناصر اربعه، سیر تحولی افکار فیلسوف و کشمکش میان تضادهای این تفکر را پی می گیرد تا سرانجام به ماهیت روان عروجی نیچه پی می برد. به نظر باشلار آن کس که این تصاویر را نه به عنوان آرایه های تهی از پندار بلکه زاده نیروی تخیل پویا بداند، خود را در مرکز مابعدالطبیعه نیچه احساس می کند، زیرا از طریق تصاویر ادبی، نبرد عناصر طبیعت، چگونگی واژگونی و دگرگونی آنها تبدیل عنصر زمین به هوا، سنگینی به سبکباری و فرود به صعود را درک می کند. باشلار از این جهت قابل بررسی است که مفاهیم غامض و انتزاعی فلسفه نیچه مانند اراده معطوف به قدرت، ابرانسان، نیروی حیاتی، بازگشت ابدی را از خلال استعاره  و کلام شعری به صورت محسوس و ملموس به تصویر می کشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1305

دانلود 444 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

اسلام و سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1072
 • دانلود: 

  450
چکیده: 

سابقه و هدف: رحم جایگزین یعنی موافقت لازم با صاحب رحمی که اعلام آمادگی می نماید تا برای یک زوج نابارور، دوره بارداری را طی نموده و نوزاد را به آنها تحویل دهد. در رحم جایگزین، میزبان به طور کامل جانشین مادر واقعی شده و ممکن است فرزند مهمان، هیچ ارتباط ژنتیکی با مادر دوم خود نداشته باشد. مطالعه حاضر ابعاد حقوقی رحم جایگزین را با توجه به مسائل مربوط به ایران و کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از سایت های معتبر علمی مثل IranMedex و NCBI، در خصوص رحم جایگزین و روش های کمک باروری جستجوی لازم صورت پذیرفت. از مقالاتی که دیدگاه حقوقی نویسندگان نسبت به رحم جایگزین، مبتنی بر فقه اسلام به ویژه فقه شیعه بوده و توجهی به قوانین حقوقی مدنی و اجتماعی داخل نیز داشته اند، استفاده گردید.به مقالاتی در زمینه تحقیق، تتبع و جایگاه علمی رحم جایگزین و تاثیر آن در مسائل خانوادگی، استناد شد. یافته ها: در رحم جایگزین، باید به عرف، قانون و مسائل اعتقادی هر جامعه توجه داشت. در اتریش، آلمان، سوئد، نروژ، یونان، ایرلند و فنلاند، استفاده از رحم جایگزین، یا غیرقانونی است و یا قانونی وجود ندارد. در ایران قانون خاصی تدوین نشده و متقاضیان بیشتر به فتاوی فقهای شیعه مراجعه کرده و در صورت مقلد بودن، از مرجع تقلید خود پیروی می نمایند. یا تابع مراکز ناباروری بوده و بر اساس دیدگاه آنها عمل می نمایند. در بعضی از کشور ها نیز به صورت تبرعی عمل شده و نفع و مصلحت کودک معیار است. نتیجه گیری: عده ای این اقدام درمانی را برای طرفین مفید دانسته و معتقدند منع استفاده از رحم جایگزین باعث محدودیت برای بعضی از زوج های نابارور می شود. عده ای نیز خطر بکارگیری این روش را بیشتر از نفع آن می دانند.گرچه خلاء قانون به صورت فراگیر حس می شود، ولی درباره مسائلی مانند سرپرستی کودک، حقوق والدین و انگیزه انجام این کار، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1072

دانلود 450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صانعی منوچهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  50 (ویژه نامه فلسفه)
 • صفحات: 

  63-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1042
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مفاهیم کلیدی فلسفه نیچه عبارت است از: صیرورت، بازگشت جاویدان همان، اراده به قدرت و نیست انگاری (نیهلیسم). نیچه برای ایجاد ارتباط منطقی بین این مفاهیم، مفهوم «هستی» را با نگرش خاص به مفهوم «صیرورت» تحویل کرده است. این تحویل از نظر انسان شکل می گیرد و در نظر او این دیدگاه انسان است که به هستی معنی می دهد. در این مقاله چگونگی تحویل هستی به صیرورت و ربط آن به اراده به قدرت و بازگشت جاویدان همان مورد بررسی واقع شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1042

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدخانی حسین

نشریه: 

آینه معرفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  1-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

جلال الدین محمدبن اسعد دوانی (908-830) یکی از برجسته ترین متفکران اسلامی مکتب شیراز است که پرداختن به اندیشه های او می تواند کمک زیادی در شناخت بیشتر این مکتب و تاثیر آن بر فلسفه اسلامی داشته باشد.بی شک مهم ترین اندیشه های محقق دوانی را می توان در نظریات وجودشناسی جستجو کرد. وی در این خصوص با دو رویکرد به بحث می پردازد: 1. اساس دیدگاه وحدت وجودی (ذوق تاله)، وجود را منحصر در ذات خداوند دانسته، آن را حقیقت وجود و وجود خاص معرفی می کند و معتقد است سایر موجودات تنها در پرتو انتساب به آن وجود خاص موجود می شوند. بر این اساس اشتراک موجودات را اشتراک نسبی می داند یعنی اشتراک در وجود از جهت نسبتی که با وجود دارند. در وجود ذهنی معتقد است صورت علمی غیر از حقیقت است و در علیت، معلول را شان و تجلی علت می خواند؛ 2. در خصوص موجودات خارجی (با نگاه استقلالی)، با بنا نهادن فلسفه اش بر موجودات ممکن، موجود خارجی را شی متشخص دانسته که نمی توان در آن وجود را از ماهیت متمایز کرد لذا قاعده فرعیه را در خصوص رابطه وجود و ماهیت جاری نمی داند و معتقد است مجعول بالذات ماهیت موجوده است چرا که هر چه به عنوان مجعول، لحاظ شود ماهیتی از ماهیات است.این مقاله درصدد است نقش وحدت وجود در اندیشه های وجودشناسی دوانی را ارزیابی کند، از این رو به بیان مباحث مربوط به وجود و ماهیت، جعل، وجود ذهنی و علیت می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بیانی شیرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  106-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8719
 • دانلود: 

  2103
چکیده: 

مرا حق از می عشق آفریدست            همان عشقم، اگر مرگم بساید)         دیوان شمس( نظریات عرفانی، فلسفی مولانا در مجموع، بر یک اصل استوار است و آن «وحدت وجود» است. ارکان این اصل عبارت است از: هستی و نیستی، عشق، جمع و تفریق، تضاد، انسان کامل.بحث حاضر بر رکن عشق استوار است که در فلسفه وحدت وجود، مبنای عرفان و تصوف شناخته آمده است. مولانا «عشق» را خمیرمایه همه پیش رفت ها و بزرگ واری ها می دانست. عین القضات همدانی معتقد است که عشق، واسطه است میان عاشق و معشوق که موجب پیوند می شود.مولانا معتقد است که واجب الوجود، محور عشق است و جهان مدارهای متصل و وابسته به آن.مثنوی مولانا با عشق اغاز شده و با عشق پایان می پذیرد. جمع باید کرد اجزا را به عشق                    تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق

آمار یکساله:  

بازدید 8719

دانلود 2103 استناد 0 مرجع 0
litScript