نتایج جستجو

1179

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

118

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  374-382
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  35718
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35718

دانلود 26465 استناد 447 مرجع 0
نویسندگان: 

HEIDARI R. | DOLATABADZADEH N. | KHALAFI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100448
 • دانلود: 

  42980
چکیده: 

The anthocyanins of Siahe Sardasht variety (Vitis vinifera L. var. S.S.) were extracted from freezed samples and were purified by adsorption on cationexchange resin column. Individual PIGMENTS were separated by TLC on cellulose plates. Monomeric anthocyanin content that was determined by pH-differential, was 1740.11±3.58 mgL-1 (based on malvidin 3-glucose). Five major PIGMENTS were identified by 1H-NMR, IR and UV-Visible spectroscopies. All PIGMENTS were acylated with acetyl groups and three of them were acylated with malonyl groups.

آمار یکساله:  

بازدید 100448

دانلود 42980 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALAN BLACKBURN G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  855-867
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  21582
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21582

دانلود 27017 استناد 450 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LUBIAN L.M. | MONTERO O. | MORENO GARRIDO I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  249-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  51450
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51450

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  104
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  9513-9522
تعامل: 
 • استنادات: 

  101
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  16653
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 16653 استناد 101 مرجع 0
نویسندگان: 

کیخا عالمه | سنچولی الهام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1672
 • دانلود: 

  689
چکیده: 

برای رنگ کردن چرم معمولا مواد رنگزای آنیونیک مانند رنگزاهای مستقیم، اسیدی و متال کمپلکس به کار می رود و تاکنون استفاده از رنگدانه ها برای رنگ کردن چرم مرسوم نبوده است. یکی از مشکلات در رنگ کردن چرم، نفوذ کم ماده رنگزا به درون ساختار متراکم آن است. دستیابی به شید های یکنواخت در رنگ کردن چرم یکی از مشکلات اصلی این صنعت می باشد. در این تحقیق، تاثیر حمام مافوق صوت در رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه با هدف کاهش زمان عملیات و بهبود رمق کشی و کیفیت چرم رنگ شده مورد مطالعه قرار گرفته است. طراحی آزمایش ها بر مبنای روش تاگوچی انجام شده است. مقدار K/S به عنوان معیاری برای جذب رنگزا و مشخصه کیفی فرآیند جهت بهینه سازی انتخاب شد. بر این اساس سطوح بهینه برای مدت زمان خیساندن کالا، نوع ماده متورم کننده و همچنین عوامل موثر در رنگ کردن شامل زمان استفاده از دستگاه مافوق صوت و بهینه میزان مصرف رنگزا به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1672

دانلود 689 استناد 0 مرجع 9
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  281-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

Rosa hybridaدرخچه ای چند ساله ای است که بعد از قطع راس ساقه، یک دوره رشدی جدید را شروع و طی آن جوانه های جانبی از تسلط انتهایی خارج شده وشروع به رشد می کنند. در هر دوره جدید از رشد، برگهای جدید و جوان تشکیل می شوند. در این مطالعه 4 نمونه برگی از رأس به سمت پایه، که نشانگر مرحله جوانی تا بلوغ می باشد، انتخاب و تعدادی نشانگر بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی رنگدانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که به هنگام بلوغ علاوه بر تفاوتهای ظاهری در شکل و اندازه برگ ها، برخی نشانگرهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نیز تغییر می یابند. داده ها حاکی از افزایش میزان رنگدانه های فتوسنتزی کلروفیلی و کاروتنوئیدی، با افزایش سن برگ تا رسیدن به مرحله بلوغ به منظور بهبود کارایی دستگاه فتوسنتزی برگ انجام می باشد. کاهش تدریجی محتوای ترکیبات فنولی، آنتوسیانین ها و فلاونوئیدها با افزایش سن برگ مشاهده گردید. این نتایج بیانگر کاهش آسیبهای اکسیداتیو طی بلوغ برگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EGEN M. | BRAUN L. | ZENTEL R. | TANNERT K. | FRESE P. | REIS O. | WULFF M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  289
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  158-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  13506
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13506

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  12-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

تخم مرغ منبعی از ترکیبات ضروری حیاتی در نظر گرفته می شود که مواد مغذی را در یک بسته بندی بیولوژیکی فراهم می کند. امروزه با توجه به افزایش سطح آگاهی ها، کیفیت حسی و تغذیه ای تخم مرغ به یک دغدغه فزاینده برای مصرف کنندگان تبدیل شده است. لذا تقاضا برای تخم مرغ های دارای ویژگی ها و اثربخشی فراتر از یک غذای معمول از جمله تخم مرغ های غنی شده با مواد مغذی مانند مواد معدنی کمیاب (سلنیوم، آهن، روی، ید، مس و غیره)، ویتامین ها (محلول درآب و محلول در چربی)، ترکیبات آنتی اکسیدانی (مانند کاروتنوئیدها) رو به افزایش است. دستیابی به این هدف به سادگی از طریق رویکردهای تغذیه ای که منجر به تولید تخم مرغ های طراح می شود، ممکن و مقرون به صرفه است. بدین ترتیب تخم مرغ های فراسودمند برای مصرف کنندگانی که خواهان تخم مرغ هایی با خواص تغذیه ای متفاوت نسبت به تخم مرغ های معمولی هستند، گزینه های جدید و جذابی فراهم می کنند. در این مقاله، تلاش شده است تا رهیافت های تغذیه ای مختلف در پرورش و مدیریت مرغان تخمگذار جهت تولید تخم مرغ طراحی شده شامل اشکال مختلف مکمل های معدنی و آلی حاوی عناصر کمیاب، ویتامین ها و رنگدانه ها، مقادیر مورد نیاز روزانه و مقادیر تأمین شده توسط تخم مرغ های غنی شده جهت اعمال نقش بیولوژیک اختصاصی و نیز آثار سمیت ناشی از تداخل عمل برخی مکمل ها در سطوح مختلف مورد استفاده، بررسی شد. گرچه مشخص گردید که می توان به راحتی به تولید تخم مرغ های غنی شده از طریق رهیافت های تغذیه ای امیدوار بود لیکن اثبات ادعاهای سلامت بخش این تخم مرغ های طراح در مدل های انسانی نیازمند توجه به ترکیب و سازگاری آنها در جمعیت های مختلف و انجام آزمایشات تخصصی است.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CORTEZ R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  180-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  427
 • بازدید: 

  19408
 • دانلود: 

  22819
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19408

دانلود 22819 استناد 427 مرجع 0
litScript