نتایج جستجو

1267

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

127

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  202-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80739
 • دانلود: 

  29692
چکیده: 

Several complications exist in using low-PHENYLALANINE diets in phenylketonuria (PKU). Enzyme replacement therapy (ERT) of PKU has been offered during the last decade to decrease serum PHENYLALANINE levels. Anabaena variabilis PHENYLALANINE AMMONIA LYASE (AvPAL) has recently been introduced in clinical trials of phenylketonuria for its outstanding kinetic properties. In the present study, the possibility of rational engineering of this therapeutically valuable enzyme was investigated. The goal was to reach mutants with more stability properties. Site directed mutagenesis was performed using a quick-change PCR method. Recombinant wild-type and mutated enzymes were expressed in E. coli and his-tagged proteins were purified by Ni-NTA affinity column. Formation of disulfide bond was confirmed by Ellman’s method, and chemical unfolding, kinetic behavior, and thermal inactivation of mutated enzymes were compared to the wild-type enzyme. Based upon our results the Q292C mutant differs from the wild-type enzyme in chemical unfolding and kinetic stability properties significantly but not considering kinetic parameters and enzyme pH profile. In contrast, L127C/S226C mutant showed the same stability properties as the wild-type enzyme. Due to the constant need of PKU patients to replacement therapy during lifetime, higher stability and longer half-life will be of high interest. We proposed here Q292C mutant as the next potential candidate for the enzyme replacement therapy of phenylketonuria. The results of the present study provided an insight towards designing PHENYLALANINE AMMONIA LYASEs with higher stability.

آمار یکساله:  

بازدید 80739

دانلود 29692 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  261-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100523
 • دانلود: 

  38689
چکیده: 

Purpose: Recently discovered Anabaena variabilis PHENYLALANINE AMMONIA LYASE (Av PAL) proved to be a good candidate for enzyme replacement therapy of phenylketonuria. Outstanding stability properties of a mutant version of this enzyme, produced already in our laboratory, have led us to the idea of culture conditions optimization for soluble expression of this therapeutically valuable enzyme in E. coli.Methods: In the present study, the gene encoding mutant version of Av PAL was cloned into the pET28a expression vector. Different concentrations of IPTG, induction period, growth temperature, shaking speed, as well as different types of culture media were examined with respect to the amount of recombinant protein produced and specific activity of the enzyme.Results: Based upon our findings, maximum amount of active mutant enzyme was attained by addition of 0.5 mM IPTG at 150 rpm to the TB culture media. The yield of active enzyme at cluture tempreature of 25 oC and induction period of 18 hour was the highest.Conclusion: The results of this study indicated that the yield of mutant Av PAL production in E. coli can be affected mainly by culture temperature and inducer concentration.

آمار یکساله:  

بازدید 100523

دانلود 38689 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEN J.Y. | HE L.H. | JIANG Y.M.

نشریه: 

PHYSIOLOGIA PLANTARUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  132
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  318-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  40274
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40274

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GEETHA N.P. | AMRUTHESH K.N. | SHARATHCHANDRA R.G.

نشریه: 

FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  267-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  424
 • بازدید: 

  13823
 • دانلود: 

  22279
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13823

دانلود 22279 استناد 424 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Enzyme Microbial Tech

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  96
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  151-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  18097
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18097

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

فخاری صفیه | شریفی مظفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  163-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  819
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 819

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  333-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

گیاه دارویی بابا آدم (Arctium lappa L. ) منبع غنی از آنتی اکسیدان های پلی فنول برای کنترل و درمان آلرژی، ایدز، سرطان و دیابت نوع دو می باشد. آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL)، آنزیم کلیدی بیوسنتز ترکیبات پلی فنول در مسیر فنیل پروپانوئید می باشد. به منظور شناسایی ژن فنیل آلانین آمونیا لیاز، به کمک توالی های شناخته شده از ژن مزبور در بانک اطلاعاتی NCBI و از روی مناطق حفاظت شده، جفت آغازگرهای اختصاصی برای ردیابی ژن PAL طراحی شد. ردیابی با انجام واکنش PCR بر روی DNA ژنومی انجام گرفت و هم ردیف سازی توالی خوانش شده قطعه 609 جفت بازی ژن PAL در پایگاه داده NCBI، صحت ردیابی ژن مزبور را تأیید کرد. متیل جاسمونات، ترکیب سیکلوپنتانی از مشتقات اسید لینولنیک می باشد که از طریق مسیر اکتادکانوئید ساخته می-شود. شواهدی وجود دارد که متیل جاسمونات به عنوان یک مولکول سیگنال در برخی از مسیرهای انتقال پیام که القا کننده آنزیم های خاص کاتالیز کننده واکنش های بیوسنتزی برای تشکیل ترکیبات دفاعی هستند، دخالت می کنند و منجر به القای واکنش های دفاعی می شوند. در این تحقیق، بیان ژن فنیل آلانین آمونیا لیاز تحت تیمار هورمون متیل جاسمونات با غلظت های 50 و 100 میکرومولار در زمان های 24، 48 و 72 ساعت پس از تیمار با هورمون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده افزایش میزان بیان ژن پس از 24 ساعت بود، به طوری که بیشترین میزان بیان ژن پس از 24 ساعت تحت تیمار متیل جاسمونات 100 میکرومولار نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متیل جاسمونات به عنوان الیسیتور غیر زیستی کارآمد با تاثیر بر بیان ژن PAL احتمالا موجب افزایش ترکیبات پلی فنول در گیاه بابا آدم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1011
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1011

