نتایج جستجو

44

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ضیائی م. | عطارپور م. | معروف ع.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  361-370
تعامل: 
 • استنادات: 

  614
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  186
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این شماره به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 186 استناد 614 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

جدول زندگی زنبور Cephalonomia tarsalis (Ashmead) روی لارو سن سوم شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis (L. ) در دمای ثابت 1± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 60 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بقا (lx) با افزایش سن زنبور کاهش یافت و امید به زندگی (ex) در بدو تولد 8/43 روز بود. نرخ تفریخ تخم (hx) 96/0 تعیین شد. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ ناخالص باروری و بارآوری به ترتیب 61/0± 74/84 و 58/0± 35/81 تخم و نرخ خالص باروری و بارآوری به ترتیب 03/2± 9/60 و 95/1± 46/58 تخم در هر ماده تعیین شد. میانگین تعداد تخم تولید شده توسط یک زنبور ماده در هر روز 01/0± 56/2 عدد و نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت زنبور روی لارو سن سوم شپشه دندانه دار غلات به ترتیب 001/0± 104/0 و 001/0 ± 11/1 بر روز محاسبه شد. مدت زمان لازم برای افزایش جمعیت به اندازه ی نرخ خالص تولیدمثل (R0) 065/0± 2/36 روز و زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت زنبور، 059/0± 62/6 روز تعیین گردید. نرخ ناخالص تولیدمثل زنبور 159/0± 37 /61 تخم و نرخ خالص تولیدمثل 47/1± 1/44 ماده به ازای هر زنبور ماده در طول عمر آن محاسبه گردید. بررسی توزیع سنی پایدار جمعیت زنبور نشان داد که 14/91 درصد جمعیت زنبور را مراحل نابالغ و 02/8 درصد جمعیت را مرحله بالغ تشکیل می دهد. نتایج نشان داد زنبور پارازیتویید C. tarsalis از پتانسیل خوبی در کنترل شپشه دندانه دار غلات برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  528
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

با توسعه تجهیزات در زمینه دریافت و پردازش سیگنال های صوتی، امکان دریافت و ثبت صداهای منتشر شده از حشرات به وجود آمده است. استخراج خصوصیات آکوستیکی صداهای ضبط شده از آفات می تواند به عنوان یک روش قابل قبول برای بررسی و تشخیص آلودگی مواد انباری به آفات مورد استفاده قرار گیرد. آفت مورد استفاده در این آزمایش شپشه دندانه دار برنج بود. سیگنال های صوتی تولیدی و همچنین محدوده دمایی فعالیت این آفت مورد بررسی قرار گرفت. از یک سامانه صوتی مجهز به حسگر پیزوالکتریک برای دریافت سیگنال های صوتی آفت و از یک سامانه کنترل دما برای تغییر دما استفاده شد. دو سیگنال صوتی (راه رفتن و تغذیه) حاصل از شپشه دندانه دار توسط سامانه صوتی دریافت شد. فرکانس صوتی تغذیه شپشه دندانه دار 2.1 kH و فرکانس صوتی راه رفتن آن 2.8 kH می باشد. با تغییر در دمای محیط آفت مورد نظر، بهترین محدوده دمایی فعالیت تغذیه ای و راه رفتن آن 25 تا 27 درجه سلسیوس به دست آمد. علاوه بر این مشخص شد که در دمای زیر 10 درجه سلسیوس کلیه فعالیت های این حشره متوقف می شود. با نصب چنین سیستمی در داخل انبارهای ذخیره برنج می توان به تشخیص زود هنگام آلودگی مخازن به آفت و مدیریت بهینه آن دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 528

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  403-417
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

