نتایج جستجو

7450

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

745

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بیات حسین

نشریه: 

نقد ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  29-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جوادپور غلامحسین

نشریه: 

اخلاق وحیانی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  147-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

در فرهنگ ها و سنت های مختلف، ارزش های متنوعی وجود دارد که از آن به نسبیت توصیفی تعبیر می شود. هر قوم و فرهنگی اغلب، ارزش های خاص خود (چه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا علمی) را والا می شمارد و به ارزش های دیگر فرهنگ ها بی توجه است یا حتی گاه آنها را ضد ارزش می شمارد. برخی بهترین تبیین از این واقعیت را نسبیت واقعی یا فراهنجاری ارزش دانسته اند و درحقیقت یکی از مهمترین پشتوانه های نسبیت فراهنجاری را همین تنوع فرهنگی می دانند. هر دو مدعای: «تحقق تنوع فرهنگی ارزش» و «دلالت آن بر تنوع واقعی و ثبوتی ارزش و نفی حقیقت مطلق، ثابت و فراگیر ارزشی» محل مناقشه است. فروکاهش اختلافات اقوام به آداب و رسوم، تلقی نادرست از روابط و ساختار پیچیده فرهنگ ها، قابل حل وفصل بودن اختلافات، احتمال خطا در ترجمه فرهنگی ارزش ها، چندفرهنگی بودن افراد و مشکل تعلق هر فرد به چند فرهنگ در عین تعارض ارزش ها و نیز غلبه ارزش های قشر حاکم بر فرودستان، ازجمله چالش های اصل پذیرش تنوع فرهنگی است که حاصل تامل در آنها، به رسمیت نشناختن اختلافات رایج ارزشی نزد اقوام مختلف است؛ چراکه هم به لحاظ شهودی، اختلافات قومی و فرهنگی بسیاری در بین انسان ها یافت می شود و هم این اختلافات با فرض یکسان بودن همه متغیرات، ازجمله اختلافات زبانی و عدم حل وفصل آنهاست و بیان فروض یادشده، تاثیری در حل مقدمه اول و رفع اختلافات توصیفی ندارد. گام دوم این استدلال و ابتنای نسبیت فراهنجاری بر نسبیت توصیفی نیز مدعایی بدون دلیل کافی و تنها قوت بخشیدن به یکی از احتمالات در مساله است که این خود یک مغالطه شمرده می شود. به عبارت دیگر، پل زدن از مقام اثبات به مقام ثبوت، امری نادرست و استدلال از معلول به علت، دلیلی ضعیف بر مدعا شمرده می شود. بنابراین نسبیت توصیفی، دلیل تام و قانع کننده ای برای نسبیت فراهنجاری نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حکمت و فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  119-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

طرح نظریه نسبیت آینشتاین، فیزیک نیوتنی را با دشواری های فراوانی روبرو کرد، چنان که برای اصلاح آن چاره ای نماند جز کنار گذاشتن و یا اصلاح برخی از بنیادی ترین مفاهیم، از جمله زمان و مکان. بسیاری بر این باورند که نسبیت ضربات جبران ناپذیری نیز بر فلسفه کانت وارد آورده است. با این همه، کسانی مانند کورت گودل (Kurt Godel) کوشیده اند نسبیت را به گونه ای بخوانند که نه تنها به تناقض با فلسفه کانت نینجامد، بلکه تاییداتی نیز از برای آن فراهم آورد. مقاله حاضر شرح و بررسی کوشش گودل است برای همسو کردن نسبیت و فلسفه کانت در باب «زمان»، و نیز ملاحظاتی در باب اینکه چگونه طرح مساله «زمان» در نسبیت می تواند به جانبداری از ایدئالیسم بینجامد. در پایان، کوشش گودل برای همسو کردن کانت به کنار گذاشتن تصلب چارچوب های کانتی در فرایند شناخت و پیشنهاد حذف فرض ناشناختنی بودن شی فی نفسه می انجامد.

