نتایج جستجو

42567

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4257

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  613
 • بازدید: 

  165114
 • دانلود: 

  73011
چکیده: 

Background: In Radiation Therapy, the sparing of normal tissues can be performed using either multi-leaf collimators or Cerrobend blocks. The current work focuses on the PHYSICAL CHARACTERISTICs of Cerrobend blocks including attenuation coefficient, effective penumbra width and isodose curves undulation in penumbral regions. Materials and Methods: All measurements were performed using a dual energy linac and the Cerrobend blocks designed and fabricated using a commercial Cerrobend material. Data were collected using a calibrated ionization chamber as well as EDR2 films. Results: The results showed that the attenuation coefficient was found to be 0.4475 and 0.4276 cm-1 for photon beams 6MV and 15 MV, respectively, and a potential air bubble with a diameter greater than 3 mm affects beam attenuation significantly. The optimum Cerrobend block width was found to be around 16 mm. The isodose curves scalloping achieved for secondary collimator jaws, were also similar. Conclusion: If Cerrobend blocks are used as a basic method to protect normal tissues, its PHYSICAL CHARACTERISTICs will be recommended to be taken into account comprehensively.

آمار یکساله:  

بازدید 165114

دانلود 73011 استناد 613 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  111-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1354
 • دانلود: 

  551
چکیده: 

سالیانه هزینه های بسیار زیادی مربوط به لغزندگی سطح معابر و تصادف و بروز اختلال درترافیک، هدر رفتن آب های سطحی، تشکیل رواناب و فاضلاب های آلوده و تخلیه آن در طبیعت که باعث آسیب رسیدن به محیط زیست می شود، بتن متخلخل به عنوان یک روسازی نفوذ پذیر می تواند تا حد زیادی جوابگوی این مشکلات باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تاثیر اندازه سنگدانه بر عملکرد بتن متخلخل بررسی شود. بدین منظور ابتدا طرح اختلاط های مناسب بتن متخلخل طراحی می شود که دارای سنگدانه مصرفی درشت دانه و فاقد ریزدانه می باشد. در ادامه ساخت نمونه های استوانه ای و تیری شکل صورت می گیرد. سپس آزمایش های مقاومت فشاری، کششی و خمشی و نرخ نفوذپذیری بر روی نمونه ها انجام می شود و نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر سنگدانه مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می-دهد که در نسبت آب به سیمان و اندازه خمیر یکسان، هرچه اندازه سنگدانه افزایش پیدا می کند، مقاومت فشاری و خمشی کاهش می یابد و نرخ نفوذپذیری افزایش پیدا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1354

دانلود 551 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  859
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

مقدمه: سلامت انسان ها و در نتیجه سلامت جامعه، نقش موثری در توسعه و توانمندی جامعه دارد. سلامت، محور توسعه است و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تاثیر می پذیرد.هدف: هدف این پژوهش، بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1388 می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه تعداد 1000 دانش آموز پسر 14-12 ساله که در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان گچساران مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع آوری داده ها از طریق مراجعه به مدارس و بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان، تکمیل پرسش نامه توسط دانش آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات توسط پژوهشگر بر اساس مشاهده انجام شد، که جهت معاینه از ابزارهایی مانند: متر، ترازو، چارت اسنلن، دیاپازون، آبسلانگ، چراغ قوه و دستکش یک بار مصرف استفاده گردید.نتایج: نتایج حاصل نشان داد که میانه وزن و قد پسران در تمام گروه های سنی، از میانه استاندارد رشد پایین تر بود. به طور کلی وزن 4.6 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 29.2 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 54.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند و به طور کلی قد 3.2 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 32.6 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 52.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند. از نظر وضعیت بینایی، 25.8 درصد از آزمودنی ها، حداقل یک چشم دارای حدت بینایی کمتر از 0.9 داشتند. در رابطه با وضعیت شنوایی، 8.4 درصد دانش آموزان دچار کاهش شنوایی بودند. از نظر دندانی، 72 درصد دارای پوسیدگی بودند. هم چنین اسکولیوزیس، کیفوزیس و لوردوزیس به ترتیب در 6.8 درصد، 2.4 درصد و 3.9 درصد از دانش آموزان دیده شدند و تنها بین میزان تحصیلات پدر و میانگین تعداد فرزندان خانواده با دی ام اف تی، رابطه همبستگی وجود داشت.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان، بهداشت تغذیه و ورزش، سلامت بینایی، شنوایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 859

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  325-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1335
 • دانلود: 

  743
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1335

دانلود 743 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  673
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