دانلود 273 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  189-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

عدم امکان کنترل صحیح دما و شدت نور،‏ عامل اصلی محدوده کننده پرورش گیاهان در گلخانه های پلاستیکی است. کیفیت و عمر گلجایی گل های بریده بیشتر تحت تاثیر دمای گلخانه قرار می گیرند. آلسترومریا برای رشد و گلدهی به دمای خنک نیاز دارد. در این پ‍ژوهش،‏ تغییرات در ماندگاری و کیفیت گل ها از جمله طول ساقه،‏ تعداد گلچه در هر گل آذین و رنگ گیری گل ها در ارتباط با غلظت آنتوسیانین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)‎ در سه رقم آلسترومریا،‏ «سوکاری»،‏ «بوردو» و «مدنا» طی ماه های تابستان و پاییز در گلخانه پلاستیکی بررسی شد. نتایج نشان داد که بالا رفتن دما در ماه های تابستان بطور معنی داری باعث کاهش کیفیت و ماندگاری گل ها شده است،‏ اما خنک شدن دما در آخر تابستان و پاییز سنتز آنتوسیانین و رنگ گیری گل ها را بهبود بخشید. همچنین معلوم شد که حساسیت ارقام مختلف آلسترومریا نسبت به دمای بالای فصل تابستان بطور معنی داری با یکدیگر متفاوت می باشند. در این پژوهش،‏ افزایش دما منجر به افزایش فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)‎ در گلبرگ ها شده است،‏ بنابراین آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)‎ ممکن است به عنوان آنزیم کلیدی سنتز کننده آنتوسیانین در گل های آلسترومریا نباشد. افزایش دما در رقم «بوردو» باعث کاهش تعداد گلچه در گل آذین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  93-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجایی که در سالهای اخیر نقش عنصر کم مصرف سیلیکون در انبارمانی مورد توجه قرار گرفته است، در این تحقیق، از سیلیکون برای افزایش طول دوره انبارمانی رقم شابلون آلو (Prunussalicina‘Shablon’) استفاده شد.مواد و روش ها: میوه ها بلافاصله پس از برداشت در دو گروه آزمایشی تقسیم بندی و گروه اول به مدت 30 دقیقه در محلول 5 گرم در لیتر سیلیکات و گروه دوم (شاهد) در آب مقطر قرار گرفتند. سپس نمونه ها به دمای 4 درجه سانتیگراد و رطوبت حدود 80 درصد انتقال یافتند.یافته ها:نتایج نشان داد که هر چند تیمار سیلیکون فعالیت آنزیم کاتالاز را در میوه آلو متاثر نکرد ولی باعث کاهش افت وزن میوه ها، افزایش معنی دار غلظت فنل ها و همچنین افزایش فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و فنیل آلانین آمونیالیاز نسبت به شاهد شد.بحث: سیلیکون با افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز باعث کاهش معنی دار مقدار مالون دی آلدئید وبا افزایش فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز باعث زیادشدن غلظت فنل ها در میوه آلو شد و در نهایت توانست باعث بالا رفتن مقاومت میوه ها در برابر تنش سرما شود.نتیجه گیری:سیلیکون از یک طرف با افزایش توان سیستم آنتی اکسیدانت باعث بالا رفتن مقاومت میوه ها در برابر تنش سرما شد و از طرف دیگر با افزایش غلظت فنل ها بر کیفیت و ارزش غذایی آنها افزود.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
litScript