یکی از عوامل بیمارگر سوسک شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis (L.) در شرایط انبارداری خرما قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. می باشد. در این تحقیق توانایی مراحل متحرک شپشه دندانه دار در انتشار ماده تلقیح اولیه قارچ مزبور در سه رقم خرمای سایر، زاهدی و دیری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی قدرت انتشار کنیدی های هوایی در توده ارقام مختلف خرما توسط مراحل لارو و حشره کامل از تابع پراکنش فردی و برای مطالعه سرعت انتشار کنیدی ها از نرخ انتشار تقاطعی ماده تلقیح اولیه قارچ استفاده شد. نتایج بیانگر وجود اختلاف معنی دار در قدرت انتشار کنیدی ها توسط لارو و حشره کامل و در سه رقم خرمای مورد بررسی بود. شیب توابع پراکنش فردی برای مراحل مختلف رشدی و در سه رقم منفی بود که نشان دهنده روند کاهش شدت پراکنش ماده تلقیح اولیه عامل بیمارگر در بعد مکان می باشد. با افزایش زمان نیز سرعت انتشار ماده تلقیح اولیه کاهش یافت. به عبارت دیگر بیشترین مقدار انتشار در همان روزهای اول آلودگی صورت گرفت. بیشترین انتشار کنیدی های هوایی در رقم دیری بوده و مقدار آن در دو رقم زاهدی و سایر مشابه بود. در انتشار ماده تلقیح اولیه در توده خرما حشرات کامل موثرتر از لاروها بودند. الگوی پراکنش کنیدی در توده خرما به صورت غیر کپه ای بود. سرعت پراکنش ماده تلقیح در توده خرما با ناقل حشره کامل بیشتر از سرعت پراکنش با ناقل لارو بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 218 استناد 0 مرجع 15
نویسندگان: 

لطیفیان مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1265
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

شپشه دندانه دار غلات یکی از آفات مهم محصولات انباری در کشور می باشد. به منظور ارزیابی روش های سازگار با محیط زیست برای کنترل آفات انباری، اثر سمیت تنفسی اسانس چهار گونه گیاه شامل، پونه Mentha longifolia (L.) (Lamiaceae)، درمنه کوهی Artemisia aucheri (Boiss) (Asteraceae)، رزماری Rosmarinus officinalis (L.) (Lamiaceae) و مورد (Myrtus communis (L.) (Myrtaceae روی حشرات کامل این آفت، بررسی شد. آزمایشات در شرایط دمایی 2±30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد، در تاریکی انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که اسانس های گیاهی مورد مطالعه اثر معنی داری روی مرگ و میر حشرات کامل دارند و با افزایش غلظت و زمان اسانس دهی روند مرگ و میر افزایش می یابد. مقدار LC50 اسانس پونه بعد از 24 ساعت اسانس دهی، 0.35 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد که بیشترین سمیت تنفسی را در بین اسانس های گیاهی مورد مطالعه دارا بود. این میزان برای اسانس های رزماری، مورد و درمنه به ترتیب 0.42، 0.50 و 0.99 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد. مقدار LT50 برای اسانس پونه در غلظت 0.74 میکرولیتر بر لیتر هوا 16.41 ساعت محاسبه شد ولی مقدار LT50 برای درمنه کوهی در غلظت 2.03 میکرولیتر بر لیتر هوا 18.81 ساعت محاسبه شد که نشان دهنده اثر سریع سمیت تنفسی اسانس پونه می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، در بین اسانس های گیاهی مورد مطالعه،بیشترین اثرحشره کشی در پونه مشاهده گردید.    

آمار یکساله:  

بازدید 1265

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  391-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