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

همامی عباس | مقیمی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  91-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

اعتباری بودن اصول حقوقی به دلیل تحول ارزش ها و به تبع تحول اصول حقوقی اعتباری، سازنده یکی از وجوه نظریه نسبیت حقوق است. هر چند که درک میزان ارزش ها و مفاهیم و مبانی آن در جوامع مختلف و برای همه مردم آن جوامع یکسان نبوده و همین پراکندگی عقاید و گاه تناقض آن ها در مورد میزان ارزش ها و مبانی آن ها سبب شده که اخلاق به عنوان معیار نهایی در نظام ارزش ها محسوب گشته و با جلوه گر شدن حق به صورت امری درون ذاتی، قدرت حق حقوقی در اجرا توسعه یابد، ولی تاکید آیات قرآن به اصالت حق و مشخص نمودن محدوده ارزش های صحیح و اطلاق ماهیت حق و مفهوم عدالت به عنوان یکی از مفاهیم اخلاقی، بالاخص در مرحله تشریع، حق را از گزند نسبیت در اصول ارزش ها مصون نموده، هرچند که در بعضی فروع، نسبیت را به عنوان امری بدیهی پذیرا شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 237 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

حکمت و فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  970
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

یکی از مولفه های اصلی فلسفه پاتنم مخالفت با رئالیسم متافیزیکی است. بنا به قول مشهور، استدلال مبتنی بر نظریه مدل و استدلال مغز در خمره دو استدلالی هستند که پاتنم علیه رئالیسم متافیزیکی طرح کرده است. علاوه بر این دو، برخی معتقداند «پدیده نسبیت مفهومی» پاتنم نیز استدلالی مستقل علیه رئالیسم متافیزیکی ست. پدیده نسبیت مفهومی وضعیتی ست که در آن، دو جمله ظاهرا ناهم خوان هم زمان صادق اند. در آثار مختلف پاتنم مویداتی برای این قول وجود دارد، اما در جایی تقریری کامل و صریح از این استدلال نقل نشده است. در این مقاله، نخست تقریری از استدلال مبتنی بر پدیده نسبیت مفهومی علیه رئالیسم متافیزیکی ارائه خواهیم کرد. سپس نشان خواهیم داد که چنین استدلالی از استدلال مبتنی بر نظریه مدل و استدلال مغز در خمره مستقل نیست. بنابراین نمی توان چنین استدلالی را در عرض دو استدلال اصلی پاتنم در نظر گرفت. عدم استقلال این استدلال دو نتیجه در پی خواهد داشت: نخست آن که پذیرش این استدلال منوط به پذیرش دست کم یکی از دو استدلال قبلی پاتنم است، دوم آن که هر نقدی علیه دو استدلال مشهور پاتنم به مثابه نقدی علیه این استدلال خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 970

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خاکشورنیا صمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  368-368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1111
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

