نتایج جستجو

542

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

55

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

آب نیکی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1213
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

جورج اورول، رمان نویس انگلیسی، رمان معروف «1984» را نوشت تا یوتوپیاهای عصر خود را نقد نماید. وی که در صدد بیان و هشدار در باب آینده احتمالی توتالیتری همه جا حاضر است، در رمان خود انسانی را به تصویر می کشد که ساختارهای قدرت به شدت متصلب وی را تبدیل به سوژه ای سیاسی، یعنی تابع ساخته است. سوژه ای که به نهایت خود رسیده است. بنابراین مهم نوع نگاه اورول به انسان و تبدیل کردن آن به سوژه است. این تاکید بیش از حد اورول بر سوژ گی، انسان را متافیزیکی کرده و نظام یوتوپیایی دیگری را پیش روی وی قرار داده است. نظامی که اورول در ابتدا در پی نقد آن بوده اما خود گرفتار آن می شود. در واقع پارادوکس اورولی در همین امر نهفته است، چرا که وی در عین نقد یوتوپیا، نظام یوتوپیایی بدون سلطه را به سوژه متافیزیکی خود پیشنهاد می دهد. پارادوکسی که با نوع نگاه اورول به انسان به مثابه سوژه سیاسی شروع شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1213

دانلود 367 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

LEGENHAUSEN H.MUHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  75-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53165
 • دانلود: 

  33735
چکیده: 

Since the time of Plato, relativism has been attacked as a self-refuting theory. Today, there are two basic kinds of argument that are used to show that global relativism is logically incoherent: first, a direct descendent of the argument Plato uses against Protagoras, called the peritrope; and, second, a more recent argument that relativism leads to an infinite regress. Although some relativist theories may be formulated in such a way as to be susceptible to these arguments, there are other versions of relativism that are impervious to these charges of incoherence. First the arguments against relativism will be stated. Next, a radical form of global relativism with assessment sensitivity is introduced, RR. Finally, it is shown how RR can be defended against the challenges of the peritrope and the regress. No attempt is made to defend RR as a plausible theory; however, the usual attempts to show the logical incoherence of radical forms of global relativism fail.

آمار یکساله:  

بازدید 53165

دانلود 33735 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BUENO O. | COLYVAN M.

نشریه: 

ANALYSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  278
 • صفحات: 

  152-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  18392
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18392

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

JOURNAL OF SOCIAL ISSUES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  958
 • بازدید: 

  45449
 • دانلود: 

  32695
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45449

دانلود 32695 استناد 958 مرجع 0
نویسندگان: 

MIKKELSON JEFFERY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  137-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  27880
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27880

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی داوود

نشریه: 

منطق پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

در این نوشتار به معرفی مسئله ابهام و پارادوکس خرمن خواهیم پرداخت. ابتدا بیان شهودی مطلب و سپس صورت بندی منطقی آن خواهد آمد. پس از آن، نظری به مسائل فلسفی مربوط به نظریه پردازی ابهام و مسائل فلسفی مرتبط با ابهام خواهیم افکند. در پایان نیز نظریه های موجود درباره ابهام را بر اساس ملاک های مختلف دسته بندی کرده، توصیفی اجمالی از هر یک ارائه خواهیم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 318 استناد 2 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  20 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  235-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1026
 • دانلود: 

  383
چکیده: 

مقاله حاضر بر پایه این سخن شکل گرفته که یکی از معانی مهم و مورد تاکید آثار برجسته رنسانس شامل شکسپیر، مارلو، میلتون و سروانتس، معمای «فارماکان» یا معمایی است که در هستی، نیستی و در نیستی، هستی را جستجو می کند. این مقاله به دو مطلب در این باره می پردازد: مطلب نخست آنکه، معمای فارماکان اساسا چیست و سابقه آن در متون فلسفی و الهیات مسیحی چگونه است. دیگر اینکه چگونه این معما در آثار مشهور رنسانس (هملت، دکتر فاستوس، بهشت گمشده و دون کیشوت) بازتاب یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1026

دانلود 383 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فلسفه علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (18 پیاپی)
 • صفحات: 

  163-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

جملات موری جملاتی مانند "P اما من باور ندارم که P" و "P اما من باور دارم که ~P" هستند که علی رغم ممکن الصدق بودن محتوای آنها اظهار یا باور به آنها با نوعی پوچی (absurdity) همراه است. بر اساس برخی از خوانش های نظریه های مرتبه بالاتر آگاهی مانند نظریه های فکر مرتبه بالاتر (HOT)، ادعا می شود باورآگاهانه نسبت به جملات موری ممکن نیست به این معنا که شخص با باور آگاهانه آن ها در مجموعه باورهای خود دچار عدم عقلانیت خواهد شد. در این مقاله ابتدا به معرفی نظریه های مرتبه بالاتر آگاهی و نحوه کاربست آن ها در تبیین پوچی اظهار و باور جملات موری پرداخته و سپس استدلال می کنیم که رویکردهای مبتنی بر نظریه های مرتبه بالاتر آگاهی در مورد پارادوکس مور بر مبنای چهار نقد قادر به ارایه تبیین قابل قبولی برای پوچی جملات موری نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آزادارمکی تقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  پیاپی 19
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1154
 • دانلود: 

  426
چکیده: 

در این مقاله، فوتبال به عنوان متن نوسازی فرهنگی اجتماعی مورد توجّه قرار می گیرد. از نظر نویسنده، فوتبال متن فراگیری است که به طور داوطلبانه و از طریق نیروهای جدید اجتماعی مطرح و مورد حمایت قرار می گیرد. فوتبال در عصر کنونی، بیش از آنکه به عنوان بازی مطرح باشد، به مثابه متن زندگی در نظر گرفته می شود. در پایان ، نویسنده بر اساس رویکرد وبری، به دنبال آن است که نشان دهد شرایط جدید به چه معناست؟ یا ماهیت اتفاق جدید چیست؟

آمار یکساله:  

بازدید 1154

دانلود 426 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

GHARA MALEKI A.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  NEW
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  20-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79152
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

Al-Khafri, a celebrated philosopher of Shiraz philosophical school and the inheritor of the two rival schools of Jalaliyya and Sadriyya, has written two important treatises on the liar PARADOX. This enigma, which is called al-jadhr al-asamm by Muslim logicians, is among controversial matters of Shiraz philosophical epoch. In a short monograph called Ibrat al-Fudala, al-Khafri deals with analysis and criticism of his master al-Dawani and then offers three solutions without presenting a precise formulation of the enigma. He organizes his detailed treatise, called Hayrat al-Fudala, in accordance with the structure of al-Dawani"s Nihayat al-Kalam: An introduction, on presentation of four formulations of the enigma; the first aim, on the report and criticism of predecessors; and the second aim, on offering five solutions of the author. Although the two treatises are written in two different times, al-Khafri has written the second one in completion as well as consideration of the first. In solving the enigma of al-Jadhr al-asamm, al-Khafri has several meta-logical deliberations: He treats the enigma of al-jadhr al-asamm, as pseudo-PARADOX and offers various solutions for it. All of his solutions in both treatises are based upon choosing untruth of "all my words are untrue" and solving the problem of contradiction on the basis of distinction of modes especially two kinds of truth and untruth, divergence of opinions of a philosopher in solving that enigma is, itself, a considerable enigma.

آمار یکساله:  

بازدید 79152

دانلود 31595 استناد 0 مرجع 0
litScript