به طور مداوم در طی سال های متمادی غذای اصلی بشر را غلات به ویژه گندم، جو، برنج و ذرت تشکیل داده اند. لذا تولید، انبار و ذخیره سازی این محصولات برای جوامع بشری از دیر باز اهمیت بسیاری داشته است. امواج میکروویو، از طریق افزایش دما در موادغذایی و بدن حشرات، بدون هیچ گونه اثر سوئی بر موادغذایی، می توانند برای کنترل آفات موجود در آن ها به کار روند. دماهای پایین از طریق کاهش میزان رشد، تغذیه و باروری حشره و یا کاهش طول دوره زندگی حشره، روی آن اثر می گذارند. حشرات کامل Tribolium castaneum و Oryzaephilus surinamensis به تفکیک تحت تابش امواج میکروویو با فرکانس 2450 مگاهرتز در توان 100 وات به مدت 10 دقیقه به صورت مداوم و متناوب قرار گرفتند. سپس نمونه ها فورا به درون یخچال با دمای 1±6 درجه سانتی گراد منتقل و به مدت 48 ساعت و 72 ساعت در آنجا نگهداری شدند. نتایج نشان داد که شپشه دندانه دار نسبت به امواج میکروویو و سرمادهی حساس تر از شپشه آرد می باشد. نتایج بررسی میزان نفوذ امواج میکروویو در داخل دانه های گندم، نشان داد که نفوذ امواج در داخل دانه های گندم به صورت غیر خطی بوده و معادله مربوطه از نوع درجه دوم می باشد.برای ارزیابی اثر امواج میکروویو روی رفتار حشرات کامل شپشه آرد، وسیله مناسبی طراحی شد و نتایج نشان داد که حشرات برای فرار از گرمای زیاد از نزدیکترین سوراخ استفاده می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1236
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این تحقیق سمیت تنفسی، دورکنندگی و دوام اثر حشره کشی اسانس گرفته شده از برگهای گیاه سرو نقره ای GreeneCupressusarizonica روی حشرات کامل دو سخت بالپوش آفت انباری شامل شپشه برنج Sitophilusoryzae L. و شپشه دندانه دار Oryzaephilussurinamensis L. آزمایش شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس، مرگ ومیر حشرات نیز افزایش یافت. میزان LC50 اسانس برای آفات ذکر شده بترتیب 456.3 و 235.3ml/Lair براورد شد. حشرات کامل شپشه دندانه دار نسبت به شپشه برنج به این اسانس حساس تر بودند. میانگین درصد دورکنندگی شپشه برنج و شپشه دندانه دار 72.5 و 94.16 درصد بود که بترتیب در گروه های 4 و 5 از گروه های شش گانه قرار گرفتند. دوام اسانس بسته به غلظت و زمان متفاوت بود. نتایج نشان داد که اسانس این گیاه کارایی قابل قبولی برای کنترل آفات انباری ذکر شده دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1236

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صادقی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1583
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

به دلیل اهمیت اقتصادی آفات انباری و مقاوم شدن آفات نسبت به فسفین و متیل بروماید، جایگزین کردن ترکیبات مناسب دیگر در امر کنترل ضروری می باشد. بدین منظور اثر کشندگی گاز ازن در کنترل دو گونه آفات مهم انباری، شپشه برنج، Sitophilus oryzae L.، و شپشه دندانه دار، Oryzaephilus surinamensis (L.)، مورد بررسی قرار گرفت. حشرات کامل به طور جداگانه در انبارهای حاوی سه نوع مواد غذایی (خرما، گندم و برنج) و در اعماق 30، 40، 45 و 100 سانتی متری تحت تاثیر گاز ازن قرار گرفتند و تلفات بعد از 24 ساعت شمارش شد. نتایج نشان داد گاز ازن در توده خرما تلفات کمتری را روی حشرات مورد آزمایش نسبت به گندم و برنج ایجاد کرد. تلفات به وجود آمده توسط گاز ازن در عمق های مختلف، مرگ و میر متفاوتی ایجاد کرد اما میزان مرگ و میر ایجادشده برای هر دو آفت در عمق 100 سانتی متری محصولات غذایی معنی دار بود. مقدار مجذور امگا (w2) مربوط به عمق محصول (0.05) بیشتر از مقدار w2 نوع محصول (0.004) بود، بنابراین در ایجاد تلفات توسط ازن در حشرات مورد آزمایش نقش عمق محصول بیشتر از نقش نوع محصول بوده است. آزمون های کشندگی نسبی نیز موید این مطلب بود که در عمق 100 سانتی متری مقدار LC50 ازن برای S.oryzae و O. surinamensis در خرما بیشتر از گندم و برنج است.

آمار یکساله:  

بازدید 1583

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
litScript