اتصال دو متریک به یکدیگردر نسبیت عام، اغلب با ناپیوستگی مشتقات متریک در دو طرف مرز یا ابر سطح جداکننده، همراه است. این ناپیوستگی به نوبه خود منجر به تکینگی از نوع تابع دلتا در تانسور انحنای ریمانی بر روی مرز می شود. اگر مرز جداکننده دو متریک یک ابر سطح زمان گونه (یا فضا گونه) باشد، تنها بخش ریچی از تانسور انحنای ریمانی تکین است و این تکینگی به تانسور انرژی- تکانه ماده روی ابرسطح ارتباط داده می شود. در این صورت مرز جداکننده دو متریک، لایه نازک نامیده می شود. اما اگر ابرسطح جداکننده، نورگونه باشد، در حالت کلی هر دو بخش ریچی و وایل تانسور انحنای ریمان روی مرز تکین هستند. درحالی که تکینگی در تانسور ریچی همچنان با تانسور انرژی- تکانه ماده روی ابرسطح نورگونه مرتبط است. تکینگی در تانسور وایل به وجود امواج گرانشی ضربه ای تعبیر می شود. روش استاندارد برای شرح لایه های زمان گونه (یا فضا گونه) در نسبیت عام، استفاده از تقریب لایه نازک ایسرائیل است که در آن پرش در تانسور انحنای عرضی از میان لایه با محتویات انرژی-تکانه روی لایه متناسب است. در این روش معادله اتصال دو متریک از طریق لایه، برحسب مختصات ذاتی روی لایه داده می شود و لذا می توان مختصات در فضا-زمان دو طرف لایه را به دلخواه، مستقل از یکدیگر، و به طور طبیعی منطبق بر تقارن های خاص هر فضا-زمان اختیار نمود. چنین آزادی در انتخاب مختصات دو طرف لایه کاربرد وسیع این روش را که فرمول بندی نهایی آن توسط ایسرائیل انجام گردید، سبب شده است. بعدها بارابس- ایسرائیل فرمول بندی ایسرائیل را برای لایه های نور گونه توسعه دادند. لایه های نور گونه دارای کاربرد های متنوع در نسبیت عام و کیهانشناسی است. از جمله می توان از مدلسازی برای انقباض گرانشی و نیز ساختار داخلی سیاهچاله ها، ساخت مدل های کلاسیک برای پدیده های کوانتمی مرتبط با فیزیک سیاهچاله ها نظیر تابش هاوکینگ و نیز آنتروپی سیاهچاله، بررسی محدودیت ها روی تابش گرانشی ناشی از ریسمان های کیهانی و کرم چاله ها به عنوان یک لایه نازک، و برخورد دو لایه نور گونه با تقارن کروی به عنوان یک مدل برای مطالعه برهمکنش بین ماده و میدان گرانش، نام برد. در این مقاله با استفاده از روش بارابس- ایسرائیل، انقباض گرانشی یک لایه نازک نور گونه کروی با فضا-زمان تخت واقع در داخل لایه و فضا-زمان وایدیا با بار الکتریکی در خارج آن، مطالعه می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که انقباض این لایه که تنها با چگالی انرژی سطحی مشخص می شود، بدون انتشار امواج گرانشی ضربه ای، همراه است.انرژی گرانشی و انرژی الکترومغناطیسی با علامت های مخالف و با وابستگی متفاوت نسبت به شعاع لایه، در بیان حاصله برای چگالی انرژی لایه، وارد می شوند. لذا به ازای مقدار مشخصی از شعاع لایه، چگالی انرژی روی لایه در حال انقباض، صفر خواهد شد. در این حالت، به منظور جلوگیری از بروز چگالی انرژی منفی روی لایه، انقباض لایه در این شعاع متوقف شده و پس از آن لایه شروع به انبساط می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1111

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

عالی پور حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 50)
 • صفحات: 

  119-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  768
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

بررسی برون فقهی، نشان می دهد تروریسم اسلامی، عنوانی است که بر پایه دو رویکرد، برجسته و جهان گیر شده است. یکم اینکه، تروریسم بر پایه باور برخی مسلمانان و شیوه برداشت آنها از دستورهای اسلامی، استوار است. دوم اینکه، کشورهای باختری، عنوان تروریسم اسلامی را همچون انگ بر پیشانی برخی مسلمانان چسبانده اند. اینان، تروریسم را به ظاهر تهدیدی بر ضد امنیت و مردم سالاری می نامند، اما به واقع آن را افزاری برای پیشوایی و جهت دهی در جهان قرار می دهند.بررسی درون فقهی نیز بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است، چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقرره های مرتبط با آن است نه کشتن کسان بیگناه یا از میان بردن دارایی ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست، هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 768

دانلود 378 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  37
 • بازدید: 

  823
 • دانلود: 

  634
چکیده: 