این مقاله به رابطه ابعاد دهانه، زاویه بازشدگی دهانه شیپور و تاثیر خطای فاز تربیعی برای آنتن های شیپوری هرمی پهن باند بر روی پترن دامنه و پترن فاز می پردازد. در این مطالعه سعی بر آن بوده است با بررسی رفتار پترن دامنه آنتن های شیپوری پهن باند در دو صفحه میدان الکتریکی و مغناطیسی در پهنای باند وسیع، تاثیر توزیع جریان مغناطیسی و توزیع فاز این جریان در دهانه بر روی پترن دامنه و پترن فاز را نشان دهیم. در این مطالعه دو آنتن شیپوری با ابعاد فیزیکی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته شده است. با توجه به اینکه در طراحی آنتن های شیپوری پهن باند (9: 1) معمولا فقط به رفتار امپدانسی آنتن ها VSWR توجه می شود، در این نگارش برای دو طرح متفاوت با توجه به روابط تحلیلی پترن دامنه و فاز دو آنتن که دارای ماکزیمم خطای فاز تربیعی متفاوتی می باشند، در دو صفحه اصلی در چهار فرکانس محاسبه می شود. سپس برای تصدیق نتایج محاسبه شده، آنتن های مذکور با ابعادی مشابه در دو نرم افزار HFSS و CST شبیه سازی می گردد. نتایج حاصله حاکی از آن است که با افزایش فرکانس تغییرات پهنای بیم 3دسی بل، پترن دامنه صفحه میدان الکتریکی نسبت به پهنای بیم پترن دامنه صفحه میدان مغناطیسی بیشتر است. اما تغییرات پترن فاز صفحه میدان الکتریکی تغییرات کمتری نسبت به صفحه میدان مغناطیسی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 673

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  788
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 788

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TARKHANOV N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  87-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  21205
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21205

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

ZANDPAZANDI SARA | Shahmohammadi Mohamad Reza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  162-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38008
 • دانلود: 

  29269
کلیدواژه: 
چکیده: 

Coronavirus beta 2 started infecting people from china in fall 2019. It did not take a long time to spread worldwide and take many victims and cause many deaths. . . .

آمار یکساله:  

بازدید 38008

دانلود 29269 استناد 0 مرجع 5616
نویسندگان: 

حمیدفر (دینوری) علی اصغر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پی در پی 6)
 • صفحات: 

  109-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1915
 • دانلود: 

  581
چکیده: 

این مقاله یادداشتی است بر یک ویژگی سبکی قابوسنامه. آن ویژگی عبارتست از ساختن ضرب المثلهای دلنشین با محوریت واژه «دوم». این ویژگی، ظاهرا در میان متقدمان و متاخران مختص عنصرالمعالی است و بدلیل همین یگانگی و نادرگی، ارزشی مضاعف دارد. این ساختار تکرار شونده چنان مقبول طبع فارسی زبانان قرار گرفته که با وجود ندرت، بخشی از نمونه هایش بعنوان امثال سائره در امثال و حکم زنده یاد دهخدا ذکر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1915

دانلود 581 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  30 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  72-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4443
 • دانلود: 

  1127
چکیده: 

افسانه قصه ای است حاوی سرگذشت یا رویدادی خیالی از زندگی انسان ها، حیوانات، پرندگان یا موجودات وهمی چون دیو، پری، غول و اژدها که با رمز و رازها و گاه مقاصدی اخلاقی و آموزشی توام است و نگارش آن بیشتر به قصد سرگرمی و تفریح خوانندگان انجام می گیرد. وجه ممیز افسانه ها، تخیل قوی و اغراق آمیز بودن آنهاست. افسانه ها انواعی دارند: تمثیلی، پریان، عاشقانه و پهلوانی. در این مقاله، ضمن تعریف و آشنایی با انواع افسانه های پهلوانی با ویژگی های این گونه ادبی آشنا می شویم. این ویژگی ها عبارت اند از: خرق عادت، پیرنگ ضعیف، مطلق گرایی، کلی گرایی، ایستایی زمان و مکان فرضی، همسانی بیان شخصیت ها، شگفت آوری، استقلال یافتگی حوادث، کهنگی. در بخش پایانی مقاله به مهم ترین بن مایه ها اشاره می شود که اغلب، داستان ها دارای این بن مایه ها هستند. روش ما مطالعه در 23 اثر است که برای مثال از این آثار ادب مکتوب استفاده کرده ایم. هدف مقاله نشان دادن ویژگی های دقیق افسانه های پهلوانی است تا بتوان آنها را با انواع دیگر مقایسه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 4443

دانلود 1127 استناد 0 مرجع 0
litScript