زمینه: انسان توانایی های مختلفی دارد. یکی از این توانائی ها خلاقیت است. حل مسئله و خلاقیت در بالاترین سطح فعالیت های شناختی انسان قرار دارند و از ارزشمندترین غایت های پرورشی و اهداف آموزشی به حساب می آیند. خلاقیت یکی از مهم ترین عواملی است که با سازگاری تحصیلی رابطه دارد و به معنای وحدت بخشیدن به همه کارهای انسان است و بی تردید هدف عمده نهادهای آموزشی و پرورشی ایجاد توانائی حل مسئله و خلاقیت در دانش آموزان است. هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین خلاقیت و سازگاری تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری انگیزش تحصیلی بود. روش: به منظور نیل به هدف پژوهش 542 نفر از دانش آموزان که از آن تعداد 268 نفر دختر و 274 نفر پسر در دبیرستان های شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 96-97 مشغول به تحصیل بودند؛ انتخاب شدند. روش نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. شرکت کنندگان 268 دختر و 274 پسر، پرسشنامه های، خلاقیت عابدی (1372)، سازگاری تحصیلی بیکروسریاک (1989)، انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) را تکمیل کردند. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و از لحاظ تحلیلی از نوع معادلات ساختاری بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد، مدل ساختاری رابطه خلاقیت و سازگاری تحصیلی با میانجی گری انگیزش تحصیلی با داده های گرد آوری شده برازش داشت. اثر مستقیم خلاقیت بر سازگاری تحصیلی معنادار بود. در اثر غیر مستقیم خلاقیت و انگیزش تحصیلی و ابعاد آن، خلاقیت با سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت. همچنین رابطه انگیزش درونی و بی انگیزگی با سازگاری تحصیلی معناداربود ولی رابطه انگیزش تحصیلی بیرونی با سازگاری تحصیلی غیرمعنادار بود. رابطه بی انگیزگی معنادار ولی منفی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 823

دانلود 634 استناد 37 مرجع 0
نویسندگان: 

علی زاده مرجان

نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  37-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5865
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

قرآن، معجزه جاوید پیامبر اسلام (ص)، از زمان نزول تاکنون همواره مورد توجه و اهتمام عالمان مسلمان و غیرمسلمان بوده است. یکی از وجوه اعجاز قرآن که در دهه های اخیر مورد توجه برخی از قرآن پژوهان قرار گرفته است مساله "اعجاز علمی" است. قرآن را خالق جهان طبیعی برای ما فرو فرستاده است. بنابراین، عجیب نیست اگر در آن مسائلی هر چند تلویحا مطرح شده باشد که تا قرنها بعد بر بشر عادی ناشناخته بوده است. یکی از نظریه های علمی معروف قرن بیستم، نظریه "نسبیت خاص اینشتین" است. طبق این نظریه، کمیت هایی مثل جرم، طول و زمان مطلق نیستند. بلکه بستگی به ناظری دارند که آنها را اندازه گیری می کند. تئوری نسبیت خاص از حد فرضیه فراتر رفته و علاوه بر آن که از انسجام ریاضی برخوردار است، از راه آزمایش های بسیار دقیق علمی هم مورد تایید قرار گرفته است. این مقاله به ارتباط بحث "اتساع زمان" که از لوازم تئوری نسبیت خاص است با آیه «وان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون» (الحج، 47) پرداخته و کوشیده است تا نشان دهد اتساع زمان می تواند یکی از وجوه مدلول آیه در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 5865

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  273-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

یکی از مسائل حوزة ادبیات که درباب تعریف و مبانی نظری آن اختلاف فراوانی میان فلاسفه، ادیبان و زبان شناسان وجود دارد، شعر و چیستی آن است. تفاوت دیدگاه ها در تعریف شعر، به اختلاف در روش شناسی، تفاوت حوزه های فکری و تبیین کارکرد شعر برمی گردد. در این پژوهش، با روشی توصیفی تحلیلی، تعاریف موجود از شعر نقد شده است و با مطالعة انواع شعر در ادبیات فارسی و مبنا قراردادن شاخص هایی چون ذهنیت گوینده، ذهنیت شنونده، زبان، مطالعات ژانری، گفتمان های گوناگون هر دوره، عنصر ادبی غالب و نقد نگاه شاهکارگرایانه، سعی شده است، در مقابل دیدگاهی که بوطیقا را امری ثابت و غیرتاریخی تلقی می کند، بوطیقا پدیده ای سیال، نسبی و تاریخمند معرفی شود که در هر دوره با توجه به شاخص های فوق، تعریفی متغیر و دیگرگون می یابد. با چنین رویکردی به بوطیقا، مرزگذاری میان نظم و شعر براساس شاخص هایی یکسان و در تمام دوره ها نمی تواند دقت و اعتبار علمی داشته باشد. براساس دیدگاه مطرح شده در این پژوهش، در هر دوره لازم است بوطیقایی تازه طرح شود تا بتواند تعریفی از شعر آن دوره ارائه دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
litScript